14.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

MEALCİLERE CEVAPLAR

29 Aralık 2023 - 0 yorum
"Sünneti terk edip yalnız Kur'an ile amel etmek isteyenler var; bu konuda ne dersiniz?" "Kur'an sünnetsiz, sünnet de Kur'ansız düşünülemez" diyen merhum Mehmet Kırkıncı Hoca, "Sünneti terk edip yalnız Kur'an ile amel etmek isteyenler var; bu konuda ne dersiniz?" şeklindeki soruyu...
5 Temmuz 2023 - 0 yorum
Mustafa İslamoğlu'nun cehaletini ortaya seren bir örnek. Şayet cahil değilim diyecek olursa ki mevzu daha başlangıç seviyesine olan bir Arapça talebesinin bileceği bir konu, o halde bir yalancıdır. Konu şu: Mustafa İslamoğlu'nun reddettiği bir Hadisin hakikati: Hadis:...
15 Kasım 2022 - 0 yorum
İslâm tarihi boyunca ortaya çıkmış bid’ât fırkaların hiçbiri “Kur’an beni bağlamaz” dememiştir, her biri kendini Kur’an ayetlerine dayandırmıştır. Bunların hangisi doğru?... Kendisini Kur’an ayetlerinin yorumlarına dayandırmak tek başına meşruiyet sebebi ise, bunun için yeterli ise bu bid’ât mezheplerin her birinin doğru...
29 Ağustos 2022 - 0 yorum
Ülkemizde mütemadiyen dillendirilen şu "Emevi İslamı" söyleminin mantığını gerçekten hâlâ anlayabilmiş değilim, hani Abbasi İslamı denseydi bir nebze daha mantıklı olurdu, zira tevarüs ettiğimiz geleneksel İslam taşısa taşısa Abbasi damgası taşır, Emevi değil. 90 yıllık Emevi iktidarına son veren Abbasiler önceki...
14 Ağustos 2022 - 1 yorum
I. KUR’AN’A GÖRE SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİ     A. Cenab-ı Hakk, Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)’i Kur’an’ın açıklayıcısı, itaat edilmesi gereken bir örnek ve ahkamı teşrî’ eden bir merci olarak gönderdi. Sünnet-i nebevîyenin islamdaki konumunu tespit etmek istiyorsak, sünnet-i nebevîyenin ve Resûl-i...
10 Haziran 2022 - 0 yorum
Allah Resûlü ﷺ’nün Kur’an’dan Başka Mu’cizesi Yok Mudur? Mucizeyi inkâr edenlerin bir iddiası da Hz. Peygamber’e  ﷺ âit hissî bir mucizenin olmadığı, O’nun mucizesinin sadece Kur’ân olduğu ve hissî mucizelerine dâir nakledilen rivâyetlerin Kur’ân’a aykırı oldukları gerekçesiyle “uydurma” olduklarıdır. Zîra onlara...
16 Şubat 2022 - 0 yorum
“O (kıyâmet) ân(ı cidden) pek yanaştı ve ay yarıldı! O (müşrik ola)nlar herhangi bir âyet (ve mûcize) görecek olsalar (ona inanmaktan) yüz çevirirler de: ‘(Bu) süregelen, kuvvetli, geçip gidecek, büyük bir büyüdür’ derler. ” Hicretten 5 sene önce, Mekke müşriklerinden, Velid...
2 Ocak 2022 - 0 yorum
Videoyu izleyin: YAZIYA DÖKÜMÜ: Kabir azabı var mı? yok mu? İtiraz edenler diyor ki kabir azabı Kur'an'da yok, geçmiyor. Böyle önemli bir mesele olsaydı Kur'anda haber verilirdi. Peki işin aslı nedir? Cehennem kafirler için yaratılmıştır ama Müslümanların da düşme tehlikesi vardır: Ey iman edenler! Kendinizi ve...
