14.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -U- harfi

UCUZLUK 
Rüyada ucuz bir şey aldığını veya sattığını görmek, yaptığı işlerin doğru olmadığına ve pişmanlık duyacağına delildir.

UÇAK
Bir uçak yaptığını veya satın aldığını gören, işlerinde başarıyı hazırlamış olur. Bir uçak sattığını gören, bu başarıyı kaybeder. Bir uçak yaptığını gören, kendi çalışması ve gayreti ile kimsenin yardımı olmadan büyük bir mevkiye çıkar ve halk arasında ün yapar.
Bazı yorumculara göre uçağa binmek, kendini tehlikeye koymak, uçaktan inmek ise tehlikeden kurtulmakla tabir olunur. Uçakla havada türlü oyunlar yaptığını gören, tehlikelere karşı cesur olur.

UÇARI
Rüyada uçarı tabir edilen havai ve ne yaptığını bilmeyen bir kimseyi görmek, hiçbir işini sağlama bağlamayarak sonunda birçok zararlarla uğrayan bir kimseye yorumlanır.

UÇKUR
Rüyada uçkur, kadına işaret eder. Kadının uçkur görmesi, erkek kardeşine, beyinin akrabasına ve amcasına işaret eder. Hamile kadın için uçkur, kız çocuğa yorumlanır.
Uçkurunun kesildiğini gören kimsenin eşiyle geçimi kötü olur. Yahut eşini boşar.
Uçkur yardım edici maldır. Bazı tabirciler uçkur, kadının damadı, kardeşi amcası veya kocasıdır, dediler.
Uçkurunun kuvveti, yardımcısının kuvvetidir.

UÇMAK
Rüyada uçmak, yolculuk; başaşağı uçmak ise, rahatlıkla yapılacak yolculuktur.
Bazı tabirciler, damın üstü, kadındır dediler. Bundan dolayı bir dam üstünden diğer bir dam üstüne uçtuğunu gören kimse, bir kadından diğer bir kadına geçer.
Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse hapisten çıkar.
Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse, ölür.
Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonra bu hastalıktan kurtulur.
Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna kavuşur ve yükseldiği oranda şanı yücelir.
Bir yerden diğer bir yere uçtuğunu gören kimse, şeref ve izzete kavuşur ve gözleri ışıklanır. Düz bir şekilde uçtuğunu gören kimsenin işleri, zahmet çekmeden düzgün gider.
Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır.
Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına yorumlanır.
Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başaşağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe yorumlanır.
Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çok olur.
Bazen de uçmak, öğrenci için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günah işlemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere yorumlanır.
Rüyada kanatla uçtuğunu gören kimse, izzetli ve saltanatlı bir yolculuk yapar. Kanatsız uçtuğunu görmek ise, güç bir yolculuk yapacağına yahut bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek fazla müsrif bir kişi olduğuna yorumlanır.

UÇURTMA
Rüyada uçurtma, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya yorulur. Bazen de arzu ettiği şeyden uzaklaştırmaya yorumlanır.
Rüyada uçurtmayla oynadığını gören kimse, sihir yapar veya boş yere çalışır.
Rüyada uçurmak görmek, yüksek bir mevki sahibi olacağına işaret eder. Bir rivayete göre de isteklerinden uzaklaşacağına işarettir. Rüyada uçurtma uçurduğunu gören, boş yere zaman harcar, çünkü uçurtma yalancı bir hevestir. Uçurtma bir rivayete göre de büyü yaptırmaya delalet eder. Rüyada uçurtmasının ipinin koptuğunu ve uçurtmanın bir evin damına konduğunu görmek, o ev halkına büyü yapacağını gösterir.

UÇUK
Rüyada uçuk renkli bir kumaş görmek, tuttuğu işlerin kendisine bir fayda sağlamayacağını, üstelik vaktini boş yere geçirmiş olacağını kanıtlar.

UÇURUM
Rüyada uçurum görmek, huzursuzluk ve kederle yorumlanır.

UD
Rüyada ud görmek, hastalıktan kurtulmaya ve insanın gerek hayır ve gerek şer olsun bulunduğu hale tekrar dönmesine yorulur. Bazen de rüya sahibi tıp veya astronomi öğrenir.
Rüyada ud görmek, bekar için evlenmeye, evli için de kucağında çocuk görmeye işaret eder. Rüya sahibinin sadece ud görmesi veya onu almak istemesi, sesini işitmediği müddetçe ona zararı yoktur.
Ud çalmak veya onu dinlemek yalan söze yorulur.
Ud görmek durumu kapalı olan kimse için, öğüt ve nasihata; fasık ve günahkar kimse için de, halkı üzecek bir şeyi olanların arasına sokmak suretiyle onları azdırmaya yorumlanır.

