14.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -Ü- harfi

ÜCRET
Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tamah etmeye yorumlanır.

ÜÇGEN
Rüyada üçgen görmek, yeni bir mülk sahibi olacağınıza, veya hükümet nezdinde bulunan bir işinizin arzu ettiğiniz şekilde sonuçlanacağına delalet eder.
İbni Sirin’e göre; üçgen şeklinde bir şey görmek, özel işlerinizde temkinli ve ihtiyatlı olmanız gerektiğine delildir.

ÜÇ YAPRAKLI YONCA
Rüyada üç yapraklı yonca görmek veya bir tarlada onun dört yapraklısını aramak, yüklü bir paraya kavuşmaya ve talihinin birden bire iyiye doğru yükseldiğine işarettir.
Bir tarlada veya bir bahçede üç yapraklı yoncalar arasında dört yapraklısını aradığınızı görmek, eğer bulursanız bütün muradınızın olacağına, aradığınız halde bulamadığınız taktirde, arzunuzun biraz gecikeceğine işaret eder.

ÜFLEMEK
Rüyada ateş üflemek, fitneye yorumlanır. Yere üflemek, sırları keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye yorumlanır.
Rüyada üflemek, pişirmek için olmayıp, çocuğa da yorumlanmazsa, üzüntü ve kedere yorumlanır.
Sura üflenmesi, salih kimselerin kurtuluşuna, onu işitmek de muzdarip edecek haberleri işitmeye yorumlanır.

ÜLKER YILDIZI
Rüyada Ülker y ıldızı, işlerinde temkinli olan, işini sağlam tutan ve kendisini koruyan kimseye yorumlanır.
Sanatkarın rüyasında Ülker yıldızını görmesi, sanatının revaçta ve sağlam olacağına yorumlanır.

ÜMİD KESMEK
Rüyada bir şeyde ümidini kesmek, kurtuluşa ermeye, kendi ayaklarının üstünde durmanın yolunu bulup çareler bulmaya yorumlanır.

ÜNİFORMA
Rüyada üzerinizde bir üniforma bulunduğunu görmek, izzete ve büyüklüğe ulaşacağınıza, kadir ve kıymetinizin artacağına alamettir.
Üniforma giydiğini gören, yakında büyük bir mutluluğa erişir. Üniformay ı üzerinden çıkardığını gören, beklemediği bir acı ile karşılaşarak üzülecek demektir.

ÜNİVERS İTE
Rüyada bir üniversitede öğrenci olduğunu görmek, pek yakında eline bir mal veya para geçeceğine delalet eder. Bir üniversitede ders verdiğini veya konferansta bulunduğunu veya kendisinin konferans verdiğini görmek, bütün sıkıntılarının son bulacağına, yakında müjdeli bir haber alacağına işarettir.

