19.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -Ş- harfi

ŞADIRVAN
Rüyada şadırvanın uygun bir yerde, layık bir adamın yanında görülmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü ve şiddetlerin gitmesine, güzel haberler işitmeye yahut tatlı nağmeler dinlemeye yorumlanır.
Sirin’e göre; rüyada şadırvan görmek, din ile yorumlanır. Güzel ve mükemmel bir şadırvan gören fakat kime ait olduğunu bilmeyen yüksek bir rütbeye, bol bir geçime, uzun bir ömüre ve fazla rızka nail olur. Gördüğü şadırvanın kendi malı olduğu anlaşılır ise, yukarıda belirttiğimiz tabirlerin daha fazlası ile çıkacağına delalet eder. Bu şadırvanın önünde, arkadaşları ile beraber oturduğunu gören, sevinç ve feraha, geniş rızka ulaşır ve isteğine kavuşur.
Çok küçük bir şadırvan görmek, rızk darlığına, diğer bir rivayete göre de eğer şadırvan susuz ise, ömrün kısalığına işarettir. Şadırvanın büyük ve suyunun çok olduğunu gören, geniş bir rızk ve uzun bir ömür sahibi olur. Bir şadırvanın etrafında dolaştığını görenin ömrünün geri kalan kısmı yaşadığından daha az olur.
Bir şadırvan resmini ve o resmin kendisi ile konuştuğunu gören, kendisiyle alay ederek övülür. Bir şadırvanı sattığını veya birine hediye ettiğini görmek, tehlikeye işarettir. Rüya sahibi çekinmelidir.
Rüyada şadırvan görmek, bol geçime ve uzun ömüre delalet eder. Şadırvan ne kadar büyük olursa o kadar hayırlı ve iyidir.
Bir şadırvanı arkasına yüklediğini görmek, halkın emanetlerini yüklenmek ile ta’bir olunur. Başka birisi için şadırvan aradığını görmek, ömrünün sona ermiş olduğuna işarettir.
Rüyada eski veya yeni bir şadırvan görmek, rızık darlığına, bir rivayete göre, ömrünün keder ve sıkıntı içinde geçeceğine; şadırvanın yeşile boyanmış olduğunu görmek hayır ve nimete; kırmızı olduğunu görmek, kederlenmeye; sarı olduğunu görmek, hastalığa; beyaza boyanmış olduğunu görmek ise nimet ve helal mal kazanılacağına delalet eder.
Bilinmeyen bir yerde kimin olduğu bilinmeyen bir şadırvan görmek, rüya sahibinin toplayıp biriktirdiği malın zayi olacağına; bir evde şadırvan olduğunu görmek, ev sahibi için hayır ve menfaate; duvarda bir şadırvan olup onu oradan koparıp elinde tuttuğunu ve o sırada birisi ile konuştuğunu görmek, şer ve kötülükten saklı bulunmaya; konuştuğu kimse ölü ise, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına delalet eder. Şadırvanın etrafı döşekli olup, orada oturduğunu görmek, yolculuğa ve bu yolculuktan hayır ve fayda geleceğine işarettir.
Rüy ada şadırvan ve çeşme görmek, hay ır ve büyük menfaat, herkese iyilik etmeyi seven cömert bir erkekle tabir olunur. Cami-i şerif şadırvanı veya çeşmesi görmek, o memleket halkına büyük hizmetler verecek bir devlet büyüğü veya hakime; evde bir şadırvanın olduğunu görmek, ev sahibinin cömert ve mert bir kimse olmasına; mahallede bulunan bir şadırvanı görmek, komşularının aynı yaradılışta kimseler olduklarına delalet eder.
Bir şadırvanın etrafına bir takım kimselerin toplanarak, abdest aldıklarını görmek,
o kimselerin devlet başkanının adaletinden ve icraatından faydalanacaklarına, şadırvan veya çeşmeden akan su saf ve berrak ise bu edinecekleri menfaat helalden, bulanık ise haramdan yap ılacağına; bir çeşmeden su alıp evine götürdüğünü görmek, büyük bir kimseden edinilecek mal ve rızıka; şadırvan veya çeşmenin suyunun taştığını görmek, o kimsenin malının ve parasının durmadan çoğalacağına; suyunun kesilip kuruduğunu görmek, zenginliğinin yol olacağına; kuru çeşme ve susuz şadırvan görmek, fakir bir kimseye delalet eder.

