17.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -H- harfi

HABERLEŞME 
Rüy asında savaşta bulunun iki taraf askerleri arasında yapılan haberleşmey i görmek, ecelin yaklaşmasını, fitneyi yatıştırmayı, Hakk’a uymay ı, hastanın ölmesini ve mazlumun galip gelmesini ifade eder. Bir kimsenin rüyasında elçi olması, o kimsenin şerefinin yüce olmasını ifade eder.

HABER VERMEK
Gizlenmesi icap eden bir şeyi rüyada haber vermek, malını israf etmeye, hikmeti ehil olmayana vermeye, Allah’a şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye yorumlanır.

HABEŞ
Rüyanızda simsiyah bir habeş görmek, karanlık işlerinizin aydınlanacağı anlamına gelir. Habeşistanlı birini görmek de, ümitle beklediğiniz bir muradınızın olacağına delildir.

HABEŞİSTAN
Rüy anızda Habeşistan’da bulunduğunuzu ve etrafınızı dilinizden anlayan habeşlilerin çevirdiğini görmek, uzun y ıllardan beri görmediğiniz ve hatta adını bile unuttuğunuz bir arkadaşınızın birden bire çıkıp geleceğine ve size bazı garip hediyeler getireceğine işarettir.
HABİL
Bir kimse rüyada Habil’i görse, o kimse hakkında hased yapılır. Düşmandan ona sıkıntı erişir. Bazen de o kimse, suçsuz olarak öldürülür. Zalim bir kimseden ona şiddet erişir.

HACCETMEK
Rüyada, şer’i ölçüler içerisinde haccettiğini, Kâbe-i muazzamayı tavaf edip hac farizalarını yerine getirdiğini görmek, dininde güzellik ve istikamete, kavuşacağı sevaba, korkudan emin olmaya, borcunu vermeye ve Müslümanlara vereceği emanetlere yorumlanır.
Rüyasında hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını gören, çıkarıldığı işe tekrar tayin edilir. Bu rüyayı gören misafir ise selamette olur. Eğer tüccar ise kazanç elde eder. Hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcunu öder. Hac yapmamış ise, hacca gider. Sap ıklıkta ise, hidayete erişir. Hac yahut umre yapmış ise ömrü uzun ve işi makbul olur.
Rüyasında hac için yola çıkıp, oraya kavuşamadığını gören, bulunduğu memuriyetten çıkarılır. Tüccar ise, zarar eder. Yolcu ise yolu kesilir. Sıhhatte ise hastalanır.
Rüyasında yaya olarak hacca gittiğini gören kimse, kefaretini vereceği bir yemini eder.
Rüyasında yalnız olarak hac yoluna çıktığını ve kendisi ile vedalaştıklarını gören kimse ölür.

HACERÜ’L ESVED
Rüyada Hacerü’l Esved, hacca yorumlanır.
Rüyada Hacerü’l Esved’i kestiğini gören kimse, halkı kendi görüşü üzerinde toplamayı arzular.
Hacerü’l Esved’i söküp, kendisi için alıkoyduğunu görmek, o kimsenin yalnızlığını
ifade eder.

HACILAR PAZARI
Rüyada hacıların toplandığı pazarı gören kimse, keder ve üzüntüden kurtulur.

HACİZ
Rüyada eşyanıza haciz konduğunu görmek,çok yakında sevinçli bir haber almaya yorulur.
Rüyada kendinizi haciz memuru olarak görmek, bir yakınınıza yapacağınız iyiliği ifade eder.

HAÇ
Rüyada görülen haç, yalan söylemeye, koğuculuk yapmaya, zina ile iftira etmeye ve yalan yere şehadette bulunmaya yorumlanır.
Bazen de haç, kadri ve şanı yüce Allah’a ibadet ve taatı kendisine vazife bilen ve dininde kararlı bir adama yorumlanır.
Rüyada kendisinde haç bulunduğunu gören kimse, evlenir veya o kimsenin bir çocuğu olur.

HADEME
Rüyada hademe görmek, hay ır, menfaat ve bazen de gizli bir düşmana yorulur. Bazı yorumculara göre de iş, güç ve itibar sahibi olmaya işarettir.

HADIM
Hadım olduğunu gören kimse şahitliğini gizler. Hadıma döndüğünü yahut kendisini hadım ettiğini gören kimse münakaşa ve düşmanlıkta bulunduğu kimsenin yanında küçük düşer, zillete girer.
Rüyada görülen güzel simalı ve sözü hikmetli, meçhul bir hadım, korkutucu veya müjdeleyici meleklerden biridir. Kendisinin güya hadıma döndüğünü görse, ibadet ve zikirde hidayete kavuşur. Kendisinin hadım olduğunu gören kimse, ibadet ve namusunu muhafaza ederek kadru kıymete kavuşur.
Husyeleri çıkarılmış ve burulmuş erkekler, melaikedir. Çünkü husyeleri çıkarılmış olanlardan şehvet çıkarılmıştır. Rüyada hadımlar, müjdedir.

HÂFIZ
Rüyada hafız görmek muratla yorumlanır. Rüyada bir hâfızı Kur’an okurken gören, çok yakında muradına erer. Hâfızı camiye girerken görmek, dualarının kabul edileceğine işarettir. Hâfızı eve çağırıp ona Kur’an-ı Kerim okutarak dinlediğinizi görmek, dünya ve ahiret işlerinizin yolunda olduğuna ve Allah’ın (C.C.) bütün dua kapılarını açtığına delalet eder.
Bazılarına göre; rüyada bir cami veya mescitte Kur’an okuyan bir hâfız görmek, keder ve sıkıntıdan kurtularak feraha çıkmaya işarettir. Kendini Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş ve hâfız olmuş gören, bütün günahlarından sıyrılır.

HAHAM
Rüyada bir Musevi hahamı görmek, ticaret işlerinizin yolunda olduğuna ve kâr payınızın çok artacağına yeni bir ticari konu için anlaşma yapacağınıza, yahut yeni bir mülk satın alarak rahat bir hayat yaşayacağınıza delalet eder.
HAİNLİK
Rüyada mal sahiplerinden görülen hainlik, onların fakir olmalarına ve zinaya yorumlanır.

HAKİM
Rüyada hakimi güzel bir vasıfta gören kimse, ilimden veya kendisini doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine kavuşur. Bazen de, hakim, karar veren teknisyen, arkadaş veya topluluğa yorumlanır.
Rüyada görülen hakim güleryüzlü ise, doğru sözü ile tanınan ve kendisinden insanların razı olduğu bir kimse olmaya yorulur.
Rüyada kendini hakim olmuş görmek, iş sahibi olmaya, hayır ve menfaat görmeye ve itibarın artmasına yorulur.
Hakimde görülen güzel vasıflar hayırla yorumlanır, çirkin ve kötü vasıfların yorumu ise yine bu doğrultuda olur. Rüyada hakim görmek, aynı zamanda derin düşünceye veya korkuya da yorulur.

HAKİ RENK
Rüyada haki renkli bir elbise giyinmiş olduğunuzu görmek, askerlikle yorumlanır. Rüya sahibi eğer genç ve erkekse, yakında askere alınacağına işarettir. Rüya sahibi yaşlı veya kadın ise, yakında askerden evladının terhis olarak veya izinli olarak eve döneceğine delalet eder. Çok yaşlı bir adamın haki bir elbise giydiğini görmesi onun yakında öleceğine işarettir.
HAKİRLİK
Sevinçli kimselerin rüyada kendilerinde hissettikleri hakirlik gibi durumlar, onların düşmanlarıyla karşılaştıklarında zayıf ve aciz kalarak dağılmalarına, mihnet ve sıkıntı içinde bulunanların da, rahata kavuşmalarına yorumlanır.

HAK OLAN ŞEY
Bir kimse rüyada nurun meydana çıkması ve Kur’an’ı dinlemek gibi hak olan bir şeyi görmesi veya işitmesi, hidayete tabi olmaya, batıldan ve batıl sahiplerinden kaçınmaya yorumlanır.

HAK YOLUNDAN ÇIKMAK
Rüyada hak yoldan çıkıp günah olan şeyleri yapmak küfre yorumlanır.
HALA
Rüyada hala görmek, yakın zamanda ele geçecek paraya yorumlanır.
HALAT
Rüyada gemi halatı görmek, kuvvet ve kurtuluşa işarettir. Sağlam ve yeni halat, içinde bulunduğunuz sıkıntıdan kurtulmanın çaresini bulmaya ve selamete
çıkmaya yorulur.
Eski ve çürük halat, sizi güç durumdan kurtarmak için gösterilen kurtuluş yollarının çürük olduğuna işaret olarak yorumlanır.
Kendinizin halatla bağlandığını görmek, işlerinizin ve kısmetinizin açılmasına yorulur.
Geminin halatla karaya bağla olduğunu görmek, zengin ve hayırsever bir zata sırtınızı dayamayı ifade eder.
Toplanmış veya gerilmiş halat görmek, halatın uzunluğu nisbetinde bir yolculuğa işaret eder.
HALE
Rüyada güneşin etrafındaki daireyi görmek, borç sahiplerinin borçluları bırakmamak üzere kuvvetlice tutup etraflarını sarmalarına yorumlanır. Bazen de, belaya, gazaba ve belanın halkın şereflileri üzerine gelmesine yorumlanır.

HALI
Rüyada kendisi için yere yeni bir halı serildiğini görmek, dünyada uzun bir ömre ve geniş bir rızka delalet eder. Bilinmedik bir yerde ve tanımadığı kimseler arasında yere bir halı serilerek üzerinden geçtiğini görmek, memleketinden ayrılıp gurbete gideceğine işarettir. Dürülmüş bir halıyı arkasına alıp bir yere götürdüğünü görmek, bütün varlığını üzerinde taşıyacak derecede fakirleşeceğine delalet eder.
Rüyada halı görmek dünyalıkta ve rızıkta genişliktir. Onun büyüklüğü ve kalınlığı oranında ömrün uzunluğu ve rızkın bolluğu belirlenir. Küçüklüğü kazanç azlığına, yerden toplanması ise rızkın azalacağına delalet eder.
Yere büyük bir halı serdiğini ve bu halının kendi malı olduğunu gören, nimet ve bolluk görerek çok yaşar. Rızkını kolaylıkla temin eder. Ev halkı, akrabaları ve arkadaşları ile bu halının üzerinde oturduğunu görmek, hayır ve nimettir. Bir yabancının evinde bir halıyı toplanmış ve sarılmış görmek, o kişinin gurbette öleceğine işarettir.
Rüyasında küçük ve ince bir halı görenin hem rızkı, hem ömrü az olur. Eski ve delik bir halısı olduğunu görenin geçiminde darlık ve hayatında sıkıntı olur. Yeşil renkli bir halı görmek geniş bir rızka delalet eder. Halının çiçekleri ve desenli olması hayırdır.

HALİÇ
Haliç, denize göre, sıkıntıdan kurtulmaya, orta halli hayırlı bir adama, orta yola veya orta halli olmaya yorumlanır. Çünkü deniz, şiddetli ve uzak, haliç derin ve yakındır.

