21.05.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

VEHHABİ SELEFİLERE CEVAPLAR

13 Şubat 2024 - 0 yorum
Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk adındaki tekfircinin korkarak her yerden kaldırttığı ses kaydında askerlik yapanlara ve oy verenlere kafir dediği yani kendi ideolojisini açıkça ortaya koyduğu görülüyor. EBU HANZALA KANUNLARI KABUL ETTİ, TAĞUTA MÜRACAAT...
23 Ağustos 2022 - 0 yorum
Teberrük Nedir?Teberrük kelimesi bereket kökünden gelmektedir. Bereket, maddi ve manevi artış ve çoğalmayı ifade eder. Bereket, aslında Allah Teâlâ’nın bir sırrıdır. Amel-i sâlihin meyvelerinden biridir. Allah Teâlâ, fazl-ı keremiyle bereket sayesinde beklentileri gerçekleştirir, kötülükleri defeder ve hayır kapılarını açar. Bu...
14 Temmuz 2022 - 2s yorum
Cübbeli Ahmet Hoca çok mühim açıklamalarda bulundu. Lütfen bu yazıyı her yere ulaştıralım. Geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki Tozlu Câmii'nde konuşma yapan Vehhâbî Selefî Dâvetçi Osmân el-Hamîs hakkında yaptığı açıklamaya dâir bir te'yîd bir de tashîh yapıyorum ve Diyânet'i, Vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum....
3 Temmuz 2022 - 0 yorum
İbn Teymiyye, önceki görüşünü değiştirerek ölmeden önce son görüşü olarak Hazreti Peygamber Efendimiz vâsıta kılınarak duada faydalanabileceğini söylemiştir. İbn Teymiyye’nin talebesi İbn Kesîr: İbn Teymiyye’nin devlet ve ulemânın huzurunda, tevessül ile ilgili görüşünden kendi isteğiyle vazgeçip bir insanın duasında Resûlullah’dan faydalanma...
29 Aralık 2021 - 0 yorum
Bir vehhabi/selefinin ibretlik hali daha. Abdülkadir Polat adındaki ahlaksızın nasıl çamura yattığını hepimiz biliyoruz. Ebu Haris de askerlere kafir diyerek şehit olmadıkları yönündeki sözlerini inkar etti. Ramazan Oral adındaki Ebu Harisin savcılık ifadesi:
4 Aralık 2021 - 1 yorum
İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağınasavrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhabi akidesine sığınıyor. Kendisine okunan bir-iki ayet, bir-iki hadis ve sözüm ona Selef' ten nakledilen bir-iki anekdot, asırlar boyu en temel varlık alanını oluşturmuş bulunan...
28 Kasım 2021 - 0 yorum
Âlimler, kabir üzerine kubbe, türbe, bina gibi şeyler yapma konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Hanefî, Mâlikî ve Şâfiîlere göre, özel mülkiyete tâbi topraklardaki kabirlerin üstüne gösteriş ve övünme maksadıyla ev, kubbe, türbe yapmak haram, böyle bir maksat yoksa mekruhtur. Hanbelîler, bunu...
23 Kasım 2021 - 0 yorum
Mutezile onca açık ayete rağmen şefaat diye birşey olmadığını iddia ederken, vehhabi zihniyetli hariciler de "Şefaat ya Resullah" denmesinin şirk olduğunu ileri sürüyorlar. hatta bu meselede birbirlerini de tekfir ediyorlar. Allahu Teala buyuruyor ya: قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمٖيعاًؕDe ki: şefaat...
7 Kasım 2021 - 0 yorum
Tevhidi bir perde maske olarak kullananlar var. Bunlar yaptıkları tevhid derslerinde özellikle hangi hususları kullanıyorlar? Nasıl aldatıyorlar. İşte sizlere birkaç örnek:
20 Ekim 2021 - 0 yorum
İstanbul'un bazı yerlerinde ve muhtemelen Türkiye'nin de bir çok yerinde Işid'den hüküm giyen Ebu hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un kitaplarını dağıtıyorlar. Tevhid aldatmacasıyla, sözde küfür içindeki insanları gerçek İslam'a davet ediyor edasıyla hareket eden bu...
19 Ekim 2021 - 0 yorum
Tekfir: Ben müslümanım diyen ve İslam alametleri bulunan bir kişi hakkında kafir hükmü verilmesidir. Bu hukuki bir meseledir. Ulemanın işidir. Cahillerin tekfir yetkisi yoktur. Günümüzde bir takım cahiller avamı kandırarak "bu kişi şu...
28 Temmuz 2021 - 4s yorum
Uçkurcu ahlaksız vehhabi Abdülkadir Polat'ın mağdur ettiği eşinden sonra diğer mağdur ettiği kadınlar da konuşmaya başladı. Gönderdiği mesajında bu mesajlar bana aittir diyen kadın yaşadıklarını mesajla anlattı. Tekrar tekrar söylüyoruz karınızı, kızınızı, bacınızı bu ahlaksızlardan koruyun. Dininizi akidenizi de koruyun. Bu...
