19.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -R- harfi

RADAR
Rüyada radar görmek uzaktan haber almakla yorumlanır. Rüyanızda bir radar istasyonunda bulunduğunuzu görmek, bir işiniz için bilgi almak üzere başvurduğunuz bir makamdan olumlu cevap alacağınıza yorumlanır.

RADYATÖR
Rüyanızda bir araba radyatörü görmek, işlerinizin aksayan taraflarını bir yoluna koyarak, artık bundan dolayı endişeniz kalmadığına işarettir. Radyatör, yolculuğa da işaret eder.

RADYO
Rüyada radyo görmek, uzaktan bir haber alacağınıza ve bu haberle sevineceğinize işarettir. Radyodan müzik dinlemek ise, çok sevdiğiniz bir arkadaş veya sevgili ile geçireceğiniz mutlu günleri ve bazen de hiç sebepsiz duyacağınız üzüntüyü gösterir.

RADYUM
Rüyada radyum görmek hafif bir hastalık geçireceğinize veya yakın bir zamanda küçük bir hediye alarak sevineceğinize delildir.

RAF
Rüyada görülen raf, sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen kimseye ve yardım sahibi bir zevceye yorumlanır.
Bir kimse rüyada kendi yanında bir raf olduğunu ve ona eşya yerleştirdiğini görse, o kimsenin muhtelif ilimleri bilen alim ve zeki bir çocuk ile yahut şerefli, sırrını gözleyen, namuslu bir kadın ile rızıklanmasına yorumlanır.
Bazen de raf emin bir kimseye yahut sahibine faydalı olacak iş ortağına yorumlanır.
Rüyasında raf görmek on şekilde yorumlanır: Eş, başkanlık, ferahlık, hayat, yoldan gelmek, doğum, hac, rütbe, kıymet. Bu rüyada görülecek iyi veya kötü her şey bu on durum üzerine kıyaslanarak tabir olunur. Rüyasında rafın üzerine çıkıp oturduğunu gören, büyük bir işe geçer. Ve halk içinde itibar kazanır.

RAĞBET ETTİRMEK
Rüyada hayırlı bir iş yapmak için eşini veya arkadaşını veya ortağını teşvik ettiğini görmek, kötü ve günahkar bir kişi ise tövbe etmesine, Peygamber (SAV) Efendimizin sünnetlerine devam etmeye, günahlarından kurtulmak için hayır ve iyilikte bulunmaya işaret eder.

RAHİBE
Rüyada rahibe görmek, dünya zevklerinden artık usanç getirdiğinize, bundan sonra bir köşeye çekilerek ibadetle meşgul olacağınıza delalet eder. Rahibe ile konuştuğunuzu veya onu bir mabette ziyaret ettiğinizi görmek, bir arkadaşınızla aranızın açılacağına ve üzüleceğinize delalet eder. Rahibe ile bir konuda tartışmanız ise ev hayatınızda bazı geçimsizliklerin olduğuna, fakat yakında bütün bu olayların hepsinin düzeleceğine işarettir.

RAHİP
Rüyasında rahip olduğunu gören sapık bir iş yapar. Bir rivayete göre caiz olmayan şeyleri yapmaya adet haline getirir. Rüyada dindar bir kimsenin kendisini rahip olarak görmesi, Allah’ın (C.C.) ona korku ve huşu vereceğine delalet eder. Bazı tabircilere göre rüyada rahip görmek, Allah’tan korkan bir kimse olduğuna işaret sayılır.

RAHLE
Rüyada bir rahle önünde kitap okuduğunuzu görmeniz, size sipariş edilen bir işi tamamlayarak, sahibine iade etmeniz gerektiğine işarettir.

RAHMET ETMEK
Bir kimse rüyada zayıfları esirgeyip acıdığını görse, o kimsenin dini kuvvetli olur.
Kendisinin acınıp esirgendiğini görse, günahları mağfiret edilir. Bir kimse Allah Teala Hazretleri’nin rahmetinin kendi üzerine indiğini görse, o kimse nimetle rızıklandırılır.
Kendisini merhametli, sevinçli bir halde görse yaptığı iyiliklerin karşılığını görür.

