16.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -N- harfi

NABIZ : Rüyada nabız dinlemek, aşık olmaya fakat karşılık görememeye yorulur. Bir yoruma göre, rüyada nabzın attığını işitmek sağlık haberleri alınacağına delildir.

NACAK :Rüyada nacakla odun yardığınızı görmek, kazanca ve sağlık yönünden de iyi habere işarettir.

NADAS Rüyada nadaslı bir tarla görmek veya bir tarlada nadas uygulamak, işlerinizi yeknasalıktan kurtararak yeniliğe ihtiyacı olduğunu ve artık bazı işlerinizde yeni ve fenni usullerin uygulanması gerektiğini gösterir.

NAFAKA
Rüyada bir kimsenin mahremlerine nafaka vermesi, o kimsenin mali durumunun iyi olduğuna, çocuklarını korumasına yorumlanır.

NAFTALİN
Rüyada elbiselerinizi naftalinlediğinizi görmek, geçmişte yaptığınız hataların sizi daima huzursuz ettiğine işarettir.
Naftalin görmek bir rivayete göre de bir büyüğünüzden çok miktarda yardım göreceğinize yorumlanır.

NAĞME
Rüyada güzel şarkılar dinlemek, yaşınız ne olursa olsun eski hatıralarınızın canlanacağına delalet eder.

NAKARAT
Rüyada bir şarkı veya türkünün arasında tekrarlanan bir nakaratı işitmek, bir sinir kliniğine baş vurmanız gerekeceğine işarettir.

NAKIŞ
Rüyada nakış işlediğinizi görmek, iyi kalpli bir insan olmanızın karşılığını göreceğinize, bir başka rivayete göre de işinizde başarılı olacağınıza ve başınıza gelecek bir işten ötürü de mahkemelik olacağınıza delalet eder.

NAKIŞÇI
Rüyada nakışçıy ı görmek, sünnet-i salihaya yorumlanır. Bazen de nakışçıy ı görmek, hileye yorumlanır.

NAKİL
Rüyada evden eve veya şehirden başka bir şehire taşındığını gören, uzak bir yere yolculuk eder.

NAKKAŞ
Rüyada bir yeri nakışlayan bir kimseyi görmek, ayağının veya kolunun kırılacağına, yolda dikkatli yürümesi gerektiğine işarettir.

NAKLİYECİ
Rüyada nakliyeci, mal biriktiren dünya ehli ve gururlu kimsedir.
Süt nakliyecisi, ilim talep eden ve ondan faydalanan dindar birisidir. Koyun nakliyecisi, şahit tutan bir adamdır ki, bunda hayır yoktur.

NAL
Rüyada nal görmek, her açıdan hayır ve faydayı ifade eder.
Rüyada nal görmek, ne şekilde olursa olsun mala işarettir. Kirmani’ye göre; dört ayaklı hayvan gibi nalbandın kendisini nalladığını gören, malı yüzünden cezaya uğrar. Hayvanlarını nalladığını veya nallattığını gören, yolculuğa çıkar. Yahut işlerinde gayret göstererek çok para kazanır. Bir rivayete göre de; nal görmek, şansa ve arzularınızın yerine geleceğine işarettir.
NALBANT
Rüyada nalbant görmek, zahmetli ve yorucu işlerle uğraşmaya fakat sağlığınızın daima yerinde olmasına işarettir.
NALÇA
Rüyada nalça görmek sevinçli bir haber almaya ve hayırlı haberle müjdeye işarettir.