UDCU
Rüyada udcuyu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtarmaya, ferahlık ve sevince işaret eder.
UFUK
Rüyada bulutsuz ve berrak bir ufuk görmek, geleceğinin saf ve açık olduğunu ve kazancının artarak refahının devam edeceğini gösterir.
UĞRAK
Rüyada gidiş ve gelişlerinde uğranılan ve bunun bir alışkanlık haline geldiğini gören kimse, işlerinde veya hareketlerinde kötü olduğunu bildiği halde, durmadan aynı hataları işler ve bundan da fayda görmez.
UĞULTU
Rüyada kulaklarında daima bir uğultu duymak, ibadetini ihmal ettiği için kendisine ilahi bir uyarı olduğuna yorumlanır.
UĞUR
Rüyada üzerinde uğur olsun diye herhangi bir şey taşıdığını görmek, her şeye kolayca inanan bir kimse olduğuna işaret eder.
UĞUR BÖCEĞİ
Rüyada uğur böceği görmek, yakında müjdeli bir haber alacağına, yakınlarından bir kimsenin evleneceğine, beklemedi bir yerden eline bir miktar mal veya para geçeceğine işaret eder.
UĞURSUZLUK
Rüyada uğursuzluk getiren bir sembol görmek veya tecrübe ile o şeyin daima kendisine uğursuz geldiğini bildiği bir kimseyi veya bir eşyayı görmek, bu rüyanın aksine olarak sahibine şans ve mutluluk getireceğine işaret eder.
UĞRAŞMAK
Rüyada biri ile uğraştığını görmek, görülen cinslere göre değişen tabirlere uğrar. Adam, hayvan, cin ve şeytan gibi şeyler arasında olursa hücum eden üstün gelir. Yani bir hayvan veya cinle uğraştığını gören, eğer kendisi saldırmışsa düşmanına üstün gelir. Rüyasında bir adamın üzerine hücum ettiğini gören düşmanına yenik düer.
UKALA
Rüyasında çok konuşan veher fırsatta olur olmaz şeyler hakkında akıl öğreten münasebetsiz bir kimseyi görmek, o gün işlerinin ters gideceğine, elinde olmadan evinde veya iş yerinde tartışmalar yapacağına işaret eder.
UMACI
Rüyada umacı görmek, rakiplerinin veya kendisini çekemeyen kimselerin aleyhinde bir takım entrikalar çevirdiğine ve çok dikkatli olmazsa başına türlü belalar geleceğine işarettir.

RÜYADA UMRE YAPMAK
Rüyada umre yapmak, umre yapan kimse için mal ve ömrünün uzun olmasına yorulur. Bir kimse rüyada hac yaptığını veya umre yaptığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve ameli makbul olur.
UN
Un zahmetsiz elde edilen helal mala işarettir. Arpa unu dinde doğruluğa; kuş darısı unu zorlukla hasis bir adamdan elde edilen az bir mala işaret eder. Rüyasında un sattığını gören, dinini dünyaya değiştirir.
Buğday unu görmek, ticaretle elde edilen çok mala delalet eder. Pirinç unu görmek, güç elde edilen maldır. Hububattan her hangi birinin unu, o türün tabiri gibi yorumlanır.
Rüyada un elediğini görmek, hakla batıl arasında ayırım yapmaya delalet eder. Bir rivayete göre de un elemek, günahlarından kurtulmak için tövbe etmek gereğine işarettir.

UNCU
Rüyada uncuyu görmek, hazır rızka ve hakkı bildirmeye, şiddet ve güçlükten sonra rahata yorumlanır.

UN ELEYİCİ
Rüyada un eleyici görmek, hak ile batıl arasını ayıran hakime yorulur.
UR
Rüyada vücudunda ur çıktığını gören kimseye mal gelir.