HALİFE
Bir kimse rüyada layıkı ile bir halife görse, yahut kendisinin halife olduğunu görse, halinin güzelliğine ve sonunun hayr olacağına yorumlanır.
Halife, din işlerinde Resullah (S.A.V.)’ın şeriatının hükmünü icra eden kimsedir. Bundan dolayı halifede görülen noksanlık ve aşırılık yürüttüğü işine aittir.
Kendisinin halife olduğunu gören kimse, mülke ehilse mülke kavuşur, hüküm vermeye ehilse hakim, yahut imam ve vali olur. Eğer ehil ve layık değilse hapis veya hasta olur yahut uzak bir yere yolculuk yapar. Kendi hakkına ya da Allah’ın (C.C.) hakkına muhalefet eder. Bazen de o kimse gençliğinde zayıf, ihtiyarlığında kuvvetli olur.
Halifeyi öldürdüğünü gören kimse, büyük bir iş talep eder ve bunda da muvaffak olur.
Halifenin kendisine bir mektup yazdığını görmek, bir devlet büyüğü tarafından
iyilik, menfaat ve şeref verici büyük bir makama getirileceğine delildir. Halifenin kendisine yeni bir elbise giydirdiğini veya dünyaya ait bir hediye verdiğini görmek, şerefe, şana ve güvene işarettir. Halifenin kendisine sert bir sesle bağırdığını gören, dünya işlerinde üzülecek bir olayla karşılaşır. Halifenin asık suratlı ve kendisine sert sert baktığını görmek, dininde noksanı olduğuna ve hata işlediğine işarettir.

HALİMLİK
Rüyada halimane muamele etmeye layık olan kimseye yumaşak davranmak, yumuşak davranışı nispetince, kadrinin yüce olmasına yorumlanır. Yumuşak davranmaya layık olmayan kimseye yumuşak davranmak, o kimsenin günahkar olmasına ve kendisine gelecek şiddetli hastalığa yorumlanır.

HALKA
Rüyada görülen altın veya gümüş halka, kötülüklü bir söz yahut ferahlık verici bir haberdir.
Rüyada görülen halka İslam dinidir. Bundan dolayı bir halka tuttuğunu gören kimse İslam dinine sarılır.

HALLAÇ
Rüyada hallacı görmek, halkın işi elinde ve nezaretinde olan alim ve hakim bir kimseye yorumlanır. Bazen kimseye yahut nesli çok olan birisine yorumlanır.
Rüyada hallaç görmek, düşmansız ve eline bazı mallar geçen bir kimseyi ifade eder.
Rüyada pamuk veya yün attığını gören kimseye bir düşmanlık olur.
Hallaç olup, bu işi iyi yapamadığını görmek, düşmanın galip gelmesine yorulur.

HALTER
Rüyada halter çektiğinizi görmek, kısa bir hastalıktan sonra doktorunuzun size istirahat etmenizi tavsiye edeceğine, bir süre evinizde kalıp dinlenmek zorunda bulunacağınıza delalet eder.

HAMAK
Rüyada bahçede veya kırda bir ağaca bir hamak kurarak orada uzandığını veya bir gemi hamakında dinlendiğini görmek, çok yakın zamanda bir deniz yolculuğuna çıkmaya işarettir.

HAMAM
Rüyada görülen hamam, kötü görülen bir eve yorumlanır. Bundan dolayı hamama girdiğini gören kimse, devamlı olmayan bir üzüntüye düşer. Çünkü hamam günah yeridir.
Hamam ilim evine, tekkeye, cami ve kazanç ve borç yeri olan çarşıya, mevsime, tövbeye, sapik için hidayete, fakir için zenginliğe ve hasta için şifaya yorumlanır.
Hasta olan bir kimsenin rüyada hamama girip tabiatına, uygun ılık su ile yıkandığını görmesi, hastalığının gitmesine yorumlanır.
Tabiatına uygun olmayan su ile yıkanması üzüntü ve kedere, sıkıntı ve hastalığının artmasına yorumlanır.
Sağlam ve sıhhatli olan bir kimse hamamda yıkanıp temizlenirse, kendisini hidayete götürecek bir ilme kavuşur. Yahut borcunu öder ve kazandığı günah dolayısıyle yaptığı tövbesini Allah (C.C.) kabul eder. Eğer bekar ise evlenir. Fakir ise zengin olur.
Hamama girip y ıkandıktan sonra çıktığını gören kimse, üzüntüsünden veyahut borcundan kurtulur.
Hamamda güzel sesle türkü söylediğini gören kimse cevabı kendisine işittirilecek bir söz söyler.
Karanlık hamam hapistir.
Rüyasında bir hamam yaptırdığını gören kimse, çirkin ve uygunsuz işler yapar. Dedikodu her tarafa yayılır. O kimse, bu işleri yapanlara karşı ilgi duyar.
Rüyasında hamamı kendisine mesken edinen kimse, günah işlemekte ısrar eder.
İbn-i Kesir’e göre; bir hamam yaptığını gören, evlenir. Hamama girdiğini gören, hamamın sıcaklığı derecesinde, kedere ve sıkıntıya uğrar. Hamamda bir yerden bir yere gittiğini gören halden hale girer. iyi ve temiz bir yerden kötü ve pis bir yere gelmek, iyi halden kötü hale ve aksi de bunun aksine işarettir. Hamamda yalnız kaldığını gören, kadınların diline düşer. Elbisesi ile hamamda bulunduğunu görenin annesi, kızkardeşi veya yakını bir kadın yüzünden sıkıntıya düşer.
Bazı yorumcular hamamışöyle yorumlamaktadırlar:
Hamam mahkeme, hamamcı kadı.
Hamam kadın, hamamcı kocası.
Hamam zina yeri, hamamcı yardımcısı.
Hamam deniz, hamamcı gemi kaptanı,
Bunlar görülen rüyanın şekline göre yorumlanarak o rüya sahibine böylece anlatılır.
Bir hastanın hamama girip yıkanarak çıktığını görmesi, hastalıktan kurtulmaktır. Mahkemede davası olan bir adam hamama girip yıkandığını görse davasını kazanır.

HAMAM BÖCEĞİ
Hamam böceklerini görmek, zayıf düşman ile yorumlanır.

HAMAMCI
Rüyada hamamcı görmek, borcu ödemeye, üzüntü ve sıkıntının gitmesine, işlerin yapılmasına ve temizliğe yorumlanır.
Hamamcının üzerinde beyaz elbisenin olması halkın üzüntü ve kederini gideren bir kimseye yorumlanır.

HAMAM OTU SÜRÜNMEK
Rüyada hamam otu sürünüp yıkandığını gören borcundan kurtulur, üzüntülüyse üzüntüsü gider. Korktuğu şeyden emin ve hastalığından şifa bulur. Eğer haccat gitmemiş ise, hac nasib olur.
Bu yorumların hepsi, sürdüğü hamam otu kıllarını dökerse geçerlidir. Kıllarını dökmezse, devamlı üzüntüye ve rüya sahibi için tamamlanmayan bir hususa yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada hamam otu sürünmekle kasığının kılları dökülse ferahlığa kavuşur. Kasığındaki kıllar dökülmediyse üzerine borç birikir ve çok mahzun olur.
Bazı yorumcular demişlerdir ki, bu rüyaya gören mülk satın alarak parası gider. Fakir ise zengin olur ve ferahlığa çıkar.
Hamam otunun, bazı kıllarını traş edip mazısını etmediğini gören kimsenin, mal ve devletinin bazısı gider, bazısı da kalır.

HAMD ETMEK
Rüyada hamd etmek, ziyada hayra yorumlanır. Kendisini Allahu Teâlâ’ya hamd ediyor görse, o kimse dininde nur ve hidayete kavuşur.
HAMİLE
Rüyada bir kadının hamile olduğunu görmek, mal, itibar ve şerefe işarettir.
Erkeğin kendisini hamile görmesi, keder ve musibete yorulur.
Rüyada hamile görmek, erkek ve kadın için dünyaca ziyadeliğe işarettir.
HAMMAL
Rüyada ağır bir yük yüklendiğini gören kimse yükün ağırlı nisbetinde üzüntü ve kedere girer. Rüyada hammal görmek, halkın eziyetine tahammül eden ve halkın ihtiyacını gören kimseye yorumlanır. Hammal sıkıntı ve keder ve yumuşak huylu bir kimsedir.

HAMSİ
Rüyada hamsi görmek, kısmet ve kazanca, başarı ve sevince işarettir.

HAMUR
Rüyada hamur görmek, kolay işlere, yakın bir gelecekte rahatlığa kavuşmaya, zindanda bulunan bir kimsenin veya hamile bir kadının kurtulmasını gözetmeye yorumlanır. Hamur, elde edilecek maldır.
Bir kimse rüyada evinde hamur görse, yaptığı ticaretten mal kazanır.
Hamurun ekşidiğini ve kabından dışarı taştığını gören kimse, ticaretinde zarar
eder.
Hamur yoğurduğunu gören kimseye misafir gelir.
Geniş bir yerde hamur yoğurduğunu gören kimse, evlenir. Hamur ekşimezse, malca bozukluk ve sıkışmaya yorumlanır.

HAMURCU
Rüyada hamurcuyu görmek, rızka ve halkın işlerine özen göstermeye ve insanların sevgisini kazanmaya veya onlara eli ve diliyle muamele yapan kimseye yorumlanır.

HAN
Ticaret için yapılmış hanı rüyada görmek, ev veya hayvana veya kiraya verilen şeylere yorumlanır.
Hasta kimse yolcuların kaldıkları hanlara indiğini görse, ölür.
Bazen de, yol üzerindeki hanı gören kimsenin üzüntü ve kederi gider. Rüyayı gören, evli ise, sanatında kendisine yardım edecek bir çocuğu olur ve rahata kavuşur. Rüyayı gören isyankar ise tövbe eder. Yahut sapıklıkta ise hidayete erer, imanı kamil olur.
Meçhul otel, yolculuğa yorumlanır. Çünkü oteller gakip ve yolcuların evi gibidir.
Bazen de otel, dünya evine yorumlanır. Çünkü dünya evi, yolculuk evidir. Bir takım kimseler ondan geçip gider ve bir takımı da gelip ona konar.
Binekli olarak arkadaşının, tanımadığı bir otele girdiğini veya oradan aynışekilde çıktığını gören kimse, halk arasında görüş sahibi birisi olur.

HANCI
Rüyada hancıyı görmek, ahdi bozmaya, hainliğe, bazen de hastanın ölümüne yorumlanır. Çünkü han, garip kimsenin evidir. Hancıyı görmek, zahmet ve meşakkatten sonra rahat ve geçimsizlikten sonra ülfettir.

HANÇER
Elinde bir hançer olduğunu gören kimse, mal ve zenginliğe erişir. Hançeri veya bıçağı kınına soktuğunu gören kimse bir kadınla nikahlanır.
Rüyada bir kimseye hançer satmak veya vermek, verilen kimseye yardım etmeye işarettir.
Hançeri kırmak veya kaybetmek, kuvvetten düşmeye ve düşmanlara mağlup olmaya yorumlanır.