30 Eylül 2021 - 0 yorum
Kullandıkları her kelime ve kurdukları her cümleyle Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’i tibarsızlaştırmayı hedefleyenlerin kimi gafilce yapıyor bunu kimi ise haince. Kimi gönül eğlendirme maksadıyla farklı olmaya çalışıyor Sünnet karşıtlığıyla. Kimi de birileri tarafından korkunç bir projenin elemanı olma karşılığında...
25 Eylül 2021 - 1 yorum
Allahu Teala buyuruyor ki:Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin sizi tuzağa düşürmelerinden yani gafil avlamalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. (nisa 101) Ayeti kerimede namazla alakalı bir hüküm söz konusu. Rabbimiz buyuruyor ki: "sefere...
11 Ağustos 2021 - 0 yorum
Kuran diyerek Kurana karşı savaş açanlar, Kurana sözde yaklaştırmak adına insanları haram yani yasak olan bir şeyi yapma konusunda fetva veriyorlar."abdestsizken de cünüpken de Kur'an tutulur" diyenler var. Kur'an'da namaza kalkarken abdest alın, Kur'an okurken "eüzü" çekin diyormuş, abdest alın...
10 Haziran 2021 - 0 yorum
Diyorlar ki, Peygamber Allah’tan gelen vahyi tebliğ ederken, aktarırken Resuldür. Ayetlerde hep bu şekilde ifade edilmiştir. Kendisinin Kur’an'dan çıkarttığı yorumlar (onlar öyle diyor) ortaya koyduğu hükümlerde Nebidir. O yüzden Hz. Peygamber ikaz edilirken Ey Nebi diye hitap edilir. Nebiye itaat...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
Her Müslüman’ın aslî vazifelerinden birisi, Allah Teâlâ’nın bizden ne istediğini, neyi emrettiğini ve ‎neyi yasakladığını doğru şekilde anlamaktır. Bu noktada sorulması gereken en önemli ve hayatî soru ‎ise bunun nasıl yapılabileceği, nasıl sağlanabileceğidir. Günümüzde, Kur’an’ın, içinde bulunduğumuz çağda...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
    İslam nazarında hocanın hatırı büyüktür. Bu yüzden “Âdab-ı İslamiyye” kitaplarında hoca-öğrenci münasebetinin nasıl olması gerektiği ile alakalı pek çok tespit ve rivayet vardır. Talebenin Mişkâtu’n-Nübüvve ile irtibatı hoca vasıtasıyla olur. Hoca, varlık sebebidir. Bu yüzden Nevevî ulemayı ebeveyn...
8 Mayıs 2021 - 0 yorum
Öncelikle Hadis tespiti, tedvini ve yazım işlemi zaten sahih olanı uydurulandan ayırmak için yapıldı. Yani bu amacı ve hadis alimlerinin çabasını, yolculuklarını, tartışmalarını, ortaya koyulan kriterleri, ravi incelemelerini; öyle ki normalde insanların ayıplarını araştırmak günahtır lakin bu kişiden nakil yapılabilir...
7 Mayıs 2021 - 0 yorum
"İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat."( Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8) Hz. Talha...
6 Mayıs 2021 - 0 yorum
Deve idrarı rivayeti üzerinden hadis inkarı yapanların aslında bir bilim düşmanı olduklarını hiç düşündünüz mü?
6 Mayıs 2021 - 0 yorum
5 Mayıs 2021 - 0 yorum
Mealist ve onlardan güç alan ateistler diyorlar ki, Kur’an kendisi diyor ki: "Kur’an apaçık bir kitaptır. Ayetler apaçıktır. O halde Kur’an’ı anlamak için Hadise, sünnete, Arapça ilmine veya başka bir kaynağa gerek yoktur." Avam halk da alıyor eline Kur’an’ı burada...
