16.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami Rüya Tabirleri -C- harfi

  • İslami Rüya Tabirleri -C- harfi için yorumlar kapalı
  • 1.937 GÖRÜNTÜLEME

CACIK
Rüyada cacık yaptığınızı ve yediğinizi görmek, göreceğiniz karışık bir rüyanın etkisi altına gireceğinize, küçük bir rahatsızlık geçireceğinize ve sağlığınızı korumanız gerektiğine işarettir.

CADDE
Rüyada büyük bir caddede yürümek, maddi ve manevi sıkıntıları atlatıp, hayat yolunda emin adımlarla ilerlemeye yorulur. Caddede kolay yürümek sözü edilen şeyleri kolaylıkla elde etmeye, zor yürümek ise çıkacak bazı engellere işarettir. İki yanı ağaçlıklı caddede yürümek, alim ve büyük kimselerden yardım görmeye yorulur.

Caddeye ağaç dikmek, insanlara faydası dokunacak bir çocuk sahibi olmaya yorumlanır. Bakımlı ve düzgün bir cadde görmek, memleket hallerinin iyiye gitmesine işarettir. Caddeden çıkmak, güçlükten kolaylığa çıkmaktır.

Tamir olunan cadde işlerin düzelmesine, bozuk cadde ise işlerin ters gitmesine yorulur.

CADI
Rüyada cadı görmek, cehalete ve ondan gelecek zararlara işaret eder.

Bir yoruma göre rüyada cadı görmek, hayalle yorumlanır. Rüyanızda bir cadı ile arkadaşlık ettiğinizi görmeniz, hayal kurarak bazı olmayacak şeyleri yapmay ı düşündüğünüze işarettir. Bir cadının sizi süpürgesi üzerine alıp, havalarda gezdirdiğini görmeniz, havadan bir para kazanacağınıza işarettir.

Bir rivayete göre; rüyada cadı görmek kıskançlık ve fitne ile tabir olunur. Rüyasında bir cadı ile konuştuğunu görmek, eşiyle kavga edeceğine; cadının kendisine bir tılsım verdiğini görmek, bir kız çocuğu olacağına;cadının birdenbire

ortadan kaybolduğunu görmek, sıkıntı ve dertlerinden kurtulacağına işaret eder.

CAM
Rüyada görülen camın azı ve çoğu, geçici bir üzüntüdür. Çünkü cam çabuk kırılır.

Camdan yap ılmış eşya görmek, güzel bir işe veya bekarsanız kısmete yorulur. Camın kırıldığını görmek, bir uğursuzluktan kaçınmaya işarettir.

Cam silmek veya parlatmak, eşler veya sevgililerin birbirlerini sevmeye, memur iseniz terfi almaya veya ticarette kazancın artmasına yorulur. Kirli cam huzursuzluktur.

Rüyada cam görmek aydınlığa işarettir. Rüyasında bir pencere önünde olduğunu ve camdan dışarı baktığını görmek bir yolculuğa veya bir yazlığa gitmek istediğine; pencerede camın olmadığını veya kırık olduğunu görmek, mahkemede bir davası olduğuna ve bu davanın aleyhine sonuçlanacağına; kırık bir camın parçalarını yerden topladığını görmek, halka yarar bir iş için onlara yardım edeceğine işarettir.

Cam aynı zamanda, aslı olmayan şeylere de yorumlanır. Rüyanızda pencerenize cam taktığınızı görmek, aslı olmayan bir haber alarak şaşıracağınıza delalet eder. Pencerenizin camı kırılarak parçalarının etrafa dağıldığını görmek, işittiğiniz bir yalan sözün sonradan aslı olmadığını ve olayın dedikodudan ibaret olduğunu öğreneceğinize işarettir.

CAMBAZ
Rüyada cambaz görmek, heves ettiğiniz bir sanat dalında yeteri kadar emek vermek kaydıyla başarılı olacağınıza işarettir.

Rüyada cambaz görmek aldatılmaya işaret eder. Rüyasında cambaz olduğunu ve bir ipin üzerinde yürüdüğünü görmek, zor bir işi başaracağına; ipten düşmek ise o işin zorlaşacağına; bir cambazla tanışıp ondan cambazlık öğrendiğini görmek, bir dostundan işi hakkında bazı bilgi alacağına veya bir iş konusunda ondan bazı kağıtlar imzalamasını istey eceğine işarettir.

CAMGÖZ
Rüyada camgöz olduğunu görmek, evrenin esrarı hakkındaki bilgilere yeni bir şey katmaya işarettir.

CAMIŞ
Rüyada camış görmek, görülen camışın durumuyla yorumlanır.

Camışın boynuzlaması çok fenadır. Allah korusun ani bir hastalık veya kazaya yorulur.

Camışı suda görmek, iş ve kazançta önünüzün açık olmasına işarettir. Kudurmuş camış görmek, bir tehlikeye veya kötü habere işarettir.

Camışı ahırda görmek servet ve sağlıktır. Camışa ahır yapmak ise ev sahibi olmaya veya bekarsanız evlenmeye delalet eder.

CAMİ
Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya,caminin islam sembolü olmasından dolayı melik”, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadiyle çıktığı pazara yorumlanmıştır. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur’an’a, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, y ıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işaret eder. Caminin kapısını kap alı gören zor durumlar yaşar.

