28.02.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

KİTAP TAVSİYELERİ

5 Temmuz 2022 - 0 yorum
el-Keşşâf’ı Okutmama Sebebim (Bu yazı İmam Takiyyüddin es-Sübki’ye ait olan “Sebebü’l-İnkifâf an İkrâi’l-Keşşâf“isimli risalenin tercümesidir. İlgili risaleyi İmam Celaleddin es-Suyûtî “Tuhfetü’l-Edîb fi Nuhat-ı Muğni’l-lebîb” isimli kitabında, Zemahşerî’nin tercümesi bölümünde zikretmiştir.) بسم الله الرحمن الرحيم Bizleri Peygamberi Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ile hidayete...
14 Ocak 2022 - 1 yorum
Sizlere tavsiye ettiğimiz bu tefsir çok akıcı bir tatlı bir üsluba sahiptir.... Mütercim: Ebul-Leys Semerkandî hazretleri Hicri 4. asırda yaşamış Ehl-i Sünnetin meşhur fakîh ve kelamcısıdır. Eserlerinde şeriatla tasavvufu ince ve hassas bir şekilde bağdaştırmıştır. Ebul-Leys Semerkandî tefsirinde ilmiyle bizlere ışık...
6 Haziran 2021 - 0 yorum
Selefilik Adı Altındaki Görüşlere Ehli Sünnetin Cevapları - Seyyid Ali Hoşafcı Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri – Ahmed Davudoğlu Tahrif Hareketleri 1 – Kadir MısıroğluTahrif Hareketleri 2 – Kadir MısıroğluTahrif Hareketleri 3 – Kadir Mısıroğlu Şia'ya Reddiye - İsmailağa Telif Heyeti Hakk Dinin Batıl...
4 Haziran 2021 - 0 yorum
Mahmud Efendi Hazretlerinin medreslerinde müderrislik yapan bir hocamızın İTİKAT eseri. Mutlaka istifade edelim. Kitabın mukaddimesi şu şekildedir: Ahir zamanda cehalet cinneti geçiren Müslümanların en azından nasıl bir Rabbe iman ettiklerini bilecekleri bu küçük eser ‘’EN BÜYÜK’’ olandan bahsetmesi hasebiyle çok mühimdir. Konuyu...
31 Mayıs 2021 - 0 yorum
Çok değerli Ehl-i Sünnet hocalarımızdan Prof. Orhan Çeker Hocaefendinin kaleminden özenle hazırlanmış muhteşem bir eser çıktı. Tefsir özetli Kur'an meali. "Kur'an-ı Kerim'in Envarından" Meallerin sıkıntısını hepimiz biliyoruz ve aslında böyle bir çalışma da arıyoruz. Ama...
29 Mayıs 2021 - 0 yorum
Vesvese kuruntularla İslam’ı hakkıyla bilmeme cehaleti gibi sebeplerle halkımızda İslam’dan uzaklaşış ve kopuş hali baş göstermiştir. Eğer İslam, kadınıyla erkeğiyle tam olarak anlatılsaydı durum tamamen tersi olurdu bütün kızlarımız ve hanımlarımız örtülerini islamın şeref sancağı olarak taşırlardı.Nefsin ve şeytanın kalbe...
29 Mayıs 2021 - 0 yorum
İnci gibi dizilmiş dizelerle Ehli Sünnet akaidini anlatan muhteşem eserin kırık manalı şerhi yayınlandı
29 Mayıs 2021 - 0 yorum
İslamiyet kişinin hayat fonksiyonlarının belirmesinden, vefat edipte teçhiz ve defin işlemi gerçekleşinceye kadar hayatının her safhasını tanzim eden bir din olarak, nesebi en önemli unsurlardan biri saymış ve aile ile ilgili meseleleri özel bir önem atfetmiştir.Kişi, kulluk imtihanı için gelmiş...
28 Mayıs 2021 - 3s yorum
Değerli İslâm alimi Ömer Nasuhi Bilmen tarafından kalemealınan Büyük İslâm İlmihali, akâid, ibadetler (tahâret ve sular, namaz, oruç, yemin,nezir ve itikaf, zekat ve sadaka-i fıtr, hac ve umre, kurban, hayvan boğazlamave av, kerâhiye ve istihsân), İslâm ahlâkı ve isimleri Kur’ân-ı...
28 Mayıs 2021 - 0 yorum
Kuşkusuz ki en önde gelen vâcip;kişinin leh ve aleyhine olanları bilmesi, Allah Teâlâ’yı isimleri ve yücesıfatlarıyla bilmesi, zâtı hakkında vâcip, câiz ve mümkün olmayanları bilmesi,Ehl-i Sünnet ve’l-Ce­maat akîdesi üzere inancını tashih etmesi ve daima onlarınyolunda olmasıdır. İman buşekilde tashih edilmedikçe hiçbir...