RAKAM
Rüyanızda herhangi bir yere yazılmış bir takım rakamlar görmeniz, işlerinizde bazı pürüzler olduğunu ve bundan sonra işinizi zararla kapatacağınızı gösterir. Rakamların her sayısının başka bir yorumu olduğu için bunları kitabınızın sayı maddesinde açıklamaktayız.

RAKET
Rüyada bir tenis sahasında bulunduğunuzu ve elinizde bir raket olduğunu görmeniz, tasarladığınız bir iş hususunda son kozun sizin elinizde olduğuna işarettir. Raketle top attığınızı görmek, o iş için teşebbüse geçtiğinizi gösterir.

RAKI
Rüyada rakı içerek sarhoş olduğunuzu görmek iyi değildir. Bir dükkandan rakı satın aldığınızı görmek, yakında bir hastalığa yakalanacağınızı fakat kısa zamanda iyileşeceğinizi gösterir. Rakının dökülmesi hayra işarettir. Bir rakı fabrikasında rakıların şişelere doldurulduğunu görmek, o yerde kışın biraz sert geçeceğine işaret sayılır.

RAMPA
Rüyada bir yolda yürürken bir rampaya rastladığınızı ve rampayı çıkmak zorunda kaldığınızı görmek, işlerinizde bazı zorluklara uğrayacağınıza delalet eder. Eğer rampayı yorulmadan çıkarsanız, işlerinizi kolaylıkla yapacağınıza, aksi ise o işi yapmayı başaramayacağınıza yorumlanır.

RANDEVU
Rüyanızda bir arkadaşınıza verdiğiniz bir randevuya gittiğinizi görmek, bir iş için bir devlet dairesine başvuracağınıza ve eğer randevuda o arkadaşınızla buluşmuş iseniz, işinizin olacağına, buluşamamış iseniz, olmayacağına işarettir.

RAPOR
Rüyada bir hastalığınızdan dolayı doktordan veya hastahane heyetinden bir rapor aldığınızı görmek, sağlığınızın yerinde olduğuna, bir iş hususunda herhangi bir devlet dairesinden fenni bir rapor almak ise, işlerinizin düzgün gittiğine işarettir.
Rüyanızda bir doktordan rapor aldığınızı görmeniz, sağlığınızın sizi artık devamlı çalışmaktan alıkoyacak bir yere geldiğini ve daha az yorulmanız için iş yerinizde kendinize bir yardımcı seçmeniz gereğini gösterir.

RASTIK
Rüyanızda kaşlarına rastık çeken bir kadın görmek, ev içinde sebepsiz dargınlıklar dolayısı ile huzurunuzun kaçtığının ve gerek sizin ve gerek eşinizin biraz daha sabırlı ve temkinli olması icabettiğinin, bütün ev halkını rahatsız ve tedirgin eden bu halin ancak sizlerin anlayışı ile ortadan kalkabileceğinin işaretidir.
Rüyada yüzü rastıklı bir kimse görmek keder ve sıkıntıdır. Rastıklarının yüzünü karaladığını ve bunu mendiliyle temizlemeye çalışan bir kimseyi görmek, günahlarından arınmak isteyen bir yakınınız olduğuna ve onun tövbe etmesi gerektiğine işarettir.

RAVENT
Rüyada ravent görmek, ilaç olarak kullanılıp iyilik verdiği taktirde sağlık ve zindeliğe, faydası olmadığı taktirde kedere ve hastalığa işaret eder. Bir rivayete göre, ravent içip kendisinde rahatlık verici bir hal olduğunu gören, gam ve sıkıntıdan kurtulur.

RAY
Rüyada tren istasyonunda bulunduğunuzu ve tren raylarının uzayıp gittiğini görmeniz, önemli bir iş için bir yolculuk yapacağınıza işaret eder. Raylar
üzerinde tren görmek hay ırlıdır ve işinizin çabuk olacağına delildir.
Bazılarına göre; rüyada bir demiryolu rayı görmek, karayolu ile yapacağınız bir yolculuğa delalet eder. Tren yolu üzerinde yürümek, küçük bir tehlike atlatacağınıza işarettir.

