16.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami Rüya Tabirleri -F- harfi

FABRİKA 
Rüyada fabrika görmek, dünya işleri üzerinde düşünmeye ve ticaret veya siyaset yapmaya yorulur.
Rüyasında işler halde bir fabrika gören kimse, iş ve aşk hayatından memnun kalır.
Büyük bir fabrikayı idare etmek, bilgili, tecrübeli ve herkesin fikir aldığı halktan bir bilgiye işarettir.
Fabrikada işçi olduğunu görmek, gerek kendi ve gerekse çevresindeki insanların dert ve sorunlarına çözüm arayan bir kimse olmaya işarettir.
Fabrikatör ile görüşmek, çaresiz kalıp çırpınmaya yorulur.
Rüyasında fabrikaya girdiğini gören kimse, üstlendiği bir işi akıl ve cesaret ile yürütür.
Fabrikadan çıktığını görmek, korkuya ve endişeli olmaya yorulur.
Fabrikada işçi olduğunu görmek, iyi bir iş veya hizmet görmeye ve karşılığını ancak mücadele ederek almaya işarettir.

FABRİKATÖR
Rüyada fabrikatör görmek yeni mala, paraya ve yeni mobilyalara yorumlanır. Bu rüya kadınlar için elbise ve süs eşyasına; erkekler için yeni bir işe ve paraya; yaşlılar için istirahata; çocuklar için de güzel bir oyuncağa işarettir.
Rüyada kendini bir fabrikanın sahibi olmuş görmek, size göre olumlu olan bir iş teklifi alacağınıza, fakat bu zor işin hakkından gelebilmek için şartları çok iyi hesap ederek ona göre anlaşma yapmanız gerekeceğine işaretdir.

FAHİŞE
Rüyasında fahişe gören kimse, hayatın zorlukları ile mücadele eder fakat korku ve güvensizlik yakasını bırakmaz.
FAİZ
Rüyada faiz toruna yorumlanır. Rüyanızda bir bankadan paranızın faizini aldığınızı görmek, yaşlı iseniz bir torununuzun olacağına veya torununuzun sizi ziyarete geleceğine; genç iseniz, bir adamla tanışıp ondan maddi bir menfaat sağlayacağınıza; kadın iseniz bir kürk veya bir mücevher satın veya hediye olarak alacağınıza delalet eder.

FAKİH
Rüyada fakih, yani şeriat ilmini iyi bilen bir kimseyi görmek, zekaya, çalışmaya ve öğrenmekte bulunduğu ilim ve fenni yakıkıyla anlamaya yorumlanır. Bazen fakih görmek, iç hastalıklarını giderecek şeye yorumlanır.
Rüyayı gören günahkar biri ise, tövbe ve istiğfar eder, cahil ise doğru yolu arar.

FAKİR
Fakir görmek, duruma göre bolluk veya yine fakirlikle yorumlanır.
Rüyasında fakirlere ve iyi insanlara hizmet ederek tevazu gösteren ve onların maddi ve manevi hallerine uyum sağlayan kimsenin kadri yüce olur.
Rüy asında dilendiğini ve kendisine bir şey verildiğini gören kimse, zahmetsiz bir mal veya kazanç elde eder.
Üstü başı pejmürde bir fakir görmek, sefalete yorulduğu gibi bazı yorumcular da mevkii ve rütbeye yorarlar.
Fakire bir şey vermek, kazadan ve beladan kurtulmaya yorulur.
Fakirin bir şey istemesi, yakında sizi sevindirecek bir habere işarettir.
Fakirden bir şey almak, beklenmedik bir yer veya kimseden yardım görmeye yorulur.
Fakiri ağlarken görmek hayırlı bir habere, şen veneşeli görmek ise işlerin ters gitmesine işarettir.
Rüyada fakir olmak, zenginliğe yorumlanır. Binaenaleyh bir kimse rüyada fakir olduğunu görse: o kimsenin eline çokça yemek geçer.

FAL
Rüyada fal bakmak veya baktırmak, evham ve hayale kap ılarak üzülmeye ve zarar görmeye işarettir.

FALAKA
Rüyada falaka görmek sevineceğinize yorumlanır. Rüyada bir ana okulunda olduğunuzu ve falakaya yatırıldığınızı görmek, yeni bir ayakkabı alacağınıza veya ev halkından birine yeni bir ayakkabı veya çizme satın alacağınıza; falakaya yatırılan başkası ise, kötü bir haber alacağınıza delalet eder.

FALCI
Rüyada falcı görmek, alemin yok olmasına yorumlanır. Rüyada falcının yanına varıp ondan bir şeyler sorduğunu görmek, şiddetli üzüntü demektir.

FANİLA
Rüyada fanila görmek sıkıntı ile yorumlanır. Rüyanızda çarşıdan bir fanila satın aldığınızı görmek, beklemediğiniz bir haber ile üzüleceğinize; bu fanilayı üzerinize giydiğinizi görmek, alacağınız bir haber ile çok büyük bir sıkıntı içine gireceğinize; başkasına bir fanila giydirdiğinizi görmek, bu rüyanın tersiyle yorumlanır. Evde veya bir tezgahta bir fanila dokuduğunuzu görmek, iş ortaklarınızın veya tanıdıklarınız hakkında bazı olumsuz işler düşündüğünüze delalet eder. Bazı rivayetlere göre fanila, karlı bir ticaretle de yorumlanır.

FARAŞ
Rüyada faraş görmek hayra yorumlanır. Rüyada faraş görmek bugünlerde bütün hareketlerinizde sorumsuzca davrandığınıza, bundan dolayı gerek aile içinde, gerek iş hayatınızda bir takım tatsız olayların meydana gelerek sizi huzursuz ettiğine, bütün bunların olmaması için daha ılımlı davranmanız gerektiğine işarettir.
Rüyasında faraş gören kimse dolaşık bir işle karşılaşır ve bu işten kurtulmak için sıkıntı çeker. Faraşı dolu olarak görmek, bu karışık işlerin süratle düzeleceğine, boş olduğunu görmek de aksine delildir.