Bir mescit veya cami tamir ettirdiğini veya inşa ettirdiğini görmek, iyi bir evliliğe ve rızkın bolluğuna işarettir.

Minarenin yıkıldığını görmek, o yerdeki alimlerden birinin bir felakete uğramasına yorulur. Cami veya mescitte mum yaktığını görenin çocuğu iyi bir bilgin olur

CANAVAR
Rüyada görülen canavar genellikle sizin korkularınızdır. Rüyada canavar saldırısına uğramak, mal ve para kaybına yorulur.

Canavar yavrusu görmek, mutsuz bir evliliğe yorulur. Canavarı yaralamak kazanç ve şöhrete, öldürmek ise miras yolu ile elinize para geçmesine işarettir.

Rüyada canavar görmek zorlukla yorumlanır. Rüyasında bir canavarın pençesinde olduğunu görmek, düşmanların çok olduğuna ve kendisini her yönüyle sıkıştırdıklarına işarettir. Bir canavarın kendisini kovaladığını fakat ona yetişemediğini ve kaçıp kurtulduğunu gören düşman şerrinden kurtulur. Bir canavarla arkadaş olduğunu ve kendisine bir zararı dokunmadığını görmek zor bir işinin kolaylıkla başarılacağına delildir.

Rüyada canavar görmek, hayırlı değildir. Rüyanızda birçok canavarın üzerine saldırarak sizi parçaladığını görmeniz, çok kuvvetli düşmanlarınız olduğuna ve her fırsatta sizden kurtulmak için diş bilediklerine işaret eder.

CAN ÇEKİŞME
Rüyada kendinizi can çekişirken görmek, uzun ve mutlu bir hayat sürmeye işarettir.

CAN KURTARMAK
Rüyada can kurtarmak, iyilik görmeye ve güvenilir dostlara ihtiyaç duymaya işarettir.

Rüyada cankurtaran otomobili (ambulans) görmek, uzun zamandan beri çok çalıştığınızdan dolayı, yorgun olduğunuz ve dinlenmeniz için size bir ihtar, bir uyarı sayılır. Kendisini cankurtaran otosunun içinde görmek, çoktan beri beklediğiniz bir haberi yakın bir zaman sonra alacağınıza delalet eder.

CAN KURTARAN ARABASI
Rüyada can kurtaran arabası görmek, zor bir durumla karşılaşmaya fakat yardım görmemeye yorulur.

CANKURTARAN SİMİDİ
Rüyada cankurtaran simidi görmek, rahat ve huzurun eşiğinde olmaya yorulur.

CAN SIKINTISI
Rüyada gönlünün daralması, pişmanlık v istiğfardır.

CAN YAKMAK

Rüyada bir kimsenin canını yakmak, o kimsenin iyiliğini görmeye yorulur. Canınızın yandığını görmek, acı bir haberin size malum olmasına işarettir.

CASUS
Rüyada casusluk etmek, anlaşılmaz biri olmaya yahut kötü işleri hayırlı işlere tercih etmeye delalet eder.

Casus ile konuşmak, münasebetsiz bir haber almaya,

Casuslar beraber yemek yemek, sonu iyi gelmeye heyecana,

Casusu kendi evinde görmek, sevilmeyen bir kimseden yardım istemek zorunda kalmaya,

Casusla karşılaşmak, insanlardan kaçarak ıssız bir yerde yaşamay a,

Casus gibi bir iş takip etmek, planlarınızı uygulamaya koymaya ve başarılı olmaya,

Casusa sır vermek ise dostlarınızın size ihanet etmesine işaret eder.

CAYMAK
Rüyada verdiğiniz sözden caydığınızı görmek, itibar ve güvenirliliğinizin gittikçe azalmakta olduğuna yorulur.

CEBİR
Rüyada herhangi bir kimseye karşı cebren bir şey yaptırmak istediğini ve onu bir işi yapmaya zorladığını görmek, işlerinin çok düzenli bir şekilde devam edeceğine ve çok ciddi bir kimse ile bazı önemli işlere girip o işlerin altından kalkacağınıza delalet eder.

CEBRAİL (A.S .)
Cebrail (A.S.)’ışen olarak kendisine bir vasiyete yahut ve müjdeye ait söz söy lediğini görse o kimse, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye kavuşur. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan emin olur. Eğer üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur.

Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimsenin hayır ve bereketi çok olur.

CEHALET
Rüyada cahillik alçaklığa ve akıl azlığına delalet eder. Bir rivayete göre, rüyada bir şey bilmediğinizi ve cahil sayıldığınızı görmek, yaradılış itibariyle mütevazi bir kimse olduğunuza işarettir. Başka birinin cehaletine dair rüya görmek ise, başkalarını daima fazla eleştirdiğinize yorumlanır.

CEHENNEM
Bir kimse rüyada kendisini cehennemde görse, büyük günah işler. Cehennemden kötü ve kerih bir şey kendisine erişmeden çıktığını görse, dünyanın üzüntülerine düşer.

Cehennemin kendisine yaklaştığını gören kimse, çare bulamayacağı bir minnet ve meşakkete girer ve kendisine diyet ve fazlaca ziyan erişir. Bu rüya, bulunduğu halden dönmesi, tövbe ve istiğfar etmesi için rüya sahibine uyarıdır.