ŞAFAK
Rüy ada şafak, yemine yorumlanır.
Rüyada görülen şafak vakti, nur ve hidayettir. Rüyada şafağın doğduğunu gören kimse birbiri ardınca sevinç ve ferahlığa erişir.
Rüyada şafak atışını görmek, istediği ve beklediği işin olacağını gösterir. Şafağın kay bolduğunu görmek, beklenen işin olmayacağına işarettir. Şafak, sabahın öncüsü olduğundan refah, nimet, sevinç ve ferah ile yorumlanır.

ŞAH DAMARI
Rüy ada şah damarı görmek, insanın ölüm ve hayatına yorumlanır.
ŞAHES ER
Rüyada eşi bir daha yapılamayacak derecede bir şaheser görmek, yüksek mevkide olan bazı kimselerle tanışacağınıza; böyle bir şaheseri satın almak, bu kimselerden büyük fayda göreceğinize;zevkinizde bilirli bir yükselme ile bulunduğunuz sosyal sınıf içinde aranılan bir kimse olacağınıza işarettir.
ŞAHİN KUŞU
Rüyada görülen şahin, vefası olmayan zalim bir yöneticidir.
Rüyasında beyaz bir şahin tuttuğunu görmek, kadrinin yüksekliğine, izzete ereceğine işarettir. Elinde bir şahin olduğunu gören, itibarlı olur. Şahinin elinden uçup gittiğini görmek, mevkiinin tükenmesine, şahinin elinden düşüp öldüğünü görmek, mevkiinden düşerek aynı zamanda fakirleşeceğine delalet eder.
Birinin kendisine bir şahin verdiğini görenin bir çocuğu olur. Yahut şeref ve itibar kazanır. Şahinin evinin damına konduğunu görmek, devlet büyüklerinden birine yakınlaşmaya ve ondan menfaat görmeye işarettir. Av için şahin satın aldığını gören bir işe girer. Muradı olur ve itibarı artar.
Bir kadının eteği altına bir şahinin gizlendiğini görmesi, erkek çocuk doğuracağına, eğer şahinin ayağında çıngırak varsa kız doğuracağına delalet eder.
ŞAHİTLİK
Rüyada şahitlik yaptığını görmek, verdiği sözü yerine getirmeye, verilen bir vazifeyi yerine getirmeye ve borcunu ödemeye yorumlanır.
Şahitler, davaya ve mahkemeye, hüküm ve karara ve hakkın emrine nisbet olunurlar. Rüyada şahitlerden bir kaçını görmek, hakkın rahmetine, adalete, davası varsa, kazanıp galip geleceğine; kendi için iki şahit lazım olduğu halde, ancak bir şahit bulabildiğini görmek, davasını yarı yarıya kazanacağına; mahkemede bulunduğunu görmek, hak yoluna girdiğine; birinin yalan şahadet ettiğini veya kendisinin yalan şahadet ettiğini görmek, nefsine ve başkasına zarar vermeye delalet eder.
Şehadeti ile bir suçsuzu kurtarmak, ona yardım edeceğine; şahadet etmesi ile bir davanın kazanıldığını görmek, halka hakkını alması ve hayır etmesi hususunda hizmet edeceğine; Allah (C.C.) rızası için şahitlik yaptığını görmek, başkalarına hayır ve menfaat istemeye; kendi için başka birinin şahitlik yaptığını görmek, maksadının yerine geleceğine; aleyhinde şahitlik ettiklerini görmek, işinde zorluğa uğrayacağına delalet eder.
Rüyada şahit, düşmanlığa yorumlanır. Rüyasında bir şey için şahit getirdiğini gören bir insanla davadadır. Rüyada bir şeye şahit bulmaya çalıştığını fakat bulamadığını görenin davası aleyhine sonuçlanır.
ŞAİR
Rüy ada şair görmek, sözleri birbirine ilave ederek bir araya getirmeye veya davasında yalancı olan bir adama yorumlanır. Bazen de, zina etmeye, içki içmeye ve ödemesi lazım gelen borca yorumlanır.