NALIN
Rüyada nalın giymek veya görmek, asi ve günahkar için tövbeye, sırrını saklamak isteyen kimselerin sırrının açıklanmasına işarettir.
Ayaklarına nalın giydiğini, fakat bununla yürümediğini gören, bir başkası ile ilişkide bulunur. Eğer giydiği nalın yeni ise, ilişkide bulunduğu kimse de bekar ve gençtir. Kendisine bir nalın verildiğini gören eşini veya hizmetçisini sever. Eğer nalın eski ve kırık dökük bir şeyse, ilişkide bulundukları da yaşlı kimselerdir. Nalın ile yürürken biri ayağından çıkıp bir teki ile kaldığını gören, kardeşlerinden veya ortaklarından ayrılır veya karısını boşar. Bir rivayete göre; rüya sahibi bir yıl sonra ölür.
Nalınlarının kaybolduğunu, kuyuya düştüğünü ve sonradan bulunduğunu görmek, ev halkından bir kadınla aralarında dargınlık ve ayrılık olup, sonra aralarının düzelmesine işarettir. Nalının çalındığını veya başka bir kimsenin giyip gittiğini görmek, birisinin eşini aldatmaya çalışacağına, birinden bir nalın aldığını ve bunu kaybedip tekrar bulduğunu görmek, bir mal elde etmeye çalışıp bunda nihayet başarılı olacağına; ayağından nalınlarının zorla çıkarıldığını veya kırıldığını görmek, niyet ettiği yolculuktan alıkonulacağına delalet eder.
Bazılarına göre; nalın giydiğini gören, karada yolculuk eder. Bir mecliste nalın ile yürüdüğünü gören, bir yabancı ile ilişkide bulunur. Nalının ökçesinin kırıldığını görmek, kısır bir eşe, bir rivayete göre de nikahsız evlenmeye işarettir. Nalını tamir ettiğini gören, eşiyle iyi geçinir. Nalını başka biri tarafından tamir edildiğini görmek, başkaları tarafından eşinin yoldan çıkarılacağına işarettir.
Gümüş nalın giymek güzel bir eşe, kurşundan yapılmış nalın giymek, zayıf ve
çelimsiz bir eşe, ateşten nalın giymek huysuz bir eşe; deriden nalın giymek, zenci bir eşe; aslan derisinden nalın giymek, zalim bir aileye mensup bir eşe delalet eder.
NALINCI
Rüyada nalıncı görmek tövbe etmeye, temizliğe ve bekar bir kız için sarhoş bir kimse ile evlenmeye yorumlanır.

NAMAZ
Bir kimse rüyada kıbleyi bilemediğini veya kıbleyi aradığını, ancak hangi tarafta olduğunu bilemediğini görse, o kimsenin dininde hayrette olmasına yorumlanır. Doğru olarak Kabe tarafına namaz kıldığını gören kimsenin, dininin doğru olduğuna yorumlanır.
Bir kimse rüyada namazını tamam ederek selam verdiğini görse, o kimse üzüntü ve kederlerden kurtulur ve onun hali sevgi ve muhabbete dönüşür. Sağ tarafına selam vermesi, bazı işlerinin iyileşmesine ve sol tarafa selam verip sağ tarafına selam vermemesi de, işlerinin bir kısmının çıkmaza girmesine ve kendisinin de sıkıntıya düşmesine yorumlanır.
Rüyada namazı bitirip selam vermek, Peygamber’in eser ve sünnetine tabi olmaya, işten ayrılmaya, birini yerine veli tayin etmeye, yolculuğa ve rızka yorumlanır.
Doğu yönüne dönerek namaz kıldığını gören, hacca gider. Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslamiyet’ten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir. Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, İslam’ı arkasına almış olur. Bir rivayete göre, eşinden gayrı bir kimse ile yakınlaşır. Bir mescit halkını kıbleden başka bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek, o yerin devlet başkanının işinden uzaklaştırılacağına delalet eder. İlim adamlarından birinin kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o alimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir. Namazının vaktini geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yap ılması çok güç bir işe başlar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek ahirette güçlüğe uğrar. Namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete veya bir şirkete girerek orayı y önetir.
Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir. Kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek ise, uzun bir ömre delalet eder.
İbni Kesir’e göre; bir cemaate imamlık etmek hayırdır. Sokakta namaz kıldığını görmek hay ır değildir. Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hay ır geleceğine işarettir. Öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızk ve malının artacağına delalet eder. Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah’ın (C.C.) ihsanına nail olur. İkindi namazını kıldığını görmek, zahmet ve zorluktan sonra muradına ereceğine delalet eder. Akşam namazını kıldığını gören hayır ve şerden her ne arzu etmiş ise, ona çabukça kavuşur. Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir. Sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir.
Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar. Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez. Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider. Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.
Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir. Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (C.C.) şefaatine nail olur.
Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve hasenata erişir. Kabe’nin damında namaz kıldığını gören şeriata uymayan bir iş işler. Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir. Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızktır. Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duasıyla hidayete ulaşacağına delalet eder. Namaz rüyasının yorumlarında üç şey i dikkate almak gerekir. Farz, sünnet, nafile. Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeye delalet eder. Nafile namaz ise geniş rızka, dostlarının ve komşularının işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder.
At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer. Namazda uzun süre ayakta durup, rükua varmadığını görmek, malının zekatını vermediğine işarettir. Rükua varıp da secde etmediğini görmek, ömrünün kısalığına delalet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören, yalancışahitlik eder.
Cenaze namazı kıldığını görmek, duasının kabul olunmasına ve Cenab-ı Hakk’ın affına mahzar olacağına işarettir. Büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldıklarını görmek, savaş zamanı ise, zafere; baka zamanda ise, uzun ömür ve mal artışına delalet eder. Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduğuna ve işin olacağına delalet eder.
Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, Cenab-ı Hakk’a tövbe ve istiğfar eder. Bin hamamın soyunacak yerinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızk yediğine delalet eder. Ramazan bayramı namazını kıldığın görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyileşeceğine, sıkıntı varsa genişleyeceğine, tutuklu ise tahliye edileceğine delildir. Kurban bayramının namazını kılmak ise memuriyete, yeni bir işe, hakkı olan bir şeyi elde edeceğine, sevince delalet eder.
Bir yerde sadece ve benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlık ise fakirliğe düşeceğine; ihtiyaç içinde kalacağına işarettir. Üzerinde hiçbir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş işler. Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir. Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye ve sadakay ı geri alır.
Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başarılı olarak çıkacağına delalet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka ve zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdiğine işarettir.
Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dilediğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır. Bu meyanda vacip olan bayram namazını kılmanız, neşe ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve iyi halinizin hayrını göreceğinize işarettir. Teravih namazını kılmanız halinde, dini bütünlüğünüzü her yerde tasdik ettireceğinize her türlü şefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine, ömrünüzün uzun olacağına ve itibarınızın devamlılığına hükmolunur.

NANE
Rüyada nane görmek, kötü habere yorumlanır. Diğer bakla ve sebzeler üzüntü ve kedere yorumlanır.

NAR
Rüyada görülen nar, eğer tatlı olursa birikmiş mala, bazen hanıma, bazen mal ve çocuğa yorumlanır.
Nar hanım ile yorumlandığı zaman o hanım güzeldir. Eğer nar bütün ve sağlam olursa, o kadın bekardır. Eğernar kırık olursa o kadın duldur. Kötü kokulu nar, iffetsiz bir kadındır.
Ekşi nar, haram maldır. Bazıları üzüntü ve kederdir, dediler.
Bir kimse rüyada nar satsa o adam dünyayı ahirete tercih eder.

NAR AĞACI
Nar ağacı, dindar, heybetli ve mal sahibi bir kimsedir.
NAR ÇEKİRDEĞİ
Rüyada görülen nar tanesi kolaylıkla elde edilen bir rızıktır.
NAR ÇİÇEĞİ
Rüyada nar çiçeği veya nar çiçeği renginde bir şey görmek, bir yakınınızın veya çocuklarınızdan biriyle şiddetli geçimsizlik içinde bulunduğuna işarettir. Kabahati kendinizde aramalısınız. Biraz müşfik, biraz sevecen, biraz da sabırlı olursanız herşeyin yoluna gireceğini bilmelisiniz.
NARGİLE
Rüyada nargile içtiğinizi görmek, ümitsiz ve boşşeylerle uğraşarak vaktinizi
harcadığınıza işarettir.
NASIR
Rüyada nasır görmek üzücü, fakat çabuk geçecek bir tehlikeye işarettir.
NASİHAT
Rüyada bir şahsa düşmanı tarafından yapılan nasihat, hiyanet ve aldanmaya yorumlanır.
NAZAR
Rüyada kendinize nazar değdiğini görmek, hafif bir kaza geçireceğinize işarettir.
NAZARLIK
Rüyada (Maşallah) yazılı ve benzeri nazar değmemesi için kullanılan şeyleri görmek, birbiri ardınca müjdeli haberler alacağınıza delildir.
NEBİ
Rüyada Nebilerden birini görmek, babaya yorumlanır. Peygamber görmek, alimlere de yorumlanır. Çünkü alimler, Allah (C.C.)’ı hakkıyla bilirler.
Nebileri görmek hakim, hatip veya eğitimcilere de yorumlanır. Çünkü onlar halkı Allah (C.C.)’a yöneltmektedirler.
Bir şahsın peygamberi güzel bir şekilde görmesi, kavminin ona uymalarına ve peygamberler tarafından emredilen iyi bir emrin yenilenmesine yorumlanır.
Rüyada Nebi olduğunu gören kimse, şehid olarak ölür. Yahut rızkı noksanlaşır. Musibetlere tahammül eder. İşinin sonu zaferle neticelenir.
Peygamberlerden birisi olduğunu gören kimse, iyilikle emreder ve kötülükten alıkoyar.
Fakir, müflis veya işi olan bir kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o şahsın işlerini kolaylaştırır.
Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hainlik etmesine ve sözünden dönmesine yorumlanır.
Cafer-i Sadık’a göre; Adem aleyhisselamı rüyasında gören eğer hak etmiş ise, büyük bir mertebeye erişir. Eğer müstehak değilse, tövbe etmelidir. Adem aleyhisselam ile konuştuğunu gören ilim ve marifet sahibi olur. Adem aleyhisselama itaat etmediğini görmek, isyan ve kötülük işarettir. Adem aleyhisselamı kestiğini görne, anne ve babasına veya öğretmenine asi olur.
ŞİT aleyhisselamı gören bolluk içinde yaşar, malı ve çocukları çok olur. Bir peygamberi rüyada görmek, büyük bir işe girmeden önce vasiyetini yapması gereğine işarettir.
İDRİS aleyhisselamı görenin her işi yoluna girer. İdris (AS.) görülmesi ibadete delalet eder.
NUH aleyhisselamı görmek, ömrünün uzun olmasına ve bu sırada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmeğe ve sonunda muradının olacağına işarettir. Nuh aleyhisselamı rüyasında gören kimsenin komşuları ve düşmanları kendisini kıskanırlar ise de Hz. Allah (C.C.) onu, düşmanlarışerrinden saklar.
HUD aleyhisselamı görenin, kendisine düşmanları saldırır ise de, onlara üstün gelir.
LUT aleyhisselamı gören bir yerden başka bir yere gider. İşleri kolaylaşır ve sonu hayırlı olur. Bir başka rivayete göre de, ahlaksız bir kadınla evlenerek, ondan
hay ır görmez.
SALİH aleyhisselamı gören, aziz ve itibarlı olur.
İBRAHİM aleyhisselamı görmek hacca gitmeye, bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe uğramaya, anne ve babasına karşı geleceğine ve başka bir rivayete göre de, dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavuşacağına yorumlanır.
İSMAİL aleyhisselamı görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadık bir insanla arkadaş olup ondan bir vaat alıp, o vaadi yerine getireceğine delalet eder.
İSHAK aleyhisselamı görmek, daima dünya ve ahirette saadetle yorumlanır.
YAKUP aleyhisselamı görene çocukları tarafından keder verecek bir durum meydana gelirse de, sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, selametle döner.
YUSUF aleyhisselamı görmek, akrabası tarafından iftiraya uğrayıp, sonunda büyük bir mala ulaşmaya, muradının olmasına ve bir rivayete göre de, bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulaşmaya delalet eder.
ŞUAYİP aleyhisselamı göreni önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar.
EYÜP aleyhisselamı görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmeye ve düşmanlarını yok etmeyi başarmaya, yolculukta ise, selametle dönüşe işarettir.
HARUN aleyhisselamı görmek, öncelikle büyük bir kişinin halife ve vekili olup,
o sırada bela ve düşmanlığa uğramaya ve sonunda hayra ulaşmaya delalet eder.
ELYESA aleyhisselamı görmek, güç işlerinin kolaylaşacağına delildir.
DAVUT aleyhisselamı görenin eşi tarafından sıkıntısı ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre evinde söz sahibi olur. Fakat bir kadın yüzünden zarar görür.
SÜLEYMAN aleyhisselamı görenin mertebesi çok yüksek olur. Malı ve mülkü artar. Bir yolculuğa çıkar ve selametle geri döner.
ZEKERİYA aleyhisselamı gören kimseye Cenab-ı Hak (C.C.) hayırlı işler
y apmay ı nasip eyler.
YAHYA aleyhisselamı rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çıkar ve Allah (C.C.) onun yardımcısı olur.
İLYAS aleyhisselamı görmek, şiddetten sonra feraha, kederden sonra sevince, karanlıktan sonra aydınlığa, sıkıntıdan sonra genişliğe ulaşmaya delalet eder.
LOKMAN aleyhisselamı görmek, ilim ve bilgi sahibi olacağına işarettir.
ZÜLKARNEYN aleyhisselamı görmek, büyük bir insana gidip ondan bir istekte bulunmaya ve ricasının kabul edileceğine delalet eder.
Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır: Rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise, Cenab-ı Hak ona mağfiret eder, hayır ve berekete ulaşır, cennetle müjdelenir.
Bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetini kabul etmiş olur. Eğer mezarda kemik bulursa muradına erer. Enbiyadan birinin kendisine şeriata aykırı bir emir verdiğini görmek, onun şeriattan ayrıldığına dair bir uyarıdır. Nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik olduğunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanlığına delalet eder. Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğine işarettir.
Peygamberi veya onlardan birisini rüyada görmek on şekilde yorumlanır: Rahmet, hikmet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlık, İslam’da kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat.
Nebilerden biriyle kavga ettiğini gören dininde bir suç, bir günah işler. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, din ve dünyada iyiliğe; kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak öleceğine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yaşadığını görmek, dinin kuvvetine delalet eder.
NEFES DARLIĞI
Rüyada hissedilen nefes darlığı, bir şeyden usanmaya ve can sıkıntısına yorumlanır.
NEFES TUTULMASI
Rüyada nefes tutulması hastalığa yorumlanır.
NEHİR
Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye yorumlanır. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır.
Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği su miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.
Rüyada nehirden su içmek su almak istediğini gören kimseye o nehrin küçüklüğü ve büyüklüğü nisbetinde bir adam tarafından mal erişir.
Bir kimse rüyada bir nehrin akıntısını başka bir yöne çevirdiğini görse, o nehirde çamur veya birbirini takip eden dalga bulunduğunu görse, o kimsenin korku ve üzüntüden kesilmesine yorumlanır.
Rüyada nehrin kendisini veya hayvan ve eşyasından bir şeyini götürdüğünü görse, o kimseye erişecek zarar ve ziyana yorumlanır.
Bir kimse rüyada kendi evine safi ve berrak bir nehir aktığını görse, kolaylık, mal ve servete yorumlanır.
Rüyada görülen saf ve berrak nehir, salih emele ve devamlı olan rızka, bulanık veya kötü kokulu nehir de, kişiyi cehenneme yaklaştıracak kötü amele yorumlanır.
Bir kimse rüyada bir nehirde su üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin iyi niyetli oluşuna ve imanının doğru ve sağlamlığına yorumlanır.
Bir nehirde sandal ile dolaşmak, sevinç ve neşeye yorulur.
Azgın ve taşkın sulu bir nehir görmek, bütün iş ve hareketlerinizde isabetli adımlar atmakta olduğunuza işarettir.
Nehir sularının getirdiği bir şeyi almak, tedbirli olmak gerektiği hakkında bir uy arıdır.
NERGİS ÇİÇEĞİ
Rüyada görülen nergis çiçeği, kadına yorumlanır.
Bazı yorumcular, rüyada nergis çiçeğini gören kimse, sevince erişir, dediler. Bazıları da nergis çiçeği altın ve gümüş cinsinden olan maldır. Nergis çiçeğinin sarısı altın para ve beyazı gümüş p aradır, dediler.
NESRİN ÇİÇEĞİ
Rüyada mevsiminde ağacı üzerinde nesrin görmek, hay ır ve menfaat geleceğine, bir rivayete göre de evlada, koparılmış nesrin görmek, hüzüne delalet eder. Rüyasında birine bir demet nesrin verdiğini görmek, çocuğunun öleceğine, eğer çocuğu yoksa eşinden veya sadık bir dostundan ayrılacağına delalet eder.
NEŞTER
Rüyada neşter görmek, aileden birinin hafif yaralanması ile yorumlanır. Bir olay sizi üzecek ve oldukça da vaktinizi alacaktır. Neşterle bir yaray ı kestiğinizi görmek, bir olay hakkında kararınıza karşı koyan kimselerle son sözünüzü söyleyip, işi kesip attığınıza işarettir.
NEVRUZ
Bir kimse nevruz gününe kavuştuğunu görse, o kimsenin sevinç günlerinden birisi ona döner. Üzüntü ve şiddetten çıkar ve elinden çıkmış olan malı tekrar onun eline geçer.
NEY ÇALAN
Rüyada ney çalan kimseyi görmek, yalan ve faydasız söz söylemeye yorumlanır. Ferahlatıcı ve neşe verici ney çalın kimse ferahlık ve sevince yorumlanır.
NEZLE HAS TALIĞI
Rüyada nezle hastalığına yakalanmak, yolcu için haberin gecikmesine yorumlanır. Nezle hastalığı, ona yakalanan kimse için sonradan kurtulacağı hafif hastalıkla yorumlanır.
NİDA
Rüyada gaibten bir nida, bir ses işitmek, hayırlı değildir. Bu Cenab-ı Hakk (C.C.) tarafından sizi doğru yola çağıran bir uyarıdır.
NİKAHI BOZMA
Rüyada bir kimsenin aldığı mal karşılığında eşinden ayrılması, ölüm veya işten ayrılmaya yahut yolculuk sebebiyle ayrılığa yorumlanır.
NİKAH MEMURU