Cehenneme girip sonra çıktığını gören kimse İnşaallahü Teala cennete girer. Yahut bir günah işler de sonra bundan tövbekar olur ve istiğfar eder. Azalarından birinin kendisine konuştuğunu görmek, yaptığı günah ve masiyetten kendisini men etmeye, ahiret için uyanık olmaya delalet eder.

CEHENNEM BEKÇİSİ
Rüyada cehennemin bekçisini gören kimse, polisin huzuruna çıkar. Cehennemin bekçisini tebessüm ettiğini gören kimse, hapisten kurtulur. Hasta bir kimse cehennemin bekçisini görse, onun ölmesinden korkulur.

Bir kimse rüyada cehennemin bekçisinin sıfatına dönüştüğünü ya da onun, kendisine bir şey yedirdiğini görse, Allah (C.C.)’a, Resulüne ve bütün müslümanlara muhabbet etmeye, izzete, saltanata, nifaktan beri olmaya günah ve kötülükten pak ve temiz olmaya, sapıklıktan sonra hidayete erişmeye ve dince gayret göstermeye delalet eder.

Eğer cehennemin bekçisinin kendisine teveccüh ederek geldiğini görse, o kimsenin selametine ve cehennem ateşinden emin olmasına delalet eder.

CEKET
Rüyada ceket görmek, mutluluğa yorulur.

Ceket çıkarttığınızı görmek, huzura kavuşmaya; ceket giydiğinizi görmek, münakaşaya; terziye ceket ısmarlamak ise rakiplerinize kendi zaafınız yüzünden açık vermeye yorulur.

CELLAT
Rüyada cellat, çok küfreden, sövüp sayan kimsedir. Celladı görmek, üzüntü ve sıkıntılara, hastalığa, tazmin ve haddi icabettiren şeylere işaret eder.

Rüyada cellat görmek hayra yorumlanmaz. Rüyasında bir celladın kendisini öldürmek istediğini ve ondan kurtulduğunu görmek, bir işten dolayı yapılacak muhakemesinde beraat edeceğine; celladın bir başka adamı idama götürdüğünü görmek, tanıklık yapmak üzere mahkemeye götürüleceğine; celladın birdenbire elbise değiştirip başkabir kıyafete büründüğünü görmek, hükümetteki bir işinin hayırlı bir sonuca varacağına delalet eder.

CELSE
Rüyada kendinizi bir mahkeme celsesinde görmek maddi kayba yorulur.

CEMAAT
Rüyada insan topluluğunu gören kimseye Allahu Teala Hazretleri imtihan ettiği şeyde merhamet eder ve onu korur. Rüyada bir ölünün cemaat arasında görülmesi, ölünün mağfiret edilip Hakk’ın rahmetine erişmesidir.

CEMRE
Rüyada cemrelerden herhangi birinin düştüğünü haber almak, ani bir haber alarak çok sevineceğinize, bu haberle yaşamanıza yeni bir renk ve canlılık geleceğine, geleceğiniz hakkındaki kaygılarınızdan bir anda kurtulacağınıza ve çok yakın bir zamanda yeni bir hayata başlayacağınıza işaret eder.

CENAZE
Bir cenaze üzerine namaz kıldığını gören kimse Allah için bir kavimle kardeşlik eder.

Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur. Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur. Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimseye yücelik ve saltanat isabet eder ve halkı kahredeke onların başlarına biner. Üzerine ağlandığnı da görse, onun sonu güzel ve övgüye layık olur. Ağlayan olmayıp kötülerse sonu iyi değildir.

Eğer üzerine hayırla dua edilirse sonu iyi olur. Cenazeyi kaldıran kimse, sevap kazanır. Defninde hazır bulunduğunu gören iki kat sevap kazanır.

Rüyada cenaze daima sağlığa ve uzun ömüre yorumlanır. Rüyasında bir cenaze alayının arkasından gittiğini görmek uzun ömürlü olacağına; cenazenin kendi ailesinden biri olduğunu ve ağlayarak takip ettiğini görmek, hastası varsa iyileşeceğine, çocuk bekliyorsa bir erkek çocuğu olacağına, kendisini ölmüş görmek mutlu ve sağlıklı bir hayat süreceğine işaret eder.

Bir cenazenin ardından mezarlığa gittiğinizi görmek, uzun bir ömür süreceğinize delalet eder. Bir komşunuzun cenazesini gömülmeye hazırlamak için, onun cenaze işlerini yaptığınızı görmek, komşularınızın sizden hoşnut olduğuna işarettir. Cenazeyi mezara gömdükten sonra telkin duasına amin dediğini görmek dünya

nimetlerinden faydalanacağına, yaşlı bir kişi ise ibadetle meşgul olacağına, genç biri ise, hayata bağlı bir kimse olarak hayata devam edeceğine delalet eder.

Bir cenazede halkın yürüdüğünü görmek cenaze sahibinin o topluluğa başkan olacağına, yahut başka bir topluluğa efendi olup, onlara zulüm edeceğine delalet eder. Bir cenazenin uğurlayan kişilerle beraber uçtuğunu görmek, o yer halkından büyük bir adamın ölümüne; eğer cenaze tanınmış ise o adamın öleceğine; cenazenin kendi kendine yer üzerinde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin yolculuğuna; bu rüyayı gören kadınsa evleneceğine; eğer evli ise dininin fesadına; cenazesini kimsenin izlemediğini görmek, mevkiiden düşmeye ve işlerinin bozulmasına işaret eder.