FARE
Rüyada fare görmek, fesadçı bir kimseye yorumlanır. Çok fare, rızka yorumlanır. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören, kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.
Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.
Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimsenin gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinirken görmesi, ömrünün
uzunluğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır. Bundan dolayı rüya sahibinin dikkatli ve tedbirli olması gerekir.
Bir kimsenin rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır.
Rüyasında fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kimseye galip gelir.
Rüyada küçük fare görmek, gizli çalışan ve küçük zararlar veren bir kimseye yorulur.
FARE DELİĞİ
Rüyada görülen fare deliği, bid’atlara tabi olmaya, bid’atçı ve sapıkların eserlerine uymaya yorumlanır. Fare deliği, ağıza da yorumlanır. Bundan dolayı delikten bir hayvan çıktığını gören kimsenin ağzından o hayvan ayarında bir söz çıkar.
FASIL
Rüyasında bir grubun fasıl yaptığını görmek hayırlıdır. Rüyada fasıl gönül ferahlığına delalet eder. Fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, mutluluğa; erkekler tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete yorumlanır. Fasılda makamların da önemi vardır. Buna göre, hicaz faslı dini bir yolculuğa; hicazkâr faslı hüzüne; saba fasıl ibadete; hüzzam faslı mateme; diğer fasıllar keder, kıskançlık, bolluk gibi çeşitli şeylere yorumlanır.
FASULYE
Rüyanızda fasulye görmek şansla yorumlanır. Rüyanızda kuru fasulye yediğinizi görmek, menfaatinize uygun bir haber alacağınıza; yeşil fasulye yediğinizi görmek büyük bir nimete veya kıymetli bir hediyeye kavuşacağınıza delalet eder. Bir bahçeden yeşil fasulye topladığınızı görmek şansınızın açıldığına, bir dükkandan kuru fasulye satın aldığınızı görmek bir arkadaşınızın sizi kıskandığına işarettir. Barbunya fasulyesi talihinizin açıklığını, içi henüz dolgunlaşmamış yeşil fasulye ise ömrünüzün uzunluğunu gösterir.
FARZ NAMAZI
Rüyada vaktinde abdestli olarak ayakta, rüku ve secde yaparak kıbleye karşı farz namazı kıldığını gören kimse, hac gibi Allah tarafından farz kılınan bir şey i yerine getirir veya zulmen birisinden aldığı malı geri verir ya da borcu varsa öder. Yaramaz ve çirkin işlerden sakınır.
Rüyada farz namazı kılmak, sözünde durmaya ve küstüğü birisiyle barışmaya yorumlanır.
Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişir.
İkindi namazı, kendisi veya başkası için yap acağı y emindir. İkindi namazı borca da yorumlanır.
Rüyada, akşam namazını kıldığını gören kimsenin arzu ettiği veya yaptığı işi sona erer. Akşam namazını tamamen kıldığını gören kimsenin arzu ettiği şey meydana gelir.
Rüyada yatsı namazını kıldığını gören kimse, geçimleri kendi üzerine farz olan aile halkının yiyeceklerine, içeceklerine, giyeceklerine vs. gibi şeylere ihtimam gösterir.
Sabah namazını kıldığını gören kimse, yemek ve giymek gibi dünyevi geçiminde kendisine zaruri ve lazım olan şeyleri hazırlamaya başlar. Yahut çoluk çocuğunun işine çalışır.
Akşam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye de yorumlanır.
Rüyada ikindi namazını kılmak yardım ve başarıya ulaşmaya bazen de hidayet, hay ır ve korumaya yorumlanır.
Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlık yap masına yorumlanır.
Rüyada Cuma namazını kıldığını gören kimsenin muradı hasıl olur ve arzu ettiği
şeye kavuşur.
Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Yüce Allah’a tövbe eder.
Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.
Namazı kılıp bitirdikten sonra mescidten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra kavuşur.
Rüyada kılınan Cuma namazı ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya yorumlanır.
Rüyada ramazan bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır.
Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye yorumlanır. Eğer ölü tanınmıyorsa, boş gezen bir kimsenin vazife alacağına ve bir şirketten geçimini sağlamasına yorumlanır.
Korku namazı kıldığını görmek, şirket kurmaya, hayrete düşmeye veya hastalık ile çekişmeye fakat sonradan iyileşmeye işarettir.
Rüyada namazda konuştuğunu görmek, hibe ettiği veya söz verdiği şeyden dönmeye yorulur.
Rüyasında imamdan önce rüku ve secde ettiğini gören kimse, kendisi için faydalı olan kimselere karşı çıkar. Bu rüya yanılma ve unutkanlığı da ifade eder.
FATİHA-İ ŞERİFE
Rüyada Fatiha-İŞerife’yi okuduğunu veya biri tarafından okunduğunu görenin işleri güç ise kolaylaşır. Rızkında genişlik, bolluk ve bereket olur. Rüya sahibi erkekse evlenir. Kadın ise çok çocuk doğurur. Duası kabul olunur, hasta veya sakat ise iyileşir; eğer ağır hasta ise ölüp acılarından kurtulur. Fatiha okumak, aşağıda isimleri zikredilen mübarek zatlara göre şu şekilde açıklanmıştır:
Hazret-i Ebu Bekir’e (R.A.) göre: Dini, Cenab-ı Hakk tarafından muhafaza olunur. Hasta ve sakat ise eceli yaklaşmıştır. Hazret-i Ömer’e (R.A.) göre; Allah Teala hazretleri dua ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarından emin olur. Kirmâni’ye göre; Allah (C.C.) Hazretleri tarafından ibadete muvaffak olur. Cafer-i Sadık’a (R.A.) göre; hacca gider, duası kabul edilir. İbn-i Sirin’e göre: Cenab-ı Hakk ona hayır kapılarını açar. Abdulgani Nablûsi’ye göre; duası hemen kabul olunur ve kendisi bol ve bereketli rızık sahibi ve uzun ömürlü olur. İbn-i Kesir’e göre; duası en kısa zamanda kabul olunmakla beraber, ferah, sevinç ve
büyük fayda görür. Seyit Sülayman Hüsni’ye göre; güç olan işleri kolaylaşır, dünya ve ahirette mutlu olur, bol ve bereketli rızka kavuşur.