URGAN
Rüyada urgan görmek beklenmeyen kötü bir haberle karşılaşacağına işaret eder.
USKUMRU BALIĞI
Rüyada uskumru balığı tutmak veya yemek, çok sıkıntılı bir durumda iken elinize beklemediğiniz bir yerden para geçeceğine ve bu suretle feraha ulaşıp sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.
US LULUK
Rüyada ev halkının ve iş arkadaşlarınızın çok uysal ve hiçbir zaman mesele çıkaracak kimseler olmadıklarını, bu yüzden çok rahat iş gördüğünüzü ve işinizi yönettiğinizi görmek, hiç sebep yokken huzurunuzun küçük bir meseleden dolayı bozulacağına, sizi biraz sinirlendirecek bazı olaylar çıkacağına işarettir.
USTA
Rüyada ustayı görmek, fakirlik ve zenginliğe işaret eder. Bazen yolculuk ve geçim konusunda tereddüt etmeye ve başkasının üzüntü ve kederini almakla beraber sabır ve sebat etmeye yorulur.
USTURA
Rüyada ustura görmek, erkek çocuğa yorulur.
Ustura ile eti parça parça yapsa veya bir hayvanı yaralasa, bu rüya o kimsenin insanlara sarkıntılıkta bulunduğu pis diline yorulur.
Ustura görmek, kin ve düşmanlığa, elem ve ıstırap veren dile yorulur.
USULSÜZLÜK
Rüyada usulsüz yapılan bir işle veya bir imalatla karşılaşmak, yahut sizin bilmeden usulsüz bir hareket yapmanız, yaşadığınız müddetçe başınızı ağrıtmayacak şekilde hareket ettiğinize, kanun ve usul dışında hiçbir işe girmemeye çok dikkat ettiğinize işaret eder.
UŞAK
Rüyada evinde bir uşağın çalıştığını görmek, iyilik ve bolluk içinde bulunduğuna, düşmanına üstün geleceğine; uşak güler yüzlü biri ise işlerinin düzgün ve kazançlı olacağına; asık suratlı biri ise, tasa ve sıkıntı içinde kalacağına delalet eder.
UTANMAK
Rüyada Allah (C.C.)’dan utanmak veya kötü işleri işlemekten nefsini alıkoymak iman ve rızkın kat kat olmasına yorumlanır.
UYANIKLIK
Bir kimsenin rüyada kendisini uyanık görmesi o kimsenin meşgul olduğu işlerinde doğru yolu gözetmesine, işlerine devam etmesine, çirkin gördüğü şeylerden dönmesine ve ömrünün uzunluğuna yorumlanır.
UYANMAK
Rüyada uyanmak ve uyanıklık, hareket, çaba, ibadet ve gelecek ile yorumlanır.
Uykuda olup uyandığını görmek, bilmediği bir işe girerek çalışmaya; uyuyan bir kimseyi uyandırdığını görmek, onu hak yoluna getirmek için çalışmaya; birinin kendini uyandırdığını görmek, onun kendisini hak yoluna getirmeye çalıştığına işaret eder.
Derin bir uykudan hemen kalktığını gören, din ve dünya işlerinde gayret sarfeder ve bunu başarır. Herkes uyuduğu halde kendisinin uyanık olduğunu gören, halkın gafletinden faydalanır. Uykusu geldiği halde uyumamak için kendisini zorladığını gören, yorulmuş olmakla beraber, işlerinde ve geçimini sağlamada devam eder. Uzun zaman uyanık olduğunu gören, çok yaşar.
Rüyada uyanık olduğunu görmek, uyanık iken doğru yolda olduğuna işarettir. Uyanıklık bazı yorumculara göre ömrün uzunluğuna da yorumlanır. Rüyada uyuyan bir kimseyi dürterek uyandırdığını görmek, o kimseyi doğru yola çağırdığına delildir.
UYGUNLUK
Rüyada size teklif edilen bir işin bilginizle çözebilecek şekilde, yani size uygun olduğunu görmeniz, yumuşak huylu bir kimse olduğunuza ve herhangi bir iş üzerinde zorluk çıkarmadığınıza, her teklife olumlu cevap verip elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalıştığınıza ve yapanlara yardımcı olduğunuza işaret eder.
UYGUNSUZLUK
Rüyada uygun olmayan bir iş yapıldığını görmek, yanınızda çalışan kimselerin bazı hoş olmayan işleri yaptığına, yahut ev içinde istemediğiniz bir şeyin işlendiğine ve tabiatınız icabı buna çok sinirlendiğinize işarettir.