ŞAKA
Bir komedyenin şakasına, nüktesine gülmek, postadan iyi haberler alacağına alamettir. Şakadan hoşlanmamak, sosyal bir ödevinizi unutmuş olduğunuz için af dilemek zorunda kalacağınıza delalet eder.
Rüyada bir fıkra anlatmaya kalkışıp da onu anlatamamak, bir süre için kendi işinize ek olarak bir başkasının işini de üstlendiğinize işarettir.
ŞAKAYIK
Rüyada şakayık topladığını, yani kökünden kopardığını gören merhametli olur. Koparılmış şakay ıkları önünde yere atılmış görmek, zahmet çekeceğine; bir rivayete göre de nimete kavuşacağına; vakit ve mevsiminde ve fidanı üzerinde şakay ık görmek ise hayır ve menfaate yorumlanır. Bir kadının şakayık koparıp başına takması veya elinde tutmamsı kocasından ayrılmasına işarettir.
ŞAL
Rüyada şal görmek kısa zamanda bir mülk sahibi olacağınıza işarettir.
ŞALGAM
Rüyada şalgam görmek, sert, boş-boğaz köylü bir kadına yorumlanır. Bazı yorumcular şalgam, keder ve üzüntüye yorumlanır, dediler.
ŞALVAR
Rüyada görülen şalvar, rüya sahibinin erişeceği bir veliliğe yorumlanır.
Rüyada şalvarında ıslaklık bulunduğunu gören kimsenin, hanımının hamile olmasına yorumlanır.
Rüyada gömlek giymeyip, şalvar giydiğini gören şahsın fakirleşmesinden korkulur. Bazı yorumcular rüyada şalvar giymek, arkadaşının durumunu düzeltmektir, dediler.
Kendisine bir şalvar verildiğini gören kimsenin, üzüntü ve kederi gider.
ŞAL VE ATKI
Rüyada şal görmek, hayat, izzet, şeref, mertlik, velayet, sanat, yolculuk, erkek kardeş ve çocuktur.
ŞAM FISTIĞI
Rüyada şam fıstığı yemek, işlerinizi yüzüstü bıraktığınıza, bu yüzden çok zarara uğrayacağınıza işarettir.
ŞAMANDIRA
Rüyada şamandıra görmek, sağlığa ve müjdeli bir habere yorumlanır. Şamandıra görmeniz, düşünce ve hakeretlerinizde kararsızlık olduğuna, sizinle ilgilenmek isteyen kimselere karşı soğuk ve manasız hareketlerle karşılık verdiğinize işarettir.
ŞAMARLAMAK
Rüyada şamarlamak, gafletten ikaz etmek ve menfattir.
ŞAMDAN
Rüyadan şamdan görmek, bekar için eşe, evli için de güzel bir çocuğu yorumlanır.
ŞAMPANYA
Rüyada bir misafirlikte size ikram edilen şampanyayı içtiğinizi görmek, bulunduğunuz mevki icabı üstün kimselerle tanışıp sohbet edeceğinize ve onlardan faydalanacağınıza işarettir.
ŞAP
Şap, aşk ve yaşamda tökezlemeye işarettir. Bazılarına göre; şap görmek, helal malla açıklanır. Aynı zamanda hayır ve nimete de delalet eder.
ŞAPKA
Rüyada şapka üç şekilde yorumlanır: Geniş kenarlı ve güneşten korunmak için hasırdan yapılmış şapka giydiğini gören sıkıntıdan kurtulur; fötr şapka giydiğini gören feraha ulaşır; kumaştan şapka giymek sıkıntı ve kedere alamettir.
ŞARAMPOL
Rüyada arabanızla giderken aniden bir şarampole yuvarlandığınızı, fakat yara almadan kurtulduğunuzu görmeniz, süse düşkünlüğünüz yüzünden maddi durumunuzun bu hevesinizi tatmin etmeye yetmediğini gösterir. Bu kazadan yara alarak çıkmış iseniz, hayatınızda beklemediğiniz bir olay neticesinde oldukça büyük bir acı çekeceksiniz demektir.
ŞARAP
Rüyada şarap görmek, meşakkatsiz meydana gelen haram maldır. Şarap içtiğini gören kimse büyük günah işler ve geniş rızka kavuşur.
Şarap akan bir nehri gören kimseye dünyada bir fitne isabet eder.