FAYANS
Rüyada fayans gören, parlak bir işin sahibi olur ve çok para kazanır. Fayansı elle tutup muayene eden kimsenin her zorluğu kolaylığa dönüşür.
FAYDALI OLMAK
Rüy asında birine faydalı olduğunu gören kimse, o kimseye ister istemez bir zarar verir. Eğer, rüyada faydalı olmaya kendi talip olmuşsa bu zararı bilerek, kendi talip olmamışsa bilmeyerek işler. Birisinin eşyalarını eline alıp taşıdığını gören, onun eşyasına ortak olur. Birisine eşya ve mal veren kimse, bu eşyay ı istemeyerek vermişse malı çalınacak demektir.
FAYTON
Rüyada fayton görmek yol ile yorumlanır. Bir faytonla bir yere gittiğini görmek, yeni bir işe gireceğine; eğer faytona koşulan atlar beyaz ise o işi başaracağına, al ise yarı yoldan döneceğine, siyah ise başaramayacağına delalet eder.
FECAAT
Rüyada bir kimsenin parçalanmış olduğunu görmek, dünya işlerinin dağılacağına, zarar bulacağına delildir. Etrafı y ıkık, harab görmek iki türlü yorumlanır. Rüyay ı gören kimse hay ır sahibi bir insansa, bulunduğu yere saadet ve refah gelecek demektir. Eğer böyle değilse, bir tabiat afeti beklenebilir. Yangın alevi de böylece tefsir edilir. Fecaat rüyasının sonunda kan görülürse rüya batıl olur.
FECİR
Rüyada fecir yanı sabahın ilk aydınlığını görmek sevinç ve ferahlığa işarettir. Fecir zamanı bir boş alanda bulunup güneşin doğmasını beklediğinizi görmek, yakında bir kısmete nail olacağınıza; güneşin doğduğunu görmek büyük bir işe başlayacağınıza delalet eder.
FELAKET
Rüyada bir felaketle karşılaştığını görmek, işlerin açılması ve düzelmesine, sevinç yaratacak durumların meydana gelmesine yorulur.
FELÇ
Rüyada felç olduğunu görmek, her zamankinden daha faal ve sağlıklı bir yaşam sürmeye işarettir. Bir başka yoruma göre rüyada hafızasının felç olduğunu gören aklını kaybeder. Dilinin felce uğradığını gören, yalan, iftira ve ağır söz gibi şeylere muhatap olmaktan kurtulur. Kolunun veya elinin felç olduğunu görmek, dünyada yardımdan yoksun kalacağına işarettir. Kalbinin felce uğraması dini vazifelerini yapmadığına; bacaklarında felç görülmesi işlerinin bozulacağına; felç illetinden kurtulup iyileştiğini görmek, dünya ve ahiret işlerinde hayırlı başarılar elde edeceğine delalet eder.
FELLAH
Rüyada fellah görmek, yakında alacağınız bir habere yorumlanır.
Fellahın sizi kovaladığını ve tutamadığını görmek, iyi bir işi küçük bir hata ile kaçırmaya yorulur.
Fellah ile beraber olmak, yakın zamanda herhangi bir nedenden dolayı sevinmeyi ifade eder.
Fellahın ağladığını görmek, iç açıcı bir habere; güldüğünü görmek ise üzücü bir habere yorulur.
Fellaha bir şey vermek, yakın zamanda elinizden çıkacak bir şeye; fellahtan bir şey almak ise tuttuğunuz işten kazançlı çıkmaya ve bunu başka insanlarla da pay laşmaya işarettir.
FEN
Rüyada bir fen veya sanat erbabını görmek, hastalıktan şifa bulmaya, korkudan emin olmaya yorumlanır.
Bir fen adamı ile birlikte bir fabrika veya bir atelyeyi gezdiğini görmek, yaptığı bir işle memleketine yardımcı olacağına işarettir. Bir rivayete göre fen adamı veya fenne ait bir iş yerini görmek, yeni memleketler gezmek ve yeni şeyler görmeye delalet eder.
FENALIK
Rüyada fenalık yaptığını görmek, iyilik yapmaya veya görmeye işarettir.
Eğer, fenalık yapan kimsenin yüzü gülüyorsa, gerçekten fenalık gelecek demektir.
FENER
Rüyada fener görmek, gündüz ise kötü; gece ise hayırlıdır.
Gündüz veya aydınlık iken görülen fener, boş ve faydasız işlerle uğraşmaya; gece görülen fener ise faydalı ve kazanç getiren işler yapmaya yorulur.
Fenerin büyüklüğü ve ışığının çokluğu oranında fayda ve getirisi de çok olur.
Birisine fener vermek, o kimseye yardımınız dokunacağına; bir kimseden fener almak ise o kimseden yardım görmeye işarettir.
Rüyada deniz feneri görmek, düşünce ufkunun genişlemesine ve daimi saadete yorulur.
Rüyada fener yakmak, insanlara faydalı olmaya ve kazanca; fener söndürmek ise içinin daralmasına veya maddi kayba işarettir.
Gece birçok fenerin etrafı aydınlattığını görmek, o yerin gelişip, mamur bir yer olmasına; bu fenerlerin birdenbire söndüğünü görmek ise, o yerde yaşayan saygıdeğer bir insanın vefat etmesine ya da o yerde kıtlık yaşanmasına işaret eder.
FERACE
Rüyada ferace görmek, üzüntü ve kederden uzak durmaktır.
FERAHLIK
Rüyada ferahlık duyup içinin açıldığını gören kimse, günahkar ise tövbe eder. Hatalı ise hatasını görür ve bundan vazgeçer. Sıkıntıda ise sıkıntısı gider ve rahatlığa kavuşur.