20 Haziran 2021 - 8s yorum
Abdülkadir Polat'ın önceden içinde bulunduğu ve Işidciler diyerek ihbar ettiği eski cemaatinden yani onu yakından tanıyan birileri Youtube ve Telegram üzerinden Abdülkadir Polat'ı ve iğrençliklerini deşifre ediyor. Youtube videolarına telif attırdığı için bu belgeleri Telegram üzerinden yayınlıyorlar. ...
13 Haziran 2021 - 5s yorum
Haricilerin Özellikleri Nelerdir? 1 – Büyük Günah sahibi “ebedi cehennemdedir” derler.2 – Büyük Günah sahibini tekfir ederler.3 – Hakem olayında Hz. Ali ve muhatablarını Allah'ın hükmüyle hükmetmedikleri gerekçesiyle tekfir ederler.4 – İlim ehli olmayan cahil, kaba-saba insanlardır.5 – Katı kalplidirler. Müslümana...
6 Mayıs 2021 - 0 yorum
AYET: “Habibim! Onlara, şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz âyetlerden sıyrılarak azgınlardan olan kişinin olayını anlat. Dileseydik, onu âyetlerimizle üstün kılardık; fakat o, dünyaya meyletti ve hevesine uydu. Durumu, üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu...
6 Mayıs 2021 - 0 yorum
Daha önce yetiş ya gavs demenin, uzaktaki bir Allah dostuna seslenmenin, onun bu sesi duyabileceğini ve Allah’ın izniyle yardıma gelebileceğini delilleriyle anlatmıştık. Bu noktada gelen bir itiraz var: Diyorlar ki “Biz başkasından yardım isteme değil uzaktakinden yardım istenmesinden ve onun bu...
6 Mayıs 2021 - 3s yorum
TEKFİRİ ANCAK İSLAM KADISI YAPAR, MÜSLÜMAN BİR FERDİN TEKFİR SORUMLULUĞU YOKTUR Peki neden? Çünkü Tekfir çok önemli, hayati bir meseledir,hukuki yasal bir süreçtir, üzerine hüküm icra edilecektir. Mesela Tekfir edilen Eşi ise, bu olaydan sonra nikâhının çözüldüğüne inanmak zorundadır. Onunla artık...
6 Mayıs 2021 - 1 yorum
Daha önceki videolarda Tağut kurgusunu ve Türkiye'ye İngilizler eliyle nasıl yayıldığını deşifre etmiş, Tağutun put, ibadet edilen şey, kahin sihirbaz gibi manalarda kullanıldığını, bir istisna olarak Kab b. Eşref hakkında da Tağut nitelemsi yapıldığını ayetleri vererek aktarmıştım. Bunun dışında Kur'an,...
5 Mayıs 2021 - 0 yorum
VİDEODA DİKKAT ÇEKTİĞİM HADİS-İ ŞERİF: Bir toplulukta açıktan fuhuş işlenir hale geldiğinde, onlar için taun (salgın hastalık) ve daha öncekilerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Ölçü ve tartıda noksanlık yaptıklarında kıtlığa maruz kalırlar, geçim sıkıntısı çekerler ve zalim idareciler başlarına geçer. Mallarının zekâtını vermediklerinde semadan gelen yağmurdan mahrum kalırlar. Eğer hayvanlar olmasa, kendilerine hiç yağmur gönderilmez. Allah...
5 Mayıs 2021 - 0 yorum
Arkadaşlar öncelikle şunu vurgulayalım. Benim bu videodaki amacım iğnelemek, sataşmak, kudurtmak değil. Hakkı arayan kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmak. Çünkü bazı insanlar ortaya çıkmış ve sizi özellikle gençleri bir şeye çağırıyorlar, kendilerinden başkasının mümin olmadığına, müşrik kafir olduğuna inandırmaya...
5 Mayıs 2021 - 0 yorum
   Tağutu dillerine dolayanlar, ibni kayyımın “Allah’a karşı her haddi aşan tağuttur” yorumunu alırlar. Bize göre siz de haddi aşanlardansınız. Müslümanları tekfir ederek Allah adına hüküm vermektesiniz. Siz de bir Tağutsunuz o halde!   Bunlar Tağutu bir itikat, tevhid esası olarak...
29 Nisan 2021 - 0 yorum
Bazı alimler kendi itikadı görüşünü tescil ediyormuş gibi sunan sahtekar Abdğlkadir Polat'ın bu yalanı da deşifre oldu. Kendisinin dünyanın en büyük alimi dediği kişi onun için "zır cahil" ifadesini kullandı. İşte o video