İçki içtiğini gören kimse işsiz ise bir hizmette istihdam edilir. Yahut fakir ise zengin olur. Bekar ise evlenir. Hasta ise hastalığından kurtulur.
İçki, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı ifşa ve zinaya yorumlanır.
İçkinin ismi de yorumda muteber tutulur.
ŞARAP FIÇISI
Rüyada dolu bir şarap fıçısı görmek, bütün sıkıntıların geçici olduğuna delildir. İçinde su bulunan bir fıçı görmek, sabırlı olmanız şartı ile arzularınıza kavuşabileceğinize işarettir.
ŞARAP MAHZENİ
Rüyada bir şarap mahzenin içinde bulunduğunuzu görmeniz, beklemediğiniz sevindirici bir haber alacağınıza delalet eder.
ŞARKICI
Rüyada şarkıcı görmek, ferahlığa, bazen bir yerden diğer bir yere gitmeye ve bazen de vaize yorumlanır.
ŞARKI SÖYLEMEK
Rüyada güzel sesle şarkı söylemek, kazançlı ticarete; ağlamaklışarkı söylemek zararlı ticarete yorumlanır.
Şarkı söylemek üç şekilde yorumlanır; Alim, hakim, vaiz. Çarşıda şarkı söylediğini görmek, zengin için rezil olmaya, fakirler için aklını kaybetmeye
delildir. Hamamda şarkı söy lediğini gören, belirsiz sözler söyler. Bir yerde şarkı söylediğini görmek, o yerde dost ve arkadaşları arasında ayrılığı gerektirecek yalan ve hile yapıldığına delalet eder.
Rüyada bir sevgiliye şarkı ile ilan-ı aşk ettiğinizi görmek, büyük bir sevince, daha sonra bir kedere kapılacağınıza işarettir.
ŞARLATAN
Rüyanızda şarlatan biri ile karşılaştığınızı görmek, düşmanlarınızın sizi alt etmek için pusuda beklediklerine delalet eder.
ŞAŞI OLMAK
Rüyada şaşı olmak, ahdi bozmaya yorumlanır.
ŞAŞIP KALMAK
Rüyada hayrete düşüp şaşıp kaldığını görmek, gaflete düşmeyle yorumlanır.
ŞAŞMAK
Rüyada şaşırıp hayrette kalmak, dünyaca hayrette kalmaya ve ahirette güzel bir sonuca yorumlanır.
ŞATO
Yabancı bir memlekette büyük bir şatonun içinde veya bahçesinde bulunduğunuzu görmek, çok istediğiniz bir projeyi uygulamak için beklediğiniz imkanı elde edeceğinize işarettir. Şatoyu yıkılmış ve harap bir halde görmek, hayallerinizin gerçekleşmeyeceğine işarettir.
ŞAYAK
Rüyada şayak kumaşlardan yapılmış elbise veya eşya görmeniz, çevrenizde bulunan insanları koruyacak ve onlara yardım edeceksiniz demektir. Şayak bir elbise giydiğinizi görmek ise, bütçenizin müsait olmamasına rağmen yine de cömert hareketlerinizle kendinize sevdirecek ve tanıtacaksınız demektir.
ŞEBBOY
Rüyada şebboy çiçeği görmek ve koklamak, çok havai bir karaktere sahip olduğunuz için, güvenilir bir kimse olmadığınıza delalet eder. Bu huyunuzdan dolayı etrafınızdaki insanları kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Bu da size sadık olanların bile zamanla size karşı güvenle kırılarak sonunda ihanetle karşılaşabileceğinizi gösterir.
ŞEFAAT
Rüyada şefaat edilmek, günahlarınızdan dolayı dileklerinizin yerine getirilmesinin ancak tövbe ve istiğfar etmenize bağlı olduğuna işarettir.
ŞEFKAT
Rüyada bir kimsenin şefkatle size kucak açtığını görmeniz, hayatta başlayacağınız her işte başarıya ulaşacağınıza delalet eder. Sizin şefkatle bir başka kimseyi kucaklamanız, ona yardımcı olmak için elinizden gelen maddi ve manevi her yardımı yapacağınıza delalet eder.