HANE
Rüyada hane, yani ev görmenin yorumu girilen yerin özelliklerine göre farklılık gösterir.
Meçhul bir haneye girmek, evliliğe yorulur. Hanesinde hasta birisinin bulunduğunu görmek, rahat ve huzura ermeyi ifade eder.
Çatısız bir hanede bulunduğu sırada ay ve güneşin doğduğunu görmek, yine evlenmeye işarettir.
Bir kimsenin hanesine girmek, o kimseye galip olmaya yorulur.

HANIMELİ
Rüyada hanımeli çiçeğini koparıp koklamak, yakınlarınızdan kötü sözler işitmeyi ifade eder.
Birisinden bir dal hanımeli almak, veren kimsenin sizin aleyhinize konuşmasına; birisine hanımeli vermek ise, sizin o kimse hakkında kötü sözler sarfetmenize işarettir.

HANIMLAR
Rüyada bir çok hanımların arasında bulunduğunu görmek, dost, arkadaş veya ev halkından beklenilen ilgiyi görmemeye ve bu yüzden de yeni bir teselli kaynağı aramak zorunda kalmaya delalet eder.
HAP
Rüyada hap yuttuğunu görmek, kendi kendinizi aldatmaya veya yakınlarınızdan birisi tarafından aldatılmaya yorumlanır.
HAPİS HANE
Rüyada görülen hapishane adi hapishane olursa rüya sahibinin borçla mahkum edilmesine, eğer siyasi olursa, meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete, meçhul hapishane ise dünyaya yorumlanır.
Hapishane şiddetli ve meşakkatli hanıma, düşman tarafından meydana gelecek hileye yorumlanır.
Hapishane itham edilmeye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, borca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terkederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa yorumlanır.
Rüyada hapishaneye girmek uzun ömre ve dostlarla bir araya gelmeye yorumlanır.
Hapishane üzüntü ve kederdir. Rüyada hapishaneyi tercih eden kimse günahtan korunur.
Hapishaneden çıktığını gören kimse hastalıktan kurtulur. Hapis olan bir kimse rüyada hapishanenin kapılarının açılmış olduğunu görse hapislikten kurtulur.
Rüyada, hapishane içerisine ışık giren bir pencere görmek veya hapishanenin tavanının gitmiş ve yıldızların meydana çıkmış olduğunu görmek, yine o kimsenin hapisten kurtulmasına yorumlanır.
Bazı yorumcular bir kimse rüyada zindanda olduğunu görse Yusuf Aleyhisselamın kıssasına binaen o kimsenin dualarının makbul olmasına, üzüntü ve kederden kurtulmasına yorumlanır, derler.
Bir kimse rüyada kendisinin meçhul bir zindandan veya dar bir evden geniş bir yere çıktığını görse, eğer rüya sahibi hasta ise veya bir sıkıntı içinde bulunuyorsa onun hastalıktan kurtulmasına ve sıkıntıdan rahata kavuşmasına işarettir.
Bir kimse rüyada evi içerisinde prangaya vurulduğunu görse, o kimse hayra erişir ve hayırlı olan şeyleri çoluk çocuğunda görür.
Rüyada bilinmeyen bir evde hapsolunduğunu gören kimse o evden bir kadınla evlenir ve ondan eline mal ve evlad geçer.
Kendisinin prangaya vurulduğunu ve sıkıntı içerisinde bulunduğunu gören kimse korktuğundan ve kaçındığı şeylerden kurtulur.
Rüyada bir hapishane yaptığını gören kimse hak ve doğru yolu gösteren bir zatla karşılaşır.
Hapishane hamama da yorumlanır.
Bazen hapishane kişiyi tasarruf ve hareketten meneden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve beyhude şeylere itimat edip aldanmaya, bazen de cehenneme yorumlanır. Çünkü cehennem günahkar ve kafirlerin zindanıdır.
HAPİSLİK
Rüyada hapis olmak, zillet, üzüntü ve kederdir.
Hapishane olarak kullanılmayan başka bir odada ayakları bağlı ve odanın kapısı da üzerine kapanmış olarak gören kimseye bir hayır isabet eder. Eğer o yerde kendisine azap edildiğini görse, hayır ve akibeti daha iyidir.
HARABE
Rüyada harabe görmek, vaaz ve nasihattır. Rüyada bir yerin yıkık viran olduğunu görmek, o yerin halkının dağınık ve perişan olmalarına yorumlanır.
Evinin duvarlarının selden harap olduğunu gören kimsenin hanımı ölür.
Harap bir yerin, sağlam ve güzel yapılı bir yere döndüğünü gören kimsenin dini güzelleşir, hidayete döner.
Bir kimse oda, ev ve köşkünden bir şeyin içe doğru düştüğünü görse, rüyayı görenin kaybı varsa bulunur. Yanında kızı veya kızkardeşi yahut bunlardan başka, kocaya varma zamanı gelmiş kız varsa, taliplisi çıkar.
Bir kimse bir evi veya eski binaları yıktığını görse, o kimseye üzüntü, keder ve kötülük isabet eder.
Evinin hepsinin veya bir kısmının, üzerine yıkıldığını gören kimsenin evinden birisi ölür. Yahut evin sahibesine büyük bir musibet gelir.
Bir kadın rüyada evinin bacası ve tavanının yıkıldığını görse, kocasının ölmesine yorumlanır.
Rüyada yıkılmış ve viran olmuş bir yerde bulunmak, faydasız bir topluluğa gösterilen ilgiyi ifade eder.
Rüyasında evinin direğinin kırıldığını veya yıkıldığını gören kimsenin, ailesinden sevdiği birisi ölür.
Rüyada harap bir yer görmek, ev halkının veya akrabaların dağılmalarına delalet eder. Bu rüya kesinlikle hayra yorumlanmaz. Memleketin harap olmasına, oradaki devlet başkanının vefatına, yahut halka zulmüne işarettir. Kendisini bir harabede gören, karşılık vermeye ve savunmaya gücü olmayan düşmanla karşılaşır. Bir mahallin zelzele veya başka bir afetle harap olduğunu görmek, orada büyük adamların iktidarsız olduklarına veya onlardan birisinin öldürüleceğine; ev duvarının sel ile yıkıldığını görmek, ev sahibinin zulme uğrayacağına; sağlam bir yerin harap olup yıkıldığını görmek, o yerde bir musibet çıkacağına işarettir.
HARARET
Bir kimse rüyasında, kış mevsiminde vücudunda hararet hissettiğini görse menfaatlere ve rızıklara ve nefis elbiselere erişir. Yaz mevsiminde ise yorum bunun aksinedir.
HARDAL
Rüyada görülen hardal, zehirdir. Bundan dolayı hardal yediğini gören kimse zehir yahut acı bir şey içer yahut kendisi için zararlı olan bir yemeği yer. Bazıları da, o kimse meşakkat içinde şerefli ve hayırlı mala erişir, dediler.
Rüyada hardal tanesi görmek kedere, yemek de malının eksileceğine işarettir. Bir rivayete göre de düşmanlıktır.
Hardal görmek, almak veya yığmak zorla kazanılan mala delalet eder. Hardal yediğini gören kötü söz işitir.
HARDAL TOHUMU
Rüyada hardal tohumu görmek, mal eksikliğine, kedere, hastalığa, düşmanlığa, musibete yorumlanır. Bir rivayete göre, hardal tohumu zorluklarla elde edilen mala delalet eder.
HAREM
Rüyada kendisini bir haremde veya harem kurmuş görmek, evlilik hayatında neşe ve mutluluğu ifade eder.
HAREMAĞASI
Rüyada görülen haremağası iyiye yorulur. Kendinizin haremağası olduğunu görmek, iş veya ticaret hayatında hasımlarınızı yenmeye işarettir.
Haremağası bir şey verirse, ticaret ve kazancınızın artmasına yorulur. Haremağasından bir haber almak, haber verdiği şeyin aynen gerçekleşmesine işaret sayılır.
Rüyanızda bir sarayda veya bir konakta olduğunu ve bir haremağası ile karşılaşıp
Metin Kutusu: konuştuğunuzu görmek, mahkemedeki bir işinizden dolayı bir cezaya
çarpılacağınıza veya vergi borcunuzdan dolayı bir hacizle karşılaşa cağınıza
işarettir.
HARİTA
Rüyada görülen harita, yolculukla yorumlanır. Rüyasında bir haritay ı incelediğini gören uzun bir yolculuğa çıkar. Bir harita çizdiğini görmek, eğer haritayı tamamlarsa, kendisine bir iş teklif edileceğine ve onu da kabul edeceğine işarettir. Tamamlayamamak, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Rüyasında yolda birisinin kendisine bir harita göstererek yol sorduğunu görmek, beklemediği ve tanımadığı bir kişiden bir haber alacağına ve ondan menfaat göreceğine delalet
eder.
HARMAN VE HARMAN YERİ
Rüyada harman, uzun bir uğraşıyla biriktirilen maldır. Bazı yorumcular, harman, sahibine başkasının kazancından isabet edecek mala veya öğreneceği ilme yorumlanır, demişlerdir.
Rüyada yanmış harman görmek, elinizdekilerin avucunuzdakilerin gitmesine işarettir.
Harman veya harman yeri satın almak, yakın zamanda idareli ve tutumlu biriyle evlenmeye yorulur.
HARP
Rüyada bir kimsenin harp etmesi kendisiyle harp eden veya harbe teşvik eden kimse ile aralarında meydana gelecek şiddet ve hiledir.
Harp, piyasanın pahalılığına da yorumlanır.
HARPTEN KAÇMAK
Harpten kaçmak günah işlemekle yorumlanır. Harbe teşvik ettiğini gören kimse, insanları birbirine düşürür.
HARP MALZEMES İ
Rüyada harp malzemesi görmek, muzır sözlerle yorumlanır. Bunlardan birinin kendisine isabeti, sözün tesirine ve isabet etmeyişi de sözün tesit etmediğine delalet eder.
HAS AD
Rüyada hasad görmek iyidir. Rüyasında hasad görmek bir çocuğu olacağına delalet eder. Eğer mevsiminde ise, bu çocuğun erkek, değilse, kız olacağı İbn-i Sirin tarafından beyan buyrulmuştur. Bir tarlada hasad yapmayı, yani ekin biçmeyi görmek evladlarından hayır göreceğine, biçilen başakları demet yapıp bir yere istif ettiğinizi görmek, çocuklarınızın geleceği için bazı teşebbüslerde bulunduğunuza delalet eder.
HAS IR
Rüyada hasır görmek, hizmetçi, hakim ve devlet meclisine yorumlanır.
Rüyada hasır üzerinde oturduğunu gören kimse yaptığı işten pişmanlık duyar.