REBAP
Rüyada rebap denilen çalgı aletini görmek keder ve sıkıntıya, çalmak ise gözyaşına işarettir. Bir kimsenin rebap çaldığını görmeniz, evinizde size gözyaşı döktürecek bir olayın geçeceğine işarettir. Rebap sesi hüzün ve kedere delalet eder.

RECM
Rüyasında bir kadının recmedildiğini gören kimse, bir adama hakaret eder. Recim görmek aynı zamanda ırz ve namus hakkında yersiz iftiraya da yorumlanır. Eğer recim yap ılan kadın bu cezayı hak etmiş ise, bu takdirde recmedilen kimsenin günahlarından kurtulacağına delalet eder.
Kirmani’ye göre; rüyada bir kadının taşlandığını (recmedildiğini) görmek hayır değildir. İbni Sirin’e göre; rüyasında bir kimseyi recmettiğini gören o kimseye sitem eder. Bazı yorumculara göre; recim görmek iki şekilde yorumlanır: Zarar gelmesi, doğru yoldan sapma. Şer’an gerekli bir sebeple recmolunduğunu görmek, günahlarının karşılığı veya işlemediği bir işten dolayı cezadır.

REÇEL
Rüyada reçel yemek mutluluk ve ferahlıktır. Rüyada bir reçel kavanozu görmek, yakında çok sevindirici bir haber alacağınıza işarettir.

REÇETE
Rüyanızda elinizde bir reçete ile bir eczaneye girdiğinizi görmeniz, önemli bir işiniz için bir bilim veya ilim adamına başvurarak akıl danışacağınıza işaret eder. Reçete ile ilaç aldığınızı görmek, o işiniz için bir formül bulunduğunuzu gösterir. Bir reçeteyi okumak istediğiniz fakat anlamadığınızı görmek, işlerinizin çok karışık ve içinden çıkılmaz olduğuna delildir.

REÇİNE
Rüyada reçine görmek, bir bina yaptırmak istediğinize işarettir. Reçine zaman ifade eder, bu bakımdan uzun zaman bir işin peşinde olduğunuza ve sonunda o işi yap may ı başaracağınıza delildir.

REGAİP
Rüy anızda kendinizi regaip kandilini kutlamak için camide ibadet eder görmek, dini vazifelerinizi muntazaman yapmakta olduğunuzdan dolayı, günahlarınızın affedileceğine ancak tövbe ve istiğfarı elden bırakmamanız lazım geldiğine işarettir.

REHBER, KILAVUZ
Rüyada kılavuz görmek, yolculuklara yorumlanır.
Kılavuz görmek, bazen de bir sözün diğer bir kimseye tebliği için gönderilen adama ve bir şehirden, diğer bir şehire mal getirten kimseye yorumlanır.

REHİN
Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine yorumlanır.
Yanına rehin olarak bir şeyin bırakıldığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister.
Bazen de rehin, mihnet ve muhabbetle müptela olmaya yorumlanır ki, kişinin kalbi onun sevdiği ve daima kendisiyle meşgul olduğu kimsenin yanında rehin olur.
Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir şahsın muhabbetine müptela olur ve bununla o kimsenin kadri mahvolur.

REİS-İ CUMHUR
Rüyada Reis-i Cumhur sarayına giderek onunla tanışıp konuştuğunu görmek, devlet kapılarının kendisine açık bulunduğuna, her işinde kolaylığa uğrayacağına ve eğer memursa mevkiinin yükseleceğine, tüccarsa karının artacağına, halktan biri ise işlerinde kazancının artacağına, ev kadını ise eşinin kendisine sevgi ve inancının artacağına işaret eder.

REJİSÖR
Rüyada kendinizi rejisör olmuş görmek, çeşitli işlerle atılıp muvaffak olmadığınıza, bu defa gireceğiniz işin artık son olduğunu düşünerek, daha dikkatli hareket etmenizin bundan sonraki hayatınız için çok önemi bulunduğuna işarettir.