Rüyada ferahlık eğer gönlünün razı ve memnun kalmadığı bir maldan dolayı ise üzüntü ve kedere yorumlanır.
Bazen ferahlık; ibadet ve itaat etmekten uzak kalmaya yorumlanır. Rüyada duyulan ferahlık hayatındaki kötü bir durumun ortadan kalkması, örneğin bir hastasının iyileşmesi veya gurbetteki bir yolcusunun geri gelmesi gibi sebeplerden ötürü ise, bu sevineceği bir haber alacağına işarettir. Bir kişinin ölüm
haberini aldıktan sonra, onun yaşadığını öğrenerek sevinmiş ve gönlünde bir ferahlık duymuş ise, dünyadaki zor işlerinden birisinin düzeleceğine veya bir hastası varsa iyileşeceğine; hükümetle bir işi varsa, halledileceğine delalet eder.
Bazılarına göre: Rüyada ferah ve sevinç iyi değildir. Rüyasında kendisini ferah ve sevinçli gören kedere düşer. İbn-i Sirin’e göre bir kimse tarafından ferahlatıldığını gören, o yüzden kederlenir. Kirmâni’ye göre hayatta bulunan için ferah ve sevinç rüyası hüzün, ölü için müjde ve hayırdır. Bazı yorumculara göre rüyada sevinmek Allah (C.C.) Hazretleri tarafından ihsan edilmeğe delalet eder. Cafer-i Sadık’a göre; rüya sahibinin ecelinin yaklaşmış olduğuna delalet eder.
FERAS ET
Rüyada anlayışlı ve gizli şeyleri bildiğini gören kimsenin hayrı çok olur ve yaramaz şeylerden uzak olur. Feraset, hayır ve kurtuluşa yorumlanır.
FERCE BAKMAK
Rüyada kadının cinsiyet uzuvlarına bakmak, onu şehvetle okşamak, mekruh ve şeriatça yasaklanan bir iş yapmakla yorumlanır. Rüyada çırılçıplak bir kadının cinsiyet organına istemeden bakmak, eğer kadın tanınan bir kimse ise, onun yasak olan bir işi yaptığına, tanınmayan bir kadın ise, bakan kimsenin kötü niyetli bir kimse olmayıp kendi halinde biri olduğuna işarettir.
Rüyada karısının başka bir cinsiyet organı daha olduğunu görmek iki şeye yorumlanır: Biri başarı, diğeri de başarısızlıktır. Kendinde kadın cinsiyet organı gibi bir şeyin bulunduğunu gören, kötü bir duruma düşer. Kendinde bir çift organ bulunduğunu gören kadın ahlaken zayıftır. Cinsiyet organından su aktığını gören kadın, çocuk doğurur. Cinsiyet organın madenden olduğunu gören kadın kısır olur.
Karısının cinsiyet organının vücudunun ters tarafında olduğunu görmek veya hiç olmadığını görmek, düşmanın üstün geleceğine veya işlerinin bozulmasına; bir kadının cinsiyet organın içinden kötü bir şey çıktığını görmek, onun hayırsız bir evlad doğuracağına; çıkan şey iyi bir şeyse çocuğun da iyi olacağına işarettir.
Bir kadının cinsiyet organından kötü koku geldiğini görmek, kadının ahlaksızlığına, iyi koku ise onun ahlaklı ve namuslu bir kadın olduğuna delalet eder. Karısının cinsiyet organını büyümüş görmek, çok evladı olacağına, küçülmüş olduğunu görmek hiç çocuğu olmayacağına yorumlanır.
FERYAT ETMEK
Rüyada feryat etmek, sevinç ve ferahlıktır. Eğer korkup da feryat etmişse, bu uyanıkken yapmış olduğu bir kötülükten ileri gelmektedir. Birisinin kendisine bir fenalık yapacağından çekinerek imdat istemek için feryat etmişse, yaptığı bir kötülükten dolayı kanunun uygulanması ile bir ceza göreceğine; eğer sevdiği bir kimsenin ölümünü üzerine ağlayıp feryat etmişse, ev halkının kendisine karşı bir uyarıda bulunacaklarına ve eşiyle aralarının açılacağına delalet eder.
FES
Rüyada fes ve benzeri şeyleri giymek, sıkıntıyı; çıkarmak ise rahata ermeyi ifade eder. Fes veya şapka almak ve satmak da yine böyle yorumlanır.
FESLEĞEN
Rüyada fesleğen adlı çiçeği görmek, sabırlı olmak kaydıyla sevince ve ferahlığa yorulur.
Rüyada kendini fesleğenler içinde görmek, yakın zamanda zengin ve varlıklı olmaya işarettir.
Birinin verdiği fesleğeni koklamak, o kimseden size erişecek faydaya yorulur.
Bir şahsa fesleğen vermek, verdiğiniz kimseye iyilik etmeye yorulur.
Rüyada fesleğen koklamak, gönül rahatlığı ve huzurdur.
Herhangi bir yere fesleğen ektiğini görmek, başlayacağınız bir işin hayır ve başarıyla sonuçlanmasına; ektiğiniz fesleğenin tutmadığını görmek ise, başlayacağınız işin sonunun gelmemesine veya beklediğiniz daha fena olmasına yorulur.
FEYEZAN
Rüyada su baskına (feyezan) görmek veya bir nehrin taştığını seyretmek, işlerinde çok ihtiyatlı hareket etmesine ve daha temkinli davranması gerektiğine, her hususta tasarufa riayet etmesi lazım geldiğine delalet eder.
FEZA
Rüyada feza görmek sonsuzluğa delalet eder. Rüyada kendisini havada boşlukta kanat takmış uçuyor görmek, hayatta büyük bir destek ve ümidi olduğuna işarettir. Boşlukta bulutların arasında bulunduğunu görmek, hayallerinin oluşması için uzun zamana ihtiyacı olduğuna; mavilikler içinde bulunduğunu görmek, ümit ettiği şeye yakında kavuşacağına işarettir. Boşlukta bir melekle karşılaştığını görmek, ahirete ait ibadetle meşgul olması gerektiğine dair bir uyarı olarak yorumlanır.