Hasıra büründüğünü gören kimse bir sebepten dolayı sıkılır yahut sidik yolunda tutukluk meydana gelir.
Temiz bir hasırda oturmak, geçim sıkıntısından kurtulmaya işarettir.
Rüyada hasırını çaldıran kimse, eşini kaybeder.
HAS IRCI
Rüyada görülen hasırcı, sanat sahibi bir kimseye yorumlanır.
HAS RET
Rüyada birisiyle hasret gidermek, yeni dostlar kazanmaya veya sevdiklerinize kavuşmaya işarettir.
HAS TA BAKICI
Rüyada hasta bakıcı görmek yardımla yorumlanır. Bir hastahanede size yardım eden bir hasta bakıcı görmek, işlerinizde size yardım eden bir kişinin size olan sadakatine işarettir.
HAS TALIK
Rüyada hissedilen hastalık nifaktır.
Bir kimse rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, o sene içinde o kimsenin vücudu sıhhatli ve dini noksan olur.
Bir hasta rüyada kendisinin yağ içinde yuvarlandığını veya bir domuza, deveye veya öküze bindiğini görse, o hastanın öleceğinden korkulur.
Ateşli hastalıklar üzüntüye, gücünün yetmeyeceği nafakaya, muhtelif hastalıklara, azaba ve farzlarda tembellik etmeye yorumlanır.
Bazı yorumcular, rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar ve büyük bir mala erişir, ömrü uzun olur ve sevince kavuşur, dediler.
Bir kimse rüyada tanıdığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, o kimse hastalanır. Tanımadığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, rüyayı gören hastalanır.
Bazı yorumcular, hasta olduğunu gören kimse, sıhhat bulur, derler.
Başka birisiyle düşmanlığı olan bir kimse kendisinin hasta olduğunu görse, düşmanı kendisine galip gelir.
Rüyada babasının hasta olduğunu gören kimsenin, başı ağarır. Çünkü baş, baba mevkiindedir.
Bazı yorumcular, rüyada hastalığının uzadığını ve günahlardan temizlenmiş bir hasta olduğunu gören kimse, ölür ve güzel bir halle Allah (C.C.)’a kavuşur, dediler.
Bazı yorumcular, hastalık o hastalığın derecesine göre rüya sahibine isabet edecek üzüntü ve kederdir, dediler.
Alimlerin hastalığı dince zayıflıktır.
Küçük çocuğun hastalığı üzüntüye ve ebeveyni için de keder ve sıkıntıya yorumlanır.
Ölmesi arzu edilen kimsenin hastalığı üzüntü ve kederden kurtulmaktır.
Birisine rüyada bir adamın hastalığından şikayet edilmesi, o kimseye o adam tarafından yönelecek üzüntü ve sıkıntıya yorumlanır. Ancak şikayet edecek adam eğer o kimsenin uyanıkken düşmanı ise, bu halde o kimsede ferahlık, rahatlık ve sevinç meydana gelir.
Sıkıntı içerisinde olan bir kimse rüyasında hasta olduğunu görürse, sıkıntıdan kurtulur.
HASTANE
Rüyada bir hastaneyi ziyaret ettiğinizi görmek, hem kendinizi ve hem de ailenizi önemli bir tehlikeye sürüklemekte olduğunuza işarettir.
Hastaneyi gezip çıktığınızı görmek, insanlara iyi ve müşfik davranmaya yorulur. İbni Kesir’e göre; rüyada hastane görmek dünyada doğruluktan ayrıldığınıza
delalet eder. Bir hastanede bir hastanızı ziyaret ettiğinizi görmek, bir ticari işiniz için bir büyüğünüzden akıl danışmanıza delalet eder. Hastaneden çıktığınızı görmek, işlerimizin düzeleceğine, hastanede girdiğinizi görmek bu rüyanın aksine yorumlanır.
HAŞERAT
Rüyada görülen haşerat, cinsine göre yorumlanır. Karınca görmek, geveze ve çok gezen kimselerden gelecek üzüntülere işarettir.
HAŞHAŞ
Rüyada görülen haşhaş, kolaylıkla elde edilen maldır. Haşhaşı yediğini gören kimseye mal isabet eder.
HAŞLAMA
Rüyada haşlanmış et yediğinizi görmek, feraha ve sevince kavuşmaya yorulur. Sevdiğiniz bir kimse ile karşılıklı oturup haşlanmış et yediğinizi görmek, şeref ve itibarınızın artmasına, iş hayatınızın düzelip gelişmesine işarettir.
HATİCE (R.A.)
Rüyada mü’minlerin anası Huveylid’in kızı Hz.Hatice (R.A.)’yi gören kimse saadete ve salih zürriyete kavuşur.
HATİP
Rüyada görülen hatip, temizliğe, günahlardan tövbeye, ağlamaya, adın yüceliğine ve uzun ömre yorumlanır.
Hatip görmek, iyilikle emredip kötülükten kaçınmadır.
Kocası olmayan bir kadın rüyada hatip görse, hatip olan birisiyle evlenir.
Bekar olan bir erkek rüyada hatip görse, evlenmek için gayret sarfeder.
Kendisinin hatip olduğunu gören kimse, layıksa haline uygun bir memuriyete tayin edilir.
Eğer rüyada hitabetin şartlarını yerine getirmeye çalışsa, tayin edildiği hizmette yardım görür.
Siyah elbise yerine beyaz elbise giyse, o kimsenin kıymeti yüce ve rızkı çok olur. Siyah elbise giyse fakat hutbe okumasa, yahut rüyada otursa o kimse arkadaşları üzerine yükselir, yahut rüsvay olacağı bir afete düşer.
Hutbeyi güzel okuduğunu ve insanlara namaz kıldırdığını ve tamamladığını, halkın da hutbesini güzelce dinlediklerini görse, vali olur ve halk kendisine itaat eder. Namazı tamamlamadığını görse, memuriyetten azledilir.
Müslüman olmayan kimse hutbe okuduğunu görse, Müslüman olur. Yahut çok yakında ölür.
Bir kadın hutbe okuduğunu, vaaz ve nasihat ile halkı ikaz ettiğini görse, kudret ve kuvvete kavuşur.
Hutbede vaaz ve nasihat edici sözden başka şeyler konuşsa, o kadın rezil olur.
Minberde hutbe okuduğunu gören kadın, salih bir kimse ile evlenir.
HAVA
Rüyada, havada yukarı çıkmaksızın enine yürüdüğünü gören kimse ehilse büyük bir şerefe ve helal mala kavuşur.
Rüyada yerle gök arasında bulunduğunu gören kimse, kalben meşguldur ve ne yapacağını bilmemektedir.
Rüyada havadan düştüğünü gören kimse, rütbe, makam ve şöhretinden düşer. eğer
o kimsenin rütbe, makam ve şöhreti yoksa, ümit ettiği şeyden ümidini keser ve ondan yoksun kalır.
Bir yoruma göre, üzüntü ve kederli olan bir kimse, rüyada havadan düşse Allah (C.C.) onu üzüntü ve kederden kurtarır.
Havayı, safi ve berrak görmek, yolculuk arzusunda bulunan ve sanatında hava ve güneşe muhtaç olan kimse için hayra yorulur.
Hava, nefsin arzu ve isteği ile de yorumlanır. Bundan dolayı rüyada nefsinin arzu ve isteklerine uymadığını gören kimse, cennet ehlinden olur.
Rüyada yerle gök arasında ayakta olduğu halde konuştuğunu gören kimse, hayır işler, şeref ve nimete kavuşur.
Rüyada havada oturduğunu gören kimse, din ve dünya işlerinde batıl yolda ve kibirli olur.
Rüyada havada uçmak deniz veya karada yolculuk yapmakla yorumlanır. Eğer havada kanatla uçarsa, rüya sahibi için kuvvet ve açıklıktır.
Bir kimse yalnız olarak havayı gökyüzü görünmeyecek derecede karanlık görse, amiri ile arası açılır. Bu durumu bütün insanlar görseler, yardım ve imdat da isteseler karanlık miktarı zulmete düşerler. Havanın kararmasının yorumu da böyledir.
HAVADİS
Rüyada birisinden iyi havadisler almak veya duymak, bir ilanı aşka veya sıkı bir arkadaşlığa işarettir.
HAVAGAZI
Rüyada havagazı ocağı görmek, zengin dosttan yardım görmeye yorulur.
Havagazı musluğunu açık bırakarak intihara teşebbüs ettiğinizi görmek, dengesiz ve huzursuz bir yaşamı ifade eder.
HAVAİ FİŞEK
Rüyada havai fişek görmek, iyi haber almaya ve selamette olmaya yorulur.
HAVALE ETMEK
Rüyada bir şeyi havale etmek, havale edilen kimse için tazminata, havale eden için fayda ve menfaate işarettir. Bazıları da, havale, havale eden kimse için hayır ve şerri içine alan bir şeydir, demişlerdir.
HAVAN
Rüyada havan ve havan elini görmek, kendilerinden başka kimselerin yapması mümkün olmayan çetin bir ortaklaşa yapabilecek karı ve kocaya yorumlanır.
HAVAN TOPU
Rüyada havan topu ile müslümanlara ait bir kaleye mermi attığını görmek, İslam’a zarar verecek söz işitileceğine ve belki bu sözden zarar geleceğine yorumlanır. Havan topu ile bir yabancı ülkeye veya kalesine mermi atıldığını görmek, İslam dini üzerinde hakim olmaya ve memleket sınırlarını korumaya delildir. Eğer ateş edilen topa bir zarar gelirse, bu düşmana galebe edileceğine işarettir. Havan topunun mermisi sözle de yorumlanır. Kendisine bir havan mermisinin değdiğini görmek, hayırlı değildir.
HAVARİ
Rüyada Hazret-i İsa’nın oniki havarisinden birisini görmek, yüksek mevkilere ulaşarak, refah ve saadet içinde yaşamaya işarettir.
HAVAS IZLIK
Rüyada havasızlıktan boğulduğunu görmek, başınızdan geçmesi ihtimali olan bir kazayı kolaylıkla atlatacağınıza işarettir.
HAVLU
Rüyada havlu görmek, aile fertlerinden veya komşulardan birinin bir kız çocuğu olacağına işarettir.
Bir yoruma göre rüyada havlu yeni bir işe yorumlanır. Yüzünüzü beyaz bir havlu ile kuruladığınızı görmek, tasarladığınız bir işin hakkınızda hayırlı olacağına delildir. Renkli havlunun çeşitli yorumları vardır; kırmızı havlu görmek murada, yeşil havlu dini inanca, siyah havlu mateme, çok renkli havlu ise yapılacak işte tereddüte delalet eder.
HAVRA
Rüyada havra görmek, iş hayatında iyi davranmamaya, müşterileri aldatmaya işarettir.
HAVUÇ
Rüyada elinde bir havuç olduğunu gören kimse, zor bir işte bulunur ve iş kendisine kolay olur.
Bazıları havuç gören ve onu yiyen kimse üzüntü ve kedere düşer, derler. Bazıları ise, havuç yiyen hayır ve menfaate kavuşur derler.