Cenaze rüyası münafık bir erkekle tabir olunur. Tanınmış bir kişinin cenazesini bir yere koymuş, halk ona yaklaşmıyor ve kaldırmıyor görmek, o erkeğin hapsedileceğine işarettir. Eğer cenaze tanınmamış bir kişiye aitse rüya sahibi için iyi değildir. Rüyasında bir cenaze taşıdığını görenin eline mal geçer. Herkes ona muhtaç olur. Halkın, cenazesi etrafına toplandıklarını ve elleri üzerinde kaldırdıklarını gören büyük bir nüfusa sahip olur. Cenazesi arkasından halkın ağladığını görenin sonu iyi olur. Halkın, cenazesi arkasından kendisini methederek duada bulunduklarını gören iyi bir sona erişir. Cenazesi arkasından halkın kötü konuştuğunu gören kötü bir sona uğrar.

Bir çarşıda cenaze görmek, bu çarşıdaki malların tükenmesine işarettir. Tanınmış bir kişinin cenaze üzerine kapandığını görmek, hakkın sahibine gideceğine, bir cenazenin havada yürüdüğünü görmek o yer halkının kötü şeyler yapacaklarına delalet eder.

Kirmani’ye göre: Bir cenazenin işlerini yapmaya memur olan bir düğün tertibine de memur olur. Bir cenazeyi taşıdığını gören, dinden sapmış bir kişiye yardım eder. Kendisinin bir tabutta götürüldüğünü gören yüksek bir mevkiye erer.

CENABET
Bir kimse rüyada cünüp olduğunu görse o kimse abdestsiz olarak bir ihtiyacı için çalışır. Cünüp olarak namaz kıldığını gören kimse ibadet için yolculuğa çıkar.

Bazıları da, o kimsenin dini bozuk olur, dediler. Bazıları ise, kendisini cünüp olarak gören kimsenin isminin bir meseleye karışmasına delalet eder, dediler.

Cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını gören kimse, arzu ettiği dünya ve ahiret işlerinde güçlüğe düşer.

CENGAVER
Rüyada cengaver olduğunuzu görmek, işsiz bir kimse iseniz yeni bir işe girmeye veya yapmak istediğiniz bir şeyde amaca ulaşmaya yorulur.

Rüyada cengaver görmek, bekarsanız evlenmeye veya yolculuğa işarettir.

CENİN
Rüyada ana rahmindeki cenini görmek, derin bir kedere kapılarak hayattan el çekmeye yorulur.

CENK
Rüyada cenk edildiğini görmek, mücadeleci kişiliğiniz sayesinde tuttuğunuzu koparmaya yorulur.

Rüyada biriyle cenk tutmak ise gerilim yaratan ortamlardan ne yapıp edip bir süre uzak durmak gerektiğine işarettir.

CENNET
Cenneti görüp fakat oraya girmediğini gören kimsenin rüyası onun için hayır ameliyle müjdedir. Bu rüya insaf sahibi ve zalim olmayan kimseye mahsustur. Bazıları, “Cenneti açıkça gören kimse, arzu ve istediği şeye kavuşur ve ondan üzüntü ve keder gider” demişlerdir.

Cennete girmek isteyip fakat bundan menedildiğini gören kimse, niyet ve kasd

ettiği hac ve cihaddan yahut üzerinde ısrar ettiği günah ve kusurdan tövbeyi murat ettiği halde, bunlardan menedilir. Cennet kapılarından birisinin, üzerine kapandığını gören kimsenin ana ve babasından birisi vefat eder.

Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını gören kimse, ana ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarına delalet eder. İstediği kapıdan cennete girdiğini gören kimsenin ana ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarına delalet eder.

Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir. Cennete girdiğini gören kimsenin eceli ve ölümü yakın olur. Onu cennete sokan kimsenin elinde tövbe ederek günahlardan temizlenmek nasip olur, (şayet o kimseyi tanırsa) demişlerdir.

Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyve kadar ilimle rızıklanır. Cennetin su, şarap ve sütünden içtiğini gören, hikmete, ilme ve zenginliğe kavuşur. Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğuna delalet eder. Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete kavuşur.

Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye delalet eder.

Cennete girmek bazan güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşa delalet eder. Hasta bir kimse cennete girdiğini görse hastalığından iyileşir. Bazı kere de cennete girmek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allah’tan korkmaya işaret eder.

Cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini gören kimsenin, sahip olduğu ilimden fayda görmemesine işaret eder.

Cennetten kovulduğunu görmek, Adem (A.S.)’ın hikayesinden ötürü fakirliğe giriftar olmasına delalet eder. Cennete tavaf ettiğini gören kimsenin rızkının genişliğine, şanının yüceliğine korku ve tehlikelerden emin olmasına delalet eder. Korku halinde olan kimsenin cennete girdiğini görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekar ise evlenmesine işaret eder.

CENNETİN HAZNEDARI
Cennetin haznedarını görmek, nimete, temiz yaşayışa ve Allah’ın rızasına delalet eder. Bir kimse cennette olduğunu, meleklerin kendisine selam vererek cennetin

her bir kapısından girdiklerini görse, Allah Teala Hazretleri o kimseyi affeder ve uzun hayırla onu hayırlandırır. Bir kimse cennetin haznedarını görse üzüntü ve kederi gider, ferahlığa kavuşur ve geçimi güzel olur.

CEP
Rüyada cep görmek, başınıza gelecek bir hırsızlığa işarettir.