REKABET
Rüyada yaptığınız bir işle aynı işi yapanlara karşı bir rekabete giriştiğinizi görmek, sizden yardım isteyen kimseler olduğuna ve bunlara karşı sertce davranıp ricalarını geri çevirdiğinize, biraz sert tabiatlı bir kimse olduğunuz için herkesin sizden çekindiğine işarettir.

REKLAM
Rüyada bir şeyin reklamını görmek, birisi tarafından iş veya para hususunda aldatılacağınıza delildir. Reklam bir rivayete göre yalanla da tabir edildiğinden rüyada reklam görmek bir kimsenin yalan ve düzenle mal elde edeceğine işarettir.

REKTÖR
Rüyada bir üniversite rektörü görmek, çalışmak için başvurduğunuz bir kurumdan müjdeli bir haber alarak, işe başlayacağınıza; bir taahhüt almış iseniz o işi başarıyla tamamlayarak kazanç sağlayacağınıza; çalışma gücünüzün hergün biraz daha artacağına işarettir.

REMİL
Rüyada remil atarak fala bakan bir kimseyi görmek, hile ve halkı aldatan bir kimse ile yorumlanır. Bir rivayete göre de remil görmek, yolculukta elde edilecek kazanca ve menfaata işarettir.

RENÇBER
Rüyada bir tarlada çalışan bir veya birkaç rençber görmek, o y ıl o yerde bereket olacağına, halkın bolluk içinde yaşayacaklarına işaret eder.

RENDE
Rüyada rende görmek, yapacağınız bir işi yapıp yapmamakta tereddütünüz olduğuna delildir. Rendede bir şey rendelediğini görmek bir iş için kararsız davrandığına ve sonunda hay ırlı bir iş için teşebbüse geçeceğine işarettir.

RENK
Rüyada görülen renklerin çeşitli anlamları vardır. Sarı, hastalığa; kırmızı, hiddete; mavi, sükunet ve tembelliğe; yeşil murada; mor, mevki sarsıntısına; pembe, sevda ve maceraya; kahverengi ise akıllı hareket etmeye işaret eder.

RESİM
Rüyada resim görmek, gurbette olan bir yakınınızdan haber alacağınıza veya yakında olan bir yakınınızdan haber alacağınıza veya yakında ona kavuşacağınıza delalet eder. Bilmediğiniz, tanımadığınız bir kimsenin resmini görmek, bu günlerde bir iş teklifi alacağınıza işarettir. Bir manzara veya çiçek tablosu veya basılmış bir resim görmek, yakında bilmediğiniz bir memlekete yapacağınız bir yolculuğa delildir.

RESMİ DAİRE
Rüyada bir resmi dairede bulunduğunuzu görmek, hükümetle aranızdaki bir işin müsbet sonuç vereceğine işarettir.

RES M-İ GEÇİT
Rüyada resmi geçit görmek, geçenler eğer askerse, hayatının sükun ve rahat içinde geçeceğine; eğer öğrenci ise, ev halkının kendisine sevecen davrandıklarına; itfaiye esnaf gibi kimselerin geçit resmini görmek ise, çalışma hayatında dirlik ve düzenlik bulunduğuna ve amirlerinin sevgisini kazandığına işaret eder.

