22.05.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

Ali Kara Hoca ile Arapça medrese dersleri

EMSİLE

Emsile Dersine Giriş-1

Emsile Dersine Giriş-2

Emsile Derslerine Giris-3

Emsile-i Muhtelife Açıklamalari-4 Medreseyi Mahmudiyye

Emsile-5 Mazi-Muzari-Masdar Çekimleri

Emsile-6 İsmi Fail-İsmi Meful-Cehdi Mutlak ve Cehdi Müstağrak

Emsile-7 Muzari Nefi Hal-Nefi İstikbal ve Tekidi Nefi İstikbal

Emsile-8 Emri Gaib-Nehyi Gaib-Emri Hazır-Nehyi Hazır

Emsile-9 Masdarlar ve Fiili Taaccübler

Emsile-10 Örnekler

Emsile-i Muttaride Çekimleri – Arapça Türkçe manası

BİNA

Bina Dersine Giriş-1 Sülasi Mücerred-Sülasi Mezid

Bina Dersine Giriş-2 Sülasi Mezidler

Bina Dersine Giriş-3 Dahrece’ye Mülhaklar-Rubai Mezidler

Bina Dersine Giriş-4 Tedahrece’ye Mülhak-Aksamı Seb’a

Bina Kitabı-1

Bina Kitabı-2

Bina Kitabı-3

Bina Kitabı-4

Bina Kitabı-5

Bina Kitabı-6

Bina Kitabı-7

Bina Kitabı-8

Bina Kitabı-9

AVAMİL

Avamil-1

Avamil-2

Avamil-3

Avamil-4

Avamil-5

Avamil-6 Alıştırmalar

Avamil-7 Mamulu Asale

Avamil-8 Mamulu Tebaiyye

Avamil-9 İrab Bölümü

Avamil-10 Alıştırmala

AVAMİL TUHFESİ

Tuhfe-1

Tuhfe-2

Tuhfe-3

Tuhfe-4

Tuhfe-5

Tuhfe-6

Tuhfe-7

MAKSUD

Maksud-1

Maksud-2

Maksud-3

Maksud-4

Maksud-5

Maksud-6

Maksud-7

Maksud-8

Maksud-9

Maksud-10

Maksud-11

Maksud-12

Maksud-13

Maksud-14

İZZİ

İzzi-1

İzzi-2

İzzi-3

İzzi-4

İzzi-5

İzzi-6

İzzi-7

İZHAR

İzhar-1

İzhar-2

İzhar-3

İzhar-4

İzhar-5

İzhar-6

İzhar-7

İzhar-8

İzhar-9

İzhar-10

İzhar-11

İzhar-12

İzhar-13

İzhar-14

İzhar-15

İzhar-16

İzhar-17

İzhar-18

İzhar-19

İzhar-20

İzhar-21

İzhar-22

İzhar-23

İzhar-24

İzhar-25

İzhar-26

İzhar-27

İzhar-28

İzhar-29

İzhar-30

İzhar-31

İzhar-32

İzhar-33

İzhar-34

KAFİYE

Kafiye-1

Kafiye-2

Kafiye-3

Kafiye-4

Kafiye-5

Kafiye-6

Kafiye-7

Kafiye-8

Kafiye-9

Kafiye-10

Kafiye-11

Kafiye-12

Kafiye 13

Kafiye14

Kafiye15

Kafiye16

Kafiye 17

Kafiye18

Kafiye 19

Kafiye20

TELHIS

Telhıs Dersi – Mukaddime 1

Telhıs – 2 – Mukaddime

Telhıs – 3 Mukaddime

Telhıs-4 Haber Hakkında Tembih

Telhıs – 5 İsnad-ı Haberin Halleri

Telhıs – 6 İsnadın Kısımları – 1

Telhıs – 7 İsnadı Aklinin Kısımları – Müsnedun ileyhin Hazfi

Telhis Dersi – 8

Telhis Dersi-9 Müsnedun ileyhin marife olması

Telhis Dersi 10 Müsnedun ileyhe Atıf Takdim Edilmesi

Telhıs 11

Telhis12- İltifa

Telhis – 13 İltifat – Kalp

Telhis Dersi – 14 – Müsned Bahsi

Telhis – 15 – Müsnedi kayıtlamak

Telhis Dersi – 16 (Müsnedin Nekre olması, Marife olması)

Telhis Dersi – 17 – Müsnedin Bazı Halleri

Telhis Dersi – 18 – Fiilin Müteallaklarının Halleri

Telhis Dersi -19 – Takdim ve Kasrın Kısımları

Telhis Dersi – 20 – Kasr’ın Güzellik Vecihleri

Telhis Dersi – 21 – İnşa

Telhis Dersi – 22 – Talep Nevileri

Telhis – 23 – Emir, Nehiy

Telhis Dersi – 24 – Fasıl

Telhis Dersi – 25

Telhis Dersi – 26

Telhis Dersi – 27 (Menfi olan muzarinin hal olması)

Telhis Dersi – 28 (İcaz, Itnab, Müsavat)

Telhis Dersi – 29 (Hazifle olan icaz)

Telhis Dersi – 30 (Itnab)

Telhis Dersi – 31 (Beyan Bölümü -Teşbih, vechi şebeh)

Telhis Dersi – 32 (Teşbihin kısımları)

Telhis Dersi – 32 (Hakikat ve Mecaz İstiare)

Telhis Dersi – 33 (Mecazı Mürekkep – Temsil – İstiareyi Mekniyye)

Telhis Dersi – 34 (Tahkikiye ve temsil’in güzellik ciheti)

Telhis Dersi – 35 (Bedi ilmi)

Telhis Dersi – 36 (Tahsini manevi – tecrid)

Telhis Dersi – 37 (Tahsini manevi – İstitba’)

Telhis Dersi – 38 (Tahsini lafzi – Cinas – kalb – seci’ – sirkat)

MOLLA CAMİ

Molla Cami 1

Molla Cami 2

Molla Cami 3

Molla Cami 4

Molla Cami 5

Molla Cami 6

Molla Cami 7

Molla Cami 8

Molla Cami 9

Molla Cami 10

Molla Cami 11

Molla Cami 12

Molla Cami 13

Molla Cami 14

Molla Cami 15

Molla Cami 16

Molla Cami 17

Molla Cami 18

Molla Cami 19

Molla Cami 20

Molla Cami 21

Molla Cami 22

MANTIK

Mantık 1

Mantık 2

Mantık 3

Mantık 4

Mantık 5