FIÇI
Rüyada fıçı görmek, bol kazanç ve rahatlıktır. Büyük fıçı büyük servet, küçük fıçı ise küçük servettir.
Yağ, bal, un gibi şeylerin konduğu fıçı, helal mala; sirke, şarap gibi benzeri şeylerin konduğu fıçı ise haram mala işarettir.
Fıçının delik olduğunu ve içindeki şeyin de sızdığını görmek, elinizdeki mal ve paranın yavaş yavaş eriyip, bitmesine yorulur.
Tanıdık bir kimsenin fıçısından bir şey aldığını görmek, o kimsenin malından fayda elde etmeye işarettir. Tanıdık biri değilse, herhangi bir şekilde mal veya para temin etmeye yorulur.
FIKRA
Rüyada fıkra dinlemek, daha iyimser biri olmaya, hayal gücünün artmasına ve yapılan işlerden emin olup, iç huzuruyla yaşamaya işarettir.
FINDIK
Rüyada fındık, zengin, cömert, kâr sahibi ve insanların arasını birleştiren kimse ile yorumlanır.
Rüyada fındık toplamak, hoşunuza giden ve sizi cezbeden bir kimseyle buluşmaya yorulur.
Kabuklu fındık, işlerde güçlük çekmeye; iç fındık ise kolaylığa işarettir.
Fındık yemek, ele geçecek toplu paraya; fındık satmak veya vermek ise elden çıkacak paraya delalet eder.
Fındık ağacı; çalgıyı, eğlenceyi ve içkiyi seven, sert çehre ve şen huylu, hayrı az, hali vakti yerinde fakat alıp vermeyi sevmediği için halka göre itibarı da az bir adama delalet eder. Fıstık ağacı ise, güzel yüzlü, güzel huylu, hoş ve zarif, cömert ve herkesle iyi geçinir ve şakayı sever bir kişi veya zengin ve hediye vermekten çekinmez biri ile tabir edilir.
FIRAT NEHRİ
Rüyada Fırat’tan su içtiğini gören kimse, menfaat ve berekete erişir. Bu rüya ibadette saflığı ve kanaatkar olmayı da ifade eder.
Fırat nehrini kurumuş görmek, büyük bir insanın vefat etmesine veya yoksulluğa yorulur.
FIRÇA
Rüyada bir şey fırçalamak, içini döküp rahatlatmaya; fırça yapmak ise sıkıntılara çare aramaya yorulur.
FIRILDAK
Rüyada fırıldak görmek iyi değildir. Hastalıklavecan sıkıntısı ile tabir olunur. Rüyada fırıldak görmek yalancılığa delalet eder. Rüyasında elinde bir fırıldakla oynadığını; fırıldağın kırılıp elinden düştüğünü görmek, iş hususunda kendisine yapılan vaatlerin yalan olduğuna işarettir. Bir rivayete göre de fırıldak hastalıkla tabir olunur. Evinin penceresine bir fırıldak takan kimsenin evinde bir hastalık çıkar veya yakın bir akrabası salgın bir hastalığa yakalanır.
FIRIN
Rüyada fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine yorumlanır.
Bazen fırın, evin malını ve sırrını muhafaza edene veya anbar, mahzen, kasa veya sandığına yorumlanır. Tandır ocağının yorumu da böyledir.
Rüyasında hamurunu fırına götürüp pişiren kimse, ihtiyaçlarını giderir ve hastalıklardan şifa bulur. Ekmeklerin pişmediğini görmek, büyük bir zarurete düşmeye veya bir felakete uğramaya yorulur.
Fırın yaptırmak veya fırın sahibi olmak, bekar için evlenmeye, fakir için geçimini temin etmeye, orta halli için büyük bir iş tutmaya, zengin için ise işçiye ve yoksula karşı zalim olmaya yorulur.
FIRINCI
Halkın işlerine vakıf bir kimseye yorumlanır. Bazen fırıncıyı görmek, kaçmaya ve uzaklaşmaya, bazen de nesli çok olan bir kimseye yorumlanır.
Fırıncıyı görmek, bekar için evlenmeye, evliler için de evlada yorumlanır.
FIRIN KÜREKÇİS İ
Rüyada fırın kürekçisi görmek, insanları eğiten bir insana veya okul öğretmenine yorulur.
Fırın kürekçisindeki noksanlık veya olgunluk, öğretmene ait özelliklerdir.
FIRIN ve TANDIR
Rüyada tandır yada fırın kızdırdığını gören, malında ticaret, nefsinde menfaata kavuşur. Kış günü tandırın yanında olduğunu ve ondan ısındığını görmek, elbise ve rahata, mevsimsiz meyve alıp yemeğe yorumlanır. Yaz gününde bu rüyayı görmek, sıcaklıktan hastalığa ve kan dolaşımındaki basıncın yükselmesine, üzüntü ve kedere girmeye yorumlanır.
FIRTINA
Rüyada bulunduğu yerde bir fırtına koptuğunu görmek, işinde veya evinde bir tatsızlık çıkacağına; fırtınadan zarar görmek, bu tartışmanın çok kötü sonuçlanacağına; fırtınadan evinin çatısının uçtuğunu görmek, ev halkından birisinin ölümüne delalet eder.
FISKİYE
Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye yorumlanır. Bazen fıskiye güzel bir kadına yorumlanır. Eğer fıskiyede su varsa o kadın zengindir. Eğer fıskiyenin etrafında mülk ve akar su varsa, o kadın mallı, hizmetçili ve evlad sahibi bir kadındır.
Bazen de fıskiye ev halkının ihtiyaçlarını gidermeye kabiliyetli olan kimseye yorumlanır.
Fıskiyeden temiz ve berrak bir su fışkırdığını görmek, bekar için hayırlı bir evliliğe evli ise servete kavuşmaya yorulur.
Fıskiye suyu ile ıslanmak yine ele geçecek mal ve servettir.