RESSAM
Rüyada ressam görmek, ilme, geometriye, hikmete, şiir ve gazel söylemeye yorumlanır. Bazen de ressam görmek, kötü iş işlemeye, içki içmeye, aşkla hayran olmaya, eş ve evlada yorumlanır.
Rüyada ressamı görmek, sözü kabul etmeye yahut görüş sahibi birisine, yahut nesil ve mal sahibine ve her ilimde hissesi bulunan kimseye yorumlanır.
REVANİ
Rüyada revani yemek, uzun bir yolculuğa veya çok hayırlı bir haber işiteceğinize yorumlanır.
REVİR
Rüyada revir görmek, iyi bir haber almaya veya bir doğum haberi almaya işaret eder.
REVÜ
Rüyada bir revünün temsillerinde bulunmak, eğlenceli ve mutlu günlerin uzakta olmadığına, bugünlerde içinde bulunduğunuz buhranlı anıların artık bittiğine işaret eder.
REY
Rüyada herhangi bir seçim için sandığa rey pusulası attığını görmek, ailesi tarafından kendisinden istenen bir şeyi yerine getirmeye çalışacağına, çocuklarının isteklerini yapmaya gayret edeceğine işarettir.
REYHAN
Rüyada reyhan görmek, rüya sahibinin mutlu bir hayata kavuşacağına işarettir.
REZALET
Rüyada birisini rezil etmek veya birisi tarafından rezil edilmek, başkalarının işlerine doğruları araştırmadan ve hakkı olmadan karışmamak gerektiğine dair bir uyarıdır.
RIHTIM
Rüyada rıhtım görmek, rahatlık, huzur ve eş ile yorumlanır.
Bazılarına göre; rüyada liman ve rıhtım görmek tedbirli bir eşe, kuvvet ve rahata işaret eder. Bir geminin rıhtımda durduğunu gören, yolculuk etmek istiyorsa gidemez. Bekar ise tedbirli bir kadınla evlenir. Evli ve yolculuk yapmak niyetinde ise, vazgeçer. Bir geminin liman içinde durduğunu gören, rahat ve selamete erişir.
RİBAS DEN İLEN EKŞİOT
Rüyada ribas denilen ekşi ot, tatlı olursa, o kişinin bir yakını veya dostu tarafından göreceği menfaate, eğer acı olursa pişmanlığa yorumlanır.
RİCA
Rüyada birisine rica etmek, sizin halletmeniz gereken bir durumla karşılaşmaya ve insanları yönlendirmeye işarettir.
RİMEL
Rüyada rimel görmek, yalancı, düzenbaz bir kimse ile karşılaşacağına ve ondan zarar görecek bir işe girişeceğinize delildir.
RİSALE VE MEKTUP
Rüyada insana gelen mektup, büyük mevki ve yüksek söze yorumlanır.
Kendisinde müjde olan mektubun bir insana gelmesi, o kimsenin korktuğu şeyde akibetinin güzelliğine yahut çocuk veya zevce ile rızıklanmasına yorumlanır.
RİYA
Rüyada riyakarlık ettiğini veya bir kimsenin kendisinin yüzüne gülerek menfaat elde etmek için riyakarlıkta bulunduğunu görmek, iş ortakları varsa aldatıldığına; halktan biri ise, mahalle halkı tarafından yüzüne gülündüğü halde sevilmediğine; evde ev halkı tarafından hor görüldüğüne işaret eder.
ROBOT
Rüyada robot görmek bu günlerde işe aldığınız bir kimseden istediğiniz randımanı alamadığınız için işlerinizin pek yolunda gitmediğine işarettir.
ROKA
Rüyada roka yemek, acı haber alacağınızı sandığınız bir kimseden sizi çok sevindirecek çok güzel bir haber alacağınıza, sevincinizin ailenizle paylaşacağınıza yorumlanır.
ROKET
Rüyada roket görmek, hayatınızda büyük çapta bir başarıya ulaşacağınıza yorumlanır.
ROL
Bir tiyatroda rol yaptığınızı görmek, size teklif edilen bir işi kabul edip etmemekte tereddüdünüz olduğuna işarettir. Rüyada kendinizi bir tiyatro sanatçısı olarak bir sahnede rol yapıyor görmeniz, üzerine aldığınız bir işi yapamadığınız veya yapımını geciktirdiğinizden dolayı yalan söylemek mecburiyetinde kalacağınıza işarettir.