Rüyada cep görmek bir çıkmazla yorumlanır. Rüyasında elbisesinin cepleri olmadığını görmek, hayatında pürüzlü hiçbir işi olmadığına; elbisesinin her tarafında bir çok cepler olduğunu görmek, disiplinsiz ve karışık işler peşinde olduğuna; ceplerinin delik olduğunu görmek, müsrif bir kişi olduğuna; cepleri olduğu halde içlerinde hiçbir şey olmadığını görmek, birçok işlerinde akılsızca davrandığına; ceplerinin abur cuburla dolu olduğunu görmek, boş ve faydasız işlerle uğraştığına delalet eder.

CEPHANE
Rüyada cephane görmek, bir masraf kapınızın olduğunu ve bu yüzden de para kaybına yorulur.

Bir rivayete göre rüyada cephane görmek geçimsizlikle yorumlanır. Rüyasında evinin bir odasına cephane yığdığını görmek, evinde ve işlerinde hiç kimse ile geçinemediğine; evinin kapısı önünde cephane yığılı olduğunu görmek, komşuları tarafından sevilmediğine; cephane yüklü bir arabaya veya kamyona bindiğini görmek, o mahalleden başka bir semte taşınacağına delalet eder.

CEPHE
Rüyada bir cephede olduğunuzu görmek, karşılaşacağınız zorluklara yorulur.

CERAHAT
Rüyada cerahat görmek sizi üzen bazı olayların kolaylıkla çözüleceğine ve bundan sonra rahat ve sakin bir hayat geçireceğinize işaret eder.

CERRAH
Ameliyata ihtiyacı olan bir kimsenin cerrah görmesi ve cerrahın yanına girmesi, o kimsenin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmasına yorumlanır.

Rüyada cerrah görmek, dargınlıkla yorumlanır. Rüyasında kendisini cerrah olarak görüp bir kişiyi ameliyat ettiğini görmek, bir arkadaşının gönlünü kırdığına; kendisine bir cerrahın ameliyat yaptığını görmek de bu rüyanın aksine yorumlanır. Rüyada bir yarası olup da ameliyat için cerrah aradığını görmek, hiç kimse tarafından sevilmediğine delalet eder.

CESARET
Rüyada cesaret göstermek, bir şeyde ısrar ve azmetmeye, bazan da, rahatsız eden şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı kişinin Allah’a veya insanlara yaklaşmasına delalet eder.

CESET
Rüyada ceset görmek, işlediğiniz bir günahın pişmanlığını duymaya işarettir.

CETVEL
Rüyada cetvel görmek, görenin doğruluğu ile yorumlanır. Cetvel kırmak ise doğru yoldan sapmaya işarettir.

Rüyada cetvelle herhangi bir şeyi ölçtüğünü görmek, yapacağı bir iş hakkında yap ıp yap mamayı düşündüğüne; cetvelle kağıt üzerinde bazı çizgiler çizdiğini görmek, vereceği bir kararda çok dürüst davranacağına işarettir.

Bir yorumcuya göre, rüyada cetvel görmek, bütün yaptıklarınızda doğruluktan ayrılmadığınıza delildir. Bir cetvelle bir şeyi ölçtüğünüzü görmek, hayatta çok başarılı olacağınıza ve ne murat dilerseniz elde edeceğinize işaret eder.

CEVHER
Rüyada cevher toplamak bir şeyinizi kaybetmeye yorulur. Cevher görme ise arzu edilen zenginliğe erişilemeyeceğine işarettir.

CEVHERCİ
Rüyada cevher satan kimseyi görmek, ibadet eden bir insana delalet eder. Yine cevherciyi görmek, mücevherat ve köle alıp satana, çetin işlerde kendisine uyulan alime, dindar ve ilim sahibi bir insana ve mala delalet eder.

CEVİZ
Rüyada ceviz, hazine edilmiş maldır. Ceviz güçlük ve zahmetle kazanılan bir malın semeresidir.

Ceviz, salih kimseler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun yolculukla yorum edilir. Rüyayı gören kadın ise, uzun ömürlü olmasına delalet eder. “Ceviz” kelimesi harflerin ters okunmasıyle, “koca” manasına olan (zevc)’e de delalet eder. Çetin olan işleri yoluna koymaya da delalet eder.

Rüyada ceviz görmek gömülü servettir.

Cevizlerin birbirlerine sürtüşmesinden elde edilen ses düşmanlık ve şiddettir.

Rüyada görülen ceviz ağacı, cimri, uğursuz, çetin ve güçlü bir kimsedir.

Rüyasında bir ceviz ağacından inmek, güvenilen ve destek alınan kimse ile anlaşmazlığa düşüp, işi yarıda bırakmaya yorulur.

Ceviz ağacına çıkmak, hatırı say ılır birisiyle tanışmaya ve ondan yardım almaya işarettir.

Ceviz ağacını sulamak, yardıma ihtiyacı olan birinin imdadına koşmaya yorulur.

Ceviz ağacının kuruduğunu görmek, geçimin darlığına işarettir. Çürük ceviz fena halde pişman olmaktır.

Bir ceviz ağacının altında oturup ceviz yemek, bir kadın sayesinde servete kavuşmaya işarettir.

CEVİZ, BADEM VS . ŞEYLERİN KABUĞU
Rüyada kabuk görmek, rüya sahibi için elbiseye delalet eder. Bazen de kabuk, hamile kadının çocuğunu düşürmesi ile tabir edilir.