ŞEFTALİ
Bir kimsenin rüyada yediği şeftali eğer tatlı ise, şehvet ve arzusundan istediğine kavuşur. Eğer ekşi ve acı ise korkuya düşer. Şeftali ağacı, zengin, büyük, halka yardımda bulunan, şecaatli, sıkıntı anında sebatlı ve yiğitlik zamanında da mal biriktirip genç ölen kimseye yorumlanır.
ŞEHİR
Rüyada bir şehire girdiğini gören kimse, korktuğu şeyden emin olur.
Bir kimsenin rüyada bir şehire girerek onu harap bir şekilde görmesi, alimlerin yokluğuna yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada bir şehri imar ettiğini görmesi, o şehirde alim ve evladının çoğalmasına ve evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine yorumlanır.
Yorumda şehirlerin en iyisi, en büyüğü ve memur olanıdır. Özellikle o büyük şehri rüya sahibinin iskan ettiği şehir olursa.
ŞEHİT
Bir kimse şehitlerden birisinin diri olduğunu görse, o şehidin takip ettiği yol ve tutumun insanlar arasında devam ettiğine yorumlanır. Bazı yorumcular da, rüyada bir şehidin hayatta olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)’a yaklaşır, demişlerdir.
ŞEHVET
Rüyada nefsin istek ve arzusunu yerine getirdiğini görmek, azaba müstehak olanların fiillerini işlemeye yorumlanır.
ŞEKER
Rüyada şeker görmek, çetinlik, meşakkat ve sıkıntı ile elde edilecek rızka yorumlanır.
Bazen şeker zindan ve hapislikten kurtulmaya ve hastalıklardan şifa bulmaya, hamile kadın için sıkıntıdan sonra rahatlık ve ferahlığa, bazen de ilim, Kur’an ve sanatla meşgul olmaya yorumlanır. Bazen de şeker nakit mala yorumlanır.
Rüyada şekere görmek, ferahlık, sevinç, hastalıktan şifa bulmaya, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine ve her arzu ettiği şeye kavuşmaya, şekeri yapan veya yiyen yahut şekere malik olan kimse için de her işin sonucunu almaya yorumlanır.
Eğer şeker mala yorumlanırsa, erişeceği mal helaldir. Eğer ilme yorumlanırsa, kavuşacağı ilim temizlenir.
ŞEKERCİ
Rüyada görülen şekerci, hoş ve güzel bir kimsedir.
ŞEHİR
Eşmuni demiştir ki, şehir ve kasaba rüyası birbirini tecrübe ettim ve inandım. Tecrübelerimin ve incelemelerimin sonunda bir şehir ve kasabanın adında hayra delalet eden bir şey varsa şerre işaret olduğunu anladım. Münevvere’de dostlarla konuşmak, emeline ulaşmak ve Cenab-ı Resül Ekrem (SAV)’dan ümit ve şefaate; Kudüs günahtan arınmaya ve tövbeye; Mısır, izzet ve berekete, güzel çeçime: İstanbul, din zaafına ve haram rızka, Bursa selamete ve refaha delalet eder.
Büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle olursa olsun, iyidir. Kendisini bilmediği bir şehirde görmek, bir rivayete göre, dindar bir kimseden istediğine ulaşır. Diğer bir rivayete göre, bilinmeyen bir şehir ahirete işarettir. Eğer orada bulunduğu şehri biliyor ve uyanık iken oraya gitmiş ise, ikinci defa yine oraya gider.
Bazılarına göre; rüyada şehir veya kasaba görmek, korkudan kurtulmaya delalet eder. Rüyasında bir şehirden çıka bir belaya uğrar. Bir şehrin harap olduğunu görmek, oradaki büyük devlet adamının zulüm edeceğine delalet eder.
ŞEKER HASTASI
Rüyada şeker hastası olan bir kimse ile karşılaşmanız, ev halkından birinin bir hastalık geçireceğine işarettir. Bu rüya ayrıca görünümlü bir kimse olduğunuzu gösteriyor. Sağlınıza biraz daha yakından ilgi göstermelisiniz.
ŞEKER KAMIŞI
Şeker kamışı ekmek, helalinden rızk istemektir. Şeker kamışı ektiğini ve güzel yetiştiğini gören, başladığı bir işten helal kazanç elde eder.
ŞEKER PANCARI
Şekerkamışı ile aynışekilde yorumlanır.