ROMAN
Rüyada roman okumak, insanların ruhsal ve sosyal durumlarıyla ilgili olmaya ve bu konuda kendinizi geliştirmek istediğinize işaret sayılır.
ROMATİZMA
Rüyada romatizma hastalığına tutulan bir kimseyi görmek veya kendisinin bu hastalığa tutulduğunu görmek, yakında sıkıntılı günler geçireceğine; romatizmalı bir dostu ziyarete gitmek, başkasının sıkıntısı için üzüntü duyduğuna işaret eder.
ROPDOŞAMBR GİYMEK
Rüyada gece kıyafeti olan bir ropdöşambr giydiğinizi görmek, başınızda bir aşk macerası geçerek sonunda bir maceranın nikahla son bulacağına, yeni bir ev açma zorunda kalacağınıza işaret eder.
ROS TO
Rüyada bir lokantada rosto yediğinizi görmeniz, bir iş hususunda sizinle anlaşmak isteyenlere olumsuz cevap vereceğinizi, bu günlerde çok katı bir ortam içinde bulunduğunuzu, çok sıkıntıda olduğunuzu gösterir.
ROTATİF
Rüyada bobin sistemi ile baskı yapan bir makine olan rotatif makinasını görmek veya bu makinada baskı ustalığı yapmak, bilginizle çevrenizdeki insanlara ve dolayısıyla kendinize faydalı olacağınıza; eğer bir gazete basıyorsanız, bilginizin çok yaygın olarak herkes tarafından takdirle karşılaşacağına; bastığınız afiş, broşür gibi bir şey ise, size kendilerine yardım etmeniz için başvuracak kimselere elinizden gelen her yardımı yapacağınıza işarettir.
ROVELVER
Rüyada belinde veya yanında bir rovelver olduğunu görmek hiç ummadığı biri tarafından bir zarara uğratılacağına; rovelver bir kimseye veya bir hedefe ateş ettiğini görmek, eğer kurşun hedefe değmişse, verdiği zararın büyük olduğuna, kurşun ıska geçmiş ise bu zarardan çok fazla etkilenmediğinize işaret eder.
ROZET
Rüyada rozet görmek bir büyük devlet adamı ile yorumlanır. Yakasında rozet olan bir kimse ile konuştuğunu görmek, bir devlet adamından yakında bir fayda göreceğine; kendisine verilen bir rozeti yakasına taktığını görmek büyük bir işe atanacağına işarettir.
RÖMO RK
Rüyada römork görmeniz, başvurduğunuz bir müessese veya kurumdan olumlu cevap alarak işlerinizi yürüteceğinize, bir rivayete göre de, eviniz veya mahallenizde yapılacak bir tamir veya yapı işi için etrafınızdan gerekli yardımı göreceğinize işaret eder.
RÖNTGEN
Rüyada bir azanızın röntgenini çektirdiğinizi görmeniz, herkese karşı gerçek yüzünüzü göstermediğinize ve sahte tavırlar takındığınıza delildir.
RUH
Rüyada ruh çağırdığınızı görmek, sizi ilgilendirmeyen bazı işlere karıştığınızı ve bunun size zarar vereceğini gösterir.
RUHUN CES ETTEN ÇIKMASI
Rüyada ruhun cesetten çıkarıldığını görmek, emanetleri sahiplerine vermeye veya hastanın hastalığından yahut hapis kimsenin hapislikten kurtulmasına yorumlanır. Bazen ruh cesetten çıkarıldığını görmek, rüya sahibinin görüşemediği kimselerle görüşmesine yorumlanır.
RULET
Rüyada bir gazinoda ruletle kumar oynadığınızı görmeniz, başladığınız bir işi tamamlayamadığınız için zarar uğrayacağınıza, eksiklerinizi yerine koymak için başvurduğunuz yerden olumsuz cevap alacağınıza, bundan dolayı zararınızın oldukça büyük olacağına işarettir.
RÜKU
Bir kimse rüyada, rüku ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah Teala Hazretleri için huşuda bulunur. Kibirlenmek ve büyüklenmekten uzak olarak Allah’ın had’lerini ve farzlarını yerine getirir, çok namaz kılar, din ve dünyaca arzu ettiği şeye çabucak kavuşur. Kendisine düşmanlık eden kimseye de zafer bulur.