Havuç, meramını kolaylıkla anlatan kimsedir. Bundan dolayı elinde havuçtan bir şey olduğunu gören, bulunduğu çetinlikten veya hapislikten kurtulur.
HAVUZ
Rüyada görülen havuz, cömert ve faydalı bir kimseye yorulur.
Su ile doldurulmuş bir havuz gören kimse, cömert ve şerefli kimseden ikram ve iyilik görür.
Havuzdan abdest aldığını gören, Allah’ın (C.C.) izniyle üzüntü ve kederden kurtulur.
Havuzdan su içtiğini gören, iyilik sahibi bir kimseden rızka kavuşur. Rüyada havuz, kadınla yorumlanır. Rüyasında su ile dolu bir havuz görmek, güzel, ağır başlı bir kadın olarak tabir olunur. O havuzun kendisine ait olduğunu veya o havuzdan su içtiğini gören, öyle bir kadınla evlenir. Havuzda yüzmek iyi değildir. Bir havuza girip dibe daldığını ve boğulmadığını gören, bir kadına aşık olup onunla tanışmaya çalışır. Bir rivayete göre havuzda boğulmak kedere işarettir. Bir havuzu susuz ve kuru olarak görmek hayır değildir. Bir havuzda içine inmiş bir merdiven görmek, iki şekilde yorumlanır. Ya ömründen o merdivenin basamaklarının sayısı kadar yıl kalmıştır veya o basamakların sayısı kadar çocukları ve torunları olur. Bazıları bunu akrabaya nisbet etmişlerdir.
Bir havuzun suyunun kuruyup çekildiğini görmek, zengin bir kişinin iflas edeceğine, havuzun yıkıldığını görmek, bu kişinin ölümüne delalet eder.
HAVUZLU ODA
Rüyada içinde havuz bulunan odayı görmek, rahatlığa, ihtiyaçların gitmesine, hoş tabiatlı bir zevceye işarettir.
Yahut tehlikesi az büyük bir memuriyete veya kaynağı yakın ve kolay bir ilme, misafir için korku ve kederden salim olan yola, sadık ve dindar çocuğa, artan ve kazanç sağlayan mala yorumlanır.
Bu yorumların hepsi rüya sahibinin ve onun gibilerin haline uygun bulunduğu takdirdedir.
Havuzlu oda tozlu ve karanlık bir yer olursa yahut onda haşerat, akrep ve yılan gibi korkunç hayvanat bulunursa bu halde anlatılan hayrın hepsi şerre döner ve yukarıdaki yorumun aksi çıkar.
HAVVA (A.S.)
Rüyada Havva (A.S.) Anamızı görmek, ziraat ve meyvede ve çocuk doğurmada bereket, dokumacılık, bekçilik ve demircilik gibi sanatlardan çok fayda elde etmeye yorumlanır.
HAVYA
Rüy anızda bir hayva ile lehim yaptığınızı görmek, bir süreden beri aksayan işleriniz için yeni önlemler aldığınıza, bazı kimselerden bilmediğiniz konularda bilgi alarak işinizi daha iyi yapabilmek için çalıştığınıza işarettir.
HAVYAR
Rüyada havyar yediğinizi görmek, sizi ağırlamak için evlerine davet eden dostlarınızdan birine kırgın olduğunuz için bu davete gitmeyeceğinize işarettir.
HAYAL
Rüyada hayal görmek, dünya işlerine yorulur.
HAYALET
Rüyada hayalet görmek, beyaz giyinmiş ise neşe ve saadete, siyah giyinmiş ise kedere işarettir.
HAYDUT
Rüyada haydut görmek, düşmanlarınızın baskınına uğramaya yorulur. Haydut tarafından soyulmak, dost ve arkadaş kazanmaya işarettir. Kendisinin haydut olduğunu görmek, hasmına mağlup olmaya yorulur.
HAYIR İŞLEMEK
Rüyada hayır işlemek hayırlıdır. Rüyanızda hayır için bir çok çocuğu sünnet ettirdiğinizi veya onları götürüp baştan aşağıya kadar elbise ve saire ile giydirdiğinizi görmek, dünya ve ahirette bütün işlerinizin yolunda gideceğine ve Allah’ın (C.C.) rızasını elde etmiş olduğunuza işarettir. Hayır için bir sebil yaptırdığınızı görmek, dünyadaki işlerinizin düzelip yoluna gireceğine; bir küp içine koyduğunuz sudan hayrat için bardak bardak dağıttığınızı görmek, Allah’ın rızasını tahsil edip ahiretinizi kazandığınıza delalet eder. Hayır için bir kurban keserek etlerini fakirlere dağıttığınızı görmek, akraba ve arkadaşlarınız yanında hayırla anılacağınıza, günahlarınızın affına işarettir.
HAYIZ
Rüyada hayız olduğunu gören kimse mahremine yakınlıkta bulunur.
Kadın kendisinin hayız olduğunu görse, günah bir işte bulunur. Yıkanda günahtan tövbe eder, üzüntü ve kederi gider.
Hayızdan kesilmiş bir kadın bu rüyayı görse, o kadının bir çocuğu olur.
Bir kadın rüyada hayız olduğu halde kocasının kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocası ile beraber şehirlerinden çıkarlar.
Hanımının hayız olduğunu gören kimse, arzu ve isteklerinden men edilir.
Hayız hastalıkla da yorumlanır.
Kısır kadının rüyada hayız olduğunu görmesi, ümidini kestiği halde yeniden bir erkek çocuğa gebe olmasına yorumlanır.
Gebe kadının hayız olduğunu görmesi, erkek çocuk doğurmasına yorumlanır.
Hanımının hay ız olduğunu gören kimsenin iş ve sanatında durgunluk olur.
HAYKIRMAK
Rüyada haykırmak sevinç işaretidir. Gerek hiddetten, gerek sevinçten ve gerekse beklenmeyen bir durum karşısında kalarak haykırdığınızı görmek, maddi ve manevi duyacağınız bir sevince işarettir. Bir rivayete göre de haykırmak çok paraya ve mala delalet eder.
Bazılarına göre; rüyada haykırmak, hem hayır, nem de şer ile yorumlanır. İbni Sirin’e göre; haykırmak veya haykıranı işitmek o yerde bir keder olduğuna işarettir. Bir kimse bilinmeyen bir yerde sebebini bilmediği bir haykırış işitirse, kendisi de sese cevap verse, ölür. Ağlamakla karışık bir ses işitmek kedere, hüzne ve musibete delalet eder. Şikayeti anlatan bir ses duymak keder verecek bir söz işitmeye delalet eder. Kirmani’ye göre; rüyasında halk arasında bağıran bir tellalı görmek, tellal ihtiyar ve sözleri hikmet ise, hayra delalet eder. Yahut rüya sahibi iyi tanınan kimseler arasına girer veya mescit ve ziyaret edilen bir yere gider ve her sözü hakikat yakın olarak kabul edilir. Eğer tellalda bu meziyetlerden biri yok ise, rüyayı göreni biri aldatmaya çalışır. Bir tellalın bağırdığını gören, rüyada hayra delalet eden bir şey varsa ve tellalın hayır ve şerden ne söylediğini anlayıp tellal da uyanıklıkda sözü geçer takımdan ise, söylediği şey aynen çıkar. Eğer uy anıkken sözü geçer kimse değilse, sözünün tabiri yoktur.
HAYVANAT BAHÇES İ
Rüyada görülen hayvanat bahçesi, hayatla yorumlanır. Rüyanızda bir hayvanat bahçesinde olduğunuzu görmek, yaşadığınız toplum içinde hayatınızı kazanmak için yaptığınız mücadeleyi gösterir. Hayvanat bahçesinde gördüğünüz her hay vanın, ayrı ayrı yorumu vardır. Hayvanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanlarınızın sizi alt etmek için fırsat beklediklerine; kafes içinde bir takım maymunların demirlere tırmanarak çeşitli maskaralıklar yaptıklarını görmek, hayatta arkadaşlarınızın veya ev halkının sizden faydalanmak için yaptıkları bazı hareketlere ve konuşmalara işarettir. Kafesinde bir fil görmek, hükümete olan borcunuzu ödemeniz için size çağrı y apılacağına; bir deve görmek, sabırlı bir kişi olduğunuza delalet eder. Kafeslerinde bir çok güvercin görmek, çağrılacağınıza delalet eder.
HAYVAN KIRKICI
Rüyada hayvan kırkan bir kimseyi görmek, bezeticiye ve berberebe yorumlanır. Kırkıcı israf ve düşmanlıkla da yorumlanır.
HAZİNE DEFİNE
Rüyada hazine görmek, ilimdir. Rüyada bir hazineye rastladığını gören kimse, eğer talebe ise ilme kavuşur. Eğer esnafsa ticaret yapar. Her sanatkar için bu rüyanın yorumu böyledir.
Bazen de define elbiseye, maden de evlenmek istiyen için evliliğe yorumlanır.
Define kâr ve ticaret edecek yerdir.
Bazen de kaybolmuş bir şeyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir şeyi hatıra getirmeye işarettir.
Bir kimse rüyada bir hazine bulsa ve oraya girmeye mani bazışeyler olduğunu görse, o kimsenin cimri ve zekatını vermeyen bir adam olduğuna yorumlanır.
Eğer o kimse alimse, ilminde cimrilik ettiğine, eğer vali ise, hükmü altında bulunan kimseler hakkında adaletsizlik yaptığına yorumlanır.
Define soyu sopu temiz bir çocuğa ve mala yorumlanır.
Rüyada görülen hazine kişinin hanımıdır. Bundan dolayı hazinesinin yıkıldığını gören kimsenin hanımı ölür.
Rüyada görülen hazine, sırları hıfzetmeye ve işleri gizlemeye ve örtülü zevcelere ve güzel elbiselere yorumlanır.
HAZRETİ ALİ b. EBİ TALİB (R.A.)
Rüyada Hz. Ali (R.A.)’yi görmek, düşmanlara galip gelmektir. Alim olan bir şahıs rüyada Hz. Ali’yi görse, o kimse yüksek ilme, ibadete, vakar ve münazarada kuvvete kavuşur.
Bazen Hz. Ali (R.A.)’yi, ellerinin boyalı halde gören kimsenin evladı kendisine yardımda bulunur. Hz. Ali (R.A.)’nin kılıcını kınından çıkardığını gören kimse, evladına memuriyete girmesi için emreder. Hz. Ali (R.A.)’nin savaştığını gören kimse, evladına yardımda bulunur.
HAZRETİ ÖMER b. HATTAB (R.A.)
Hz. Ömer’i rüyada gören kimsenin, ömrü uzun, işi makbul olur ve pervasızca hakkı söyler. Rüyada Hz. Ömer (R.A.)’le musafaha yaptığını görmek, dünyada genişliğe, takvaya, anlayışlı olmaya ve himayeye yorumlanır.
Hz. Ömer (R.A.)’in dargın gören kimse, Allah (C.C.)’ın rızasını arar, iyilikle emir ve kötülükten kaçınır. Bir kimse Hz. Ömer (R.A.)’i kıtlık olan bir şehirde görse, oraya yağmur yağar ve orada bereket olur. Rüyada Hz. Ömer (R.A.)’in kendisini kamçı ile dövdüğünü ve cezalandırmakla korkuttuğunu gören kimse, bulunduğu halden dönsün.