ÜNLÜ BİR KİMSE
Rüyanızda çok ünlü bir kimse ile karşılaşıp onunla konuştuğunuzu görmek, aile hayatınızda daima söz sahibi olacağınıza, eşinizle aranızda hiçbir geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunmadığına, eğer bekar iseniz, bulunduğunuz işinizde çok sevildiğinize ve hayatta daima başarılı olacağınıza işaret eder.
ÜRE
Rüyada üre olup yatakta yattığınızı görmek, hiç beklemediğiniz ve size büyük bir telaş verecek bir olayla karşılaştığınıza, aslında bu işin hiç de telaşlanacak bir hadise olmadığını sebebini öğrenince anlayacağınıza işarettir.
ÜRKMEK
Rüyanızda herhangi bir şeyden, bir hayvandan korkarak ürktüğünüzü görmek, çok korkulu ve karşı karşıya kalacağınıza işaret eder.
Rüyada bir yırtıcı hayvan görerek ürkmek, birisinden bir fenalık göreceğine; yılan, akrep gibi tehlikeli ve zehirli bir hayvan yüzünden ürkmek, bir düşmanından zarar geleceğine, herhangi korku verici bir şeyden ürkmek hafif bir hastalığa tutulacağına yorumlanır.
ÜRPERMEK
Rüyada ürperdiğini görmek, beklemediğiniz kötü bir haber alacağınıza ve çok sıkılacağınıza işaret eder.
Nablusi’ye göre; rüyada ürperdiğini görmek, Allah (C.C.) Teala Hazretlerinden korkmaya ve kalbin yumuşaklığına delalet eder. Rüyasında vücudunun sebepsiz ürperdiğini gören, Allah’ın kullarına karşı şefkatli ve merhametli olur, ibadetiyle meşgul olur ve Allah’tan korkar.
Tiksinti verecek veya korkunç bir şey görerek vücudunun ürperdiğini gören, her türlü korkutucu şeylerden artık korkmaz. Bazılarının rivayetine göre, rüyada vücudunun ürperdiğini görmek, uyandığı zaman veya bir müddet sonra korkulacak veya tiksinecek bir şey görmeye işaret eder.
ÜRÜN
Herhangi bir tarlanın, bir ağacın, bir bağın ürününü görmek, yeni bir kazanç kaynağı bulacağınıda delildir.
ÜSARE
Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir. Şeker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir. Mevsiminde üzüm sıkan kimse fakir ise zengin olur.
Kıtlık ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, sıkıntılarından kurtularak bolluğa kavuşurlar.
Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur.
Eğer bu rüyayı gören hububat sahibi veya borçlu birisi ise, borcunu öder ve hububattan istifade eder.
Bu rüyayı bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir.
Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya da süt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir.
ÜST KAT
Rüyada kendinizi bir binanın en üst katında oturuyor görmek, mevki itibariyle çok üstün bir mevkiye çıkacağınıza veya o mevkide bulunan bir kimseden büyük bir yardım ve menfaat göreceğinize, gerek para ve gerek mevkice şimdi bulunduğunuz durumdan kat kat yükseğe çıkacağınıza ve herkesin dikkatini üzerinize çekeceğinize işaret eder.
ÜSTÜN BAŞARI
Rüyada işinizde çok üstün bir başarı kazandığınızı görmeniz bütün çabalarınıza rağmen hiçbir zaman istediğiniz bir mevkie ulaşmadığınıza, bütün gayretlerinizin boşa gittiğine, rakiplerinizin takibinden bir türlü kurtulamadığınıza işarettir.
ÜSTÜNLÜK
Rüyanızda kendinizi her şeyden üstün görmeniz, son günlerde bazı başarılarınız sonucu gururunuzun artacağına, uzun zamandır üzüntüsünü duyduğunuz bir aşağılık duygusunun artık sizden uzaklaşacağına, kendinizi herkesle dengeleyebileceğinize işaret eder.
ÜŞENMEK
Rüyada bir iş yapmaktan üşendiğini gören, bir sinir krizi geçirebilir. Bu biraz da sağlığınızla ilgili bir haldir. Vücudunuzda gördüğünüz bir kırgınlık bu tembelliğinize sebep teşkil eder.
ÜŞÜMEK
Rüyada üşüdüğünüzü görmek, yapmak istediklerinize engel olacakların bulunduğuna, sizi kıskanan arkadaşlarından sakınmanız gerektiğine işarettir. Bu rüya sahibi eğer yaşlı bir kimse ise, yakında ağır bir hastalığa yakalanacağına delalet eder.
Rüyada üşüdüğünü görmek, bir yakınını veya dostunu kaybedeceğine ve bu yüzden de çok acılı ve üzüntülü günler geçireceğine yorumlanır.
ÜTÜ
Rüyada ütü görmek birkaç şekilde yorumlanır; sıcak ütü görmek bir iş için iyi bir teklif alacağınıza; terzi ütüsü görmek, yeni bir habere; büyük bir fabrika ütüsü görmek, bir ev yaptıracağınıza veya satın alacağınıza delalet eder. Elbiselerinizi ütülediğinizi görmek, işlerinizin düzeleceğine işarettir.
ÜVEY
Rüyada üvey ana, baba veya üvey kardeş görmek, can sıkıcı bir haber alacağınıza işarettir.
Rüyada görülen üvey ana, sizi koruyan büyük bir kimseyi darıltarak onun yardımından yoksun kalacağınıza delalet eder.
Bazılarına göre; rüyada üvey ana veya baba görmek, aşkta ihanete uğray acağınıza veya işlerinizde rakip olacak kimselerin çıkacağına işarettir.
Rüyada üvey evlat görmek, geçici bir işe sahip olacağınıza ve bir haksızlıkla karşılaşacağınıza delalet eder.
ÜZENGİ
Rüyada eğersiz tek başına görülen üzengi erkek bir çocuktur. Eğer ile beraber görülen üzengi, işinde kendisine güvenilen bir çocuktur.
Üzengi şerefli bir mal ve reisliktir. Üzenginin zinetinin çokluğu reislik ve şöhretin yüceliğidir. Onun zinetinin altından olmasının zararı yoktur.
Üzenginin demirden olması rüya sahibinin kuvvetine, kalaydan olması da onun işinde yumuşak ve zayıf olmasına yorumlanır.
ÜZERLİK ÇİÇEĞİ
Üzerlik çiçeğini rüyada görmek, ibadetle ve iyi yolda olmakla tabir edilir.
ÜZERLİK TOHUMU
Rüyada üzerlik tohumu, keder ve sıkıntı ile ve yenmesi mal eksikliği ile yorumlanır.
ÜZEYR (A.S .)
Rüyada Üzeyr (A.S.)’ı gören kimse ilim, yazı ve tabiat ilimlerine aşina olduğundan reisliğe erişir.
ÜZGÜN
Rüyada üzgün olduğunuzu görmek, müjdeli bir haber alacağınıza işaret eder.

ÜZÜM
Rüyada görülen üzüm, güzel bir rızktır. Üzüm devam eden toplu ve geniş bir
Metin Kutusu: rızktır.
Mevsiminde üzüm görmek düny ada mey da na gelen u cuzluğa ve bol b ir geçime
yorumlanır.
Mevsiminin dışında üzüm görmek, rüya sahibinin vaktinden önce erişeceği
hay ırdır. Bazen de bu, vaktinden önce elde edeceği haram bir şeydir.
Beyaz üzüm, sırf hayır ve şifadır. Siyah üzüm cüz’i bir menfaattir. Mevsiminde görülen üzüm, hayırdır ve kadınlardan veya onlar vasıtasıyla elde edilecek menfaate yorumlanır.
Üzüm güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete yorumlanır.
ÜZÜM BAĞI
Bağ ve asma görmek ev ve kadın ile, meyvesi malla, yaprakları sağlıkla, salkımlar rızkla, sulaması cinsi ilişki ile, kökleri şerefe ulaşmakla tabir olunur. Rüyasında bir üzüm bağı satın aldığını gören, evlenir. Asmanın dallarından su aldığını gören bir kadından mal alır. Kış mevsiminde meyveli bağ görmek, malı zayi olmuş ve zengin sanılmış olan bir kadınla yorumlanır.
Bir üzüm bağı satın aldığını gören, evlenir. Bağ kütüklerinin altını kazdığını gören sevince erişir. Bir asmanın altında oturduğunu gören, dinin kuvvetine ve uzun bir ömre nail olur. Bağ bozumu görmek, yokluğa ve sıkıntıya işarettir.
ÜZÜM ÇUBUĞU
Üzüm çubuğu diktiğini görmek, diken ve yetiştiren için en büyük bir şereftir. Bir rivayete göre, üzüm çubuğu görmek, zengin ve asil kadınla yorumlanır. Rüyada bir kimsenin budanmış bir asma dalını satın aldığını görmesi bir kadınla evlenerek onun malından faydalanacağına işarettir. Asmasında asılı sarkmış üzüm görmek bakire bir genç kıza yorumlanır. Kış gününde üzerinde üzüm salkımları ile bir
asma görmek, malı elinden gitmiş fakat yine de çok zengin sanılan bir kadına delalet eder. O üzümden bir tane koparmak, malını bir kısmını elde edecek olan dul bir kadına yorumlanır.
ÜZÜM SIKMAK
Şerbet veya şarap yapmak için üzüm sıktığını veya sıkıldığını görmek bereketli bir mevsim yaşay acağına işarettir. Mevsiminde üzüm sıktığını gören, fakir ise zengin olur. Eğer herkesin üzüm sıktığını görmüş ise, o bölgede bolluk olacağına; bu rüya kış mevsiminde görüşmüş ise, bu rüyanın aksine işaret eder.
ÜZÜM ŞERBETİİÇMEK
Rüyada üzüm şerbeti içmek, ekşi olmamak şartıyla mal, nimet ve menfaattir. Üzüm ve hurma şerbetleri de aynışekilde yorumlanır.
Bazı yorumculara göre, şeriatda haram olan şeyleri rüyada görmek hayırla yorumlanamaz.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