UYKUUYUMAK
Rüyada kendisini uykuda görmek, gaflettir.
Bir kimse rüyada uyuduğunu yahut uyumak istediğini görse, tembelliğe ve işsizliğe yorulur.
Bu rüya bütün insanlar hakkında iyi değildir. Ancak korku içinde bulunan yahut hakkında bir şiddet ve azabın meydana gelmesi hatırına gelen kimse hakkında iyi ve hayırlıdır.
Zira uyku üzüntülü ve mahzun kimselerin üzüntüsünü ve mahzunluğunu giderir.
Uyku taat ve ibadet sahipleri için mübarek yolculuğa ve çalışmaya ve tenha bir yere çekilip dünya zinetlerine rağbet göstermemeye yorumlanır.
Bir kimse bütün insanların uykuda olduklarını görse, bütün insanlar hakkında kötülüğe veya piyasanın pahalı olmasına yorumlanır.
Bir kimsenin, sırt üstü uyuduğunu görmesi, onun dünyaca nail olacağı kuvvet ve kudrete yorulur. Uyku, üzüntü ve kederin gitmesine de yorumlanır.
Bekar kızlar için uyku nikaha yorumlanır.
Bazı tabirciler, uyku günahın bitmesine yorulur, der. Çünkü meleklerin kalemleri uykuda olan kimseden günah yazmazlar. Bazı tabirciler de, uyku, aklı örten sarhoşluk, bazıları ise hastalıktır, dediler.
Korkan bir kimse rüyada uyuduğunu görse, korktuğundan emin olur.
UYUKLAMAK
Rüyada uyuklamak, korkudan emin olmaya, asi için tövbeye, kafir için de hidayete yorumlanır.
UYUŞUKLUK
Rüyada vücudunun herhangi bir tarafının uyuştuğunu görmek, o azanın yorumlandığı biçimde yorumlanır. Bir rivayete göre; kendisine herhangi bir hususta yardım vaad eden bir kimseden artık yardım göreceğine işaret eder.
UYUZ
Kendisinde uyuz veya başka bir hastalık olduğunu gören, fakir ise kolaylaşır ve zengin olur. Zengin ise reisliğe yorumlanır.
Vücudunu kaşıdığını gören kimse aile ve akrabaların hailini araştırır ve onlardan sıkıntı ve güçlüğe girer.
Kaşımakla uyuzun sakinleştiğini gören kimse sıkıntı ve zahmet sebebiyle hayra ve rahata kavuşur.
UZAKLIK
Rüyada görülen uzaklık, zulme yorulur. Mesafenin uzaklığı mahrumluktur. Bazen de uzaklık yakınlığa yorulur, demişlerdir. Çünkü biri diğerinin zıddıdır.
UZAMAK
Rüyasında boyunun uzadığını görmek, mevki ve rütbesinin artacağına, bilgisinin çoğalacağına delalet eder. Rüyayı gören bir devlet işinde çalışıyorsa, bulunduğu işin hayrını görür ve mevkii yükselir.
Rüyasında boyunun gereğinden çok fazla uzadığını görmek, yakında öleceğine; gereğinden fazla kısaldığını görmek ise ömrünün uzayacağına işarettir. Rüyasında, aslında kısa olan boyunun normale geldiğini görmesi, cimriliğe delalet eder. Rüyasında normalde uzun olan boyunun kısaldığını görmek, bulunduğu mevkiden atılacağına, halk gözünde itibarının azalacağına işarettir.
UZAY
Rüyada uzayda bir uçan dairede bulunduğunuzu ve bir takım yıldızlara inip dolaştığınızı görmek, her hususta hayal ettiğiniz şeylerin şimdilik hakikat olamayacağına, fazla ve olmayacak şeyler hayal ettiğinize işarettir.
UZMAN
Rüyada bir uzman görmek ve ona bir işinizi havale etmek, uğradığınız zor bir mesele karşısında size yardım edecek bir arkadaşınıza başvurup ondan fikir alacağınıza ve işinizi bu yolda yürütmeğe çalışacağınıza işarettir.
UZUNLUK
Rüyada uzadığını gören kimsenin, ilim ve malı artar. Rüyayı gören mevki sahibi ise, saltanatı kuvvetleşir, gidişatı güzel olur. Tüccar ise, ticaretinde kar eder.
Rüyada uzun boyun kısalmasında hayır yoktur. Zira bu rüya itibardan düşmeye yorulur.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