4 Mayıs 2021 - 0 yorum
Kur’an dışı vahiy olur mu? Bu soruyu şöyle sormak gerekiyor, peygamberler ayet olarak yazılmayan, kitapta bulunmayan vahiy alır mı? Yani aldığı vahiy illa ayet olarak yazılmalı mı? Bu konuda Kur’an-ı Kerimden çok açık deliller olmasına rağmen hadis düşmanlığı adına inkar etmeleri...
4 Mayıs 2021 - 0 yorum
Bildiğiniz gibi özellikle mealciler Kur’an’ı istedikleri gibi yorumlamak, bu konuda geniş bir saha bulabilmek için Peygamberimizin Kur’an’ı tefsir etmediği, açıklamadığı, ayeti okuyup görevini bitirdiği gibi bir tavır takınıyor. Böyle iddia ederek tüm tefsir alt yapısını ve sahabelerin beyanları toptan çöpe...
4 Mayıs 2021 - 0 yorum
Mealcilerin kendilerini ve takipçilerini kandırdığı bir husus var. Bunu sırf hadis düşmanlığı adına yapıyolar. Büyük bir facia… Hep şu ayeti duyarsınız: فَبِاَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ “bundan sonra hangi söze inanacaklar” (Mürselat 50) Ayetin meali böyledir ama siz böyle duymazsınız. Şöyle duyarsınız:...
4 Mayıs 2021 - 0 yorum
Şimdi bunlar Kur’an diyorlar sadece Kur’an diyorlar sorsan Kur’an ehli bunlar ama daha Kur’an bunu derken neyi kastediyor bilmiyorlar. Burada bir mecaz var. Resulüllah ölüleri mi uyarmaya çalışıyordu ki Allahu Teala “hayır ölülerle uğraşma, ölülere işittiremezsin buyursun” Burada mecaz var....
4 Mayıs 2021 - 0 yorum
Allah’ın el kesme hükmünü yok saymak, hadislere de uydurma diyebilmek için çeşitli bahaneler ortaya koyuyolar. Kuran apaçık, mealden bakın anlayın diyorlar işlerine geldiği zaman Kendilerince gramer ve arapça karşılaştırmaya da yer veriyolar. Şimdi ayeti inceleyelim, sonra bunlar ne diyor bakalım...
3 Mayıs 2021 - 0 yorum
Teoriler varsayımlar yeni bir buluş ve geliştirilen bir teoriyle çürütülebilir özelliktedir. O yüzden ortaya atılan bir teorinin mutlak gerçek olduğuna inanmak akıllıca değildir. Yani varsayımları ele alıp yaratıcının verdiği haberi yalanlamaya çalışmak insanları avutmaktan, oyalamaktan ve kandırmaktan başka bir şey...
3 Mayıs 2021 - 0 yorum
Bu videoda salat/salavat nedir? Destek manasında mıdır? Peygambere yapılan bir övgü müdür? Okunan bir şey midir? gibi sorularla, yapılan itirazlara ayetlerle verilen cevaplar var. Allahu Teala Ahzab suresi 56. Ayette buyuruyor ki: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّۜ يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا...
3 Mayıs 2021 - 0 yorum
Cehaleti daha önce ispatlanmış adamın birisi eline almış meali, içerisinde “için” geçen kelimeleri bulmuş. İşte şu ayette “sizin için” başka ayette “insanlar için” vesaire geçiyor. Bakara 34. Ayette de Adem için secde edin diyor, Ademe secde edin demiyor. diye bir...
3 Mayıs 2021 - 0 yorum
VİDEONUN YAZIYA AKTARILMIŞ HALİ... Hadis ve sünnet karşıtı, mealist olmakla övünen bir gurup Peygamberimizin mucizelerine karşı bir tutum içine giriyorlar, Allahu Tealanın Peygamberimize Kur’an’dan başka bir mucize vermediğini söylüyorlar. Bu iddialarına da şu ayeti delil olarak getiriyorlar: وَمَا مَنَعَنَٓا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ...