21.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami Rüya Tabirleri -Ç- harfi

ÇABALAMAK 
Rüyada bir şey çabaladığınızı görmek, gerçekte kara kara düşünüp sonra da çoğunlukla uyuyan, kolay kolay harekete geçemeyen miskin insana yorulur.

ÇABUK YÜRÜMEK VEYA KOŞMAK
Rüyada çabuk çabuk yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu görmek, yarım kalan işlerinizin sizde yarattığı endişeye işaret eder.

ÇADIR
Rüyada görülen çadır, yolculuğu, kabri, eşi veya evi, çadırların çokluğu ise bulutları ifade eder.
Bir kimse rüyasında üzerine bir çadır kurulduğunu görse, memur ise terfi eder veya yeni bir yere tayini çıkar. Tüccar ise yolculuğa çıkar.
Rüyada görülen çadır, ona giren veya kendisine tahsis olunan kimse için mülkü ifade eder.
Rüyada görülen ve kime ait olduğu bilinmeyen beyaz veya yeşil çadırlar, şehitlerin kabirleridir.
Bir kimse çadırdan ayrıldığını görse, rütbe ve itibarından kaybeder.
Rüyasında çadırının dürülüp toplanmış olduğunu görmek, ömrün kısalmasına işarettir.
Rüyada görülen çadır kubbesi, kadınla yorumlanır.

ÇADIRCI
Rüyada çadırcıyı görmek, hareket ve yolculuğa, bazan da kabirlere yorumlanır. Çadırcıyı görmek bekar olan kimsenin evlenmesidir.

ÇAĞRILMAK
Rüyada birisi tarafından çağrıldığını gören kimse, rezil kimselerle sohbet eder. Rüyada vali tarafından çağrıldığını gören kimse, büyük bir memuriyete atanır.
Bazı yorumculara göre rüyada çağırıldığınızı görmek hastalığa işarettir. Rüyada tanımadığınızı biri tarafından adınızla çağrıldığınızı görmek, tehlikeli bir hastalığa yakalanacağınıza; tanıdığınız biri tarafından çağrıldığını görmek, ecelinizin yaklaştığına; sizin birini çağırdığınızı görmek, bu rüyanın aksine yorumlanır.
Rüyada birisinin kendisini çağırdığını veya kendisinin bir kimseyi yanına çağırdığını görmek, o kimseden büyük bir yardım göreceğine veya kendisinin bir kimseye yardım edeceğine delalet eder.
ÇAĞLA
Rüyada çağla yediğini gören, pek yakında sıkıntısına çare bulur.

ÇAĞLAYANA
Rüyada çağlayan kenarında yürümek, başında kavak yelleri esen, gamsız ve hayat ilmini idrakten uzak bir kimseye yorulur. Bu kimse eğer çağlayanı geçerse hayattaki engelleri de aşacak demektir.
Rüyada çağlayan görmek büyük bir faydaya yorumlanır. Rüyasında çağlayan altında y ıkandığını görmek, büyük bir mirasa konacağına; bir çağlayandan bir bardağa su alıp içtiğini görmek, bulunduğu bir mevkiden daha yüksek bir yere geçeceğine işarettir. Bir çağlayandan atlayıp karşı tara geçtiğini görmek, hayatta önüne çıkacak bütün engelleri aşacağına işaret eder.

ÇAKAL
Rüyada görülen çakal, katı ve acıması olmayan bir kimsedir.
Rüyasında çakalla oynadığını görenin ailesine daha derin bir sevgiyle yönelmesine işarettir.
Çakalla boğuşmak ve tutmak, çakal huylu bir kimse ile yapılan mücadelenin kazanılmasına yorulur.
Çakalı kovmak, kötülükten korunmayı başarmaya yorulur.
Evine çakal girdiğini görmek, evinize dost yüzlü, riyakar bir kimsenin gelmesine işarettir.
Çakılı kucaklayıp öpmek, düşmandan emin olduktan sonra yeniden ilişki kurmaya yorulur.
ÇAKI
Rüyada görülen çakı, geçimsizliktir. Ağzı açık çakı baskı görmeye, ağzı kapalı çakı ise baskı tehditine yorulur. Rüyada çakı ile birşeyler kesmek, yolunda gitmeyen bazışeyler için üzüntü ve endişe duymayı ifade eder.
Birisinden bir çakı aldığınızı görmek, ondan kötü bir söz işiteceğinize, birisine bir çakı verdiğinizi görmek ise bunun aksine yorumlanır. Bir çakı ile bir şey oyduğunuzu görmek, hakkınızda yapılan bir iftira veya söylenen kötü bir sözden dolayı çok üzüleceğine delalet eder.
ÇAKIL TAŞI
Rüyada görülen küçük çakıl taşlar, bozuk paralara, ilim ve şiir öğrenmek isteyene, sıkıntı veren şeyleri ezberleyip sıralamaya, Hacc’a, şeytanı taşlamaya ve üzüntüye yorumlanır.
Topladığı taşları denize attığını gören kimsenin denizde malı gider. Topladığı çakıl taşlarını bir kuyuya attığını görmek nikaha işaret eder. Bu taşları gören, onları yemek kaplarına yahut deniz mahzenine atsa, attığı taş miktarıyla ticaret için mal satın alır.
Bir kimse yerden aldığı çakıl taşlarını maymun, karga ve aslan cinsinden hayvanlara atsa ve rüyayı da Hacc aylarında görürse, gelecekte Hacc’a gider.
ÇAKIR KUŞU
Rüyasında doğan kuşu görmek, bir erkek çocuğu veya kendi cebinden başka bir şey düşünmeyen zalim bir devlet başkanını ifade eder. Çakır kuşunun yavrusu, değerli bir çocuktur.
ÇAKMAK
Rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye yorumlanır. Bir kimse ısınmak için ateş yaktığını görse, saltanata malik olur. Çakmakla sigara yakmak, bir vefasızlığa uğramayı ifade eder. Çakmak
yakmak, üzülmeye devam edileceğine işarettir. Çakmağı yakmak için uğraşıp da yakamamak, aşırı kıskançlığa yorulur.
Rüyada çakmak görmek hiddete yorumlanır. Bir çakmakla birisinin sigarasını yaktığınızı görmek, o adama veya bir başkasına çok kızdığınıza; birisinin çakmakla sizin sigaranızı y aktığını görmek, bu rüyanın aksine; yerde bir çakmak bulduğunuzu görmek, bir iş yerinde istemediğiniz bir durumla karşılaşacağınıza; arkadaşınız tarafından size bir çakmak hediye edildiğini görmek, hakkınızda çok kötü şeyler düşünüldüğüne işarettir.
ÇALI
Rüyada görülen çalı kolay rızkı ifade eder. Rüyasında çalı ağacı veya dalı gören kimsenin, güzel bir çocuğu olur.
Çalıları temizlemek, üzüntü ve kederlerden temizlenmeye delalet eder.
ÇALI ÇIRPI
Rüyada çalı çırpı görmek, çok önemli olmayan can sıkıcı haberlerdir.
ÇALI FASULYESİ
Rüyada çalı fasulyesi topladığını görmek, zengin bir kimseden yardım göreceğinize işarettir. Çalı fasulyesini yediğini gören işlerinde başarılı olur.