Rüyada nikah memurunu görmek, bekar için evlenme; evli kimse için de boşanmaya veya önder olmaya; rüya sahibi veya başkası için yap ılan bir anlaşmaya yorumlanır.
NİL NEHRİ
Rüyada Nil nehrinden su içtiğini gören kimse, içtiği suyun miktarınca altın elde eder. Rüyada Nil nehrini gören kimse, devlet ve kuvvete erişir.
NİLÜFER ÇİÇEĞİ
Rüyada Nilüfer çiçeği görmek, gizlenmeye veya utanmaya ya da denizde yolculuk yapmaya yorumlanır.
Nilüfer çiçeği ibadet uğrunda sarfedilecek helal mala yorumlanır. Nilüfer çiçeği, üzüntü, hastalık ve işlerinde renk değiştiren kimseye yorumlanır.
Rüyada bir göl üzerinde nilüfer çiçeğini görmek, sağlık, güzellik, kuvvet, hayat, aşk ve mutlu olmak için gerekli her şeyi sağlamakla yorumlanır. Evliler için eğlenceli bir tatil, yeni evli kimseler için de çok güzel geçecek balayını müjdeler bu çiçekler. Nilüfer toplayıp demet yapmak, güç işlerin son bulduğuna ve başarının yaklaştığına delalet eder. Rüyasında nilüfer çiçeği gören bir erkek, sihirli bir güzelliğe sahip, nilüfere benzeyen bir kadınla evlenerek mutlu olur. Bu rüyay ı kadın görürse, kocası bir aşk kahramanı ve çok sadık ve kendisini sonsuza kadar sevecek bir erkek olacak demektir.
Bazılarına göre; rüyasında bir yerde ekili nilüfer görmek, bir eş veya hizmetçiden gelecek menfaate veya rüya sahibinin bir çocuğu olacağına delalet eder. Nilüferi kop arılmış görmek hüzün ve kederdir.
Bir kadın rüyasında nilüferi kopararak kocasına verdiğini görse, kocasından boşanır. Hizmetçilerinden birisine bir nilüfer verdiğini gören, o hizmetçiyi işinden çıkarır. Nilüfer kökü kötü huylu bir hizmetçiye işarettir.
NİNE
Rüyada nine görmek çok hayırlıdır. Neşe, sağlık, mutluluk ve sevinçle yorumlanır.
NİŞADIR
Rüyada nişadır görmek, günahla yorumlanır. rüyasında çarşıdan nişadır aldığını görenin, bir günah işlemiş olduğundan, tövbe etmesi gerekmektedir.
NİŞAN
Rüyada kendisinin nişanla onurlandırıldığını görmek, hayatta hiç kimseden yardım görmeden kendi çabası ile başarıya ulaşacağına işarettir.
NİŞANGAH (HEDEF)
Rüy anızda nişangah görmeniz veya o hedefe atış yapmanız, sizle rekabet edecek olan kimselere karşı onların taktiğini uyguladığınıza ve onların planlarını çürüterek başarı sağladığınıza işarettir.
NİŞANLANMA
Rüyada tanınmayan birisi ile nişanlandığını görmek, ummadığı yerden yardım göreceğine, nişanlandığı kimseyi tanıyorsa mutluluğa ve sağlığa işarettir. Nişanın bozulması ise hayırla yorumlanmaz.
NİŞAS TA
Rüyada görülen nişasta dırıltı, gürültü ile yapılacak bir evliliğe işaret eder. Bazılarına göre ise, rüyada nişasta veya nişasta helvası görmek ve yemek, çok sakin ve durgun bir hayatınız olduğuna, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayıp kendi halinizde bir hayat yaşadığınıza işarettir.
NOHUT
Rüyada görülen nohut, çetinlik ve zorla meydana gelen mala yorumlanır.
Rüyada kavrulmuş nohut görmek (leblebi gibi) uygun olmayan bir yerde ve zamanda birisini öpmeye işarettir. Şöyle hikaye ederler ki: Bir kimse İbn-i Sirin’in yanına gelerek: “Rüyada kavrulmuş nohut yediğimi gördüm” demiş. Tabirci “oruçlu olduğun halde ramazanda karını öptün mü?” diye sormuş. Adam: “evet” cevabını vermiş. İbn-i Sirin de “İşte, rüyanın tabiri budur.” demiş.
Bir rivayete göre; rüyada nohut görmek taze ise kedere, hastalığa; kuru ise helal mal ve rızık ile yorumlanır.
NOTER