Bir kimse rüyada Hz. Ömer (R.A.)’i sevinçli görse, rüya sahibinin sünnete riayet ettiğine yorumlanır. Hz. Ömer (R.A.)’i silahlı olarak asker içerisinde bulunduğunu gören kimse, muttaki, halktan korkan ve emin bir kişi olur. Rüyada Hz. Ömer (R.A.)’i Resullullah ile beraber gören kimse, büyük bir hayra erişir. Bazen de Hz. Ömer (R.A.)’i görmek, düşmanlıktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühdü tercih etmeye yorumlanır.
HECİN DEVES İ
Rüyada hecin devesine bindiğinizi görmek, bir arap ülkesinde düzenlenen bir geziye de katılacağınıza veya iş hususunda oralardan gelen bir heyeti kabul edeceğinize işarettir.
HEDİYE
Rüyada hediye göndermek ferahlıktır.
Hediye sevgi ve dostluğa yorulur.
Hediye, birbirine dargın kimselerin barışmasına yorumlanır.
Hediye nikahlanmak için kadın istemekle yorumlanır.
Rüyada kendisine bir tabak içinde taze meyve gönderildiğini gören kimsenin kızına, görücü gelir. Kızı yoksa ona hediye gönderen kimse ile onun arasında dostluk ve sevgi meydana gelir.
Rüyada hediye alıp veya vermek genellikle hayra yorumlanır. Rüyasında bir kimseye hediye verdiğini görmek, veren ve alan için hayırlıdır. Her ikisi de arzularına ulaşırlar. Eğer verilen hediye kötü bir şey ise, alan da veren de zarar görür. Kendisine hediye verildiğini gören, sevdiği biri ile evlenir. Kendisine yaşlı bir erkek veya kadın tarafından hediye verildiğini görmek, hayra delalet eder. Birine hediye verdiğini ve onun da bu hediyeyi kabul etmeyip almadığını görmek, kötü bir söz işiteceğine işarettir.
Hediye dedikoduya yorumlanır. Rüyanızda birisinden bir hediye aldığınızı, fakat hediye paketinin içinde ne olduğunu bilmediğinizi görmek, birisinden bir kinayeli söz işiteceğinize, fakat bu sözün ne için söylendiğini anlayamayacağınıza delalet eder. Birisine hediye verdiğinizi görmek, o kişinin size karşı olan hareketlerini beğenmediğinize işarettir. Eşinizin size bir hediye alması veya sizin ona bir hediye vermeniz, aranızda hiç yüzünden bazı dargınlıklar çıkacağına delildir.
Çocuklarınızdan birinin size bir hediye alması, onun geleceği ile ilgilenmediğinize delildir. Bir büyüğünüzün size hediye göndermesi, işinizden ayrılacağınıza işarettir.
HELAL
Rüyada helalından kazanmak, günahkar için tövbeye, kafir için Müslüman olmaya, bunun aksi, harama ehemmiyet vermeye yorumlanır.
HELVA
Rüyada helva görmek, dinde ihlasa, hapisin kurtuluşuna, yolcunun dönmesine, hastanın şifa bulmasına, bekarlar için evlenmeye, hidayet ve tövbeye, ilim ve Kur’ân’a, yeni evlada, iyi hizmetçilere ve helal rızıklara yorumlanır.
Kudret helvası ve ondan yapılmış olan şeyler bereket ve nimettir. Mevsim helvası, mevsimlere kavuşmaya yahut adalet sahibi bir kimse için velayetin yenilenmesine işarettir.
Kavrulmuşşeyden yapılan helva faydalı bir ortaklıktır.
Baldan yapılmış çiğ helva az bir rızıktır yahut düşük bir rütbedir.
Yemekleri hazmettirmek ve ağız kokusunu gidermek için yapılan helva yükseklik ve rif’at, üzüntü ve kederin, sıkıntı ve hastalığın gitmesidir. Bazen de tatlı, hastalığa şifadır. Yine insanın yemesiyle hastalığını fazlalaştıran her ekşi şeyi rüyada yemek, soğuk algınlığı hastalıklarının fazlalaşmasına yorumlanır.
Yemeklerden sayılan tatlılar dört şekilden meydana gelmişlerdir: Bal, şeker, kudret helvası ve hurmadır. Bunlardan her birini rüyada mevsiminde yemek, güzel geçime, sevince ve harislikten doğan tehlikelerden kurtuluşa yorumlanır.
Helva, helal rızk, güzel sözdür. Helva mümin için iman, günahkar için de dünya tatlılığıdır.
HELVACI
Rüyada helvacı kabağı ve benzeri büyük kabakları görmek, şeref ve ululuk ile tabir olunur. Kabağı zamanında ve evinde görmek, nimet ve çok mala delalet eder. Eğer gören hasta ise iyileşir, yolcu ise selametle geri döner. Günahkar ise tövbe eder, bir iş bekliyorsa muradına erer.
HEMŞİRE
Bir hastanede bir hemşire ile konuştuğunuzu görmek, bugünlerde çok çalıştığınız için sağlığınızın oldukça sarsıldığına ve bir müddet dinlenmeye ihtiyacınız olduğuna işarettir.
HENDEK
Rüyada görülen hendek, bekçi ve askerden şehir halkının korunduğu şeye ve mala yorumlanır.
Eğer kale ilme işaret ederse, hendek, onda olan ve onun bekçisi bulunan alimlerdir.
Kale kadına işaret ederse hendek o kadının velisidir.
Eğer kale çocuğa işaret ederse, hendek o çocuğun babası veya anasıdır.
Bir kimsenin hendeksiz kale veya şehir görmesi, zekatının verilmemesi ve malın zayi edilmesi, askerin düşmandan korkup kaçarak gizlenmesi, ilmin zayi olması ile yorumlanır.
HES AP
Rüyada ölü için görülen hesap, o ölünün azapta olmasına yorumlanır.
Eğer bir kimse bir iş yahut bir mahsül üzerine kolay bir şekilde hesaba çekilse, kendisi de yolcu ise, yolculuktan fayda görmesine ve vatanına sağ salim dönmesine işarettir.
Kendi nefsiyle hesaplaştığını gören kimse tövbe ederek Allah’a (C.C.) döner.
Hesaba çekildiğini ve kolayca hesap verdiğini gören kimsenin hanımı dindar sahila ve kendisine şefkatlidir.
Çetin bir şekilde hesaba çekildiğini gören kimse, hüsran ve ziyana uğrar.
HESAP PUSULASI
Rüyada herhangi bir yerden hesap pusulası almak veya hesap ödemek; genç bir erkek için geçmiş üzüntülerin tekrar yaşanmasına; yaşlılar için y akınlarından birinin kaybına; genç bir kız için evlenmeye; kadınlar için ise geçim sıkıntısına işarettir.
HEDVEÇ
Rüyada hedveç görmek, kadına yorumlanır. Çünkü hedveç kadınların binecekleri şeylerdendir. Bazen de hedveç, ayrılıktır.
HEVENK
Rüyada hevenk görmek, altın, gümüş, inci ve her cinsten birikmiş olan maldır.
HEYBE
Rüyada heybe görmek, iki erkek kardeşe, karı kocaya, yahut iki çocuğa ya da iki ortağa yorumlanır. Bazen heybe, yolculuktur.
Rüyada görülen heybe eğer para dolu ise, zengin olmaya; boş ise iş ve geçiminizde sıkıntı çekmeye yorumlanır.
Rüyada heybe dikmek, yaptırmak veya yapmak, güçlük ve müşkülatlardan kurtulma çarelerini bulmaya yorulur. Birisine heybe hediye etmek, verilen
kimseye büyük yardımlarda bulunmay ı ifade eder.
HEYKEL
Rüyada heykel görmek, korkudan emin olmaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır.
Rüyada görülen heykel, evlada, zevceye, menfaata, din ve dünyaca muamelattan kaçınmaya yorumlanır.
Hıristiyanların kiliselerinde heykelleri görmek, o kiliselerde ibadet edene ve orada okunan dua ve vasiyetlere veya İncil’e yorumlanır.
Bazen de bu heykelleri görmek, namaz, ibadet ve taata yorumlanır.
HEZİMET
Rüyada Müslüman askerlerin savaşta bozulmaları, onların savaşta sebat ve metanet göstermelerine ve bozulmaların ardından da muzaffer olmalarına işarettir.
Bir kimse rüyada korktuğunu, bozguna uğradığını, ancak düşmanının kendisine erişemediğini görse, o kimseye düşman tarafından bir korku erişir, sonra ondan yine kurtulur.
Rüyada düşmandan gizlendiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Düşmanının kendisine muttali olduğunu gören kimseye, düşmanından bir bela erişir.
Düşmanı gördüğünde korkarak titrediğini gören kimseye, takat getiremeyeceği bir üzüntü isabet eder.
Kafirler için hezimet, bozguna uğramaları, Müslümanlar için ise galibiyet ve zafere erişmeleridir.
HIRKA
Rüyada hırka görmek, zengin olmaya ve itibarın artmasına işarettir. Yırtık hırka fakirleşmeye yorulur. Hırka çıkarmak, kendi eliyle zarar görmeye işaret eder.
HIRS
Rüyada hırslı olmak veya hırslı insanlar görmek, sevgi ve bağlılığın artmasına yorulur.
HIRS IZ
Rüyada hırsız görmek, hastalık ve derttir. Eğer gördüğü hırsız siyah olursa, hastalık, sevdadır, kızıl olursa, hastalık kandadır, sarı olursa safradır, beyaz olursa balgamdır.
Bir kimse hırsızın bir şey yüklendiğini görse, hastalıko hırsızın aldığı şeyin cevherine nisbet edilir. Eğer hırsız bir şey yüklenmezse o kimse bir hastalığa düşer. Ve ondan çabucak kurtulur.
Eğer hırsıza yapışsa, o kimse hastanın ilacını bilir ve onu kullanır.
Hırsız görmek, Azrail (A.S.)’e, misafirin gelmesine veya nikah yapmak isteyen bir kimsenin gelmesine yorumlanır. Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şey
almadığını görse, o hastanın hastalığından kurtulmasına yorumlanır. Rüyada bir hırsızı öldürdüğünü gören kimse hastalıktan kurtulur.
İçinde bekar bir kız bulunan bir eve hırsız girse, o kız için bir dünür çıkar.
Hırsız, hilekar bir kimse ile yorumlanır.
Hırsız, gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir.
Bazen de hırsız yırtıcı ve yabani hayvana, yılana, şeytana ve nefse de işarettir.
Tahsil yapan bir insan kendisinin hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir.
Bazen de hırsız zina etmeye, şunun bunun ağzından söz çalmaya yorumlanır.