FISTIK
Rüyada fıstık ağacı görmek, cömert ve iyilik sahibi bir kimseye yorumlanır.
Fıstık, külfetsiz meydana gelen bir maldır. Bundan dolayı rüyada fıstık yediğini gören kimse, kolaylıkla elde edilen bir mal yer.
Yeşil fıstık, meşakkattir. Tuzlu ve kavrulmuş fıstık ise karadan veya denizden kolaylıkla erişilecek rızka yorulur.
FIŞKI
Rüyada fışkı yığınının üstüne çıkmak, dünya nimetlerine düşkün olmaya yorumlanır. Dışarıdan evine fışkı getiren, iyi bir işe başlar. Evinde fışkı çıkaran, malını israf eder. Fışkı almak kazanca, satmak ise zarara işarettir. Cebine veya mendiline fışkı dolduran zengin olur.
FITIK OLMAK
Rüyada fıtık olduğunuzdan dolayı ameliyat olduğunuzu görmeniz, ev ve iş
Metin Kutusu: yerinizde rahatınızın bozulacağına; ruhi bir depresyon içine gireceğinize;
işlerinizle yakından ilgilenemediğiniz için iş hayatında bütün düzeninizin
bozulacağına delalet eder.
FITIR SADAKASI
Rüyada fıtır sadakası verdiğini veya aldığını görmek, borcu varsa kurtulacağına, hasta ise şifa bulacağına delildir.
FİDAN
Rüyada görülen fidan, evlat ve bol kazançtır.
Rüyada bir fidanı söktüğünü veya kestiğini görmek, evlattan hoşnut kalmamaya veya reddetmeye, iş hayatında kendi hatanızın sebep olacağı tersliklere yorulur.
Fidan diktiğini görmek, evlat sahibi olmaya veya iş ve memuriyet hayatında gelişmeye işarettir. Meyve ağacı fidanı, meyvesiz ağacın fidanından daha hayırlıdır.
Diktiğiniz fidanın büyüyüp meyve verdiğini veya çiçek açtığını görmek, evladınızın büyüyüp size faydalı olmasına veya işinizin bol kazanç getiren bir bünyeye kavuşmasına işarettir.
Diktiğiniz fidan kurursa, evladınızın beklentilerinize karşılık vermemesine veya işinizin bozulmasına delalet eder.
FİDYE
Rüyada fidye vermek, elinden çok miktarda para çıkacağına işarettir. Fidye vermesi için bir mektup aldığını görmek, kendisinin bağlı olduğu bir devlet makamından şiddetli bir ceza göreceğine; kendisinin birisinden fidye istemesi, hükümette veya mahkemede olan bir işinin iyi şekilde sonuçlanacağına delalet eder.
FİHRİST
Rüyada fihrist görmek, herhangi bir kaybınızı zorlukla da olsa telafi etmeye yorulur.
FİL
Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve savaş sanatına vakıf bir hükümdardır.
Fil, salih kavme, alimlere ve insanların şereflerine yorumlanır.
Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, yorumlanır. Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisce eksikliğe uğrar ve malı ziyan olur. Eğer file bindiğini görse, bir mülke kavuşur.
Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse, hastalığa yorumlanır. Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine yorumlanır.
Rüyada gündüz vakti file bindiğini gören kimse, eşini boşar.
Rüyasında filin söylendiğini görmek, büyük bir hayra erişir.
Rüyasında bir filin koşarak arkasına düştüğünü gören kimse, devletten zarar
görür.
File yiyecek vermek veya onu okşamak, zengin ve makam sahibi bir zattan yardım görmeye yorulur.
Fil almak iyiye, satmak ise kötüye yorulur.
FİL D İŞİ
Rüyasında fildişi gören hayra ve bolluğa kavuşur. Rüyasında fildişi bir biblo gören, teşebbüs ettiği bir işten çok para kazanır. Kendisini fildişi yontarak bir biblo yapmaya çalıştığını görmek, o işten çok para kazanacağına; bir ormanda fildişi aradığını görmek, ticaret için bir yere gideceğine veya bir memuriyet almak için başvuruda bulunacağına; ormanda aradığı fildişini bulduğunu görmek, arzularına kavuşacağına delalet eder.
FİLAMA
Rüyada filama görmek, çok çeşitli ve ayrı milletten bir toplulukla karşılaşarak onlarla anlaşacağına işarettir. Bir işaret için bir yere filama dikmek, bir patent için hükümete başvurduğuna delalet eder. Askeri bir filama görmek ise, yabancı bir memleketle bir iş anlaşması yapmak için yolculuğa çıkacağına delildir.
FİLE
Rüyada file görmek, bekar ve dullar için evlenmeye işarettir. Rüyada file görmek nimete işarettir. Elinde bir boş file ile pazarda dolaştığını görmek, kısmet aradığına; filesi dolu olarak evine döndüğünü görmek, evine hiç beklemediği bir yerden bir çok mal ve eşya geleceğine; yolda boş bir file bulup aldığını görmek, birisinden bir iş hususunda vaat aldığına; dolu bir file bulduğunu görmek, kendisine büyük bir iş hususunda teklif yapıldığına delalet eder.
FİLİKA
Rüyada filika görmek, aileden birinin umulmadık bir işe kalkışmasına yorulur. Rüyada filika görmek yolculuğa yorumlanır. Rüyasında bir filika içinde denizin ortasında bulunduğunu görmek, çıkacağı bir yolculukta bazı tehlikelerle karşılaşacağına; filikanın bir fırtınaya yakalandığını görmek, tehlikenin büy üklüğüne; filikanın bir gemiye yanaştığını görmek, tehlikesiz bir yolculuktan sonra evine döneceğine delalet eder.
FİLİZ
Rüyada sağlıklı ve yeşeren görmek, hayra; kurumuş ve solmuş filiz görmek ise sıkıntıya yorulur.