ŞEKİL DEĞİŞTİRMEK
Rüyada kendinizi bulunduğunuz şekil dışında bir şekle girmiş görmeniz, bir hastalık geçirerek tabiatınızda oldukça değişik bir huy peyda edeceğinize; bu değişikliğin bazı yakınlarınız tarafından kısmen iyi ve kısmen de tuhaf karşılanacağına; hırçın ve asabi iseniz, sakin ve ağırbaşlı bir kimse olacağınıza; ağır başlı iseniz hırçın ve çekilmez bir hüviyete bürüneceğinize işaret eder.
ŞELALE
Rüyada bir şelale karşısında ona bakıyor görmek, rüya sahibini yakından ilgilendirecek birisi ile karşılaşacağına işarettir.
ŞEMAME
Şemame, güzel kokan ve portakala benzer bir şey olup yenilecek bir meyve olmadığı için, yalnız kokusu ve güzel renkli görünüşü bakımından sevilir. Rüyada şemame görmek, eş veya evlat yüzünden sevince, ticaret dolay ısıyla da kazanca işarettir.
ŞEMSİYE
Rüyada yağmur altında şemsiye açarak yürüdüğünü görmek, üzüntüsü olduğu bir anda yardıma koşacak bir dostunun varlığına; güneşten korunmak için şemsiye kullandığını görmek, tehlikeden kaçmak için çare düşündüğüne delalet eder.
ŞERBET İÇMEK
İbni Sirin’e (RA) göre; kokusu güzel ve tatlışerbet içmek altışekilde yorumlanır: Menfaat, faydalı ilim, güzellik, rızk, dinde doğruluk, Allah’ı (C.C.) anmak. Tadında ekşilik olan şerbeti içmek, hüzün ve kedere delalet eder. Kokusu güzel ve lezzeti orta derecede olan bir şerbetten içmek, hayır ve menfaate ve ibadete işarettir.
Elma, armut, kayısı, çilek ve benzerinden yapılmış olup tadında ekşilik olmayan şerbetten içtiğini gören hayır ve menfaate erer. Bir rivayete göre ömrü uzun ve rızkı geniş olur.
Limonata, turunç şerbeti, ekşi nar şerbeti gibi tadında ekşilik olan şuruplardan içtiğini gören, hüzüne ve kedere uğrar.
ŞERBETÇİ
Rüyada görülen şerbetçi, mutluluğa, sevince, mala ve yüksek mevkiye yorumlanır.
ŞEYTAN
Rüyada görülen şeytan, hilekar, haris, lakayt, din ve dünya düşmanıdır.
Bazen şey tanı gören kimse, kafir, münafık yahut da kıskanç olur. Bazen de şeytan görmek, çoluk-çocuğa yorumlanır.
Şeytanı görmek fitne, yalan ve şehvete yorumlanır.
Bir kimse rüyada şeytanın kendisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana yorumlanır. Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine yorumlanır.
Bir kimse şeytanla gizlice konuştuğunu görse, o kimse düşmanlarından birisiyle gizlice konuşur ve onlara yardımda bulunur.
Şeytanları bağlayıp ve onları hapsettiğini gören kimse, yardım, kuvvet ve şöhrete kavuşur.
Rüyada şeytanın kendisini yoldan çıkarıp, dehşet ve hayrette bıraktığını gören kimsenin, malına zarar ve ziyan erişir.
Rüyada şeytana düşmanlık ettiğini gören kimsenin Allah’a itaat eden sadık bir mü’min olduğuna ve dindeki kuvvetine yorumlanır.
Rüyada şeytanın kendisini korkuttuğunu gören kimsenin, Allah’ın velilerinden bir veli olduğuna ve Allah (C.C.)’ın onu korku ve şeytandan emin kıldığına yorumlanır.
Rüyada şeytanı ferah ve neşeli gören kimsenin, nefsani arzularıyla meşgul olduğuna yorumlanır.
Rüyada görülen şeytan zayıf bir düşmandır.
Rüyada şeytanı düşman kabul ettiğini gören kimsenin, dindar olduğuna ve Allah (C.C.)’ın emirlerine itaat ettiğine yorumlanır.
Bazen de şeytanı görmek, kişinin arkasından ayıbını söylemeye, göz ve kaşla işaret ederek ayıplanmaya yorumlanır.