HIRS IZLIK
Rüyada muhafaza edilen bir şey çalmak zina ve faize yorulur.
Rüyada görülen hırsız tanınmıyorsa o Azrail (A.S.)’dır. Tanınıyorsa o hırsız, malını çaldığı kimseden faydalanacağı bir ilim veya bir sanat ya da bir söz öğrenir.
Eğer hırsız, gümüş para çalıyor ve kendisi de tanınıyorsa, o hırsızın koğucu olduğuna yorumlanır. Tanınmıyor ve yaşlı ise o kimsenin dostu onun aleyhinde koğuculukyapar.
Bazı yorumcular rüyada hırsızlık güzel ve hayra delildir, ancak birisine hile yapmak ve aldatmak isteyen kimse bu tabirden müstesnadır ve bu rüya onun hakkında hayra değil şerre yorumlanır, derler.
Rüyada hırsızlık yaptığını gören kimsenin evine hırsızların girmesinden korkulur.
Bazen de hırsızlık, hırsızın yapacağı günaha yorumlanır. Bundan dolayı rüyada hırsızlık yaptığını gören kimse, zina eder yahut yalan söyler. Çünkü zina yapan, yaptığı işi hırsız gibi gizler.
HIYAR
Vaktinde olmak şartıyla taze hıyar görmek, güzel sözler işitmeye veya bir kadının kendisini sevmesine, bu hıyardan yediğini görmek, o kadınla evlenmeye ve murada ermeye delelat eder. Ebu Sait ve Kirmanı üstadlara göre, rüyada hıyar görmek, her şekilde hayırlıdır. Menfaat ve bol kazanca delalet eder.
HIZARCI
Rüyada görülen hızarcı, değirmenci ile yorumlanır. ondan dökülen talaş değirmende öğütülen un gibidir.
HIZIR (A.S.)
Rüyada Hızır (A.S)’ı görmek, kıtlıktan sonra ucuzluk ve bolluğa, nimetin çokluğuna, rüya sahibinin bulunduğu şiddet halinden emniyete erişmesine yorumlanır. Hızır (A.S.)’ı gören kimsenin ömrü uzun ve hac etmek nasip olur.
HİKAYECİ
Rüyada hikaye söyleyen bir kimseyi görmek, hayırla muttali olmaya, olayların yanlış ve doğrusun belirtmeye ve vaadinde doğru olmaya işarettir.
HİLAL
Rüyada görülen hilal, eğer bulunduğu yerde doğmuş ise, onu gören kimse için erkek ve iyi bir çocuğa veya ona yöneltilecek bir memuriyete yahut ticaretinde göreceği kar ve faydaya işarettir.
Rüyada hilalin yere düşmesi, doğacak bir çocuktur.
Rüyada hilale bir takım insanların baktığı halde göremediklerini yalnız kendisinin gördüğünü gören kimse, ölür. Bazen o kimse, her türlü kötü ve çirkin harekette bulunur.
Bir kimse rüyada ayı zaman ve vaktinin dışında hilal şeklinde görse, kendisinde ferahlık ve sevinçlik bulunan bir habere, kayıp bir kimsenin gelmesine veya mal elde etmeye yorulur. Çünkü hilalin doğmasıyla kiralar yenilenir ve borçlar ödenir.
Hilalin, doğu, kuzey veya kıble gibi başka yerden doğması kötü şeylere; çabucak kaybolması ise bu kötülüklerin sona ermesine yorumlanır.
Hilali görmek, düşmana galip gelmeye veya vadeli şeylerin zamanının geldiğine yorumlanır.
Hilali görmek kayıp birisinin gelmesine, müezzinin minareye, hatibin minbere çıkmasına ve kıymetli bir isteğe yorumlanır.
Bazen de hilali görmek müddetlerin sona ermesine, alacaklının alacağını istemesine, borçlunun da borcunu vermek için alacaklıyı aramasına yorulur.
Bir kimse hilali ilk gecesinde gören kimsenin hanımı, hamile kalır. Eğer hanımı hamile ise, erkek bir çocuk doğurur.
Hilali başlangıcında görmek, sonunda görmekten hayırlıdır.
Bir kimse rüyada hilalin doğduğunu sonra kaybolduğunu görse, o kimsenin arzu ve istediği tamamlanmaz.
HİL’AT
Rüyada görülen güzel elbise, işsiz için memuriyete, memur için işten çıkarılmaya işarettir. Bazen de güzel elbise, hanımla bir yerde tek kalmaya, izzete, şerefe, reisliğe ve sevgiye yorumlanır.
HİLE
Rüyada birisinin size herhangi bir hususta hile yaptığını görmek, yapacağınız bir iş hususunda size bazı kimselerin akıl vereceğine delalet eder.
HİLEKAR
Rüyada hilekarlığı ve sahtekarlığı ile ün yapmış birisi ile konuşmak veya tanışmak, dünya işleri ile fazla meşgul olmaya yorumlanır. Hilekar bir kimseden bir şey almak, haram kazancı ifade eder.
Hilekar bir adama bir şey vermek, mal ve para için herşeyi göze almaya ve bu uğurda namus ve şereften dahi vazgeçmeye işarettir.
HİLKATİN DEĞİŞMES İ
Kendisi genç ve dinç veya orta yaşlı ve kuvvetli olduğu halde rüyada çok ihtiyar olduğunu görmek, dinde iyiliğe, şerefinin ve haysiyetinin artmasına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek ise bu rüyanın aksiyle yorumlanır.
İbni Sirin’e göre: İhtiyar veya orta yaşlı bir kadın rüyasında kendisinin genç olduğunu görse, dünya ona güler. Bir kadan rüyasında gayet güzel ve taze olduğunu görse, çok geçmeden vefat eder. Erkek de böyledir. Boynunun uzun, vücudunun kalın olduğunu gören kimsenin ömrü uzun ve şerefi de ziyade olur. Boyunun kısaldığını veya küçüldüğünü gören, evini veya malını satar. Eğer memur ise işinden atılır. Bir rivayete göre iflas eder. Vücudunda herhangi bir azasında eksiklik gören, dünyasında başarılı olamaz.
Kendisinin kadın olduğunu veya kadın cinsiyet organına sahip olduğunu görmek alçaklık, hakaret ve noksanlıktır. Eğer bir mahkemesi varsa, hasmı ile anlaşır. Bir kadın kendisinin erkek olduğunu, erkeğin cinsiyet organı gibi bir şeyi bulunduğunu görse, yorum yine aynıdır.
Rüyasında bir kadının erkek olup bir erkekle evlendiğini görmesi şaşılacak bir şey görmesiyle yorumlanır. Kendisinde bir hayvan gibi bir kuyruk, boynuz veya tırnak olduğunu veya fil gibi bir hortumu bulunduğunu görmek hayırlıdır. Kuş gibi kanatlı ve tüylü olduğunu görmek kadrinin kıymetinin artacağına delalet eder. Kuş olup uçtuğunu görmek üç şekilde tabir olunur: Yolculuk, bir işin hemen olması, ibadet. Eti yenen cinsten bir hayvan olduğunu görmek iyi değildir. Rüyayı gören bir iş yapıyorsa, işinden. Bir rivayete göre, halk arasında kötü isim yapar. Deve, koyun, sığır ve benzeri eti yenen bir hayvana dönüştüğünü görmek, hayra delalet eder. Maymun ve benzeri gibi bir hayvan olduğunu görmek Allah’ın
(C.C.) gazabına uğray acağına işarettir.
Cafer-i Sadık (R.A.)’a göre; hayvanlardan herhangi birine dönüştüğünü görmek on şekilde yorumlanır: Hakaret, küçük görme, gazap, musibet, intikam, alay, irtikap, fena iş, alçaklık, kötü görmek. Böyle bir rüyada hayır yoktur.
HİMAYE
Rüyada himaye edilmek veya himaye etmek, yardım teliflerini reddetmeye ve gururlu olmaya yorulur.
HİNDİ
Rüyada hindi görmek, ev içindeki huzuru ifade eder. Vahşi hindi, iyi bir haber almaya; baba hindi, işlerde başarıya; dişi hindi, bekar için evlenmeye; hindi yavruları ise sevgiliye kavuşmaya işarettir.
HİNDİS TAN CEVİZİ
Rüyada hindistan cevizi görmek, sorumluluk almaya ve güç görünmesine rağmen başarı yollarını bulmaya yorulur.
Bir rivayete göre de hindistan cevizi iri bir hizmetçiye işarettir. Rüyada hindistan cevizi yediğini görmek rüya sahibinin dininin kuvvetine ve dualarının Cenab-ı Hakk (C.C.) Hazretleri tarafından kabul edildiğine delalet eder. Hindistan cevizi yediğini, fakat bundan hiç kimseye vermediğini görmek, bilgi sahibi olduğuna, fakat bilgisinden kimseyi faydalandırmadığına işarettir.
HİND MEŞES İ
Rüyada görülen hind meşesi ağacı, mülke, ilme, yahut şaire ya da müneccime işarettir.
HİYEROGLİF YAZISI
Rüyada bir kitabede veya bir kitapta hiyeroglif yazısı görmek, birçok meselelerinizin çözüm beklediğine ve bunların içinden nasıl çıkacağınızı düşündüğünüze işarettir. Hayatınızı değiştirmeden daha iktisatlı bir program çizerek bu çıkmazdan yavaş yavaş çıkacağınız gerektiğini unutmamanız hakkında bu rüya bir uyarı sayılır.
HİZMETÇİ
Rüyada hizmetçi görmek, hayır, menfaat ve bazen de gizli bir düşmana yorulur.
Evinizde kalabalık hizmetçi olduğunu görmek, ehil ve hak kazanmış iseniz, büyük bir makama oturmaya işarettir.
HOCA
Rüyada hoca görmek, bilginin artmasına ve saygı görmeye yorulur.
Bir hocanın elini öpen, ilim sahibi birinden fayda görür. Hocanın kendisine bir şey verdiğini görmek, itibarının artmasını ifade eder. Bir hoca tarafından öpülmenin yorumu da yine böyledir.
HOKKA
Rüyada yazı yazacak hokkay ı görmek, güzel sözleri ihtiva eden ciltli kitaba, bazen de zengin hanıma yahut bekar kadın için zengin bir erkeğe yorumlanır.
Terazi ve attarın hokka ve kutusunu görmek, ticaret ve kazançtır.
İçine inci ve altın konulan hokka müjdedir. Bundan dolayı içinde inci veya mücevher olan bir hokkayı görmek, müjde ve birkaç gün sonra rüya sahibine gelecek sevinçtir.
HOKKABAZ
Rüyada hokkabaz görmek, oyuna, yalan ve maskaralıkla meşgul olan bir adama yorumlanır.
HOR (hakir) GÖRME
Nasıl olursa olsun rüyada birini değersiz görmek, kötülüğe ve çirkinliğe işarettir.
Mümin bir kişiyi tahkir ettiğini gören kimsenin dininde bozukluk ve noksanlık meydana gelir ve ümid ettiği bir kimseden ümidini keser. Gelecekte de zillete düşer.
Tanımadığı genç birisinin kendisini tahkir ettiğini gören, düşmanına galip gelir. Tahkir eden tanımadığı bir ihtiyar ise o kimse fakir olur. Çünkü tanımadığı o ihtiyar onun çalışma ve gayretidir.
HO RLAMAK
