14.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

Ay’ın Yarılması Mucizesi

“O (kıyâmet) ân(ı cidden) pek yanaştı ve ay yarıldı! O (müşrik ola)nlar herhangi bir âyet (ve mûcize) görecek olsalar (ona inanmaktan) yüz çevirirler de: ‘(Bu) süregelen, kuvvetli, geçip gidecek, büyük bir büyüdür’ derler. ”[1]

Hicretten 5 sene önce, Mekke müşriklerinden, Velid bin Mugîre, Ebu Cehil, Âs bin Vâil, Âs bin Hişam, Esved bin Abdi Yağus, Esved bin Muttalib, Zema bin Esved, ve Nadr bin Haris gibi kişiler, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e hitaben, Eğer sen gerçekten peygamber isen, bize Kameri (Ayı), yarısı Ebu Kubeys dağı, yarısı da Kuaykıan dağı üzerinde görülmek üzere ikiye ayır!” dediler. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ise onlara, “Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz?” diye sordu. Onlarda, “Evet! İman ederiz. ” dediler. [2]

İnşikâkul Kamer

Bunun üzerine, sahîh hadîs-i şerîflerde belirtildiği üzere, Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)in parmağıyla işâreti sonucunda ay ikiye yarılmış ve böylece uzun bir zaman kalarak herkes tarafından Hırâ Dağı ayın iki parçası arasında görülmüştür. [3] Bu hususta çok hadîs-i şerîf mevcut olup İbnü Sübkî gibi ulemânın tercihi veçhile, bu konu (inkâr edenin kâfir olmasından korkulan) mütevâtir mûcizelerden sayılmıştır. [4]

İbnü Mesûd (Radıyallâhu Anh)ın rivâyetine göre; Mekke müşrikleri ayın yarılma mûcizesi karşısında şaşırınca: “Uzaklardan gelenleri bekleyelim. Muhammed bütün insanları da büyüleyecek değil ya!” dediler. Sonra yolculara sorduklarında, onlar da bunu tasdik edince yukarıda zikredilen, Kamer suresinin ilk ayetleri nâzil oldu.

Ashâb’ın Şehadeti

Zikrolunan Ay’ın yarılması (İnşikakul kamer) mucizesine, Hazreti Ali, Enes bin Malik, Huzeyfe bin Yeman, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr bin Âs ve Cübeyr bin Mutim (Radiyallâhu Teâlâ Anhüm) gibi sahabîler şahid olmuş ve kendilerinden bu hadise rivayet edilmiştir. Böylece sahih hadis kitaplarında bu mucize yerini almıştır. Müfessirlerin çoğuda bu hadiseyi eserlerinde nakletmişlerdir.

Bir kısım ulema, Ay’ın yarılması hadisesi ve konu ile alakalı ayetleri farklı yorumlamış ve yarılmanın kıyamette gerçekleşecek bir olaya delalet ettiğini iddia etmişlerdir. Ayrıca yarılma hadisesinin sadece müşriklerin göreceği şekilde vuku bulduğunu savunan bir kısım rivayetlerde mevcuttur. Lakin bu olay hakkında sahih rivayetlerin çokluğu ve müfessirlerin çoğunluğunun görüşü ile bu hadise anlatıldığı şekilde tezahür etmiş bir mucizedir ve böyle kabul görmüştür.

Dipnotlar

[1] Kamer Suresi 1, 2
[2] Taberî, Tefsîr, 27, s, 85
[3] Buhari 3868
[4] Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf 8. s, 259

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