Rüyada kendisinin şeytan olduğunu gören kimse, insanlar ile eğlenir ve onlara eziyette bulunur.
Bir kimse kendisini rüyada şeytan olmuş görse, o kimse daima şeytanın elinde
olur.
ŞEYTANA ATILAN TAŞLAR
Rüyada bu taşları atmak borç ödemeye, düşmana galip olmaya ve güzel amel işlemeye yorumlanır.
ŞEZLONG
Rüyada şezlong görmek rüya sahibinin çok yorgun bulunduğundan dinlenmesi gerektiğine delalet eder.
ŞIKLIK
Rüyada şık bir kimseyi görmek veya çok sık giyinmek, şans açıklığına işarettir. Bir genç kadını veya genç kızı çok şık görmek, mutlu bir geleceğinizin olduğuna ve pek yakında bir gönül macerası geçireceğinize delalet eder.
ŞIRA
Rüyada kendinizi üzümleri sıkarak şıra yaparken görmek, çok eli açık bir kimse olmanıza rağmen bu cömertliğinizin etrafınızdaki insanlara bir yarar sağlamadığına delildir.
ŞIRINGA
Rüyada şırınga görmek hayırlı değildir. Kendisine bir hastalıktan dolayı ilaç şırınga edildiğini görmek, küçük bir kaza veya hastalık geçireceğine veya kötü bir haber alacağına yorumlanır.
ŞİDDET VE DARLIK
Rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini gören, fakir olur.
Şiddet ve darlık, rüya sahibinin hastalanmasına yorumlanır.
ŞİFRE
Rüyada şifreli bir kağıt çözmeye çalıştığınızı veya şifreli bir çanta veya çekmeceyi açmaya çalıştığınızı veya şifreli bir kilitle uğraştığınızı görmek, bazı işlerinizi yapabilmek için bir formül aradığınıza, eğer şifreyi çözüp açarsanız, o formülün başarılı olup işlerinizin yoluna gireceğine, çözmediğiniz takdirde bu rüyanın aksiyle tabir olunur.
ŞİİR
Rüyada kazanç maksadıyla şiir söylediğini gören kimse, yalan yere şahitlik yapar. Şiir dinleyen, doğru söz söylenmeyen bir mecliste bulunur.
Bir kimse, bir şiir dinlese ve onu ezberlese, bunun yorumu, o şiirin manasından çıkarılır. Örneğin, o şiir hikmete ve Allah (C.C.)’ı anmaya dairse, hayırdır.
Rüyada şiir söylemek veya ezberlemek, rütbesinin gitmesine ve dindeki noksanlığına, bazen güzel sanatlara, bazen de kaygıya yorumlanır.
Bir insanı hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini gören kimse, namuslu bir
kimseye iftira eder.
ŞİLTE
Rüyada şilte görmek, evinize uzaktan bir misafirin geleceğine, bu misafirin gelişi münasebetiyle de evinize bir çok kimsenin ziyaret maksadı ile geleceklerine işaret eder.
ŞİMŞEK
Rüyada yalnız şimşek görmek, sapıklıktan sonra hidayete, bazen de görme zay ıflığına yorumlanır.
Bazen de şimşek görmek, gizli olan şeyleri keşfetmeye ve kendisine gelecek habere, bazen de kaybolmuş bir kimsenin gelmesiyle müjdeye, yahut rızkın yenilenmesine ve mahzur olan kimselere yardım etmeye yorumlanır.
Rüyayı gören ziraatçı ise ve tarlaları da susuzluktan yanıyorsa, tarlasına bolca yağmur isabet eder.
Gördüğü şimşekle beraber yağmur da yağıyorsa rüya sahibinde kötü ve çirkin bir hadisenin meydana gelmesine alamettir.
Yağmursuz görülen şimşek, kendisine yapılan vaadin yerine getirilmemesine yorumlanır.
Bazı yorumcular şimşeği, uzak bir yerden elde edilecek menfaatle yorumlamışlardır.
ŞİRKET
Rüyada ortaklık sevinçtir. Fakir bir kimse kendisinden servetçe daha yüksek bir adamla ortak olsa zengin olacağına yorumlanır. Eğer rüya sahibinin bir mirasa kavuşma ümidi varsa, o mala ortak olur.