FİLM
Rüyada film görmek yaşamakla yorumlanır. Rüyasında bir sinemada bir film seyretmekte olduğunu görmek, hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşacağına; seyrettiği filmde kendisinin de rol aldığını görmek, ev halkı ile bir hususta tartışacağına; sinemanın birden bire aydınlandığını ve perdenin yandığını görmek, yakın bir tanıdığının ani bir kaza geçireceğine delalet eder. Bir sinema kapısındaki resim ve afişlere baktığını görmek, yapmak istediği bir iş için tereddüt geçirdiğine; sinemaya bilet alarak girdiğini görmek, yeni başladığı veya başlayacağı bir işi başaracağına delalet eder.
FİLM ÇEVİRMEK
Rüyada film çevirmek, ihtiras sahibi olmaya ve hedefine ulaşmadaki gayrete yorulur.
FİLO
Rüyada görülen herhangi bir filo, insanların çoğunlukla sizi sevdiklerine ve beğendiklerine yorulur. Rüyada filo görmek arkadaşla tabir olunur. Kendisini bir gemide ve arkasından filo halinde başka gemilerin takip ettiğini görmek, bir dairede amir veya bir şirkete idare başkanı; esnaf ise bir dernekte idareci, halktan biri ise mahalle muhtarı gibi bir mevkiye çıkacağına; rüyay ı gören bir kadın ise ve bekarsa evleneceğine; evli ise çocuğu dünyaya geleceğine delalet eder. Bir rivayete göre filo görmek bir çok arkadaşlarla bir turistik geziye çıkmakla yorumlanır.
FİLOZOF
Rüyada filozof görmek, eksik yanlarınızı tamamlamaya ve düzeltmeye çalışırken, bazışeylerden de yine eksik kalmaya yorulur.
FİNCAN
Rüyada görülen fincan küçük bir menfaat veya küçük bir zarardır.
Rüyada fincanı elinizden atıp kırmak, kendi fiilleriniz veya sözleriniz sonucu bir zararı uğramaya yorulur.
Fincan bulmak veya satın almak, küçük bir kazanç veya başka bir menfaat elde etmeye yorulur.
Fincan kaybetmek, size pek dokunmayacak bir zararı ifade eder.
Fincanı elinden düşürüp kırmak, elinizde olmadan küçük bir hasara sebep olmaya işarettir.
FİNO
Rüyada fino görmek, evinizde ve çevrenizde size sadakat gösterilmeye yorulur.
Finonun sizi ısırdığını görmek, sizin için iyilikle düşünmeyenlerin varlığını ve tedbirli olmak gereğini ifade eder.
Bir finonun size havladığını görmek, korkak ve saldırgan bir kimseden kötü söz işitmeye fakat bundan zarar görmemeye işarettir.
FİRAR ETMEK
Rüyada bir askeri birlikten, yatılı bir okuldan veya tutuklu bulunduğunuz hapishaneden firar ederken görmek, sizi çok yakın bir tehlikenin beklemekle olduğu için daha ihtiyatlı davranmanız gerektiğine işaret sayılır.
FİRAVUN
Rüyada firavun, din düşmanıdır. Bir kimsenin rüyada firavunu iyi halde görmesi, kötü halde görülmesi imanın ve kavminin iyiliğine işaret ettiği gibi iman ve kavminin halinin kötülüğüne yorumlanır. İnsan için her düşmanı görmesinin yorumu da böyledir.
FİRKETE
Rüyada firkete görmek, canınızı sıkacak fakat etkisi uzun sürmeyecek bir habere yorulur. Rüyada firkete görmek, gönül ferahlığı ile yorumlanır. Rüyasında başında firkete olduğunu görmek erkekse kedere ve sıkıntıya; kadınsa, feraha ve sevince işarettir. Başka birisinin başına bir kurdela ile birlikte bir firkete taktığını görmek, o kişi yüzünden bir sevince kavuşacağına veya ondan iyilik göreceğine; o kişinin kendi başına aynışeyi taktığını görmek, kötü bir şeyle karşılaşacağına veya kötü bir söz işiteceğine delalet eder.
FİRUZE
Rüyada firuze taşı görmek, başarı, yardım, talih ve uzun ömre yorumlanır.
Bir kadın rüyada elinde saf firuze taşıyla donatılmış bir bıçak olduğunu görse, o kadın ömrü uzun olan erkek bir çocuk doğurur.
Rüyada firuze görmek, aşık olanlar için çok hayırlıdır. Genç bir kız firuze görmüşse, çok seveceği biriyle evlenir. Evli bir kadın görmüşse, eşinin onu çok sevdiğine işarettir. Rüyada birisine firuze taşlı bir mücevher, bilezik, yüzük ve benzeri bir şey hediye eden verdiği kimseyi kıskanır; eğer böyle bir hediyeyi kendisi başka birinden almış ise kendisinin kıskanıldığına delalet eder. Parmağında bir firuze yüzük bulunduğunu, fakat bunu kimden ve nereden aldığını bilemeyen kimseye nazar değmez. Gençler için bu mavi taşı rüyada görmek, çok hayırlıdır. Bir genç kız firuze taşından yapılmış bir hediyeyi, yüzük, bilezik, kolye gibi kıymetli bir şeyi sevdiği bir insandan alıp taktığını görmesi, onun yakında evlenerek mutlu bir hayat geçireceğine delildir.
Bazılarına göre, rüyada firuze görmek, zafer kuvvet ve hacet ile tabir olunur. Eğer taş çok ise, çok mal edinileceğine veya büyük bir işe veya memuriyete gireceğine işarettir. Bir firuze taşı aldığını ve bunu yüzük parmağına taktığını gören, düşmanına üstün gelir, muradına erer. Birinin kendisine firuze verdiğini gören, o kişi tarafından mal sahibi olur ve menfaat görür. Bir firuze taşını kaybettiğini gören, malını elinden çıkarır veya çaldırır. Büyük bir adamın bir firuze taşı verdiğini görmesi memuriyete delalet eder. Rüyasında firuze taşı satın aldığını görmek, işinden ayrılmış ise, tekrar o işe başlayacağına; tüccar ise, fazla kazanca; fakir ise, geniş rızka; zengin ise itibarının daha da artacağına delalet eder.