Bir kimsenin rüyada horuldaması, düşmanının kendisine erişmesi ve gizli tutulmasını istediği şeyinin meydana çıkmasıyla yorumlanır.
HOROZ
Horoz ev sahibini ve erkeği temsil eder. Tavuk da kadını.
Bazıları horozu kimi zaman güzel söz söyleyen, kimi zaman kötü konuşan yaramaz ve kendini beğenmiş kişiliğe yorarlar.
Kimisi, sevimli erkek çocuktur, der.
Horoz, müezzine, hatibe, güzel konuşan kimseye işarettir. Bazen de, kendisi iyilik yapmadığı halde iyiliği emreden kimseye yorumlanır. Çünkü horoz da namaz vakitlerini hatırlattığı halde kendisi namaz kılmaz.
HORTUM
Rüyada su hortumu görmek, rızık ve kazanca işarettir.
Hortumdan su fışkırması, karlı bir işe başlamaya; suyun az akması, kazancın az olmasına; suyun birden bire kesilmesi, kazancın ani olarak kesilmesine; hortumun delik olup, su sızdırması ise kazancından çalınmasına işarettir.
HOŞAF
Rüyada hoşaf görmek, rahat ve uzun ömürlü olmayı ifade eder. Rüyada hoşaf içmek; kazanç, menfaat, faydalı ilim, uzun ve rahat ömre işarettir. Ekşi hoşaf, gam, keder ve zarar ile yorumlanır.
HIRİSTİYAN
Rüyada Hıristiyan görmek, yardım ve galibiyettir. Bir kimse rüyada kendisinin Hıristiyan olduğunu görse, kendisinde Hıristiyanlığa benzer bir bid’atın bulunmasına yorumlanır.
Bir kimse rüyada Hıristiyan olduğunu görse, o kimse dayı ve teyzesine varis olur.
Üzerinde zünnar olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur. Hıristiyan görmek, ayetlere ülfet ve sevgisi olan bir kimseye yorumlanır. Rüyada Hıristiyan olmak, hakim ve vali olan kimse için galibiyettir.
Rüyada Hıristiyan görmek, dost süretinde bir takım düşmanları görmeye yorumlanır.
Rüyada Hıristiyan görmek, ayetlere bağlılık ve sevgisi olan bir kimseyi ifade eder.
HOVARDA
Rüyada hovardaca bir hayat sürmek, kısa sürecek ve acısı sonradan çıkacak bir keyif ve neşedir.
HUBUBAT
Rüyada hububat ticaretiyle uğraştığınızı görmek, ileri görüşlü, medeni cesaret sahibi bir kimse olmaya ve güvenli bir gelecek kurmaya işarettir.
HURC
Rüyada hurc görmek, ihtiyaçları gidermeye, arzu ve maksada ulaşmaya işarettir. Bazen de istemeyerek yolculuğa çıkmaya yorumlanır.
Hurc, işleri bitmeyen bir adama da yorulur.
HUD (A.S.)
Rüyada Hud (A.S.)’ı gören kimse üzerine, cahil ve rezil bir kavim musallat olur. Sonra onlara galip gelir ve büyük bir sıkıntıdan kurtulur.
Rüyada Hud (A.S.)’ı gören kimse, hayra erişir ve onun eli ve yardımı ile bir kavim kurtulur.
HUDUT
Rüyada bir yabancı memleketle memleketimiz arasındaki sınırda bulunduğunuzu ve karşıda yabancı memleketin bayrağının dalgalandığını görmek, evinizde ve iş yerinizde rahatınızın kaçtığına, yabancı bir ülkede çalışma arzusu duyduğunuza delalet eder.
HUNİ
Rüyada huni görmek, israftan kaçınan bir alim, tedbirli ve işlerinde tedbirli davranan bir kimsedir.
HURMA
Rüyada görülen hurma, gören için yağmurdur. Hurma yediğini görmek, sırf kendisi için olup, başkasının hissesi bulunmayan rızıktır.
Bazen hurma yemek, Kur’an okumaya ve dinine fayda verecek bir şeyle yorumlanır.
Defnedilmiş hurma, biriktirilmiş maldır. Defnedilmiş hurma kabuğunun yorumu da böyledir.
Dağılmış ve saçılmış hurma, devamlı olmayan paradır.
Rüyada kendisine hurma getirildiğini görenin eline makam ve rütbe sahibi kimseler tarafından eline mal geçer.
Mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini gören kimse, neşeli, zengin, şerefli, hayır ve bereketi çok bir kadınla evlenir.
Devşirdiği hurma mevsiminde değilse, o kimse bir ilim öğrenir. Fakat o ilimle amil etmez.
Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düştüğünü gören kimse, münafık bir kimseden ilim öğrenir. Üzerine hurma düşen kimse sıkıntı ve kederli ise, sıkıntı ve kederden kurtulur.
Bir kadın rüyada kendisini katran ile hurma yiyor görse, kocasından miras alır. Bu rüyaya erkek görse onun da hanımı kendisinden gizlice boştur.
Bir kimse hurmayı alıp içerisinden çekirdeğini çıkardığını görse, o kimsenin bir çocuğu olur.
Hurma, helal ve güzel rızıkla da tabir edilir.
Bir kimse güzel bir hurma yediğini görse, iyi bir söz işitir ve büyük menfaata kavuşur.
Hurma gömdüğünü gören kimse, hazineden yahut yetim malından mala sahip olur. Yahut mal biriktirir ve o malı gizler.
Bir kimsenin bir hurmayı emip başkasına verdiğini ve alanın da emdiğini görmesi, kendisinin diğer kimseye bilinen cüz’i bir şeyde ortak olmasıdır.
Rüyada hurma yediğini gören, imanın tatlılığını bulur.
HURMA AŞISI
Rüyada hurma aşısı, hastalık ve altınlara yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse rüyada yerden bir hurma aşısı kaldırdığını görse, o kimsenin hanımı hastalanır veya o kimseye birçok altın düşer.
HURMA SALKIMI
Rüyada hurma salkımı görmek, mal kazanmaya ve çoluk çocuğundan ayrı düşmüş bulunanların biraraya toplanmasına yorumlanır.
HURMA SATICISI
Rüyada hurma satıcısını görmek biriktirilmiş helal kazanca ve sünneti seniyyeyi bilen kimseye yorumlanır.
HURMA ŞARABI
Rüyada sarhoş etmeyen hurma yahut kuru üzüm şarabına görmek, üzüntü ve kedere ve şiddete, bazen de geçimin darlığına ihtiyaç ve zarurete yorumlanır.
Hurma şarabı halis ve safi maldır. Bundan dolayı safi halis hurma şarabı içtiğini gören kimsenin eline mal geçer.
Hurma şarabı meşakkat ve güçlüklü elde edilen maldır. Bundan dolayı, hurma şarabından veya başka bir şeyden sarhoşluk veren bir şeyi içtiğini görmek, meşakkatle elde edilecek mal, söz ve ilaç ile yorumlanır.
Hurma şarabının saf ve halisi, kendisinde şüphe yahut üzüntü olan maldır.
HURMA YAĞI
Hurma yağı, miras malıdır veya yeni doğmuş bir çocuktur.
HUTBE
Rüyada minberde hutbe okuduğunu görmek, dindar insanlar için hayra yorulur. Dindar olmayanlar için bu rüyada hayır yoktur.
HÜCRE
Rüyada hapishane hücresi görmek, sakin ve yalnız bir hayat sürmeyi ifade eder. Hapishane hücresine kapatıldığını görmek, iyilik ettiğiniz bir kimseden kötülük görmeye yorulur.
HÜCUM ETMEK
Bir kimsenin rüyada düşmanından kaçtıktan sonra düşmanına hücum etmesi, o kimsenin düşmanına galip gelmesidir. Bazen de bu rüya pişmanlık ve tövbe etmeye ve hayra dönmeye yorumlanır.
HÜDHÜD KUŞU
İsminden dolayı bunu görmek, sağlam bir binayı gürültü ile yıkmaya yorumlanır.
Bazen hüdhüdü görmek, sıkıntı ve azaptan kurtulmaya, bazen de Allah (C.C.) ve onun emrettiği dini emirler ve namaz gibi şeyleri bilmeye yorumlanır.
Susuz kalan bir kimse rüyada hüdhüdü görse, su bulur.
Hüdhüd görmek -pis koktuğundan dolayı kötülüğüyle anılan bir alime de yorumlanır.
Rüyada hüdhüdü gören kimse, şeref ve mala kavuşur.
Hüdhüdün etini yiyen kimseye hayır gelir.
Hüdhüd, işlerinde becerikli yardımcısı bulunan kimsedir.
Bir kimse rüyada bir hüdhüde rastladığını veya hüdhüdün kendi yanında durduğunu görse, uzak bir şehirden o kimseye gelecek bir habere yorumlanır.
Rüyada hüdhüdü kestiğini veya hüdhüdü herhangi bir şekilde kahrettiğini gören kimse, bir kimseye galip gelir.
Rüyada hüdhüdün et veya kanadına kavuştuğunu gören kimseye, mal ve hayır gelir.
HÜKÜM
Rüyada mahkeme hükmünün okunduğunu görmek, bilgi ve tecrübelerinizi arttırarak, meslektaşlarınız arasından sivrilmeye ve kendinize güven duymaya işarettir.
HÜKÜMDAR
Rüyasında bir ülkenin hükümdarı olduğunu görmek, eğer memursa, mevkiinin yükseleceğine; tüccarsa kazancının artacağına; hasta ise iyileşeceğine; yolcu bekliyorsa, geleceğine; çocuk bekliyorsa bir oğlunun dünyaya geleceğine işarettir. Bir hükümdarla karşılaşıp onunla konuştuğunu görmek, devlet büyüklerinden iyilik ve menfaat göreceğine delalet eder.
HÜKÜMLÜ
Rüyada kelepçe takılarak cezaevine götürülen bir hükümlü görmek, eğer bir ortakla çalışıyorsanız, bu kimseden ayrılacağınıza; evli iseniz eşinizle aranızda ayrılmaya kadar varacak bir anlaşmazlık çıkacağına; bekar iseniz tanıştığınız gençten ayrılacağınıza; bazı dostlarımızla aranızda hoş olmayan bazı olayların geçeceğine delalet eder.
HÜNNAB
Rüyada hünnab görmek, faydalı, izzet, şeref ve saltanat sahibi, sıkıntılı anlarında sabır ve sebat gösteren şerefli ve muhterem bir adamdır.
Mevsiminde hünnab görmek rüya sahibinin nasibine erişeceğine işarettir.
Mevsiminin dışında yeşilli hünnab görmek, rüya sahibinde meydana gelecek musibetlere yorumlanır.
Hünnabın kurusu her zaman kısa bir zamanda elde edilecek bir rızıkla yorumlanır.
Hünnab ağacı güzel yüzlü ve akıllı bir insandır.
HÜZÜN
Rüyada hüzün, günah işlemekle yorumlanır.
Rüyasında bir iş için hüzünlendiğini gören, günah işler. Hüzünlenerek ağladığını görmek pişmanlığa ve bundan dolayı da tövbe etmek gerektiğine işarettir.
İbni Sirin’e göre; rüyasında hüzün içinde bulunduğunu gören, ferah ve sevince erişir. Eğer rüya sahibi iyi bir kişi ise sevinci de fazla olur. Eğer fesat bir kişi ise kötü bir haber alarak kederlenir.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