CEYLAN
Rüyada koşan bir ceylan görmek, çok tutkulu bir aşka fakat karşılık görmemeye yorulur.

Ceylan avlamak, bir kadının cazibesine kapılmaya yorulur.

Ceylanın boynuzlarını görmek, beklenmedik bir yerden mirasa konmaya veya sevince işarettir.

CEZAEVİ
Rüyada tutuklanarak cezaevine girdiğinizi görmek, yaptığınız bir işte başarılı olup, şan ve şeref kazanacağınıza işarettir.

CEZALANDIRMAK
Rüyada cezalandırıldığınızı görmek, bir kabahatinizin affedileceğine, borç yüzünden biraz üzüleceğinize, manevi sorumluluğunuzun bu günlerde çok artacağına, önemli bir meselenin çıkmaza gireceğine delildir.

CEZVE
Rüyada cezve görmek birçok dedikoduya maruz kalmaya veya gaibden haber almaya delalet eder.

Rüyada kahve pişirdiğini görmek, uzak yoldan bir haber alacağına;kahveyi fincana koyup misafirine verdiğini görmek, yeni bir dost kazanacağına; kendisine kahve ikram edildiğini görmek, bir yakını tarafından ödüllendirileceğine işarettir.

CIMBIZ
Rüyada cımbız görmek, rakiplerinize üstünlük sağlamay a işarettir.

CIRCIR
Rüyada cırcır denen çıkrık görmek, hayırlı mala ve bekar için evlenmeye işarettir.

CIRCIR BÖCEĞİ
Rüyada cırcır böceği görmek, patavatsız konuştuğunuzdan dolayı insanlarla ara sıra didişmek zorunda kalmaya işarettir.

CIVATA

Rüyada cıvata görmek, paranızı azar azar kullanmanız gerektiğine dair uyarıdır.

CIVILTI
Rüyada kuşların cıvıldaştığını görmek, sevgiliye kavuşmaya işarettir.

CIZBIZ KÖFTE
Rüyada cızbız köfte yediğinizi veya yaptığınızı görmek, iş durumunuzun çok gevşek, hatta tembellik derecesinde gittiğine, hareketlerinizde ağırlık başladığına,

bezgin ve usanmış bir haliniz olduğu için sermayenizin yavaş y avaş azalmakta olduğuna işarettir.

CİBİNLİK
Rüyada cibinlik görmek, cinsel ilişkiye veya bazen de üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada cibinlik görmek sır saklamakla da tabir edilir. Rüyasında bir yatakta yattığını ve bir cibinlikle örtündüğünü görmek, eğer yataktaki tanıdık biri ise, o kişinin kendisinden bir sır sakladığına, tanımadığı biri ise, şüp helendiği bir şey in aslını öğreneceğine delalet eder.

CİĞER
Rüyada ciğer yemek hazır mala yorulur.

Karaciğer pişirmek, çocuk sahibi olmaya Karaciğerin yarılması, çocuğun hastalığına

Karaciğerinin dışarıya çıkması, evladının gurbete gitmesine

Karaciğerini çıkarıp atmak, evladını yanından ayırmaya veya mal kaybına Pişmiş akciğer yemek, kolay kazanç ve sevince

Kendisine akciğer verildiğini görmek, birisinden sevinilecek bir davranış görmek

Birisine akciğer vermek, verdiğiniz insana iyiliğiniz dokunacağına Akciğerin büyümesi, sevinç ve refaha

Akciğerinin yaralandığını görmek, kederlenmeye

Akciğerinin küçülmesi ise zevk ve neşenin azalmasına işarettir.

CİĞERCİ
Rüyada ciğerciyi görmek, korkudan emin olmaya muhafazakarlığa, namusa, sıhhate, sükut olmaya ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Ciğerciyi görmek, insanları yolculuğa teşvik eden bir kimseye işaret eder.

CİHAD
Rüyada harp etmek çoluk çocuğun rızkını temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle övülmeye delalet eder. Bazı yorumcular, rızkın genişliğine delalet eder dediler. Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitme,e asi ve inadlarla münakaşa ve mücadeleye delalet eder.

Bir kimse cihad etmeye gittiğini görürse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere kavuşur. Allah yolunda harbedip küffarla dövüştüğünü görse, namazını kılan, zekatını veren gayretli bir Müslüman olduğuna delalet eder.

CİLA
Rüyada kendinizi bir şeyleri cilalarken görmek, çevrenizde yüzünüze olduğundan başka görünen ikiyüzlü kimselerin bulunmasına işarettir.

CİLT
İnsanın rüyada gördüğü cild derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır. Derisinin yüzüldüğünü gören kimse, hasta ise ölür. Sıhhatli ise

fakirleşir ve rüsvay olur. Rüyada bedenini sağlam ve şişman görmek, rüya sahibinin imanının kuvvetli olmasına yorumlanır.

Eğer kendi cesedinin yılan cesedi gibi olduğunu görse, düşmanından gizleyip sakladığı şeyi açıklar. Koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızıklı bir çocuğu olur ve kendisi de bu çocuk sayesinde bol geçime kavuşur. Bazan cild, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye yorumlanır. Bir kimse rüyada derisinin güzel olduğunu görse, hayra, rahata ve hastalıklardan kurtulmaya yorumlanır.