Noter görmek iyi değildir. İşlerinizi yaparken dikkatli davranmanız gerekmektedir.
NÖBETÇİ AS KER
Rüyada nöbet bekleyen bir asker görmek, hayatınızın güvenlik ve emniyet içinde bulunduğuna işarettir.
NUH (A.S.)
Rüyada Nuh (A.S.)’ ı gören kimse, uzun ömürlü olur. Ona büyük bir sıkıntı ve halk tarafından da eziyet isabet eder. Sonra onlara galip gelir ve bir çocuğu olur ve bundan dolayışükreder.
Bazı yorumcular, rüyada Nuh (A.S.)’ı gören kimse, bilgili, halim, Allah (C.C.)’a itaat uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisi olur. Ancak onlara galip gelir ve büyük bir rütbeye kavuşur. Arkadaşları ona itaatsizlikte bulunurlar, sonra Allah (C.C.)’ın izni ile onlara galip gelir.
Bazı yorumcular, rüyada Nuh (A.S.)’ı görmek, o sene çokça yağmur yağmasına yorumlanır. Çünkü Nuh (A.S) zamanında sular taşmıştır, dediler.
NUMARA
Rüyada rakam görmek, serbest ticarette iyi bir şansa işaret eder. Rüyada sayı saydığınızı görmek veya elinizdeki bir nota bakarak bir yerin numarası ile orayı aradığınızı görmek, bir borsada satın aldığınız hisse senetlerinin fiyatlarının düşeceğine ve bir miktar zarar edeceğinize delalet eder.
NUR (AYDINLIK)
Rüyada nur görmek, hidayete, isyandan sonra tövbeye ve körlükten sonra basirete kavuşmaya yorumlanır.
İnsanın nurdan zulmete çıkması, zenginlikten sonra fakirliğe, izzetten sonra, zillete, hidayetten sonra sapıklığa ve kör olmasına yorumlanır.
Nur, salih amellere, ilme, Kur’an’a, salih bir evlada ve alime yorumlanır.
Nurdan bir elbiseye büründüğünü veya nurdan bir gömlek giydiğini gören kimse, faydalanacağı bir ilim elde eder. Yahut Allah (C.C.)’a ibadet etmeye yönelir.
Rüyada tenasül uzvundan veya bazı azalarından nur çıktığını gören kimsenin ilmiyle veya duasıyla faydalanılan bilgili bir çocuğu olur.
NURANİ
Rüyada nurani bir kimse görmek, kısmetlerinizin açılmasına ve kolaylıklara kavuşmaya işarettir.
NUTUK
Rüyada nutuk atmak veya dinlemek, yaptığınız iyiliklerin karşılığını görmeye ve rahata erişmeye yorulur.
NÜFUS KAĞIDI
Rüyada bir nüfus dairesinde bulunuph bir işinizi takip ettiğinizi veya kendinize yahut çocuklarınızdan birine bir nüfus kağıdını çıkartmaya çalıştığınızı görmek, ailenize katılacak yeni bir kimsenin bulunduğuna veya uzak bir memleketten bir yakınınızın yurda döneceğine yahut çok sevinçli bir haber alacağınıza delalet eder.
NÜKTE
Rüyada nükte yaparak eğlendiğinizi ve insanları neşelendirdiğinizi görmek, zihin açıklığına ve mutluluğa işarettir.
NUMUNE
Rüyada bir müesseseden numunelik herhangi bir şey aldığınızı görmek, yeni bir evlenme fırsatını veya iş hayatında bol kazançlı günlerin gelmekte olduğunu ifade eder.
Rüyada insanlara numunelik eşya ve ilaç dağıtmak, bugünlerde zengin ve faydalı misafirlerinizin evinizi şenlendireceğine yorulur.
NÜZUL
Rüyada bir yerine nüzul (inme) isabet ettiğini görmek, rakipleriniz tarafından işlerinize tamamiyle hakim olarak sizin elinizi kolunuzu bağladıklarına, bütün kazanç yollarınızı kestiklerine delalet eder.
Bazılarına göre; rüyada nüzul indiğini görmek, bela ve musibet, Allah’ın (C.C.) gazabı ve azabı, ölüm, hastalık, keder ve evladının ölümü ile yorumlanır. Bir kimse rüyasında kendisine nüzul isabet ettiğini görse bütün ev halkı ile birlikte bir belaya uğrar.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