Bir kimse rüyada namazda olduğu halde rüku etmediğini hatta namazın vaktini geçirdiğini görse, malının zekatını vermez.
Rüyada rüku etmek işsiz kimse için işe yorumlanır. Bazen de rüyada rükuya varmak rüya sahibinin ömrünün uzun olmasına yorumlanır.
RÜŞVET
Rüyada bir kimseden rüşvet almak veya rüşvet vermek, etrafınızla olan alış-verişlerinizin düzenini kaybedeceğine, hareketlerinizde dengesizlik olduğu için hiçbir işte başarılı olamadığınıza işarettir.
RÜTBE
Fakir ve yoksul kimsenin rüyada rütbe sahibi olduğunu görmesi, zevceye yahut geçime ya da Allah’ın derecesini yükselteceği salih bir ameli işlemesine yorumlanır.
RÜYA MELEĞİ
Rüyada, rüya meleğini görmek, müjdeye, ferahlığa, vaadini yerine getirmeye, hayata, yolculuğa, yolculuktan dönmeye, evlenmeye, çoluk çocuğa, memuriyete ve yardıma yorumlanır.
Rüya meleği, rüyay ı görene bir şey veya bir haber verse, o şey meydana gelir. Çünkü rüya meleği, o gibi işlere memurdur.
RÜYA YORUMCUSU
Rüyada, rüya yorumcusunu görmek, mahzun kimselerin feraha kavuşmalarına, ferahlık içinde olanların mahzun olmalarına, kapalı bir şeyin meydana çıkmasını ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine gelmesine, kaybolmuş birisinden haber bekleyen kimse için de, o kimse tarafından ona haber getiren bir adamın gelmesine yorumlanır.
Bazen de yorumcu görmek, rumuzlu şeyleri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli şeyleri çıkarmaya, hikaye ve olay nakledicisine ve dini bilgileri bilen alim bir kimseye yorumlanır.
Yorumcu, bazen arkadaşına öğüt verene ve onu esirgeciye, bazen de sırrı gizlemeyen kimseye yorumlanır.
Yorumcu, hakim, fakih ve doktor gibi halkın odan mahzun olacağı ve ferahlık bulacağı kimseye yorumlanır. Bazen yorumcu camiye ve Kur’an okuyucuya yorumlanır. Çünkü yorumcu hem müjdeleyici hem de korkutucudur.
RÜYA YO RUMLAMAK
Rüyada, rüya yorumlamak, doğru olmayan bir kimsenin dilinden çıkacak bir habere yorumlanır. Doğru olan bir kimse rüyasını yorumlasa, yorum aynen çıkar.
RÜZGAR
Rüyada rüzgar görmek, estiği tarafa ve şekline göre yorumlanır.
Sabah rüzgarı, başkalarından yardım görmeye; şimal rüzgarı, rahata kavuşmaya, para elde etmeye ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.
Hafif rüzgar, hasta için şifaya, başkaları için sevinçli habere işaret eder.
Bazen de rüzgar, nezle ve baş ağrısı gibi salgın olan hastalığa yorumlanır.
Bir kimse rüyada korku, tehlike ve karanlık olmaksızın rüzgarın kendisini yerinden alıp götürdüğünü görse, eğer ehil ise insanlara melik olur, yahut sanatı durgun ve elindeki malı geçersiz ise, sanatı revaç bulur.
Eğer rüzgar kendisini kaldırıp onunla beraber gitse, kendisi de korkuyor ve ızdırap içinde bulunuyorsa yahut rüzgar ile beraber karanlık toz, toprak, ses ve çığlık gibi haller de varsa ona bir sıkıntı ve zahmet erişir.
Bir kimseyi rüzgar bir yerden diğer bir yere götürse o kimseye saltanat ve devlet isabet eder. Yahut o kimse bir daha dönemeyeceği bir yere yolculuk yapar.
Muktedil olarak esen rüzgar hayır ve berekettir.
Rüzgarlar Allah Teala Hazretleri tarafından müjdedir. Rüzgar ile beraber hayra alamet olan bir şeyin bulunmaması o yerden bereketin gitmesine yorumlanır. Rüzgarın sesli olması azap ve şiddettir.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