Ölen kimsenin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o ölü kimsenin cennet nimetlerine kavuşacağına yorumlanır. derisinin kalın veya siyah olduğunun görülmesi ise ölünün azapta olmasına yorumlanır. Rüyada vücudunun siyah olduğunu gören kimsenin dinini terk edenlerden olduğuna yorumlanır.

Bazı yorumcular, hayvan derileri, onlara sahip olanlar için evdir, dediler. Bir alimin derisinin yüzülüp çıkarılması, ilmi terk edip unutacağına yorumlanır. Bir kimse şairin derisini yüzdüğünü görse, o şairin şirinden hırsızlık yapar.

CİLT (Kitap)
Rüyada cilt görmek, devlet dairesindeki işlerinizin yolunda gideceğine delalet eder. Rüyasında kara kaplı cilt görmek devlet tarafından cezalandırılacağınıza işarettir. Beyaz cilt görmek nikaha, yeşil cilt görmek, ölülerinizin duaya ihtiyacı olduğuna, cildi açık olarak görmek, geleceğinin açık olacağına işarettir.

Bir rivayete göre:Rüyada cilt görmek gizliliğe işarettir. Rüyasında bir kitabı ciltli olarak görmek yapmak istediği bir işi herkesden saklı tutacağına, cildi açıp içindeki yaprakları çevirirse sırrının bir kısmını açıklayacağına delalet eder.

CİLVE
Rüyada cilve yapan birini görmek, zaaflarınızdan faydalanılmasına ve yarım kalan işlere yorulur.

Rüyasında cilveli bir kadınla tanışıp onunla seviştiğini gören, neşe ve sevinç içinde ömür sürer. Bir kadının rüyada cilve yaptığını görmek, dünya menfaatlerini elde edeceğine; bir erkeğin cilve yaptığını görmek, o kimsenin değerden

düşeceğine delalet eder. Cilveyi bir kadının kadında görmesi iyidir. Erkekte erkeğin görmesi iyi değildir.

CİMRİLİK
Rüyada cimrilik ettiğini gören, uyanıkken ilacı olmayan bir hastalığa yorumlanır. Bazan da cimrilik, çoluk çocuğunun nafakalarını kısıp daraltmaya, mal ve evlatlarının yok olmasına yahut kötü tedbirli bir varise yorumlanır.

CİN
Cin görmek, dünya işi ve gururu için hilekar bir kimse ile yorumlanır. Görülen cinin hekim, ihsan sahibi, alim ve hatip olması bundan müstesnadır.

Rüyada cin olduğunu gören kimsenin hilesi çok olur. Cinin kapısının yakınında durduğunu görse, o kimse zarara uğrar yahut üzerinde yapması lazım gelen bir nezri (adağı) olduğuna veya ona isabet edecek bir darlık ve zillete yorumlanır.

Birisinin evine cinlerin girip bir şeyler yaptığını gören kimsenin evine düşman veya hırsızlar girerek o kimseye bir zarar getirirler. Cine Kur’a öğrettiğini yahut cin tayfasından birisi kendisinden Kur’an dinlediğini görse, reislik ve valilik gibi makamlara kavuşur.

Cin görmek bazan kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, bid’at yerlerine, kiliseye, dükkanlara, güzel sesle türkü veya şarkı söylemeye, zenginliğe ve çalgılara yorumlanır. Cinleri görmek hokkabaz ve sihirbazlara yorumlanır.

Cinlerin Müslüman ve kafirleri, onların emir ve yasakları ve hareketleri ile ayırt edilir. Şöyle ki; eğer onlardan birisi iyilikle emretmezse, kötülükten nehyetse yahut hayır ile haber verse o cin Müslümandır. Bunların aksini yapan kafirdir. Cinlerden biriyle evlendiğini gören kimse itaatsiz ve fasık birisine müptela olur. Bu rüyanın sahibi mülke ehil ve müstehak ise mülke kavuşur.

CİN ÇARPMASI
Rüyada kendisini cin çarptığını ve aklı başından giderek yere yıkıldığını gören

kimsenin, faiz ve haram yemesine veya sihir yapmasına ve elinden malı giderek üzülüp kederlenmesine yorumlanır.

CİNAYET
Rüyada birisini öldürdüğünü görmek, uzun zamandan beri kaybolduğunu sandığınız bir yakınınızdan haber alacağınıza delildir. Birisinin kendi gözü önünde öldürüldüğünü görmek, eğer öldürülen kimseyi tanıyorsa ona çok büyük bir yardımı dokunacağına, tanımıyorsa yaptığı bir haksızlıktan ötürü büyük bir pişmanlık duyacağına işarettir.

Rüyada cinayet görmek haramla tabir edilir. Rüyada öldürüldüğünü görmek çok yaşayacağına; bir başkasının öldürüldüğünü görmek, eğer o kişiyi tanıyorsa, o kişinin uzun ömürlü olacağına; cinayet işleyen kişinin korkup kaçtığını görmek, haram bir malı satın alacağına; cinayetten tutuklandığını görmek, yetim malı yediğine delalet eder.

CİNS İ MÜNAS EBET

Bir kimse rüyada tenasül uzvu ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse,

o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler için cimrilikte bulunmasına, malını israf ederek sarfetmesine ve eşini boşamasına yorumlanır. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasına, bazan da kendisine nikahı haram olan kimseye yaklaşmasına yorumlanır.

Rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat isabet eder.

Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da akıllı ve sevimli ise, hayra yorumlanır. Eğer o kadın aptal, elbisesi de kirli olursa, kötülüğe yorumlanır.

Bu rüyaların kadınlar için de tabiri aynıdır.

Rüyada cima etmek büyük bir rütbeye yorumlanır.

Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya boş bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal boşalma halidir.

Düşmanı ile cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder.

Çıplak bir kadınla cima ettiğini gören kimse, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini gören kimse, ne şekilde olursa olsun düşmanına zafer bulur.

Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini gören kimse, büyük sıkıntılardan kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.

Rüyada bir hayvanın kendisini cima ettiğini gören kimseye, hayır isabet eder. Bir kimse rüyada aslan ve yırtıcı hayvanların, kendisini cima ettiğini görse, o kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şey görür.

Zina eden bir kadınla cima ettiğini gören bir kimseye, haram bir mal isabet eder. Hanımıyla cima ettiğini gören kimse, sanatında kendisine hile eden birisine zafer bulur.

Cennet kadınlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nisbetinde dini emirlere kavuşur.

CİVA
Rüyada civayı barometrede yükseliyor görmek sizin de hayatta yükselmenize işarettir, alçalırken görmenin yorumu bunun tersidir.

Civa aynı zamanda aşkta kaybetmeye de yorulur.

Civa satmak, sıkıntıdan soyunmak ve başarıya ulaşmak olarak yorumlanır. Cıva satın almak ise yenik düşmeye işarettir.

CÖMERTLİK
Cimri olan kimsenin rüyasında cömertliği bilgiye, güzel ahlaka, sapıklıktan sonra hidayete dönmeye yorumlanır.

CUMA
Cuma namazını kıldığını gören kimsenin arzu ve istekleri yerine gelir. Rüyada görülen Cuma namazı, üzüntü ve kederlerden kurtulmaya, neşeye erişmey e, bayram ve mevsimleri müşahedeye ve haccetmeye yorumlanır. Çünkü Cuma yoksulların haccıdır.

CUMA NAMAZI KILMAK
Rüyada bir camide Cuma naması kıldığınızı görmek, ahiretinizi düşündüğünüze, şimdiye kadar yaptığınız ibadetlerin Allah (C.C.) indinde makbule geçtiğine yorumlanır. Eğer Cuma namazını her hangi bir yerde, mesela kıbleden başka bir yöne doğularak kılıyorsanız, dini kuralların hiçbirine önem vermediğinize ve bunu her yerde açıkça söyleyerek günah işlediğinize işarettir. Vakitli vakitsiz namaz kılmanız imanınızı tazelemek gerektiğine yorumlanır. Herhangi bir vakit namazına niyet etmiş iseniz, belirli bir şekilde yaptığınız veya yapacağınız bir hayırın mükafatını göreceğinize işarettir. Cuma günü cenaze namazı kılmak memleket büyüklerinden birinin olduğu kadar, aileniz içinde veya yakın tanıdıklarınızdan sevdiğiniz ve itibar ettiğiniz yaşlı bir kimsenin ölüm haberini alacağınıza delalet eder.

Abdestsiz Cuma namazı kıldığınızı görmek ise, size üzüntü verecek ve neticesi çok karışık bir olaya karşılaşacağınıza işarettir.

CÜBBE
Bir kimse, üzerinde cübbe olduğunu görse, evleneceği bir kadına yorumlanır.

Cübbe boyanmış olursa o kadın doğuran ve seven bir kadındır.

Cübbenin yüzünün pamuktan olması, dinin güzelliğine yorumlanır. Cübbe, uzun ömürdür. Cübbe giyen için zenginliktir. Çünkü cübbe soğuğu engeller ve soğuk yoksulluk ile tabir edilir.

Yazın cübbe giymek, hastalık, hapis ve darlık, üzüntü ve kederi, yahut kadın için meydana gelen sıkıntı ve şiddeti ifade eder.

CÜCE
Rüyada cüce görmek kısırlığa işarettir. Rüyasında cüce görmek, eğer evli iseniz, çocuğunuzun olmayacağına; eğer çocuğunuz varsa çok yaşamayacağına, bekar iseniz çok geç bir tarihte evleneceğinize işaret eder.

Sahnede veya herhangi bir yerde cüceyi gezerken veya bir temsil sırasında görmek işlerinizin bozulacağına; bir cüceye yardım ettiğinizi görmek, yaptığınız bir işten pişmanlık duyacağınıza delildir.

Bazılarına göre; rüyasında cüce gören, yakınlarından yardım görür. Rüyasında kendisini cüce olmuş görmek, ömrünün uzunluğuna delalet eder. Bir cüce ile arkadaşlık ettiğini gören, ilerideki günlerde kısa bir yolculuğa çıkar.

CÜZDAN
Rüyada görülen cüzdan, sırra yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse rüyasında boş bir cüzdanı veya içinde altın ve gümüş bulunan keseyi emaneten birine verse, ona bir sır söyler ve kimseye açıklamamasını ister. Keseyi emanet alan kimse keseyi açarsa, o kimse kendisine söylenen sırrı ifşa eder.

CÜZZAM
Rüyada cüzzam hastalığına yakalandığını görmek, mal ve nimete sahip olacağına,

cüz z amlı bir yaradan kan ve irin akt ığını görmek, haram mala yorumlanır.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