FİS TAN
Rüyada fistan görmek, şeref ve namusa, evlenmekle elde edilen mirasa veya iyilik kazanca yorulur.
Evli bir erkek fistan giydiğini veya yaptırdığını görürse, karısı ile iyi geçinir. Bekar bu rüyayı görürse, mutlu bir evlilik yapar.
Evli bir kadın rüyasında fistan giydiğini görürse, kocası ile mutlu olur. Rüyayı gören evli değilse, gönlüne göre bir erkekle evlenir.
Bir kadın fistanının yırtıldığını görürse, özel hayatı hakkında uygunsuz dedikodular çıkar fakat bunların hakkından gelinir.
FİŞEK
Rüyada görülen top, tüfek, tabanca ve donanma fişekleri yalan, iftira ve kötü sözdür.
Rüyada hava fişeği görmek, şöhrete yorulur. Hava fişeğinin rengi beyaz ve parlak ise, iyi şöhret sahibi olmaya; donuk ve kırmızı ise kötü şöhret sahibi olmaya işarettir.
FİTİL
Rüyada görülen fitil evdeki veya işyerindeki yöneticidir. Bir kimse bir fitilin hepsini yanmış görürse, o yönetici ölür. Eğer fitilden bir kıvılcım sıçrayıp bir yeri yakarsa, o yöneticinin hatalı ve yanlış bir fiilinin başka yere veya şahsa zarar vermesine işarettir.
FİTNE
Rüyada fitneyi görmek: “Biliniz ki mallarınız da, evladlarınız da ancak bir imtihandır.” mealindeki ayet işaretince, mal ve evlada yorumlanır. Rüyada mal ve evladı olduğunu gören kimse, bir fitneye düşer.
FOK BALIĞI
Rüyada görülen fok balığı, külliyatlı bir mal varlığından size de düşecek bir payı veya bir dost ziyaretini ifade eder.
FORMA
Rüyada forma görmek, mücadele ile yorumlanır. Rüyasında üzerinde bir forma olduğunu görmek, işlerinde gayret göstererek rakiplerinden üstün olacağına; formayı üzerinden çıkarmak, rekabet hususunda fırsatı başkalarına bıraktığına; forma ile yatağa girip yattığını görmek, başardığı işten memnuniyete işarettir.
FOS FOR
Rüyada fosfor veya fosforlanmış bir eşya görmek, geleceğinize ait olan plan ve programlarınızı bir gün gerçekleştireceğinize ve sizi çekemeyen insanlara bunu ispat edeceğinize işarettir. Fosfor görmek bir rivayete göre geleceğinizin çok aydınlık olduğuna ve sizi bol para ve kısmetlerin beklediğine delalet eder.
FOTOĞRAF
Rüyada fotoğraf görmek çağrıdır. Rüyasında kendi fotoğrafını elinde görenin eceli yaklaşmıştır. Elinde ev halkında veya tanıdığı birisinin fotoğrafı varsa, o kişinin eceli yakındır. Kendisini bir fotoğrafhanede veya başka bir yerde fotoğraf çekerken görmek, hastalığa; kendi fotoğrafını çektirmesi ise tehlikeli bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır.
FRAK
Rüyada frak elbise görmek büyüklükle tabir olunur. Rüyada bir frak elbise giyindiğini görmek, bulunduğu işte yükseleceğine, kadın ise aile içinde saygı göreceğine; frak elbise ile bir törene katıldığını görmek, büyük bir devlet işinden kârlı bir haber alacağına; frak giymiş birini evine misafir ettiğini görmek, bir devlet büyüğü ile yakınlığa delalet eder.
FRENK
Rüyasında frenk olduğunu gören bid’ate sapar ve doğru yoldan çıkar. Frenk iken tekrar dinine döndüğünü gören kötü huylarını bırakır ve hayırla sevap işlemeye başlar.
FRENK ÜZÜMÜ
Rüyada frenk üzümü görmek, beyaz üzüm gibi tabir olunur, ancak frenk üzümünün tadında bir dereceye kadar ekşilik olduğu için delalet ettiği mal haramdır. Rüyasında frenk üzümü yediğini, topladığını veya sıkıp suyunu içtiğini görenin eline haram mal geçer ve bundan faydalanır.
FUAR
Rüyanızda bir fuarı gezmekte olduğunuzu görmek, talihinizin artık tamamiyle açıldığına; bundan sonra işlerinizde dev adımlarla ilerleyerek bol kazançlar elde edeceğinize delalet eder. Fuarda bir eşya satın aldığınızı görmek, çok iyi bir mevkiye yükseleceğinize işarettir.
FULYA
Rüyada fulya çiçeği görmek ve koklamak, gelecek günlerinizin çok mutlu geçeceğine ve sizi candan seven insanların bulunduğuna delalet eder.
FUTBOL OYNAMAK
Rüy anızda bir stadyumda futbol oynadığınızı veya maçı seyretmekte olduğunuzu görmeniz, tanımadığınız bazı işadamları ile dost olarak aranızda ticari bir anlaşmanın meydana geleceğine delalet eder.
Bazılarına göre; rüyada futbol oynadığınızı görmek veya futbol maçında olduğunuzu görmek, çok çor bir sınava gireceğinize veya iş hayatınızda çetin rakiplerinizle mücadele etmek zorunda kalacağınıza; iş ortaklarınızla aranızda aşılmaz fikir ayrılıkları bulunduğuna ve bunları nasıl çözebileceğiniz hususunda üzüntülü günler geçirerek, düşüncelerinizi hep bu işe bağladığınıza işarettir.
FÜLÜT
Rüyada fülüt görmek uyarıdır. Rüyasında fülüt çaldığını görmek, yaptığı işlerde hile yaptığına veya adamlarının halkı aldattıklarına; başkası tarafından fülüt çalındığını görmek, adamlarının hırsızlığına teşvik edildiğine; eğer rüyay ı gören kadın ise, hizmetçilerinin veya ev halkından birinin kendisinden gizli olarak evden bir şeyler çaldığına delalet eder.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