Bir kimse rüyada tanıdık bir kimse ile ortak olduğunu görse, onlar birbirine karşı bir iş hakkında insaf ve adaletli olurlar.
Ortaklık, sevgiye, samimiyete ve sözünde durmaya yorumlanır. Rüyada birkaç kişinin bir araya gelip bir şirket kurduğunu görmek, arkadaşlarından yardım görerek işlerini düzeltmeye işarettir.
Şirketin dağıldığını görmek, hayatta tek başına kalmaya ve hiç kimseden yardım görmemeye yorulur.
ŞİRPENÇE
Rüyada şirpençe çıkardığınızı görmeniz, son günlerde ibadetinizi ihmal ettiğinize, bu yüzden günahlarınızın da arttığına, yolsuz bir harekette bulunduğunuz için de bunun azabını uzun müddet çekeceğinize işaret eder.
ŞİŞ
Rüyada şiş görmek, gayeye ulaşmayı ifade eder. Şişin vücuda saplandığını görmek, kuvvet ve kudrete, iyi hal sahibi olmaya yorulur.
ŞİŞE
Rüyada şişe görmek, zevceye yorumlanır.
Şişe sırları gizlemeyen bir hanım veya söz götürüp -getiren bir dosttur. Bazen şişe hastalığa yorumlanır.
Kırılmış ise maldır. Bundan dolayı rüyada şişe kırığı yüklendiğini gören kimse, mala erişir.
Bir kimse rüyada bir şişenin kırıldığını görse, o kimsenin evinde fitne yok olur.
ŞİŞECİ
Rüyada şişeciyi görmek, nefis ve mal ile gururlanmaya, ahmak kimse ile dostluğa yorumlanır.
Rüyada şişeciyi görmek, rüya sahibinin geçiminin safi ve temiz olmasına; cahil kimseler için iyi muamele göstermesine ve sırların açığa çıkmasına yorumlanır.
ŞİŞLERİN İNMES İ
Rüyada bir arızadan dolay ı meydana gelen şişlerin inmesi, kay ıp kimsenin vatanına, dargın kimsenin dostuna, birbirlerinden ayrılmış kimselerin de birbirlerine kavuşmasına yorumlanır.
ŞİŞMANLIK
Rüy ada şişman olduğunu gören kimsenin malı artar.
ŞİŞ VE VEREM
Rüyada bedeninde şişlik ve veren görmek, o insanın kuvvetinin ve durumunun daha da iyi olmasına ve bilgi aktarmaya yorumlanır.
ŞİT (A.S.)
Rüy ada Şit (A.S.)’ı gören kimse, Allah (C.C.)’ın izin ve takdiri ile nimet, sevinç,evlat, güzel yaşam ve güzel geçime kavuşur.
ŞOFÖR
Rüyada kendinizi bir araba kullanırken görmek, işlerinizde intizam ve kararlılık olmadığına, aceleciliğinizin başınıza bir dert açacağına, daha ağırbaşlı ve temkinli olmanız gereğine işarettir.
ŞÖHRET (ÜN)
Rüyada ünlü bir kimseyi görüp onunla tanışmak, iş hayatında düşünemey eceği nispette bir kazanca ulaşacağına, tüccarsa çok karlı bir iş yap acağına, memursa rütbe ve memuriyetinin artacağına delalet eder. Bu rüyayı kadın görmüşse evli ise çocuklarından çok menfaat bulacağına, bekarsa böyle bir erkekle evleneceğine işaret eder.
ŞURUP
Rüyada şurup içmek, kişinin dışardan alacağı ilim, şöhret, bilgi gibi şeyleri
edindiğine veya edinme isteğine bağlanır.
Bir başka yoruma göre de şurup içmek uzun ömürle yorumlanır.
ŞÜKRETMEK
Rüyada şükretmek üzüntüden kurtulmaktır.
Bundan dolayı rüyada Allah (C.C.)’a şükrettiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulup, kuvvet, mal, hayır, ucuzluk, bolluk ve sevaba kavuşur.
ŞÜKÜR SECDESİ
Rüyada görülen şükür secdesi, belaları defetmeye, rızkı yenilemeye ve mükafata yorumlanır.
ŞÜPHE
Rüyada dinin açıkladığı şeylerden veya Allah sözünden şüphe etmek, bozgunculuğa ve hileye yorumlanır.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