ÇALIŞMAK
Bir kimse rüyada iyi bir iş istemeye çalıştığını görse, muradına kavuşur. Bir başkasını çalıştırarak, kendisinin sadece ona gözcülük ettiğini gören, hükümete verdiği büyük bir projesine olumlu cevap alır.
Rüyada bir odaya kapanıp masa başında kalemle veya cetvelle resim yaparak veya yazı yazarak çalıştığını görmek, ömrünün uzun olacağına ve yaşadığı sürece sıkıntı yüzü görmeyeceğine delalet eder. Bir bahçede ekin işleriyle veya bir fabrika veya atölyede bedenen çalıştığını görmek, sağlık, zenginlik ve bolluğa işarettir.

ÇAM AĞACI
Rüyada çam ağacı görmek, şöhretli, yüce, asil, mal ve hayrı az, cimri ve hırsızların kendisine sığındığı bir adama yorumlanır.
Rüyada çam ağacı görmek, uzun ömre de işarettir. Bir çam ağacı fidanı dikmek hay ırlı veiyibir işe başlamak; çam fidanı koparmak kötü iş yap mak şeklinde yorumlanır. Çam dalı uğurdur. Çam ağacına çıkıp oturmak ikbal ve saadet demektir.

ÇAM FISTIĞI
Rüyada çam fıstığı görmek hayırdır. Çam fıstığını ağacından topladığını veya yediğini görenin eline cömert bir adam tarafından verilecek mal ve para geçer.
ÇAMAŞIR
Rüyasında kirli çamaşır giydiğini gören kimse yüz kızartıcı bir davranışta bulunur. Temiz çamaşır ise tasarruf yapılması gerektiğini ifade eder.
Sırttan çamaşır çıkartmak, işten çıkarılmayı ve işsiz kalmayı ifade eder.
Fazla miktarda çamaşır görmek, çok müsrif olmaya yorulur. Fakire çamaşır vermek, azımsanmayacak bir kazanca ve sevince işarettir.
Çamaşır satın almak, gizli kapaklı y aptığınız bir işin duyulmasına, çamaşır satmak ise hasta düşmeye işaret eder.
Rüyada çamaşırını kesilmiş görmek, düşünce ve kedere yorumlanır.
ÇAMAŞIR YIKAMAK
Rüyada çamaşır yıkadığınızı görmek, büyük bir üzüntü içinde olduğunuza ve bundan kurtulmaya çalıştığınıza işarettir. Renkli çamaşırlar büyük kederli ve sıkıntılara, beyaz çamaşırlar ise hafif kırgınlık ve üzüntüye delalet eder. Çamaşır astığınızı görmek, başınızda dolaşan bir beladan kurtulduğunuza ve selamete eriştiğinize işaret eder.
ÇAMUR
Rüyada görülen çamur, hastalık ve zillettir. Geçimini çamurla sağlayan kimse için bu rüya hay ırdır. Çamurla bina yapmak, din ve imana yorumlanır. Kuru çamur mal parçalanmasıdır.
Çamura girdiğini ve üzerine çamur sürdüğünü gören kimse, hasta ve perişan olur.
Katı ve kuru çamur para cinsinden olan maldır. Yaş çamur ise, durumun düzelmesidir. Pişmiş çamuru yemek, gıybet ve iftiradır. Hasta için çamur görmek, ölümdür.
ÇAMURCU
Rüyada Hıristiy anların namaz vakitlerini bildirmek için çaldıkları çanı görmek, simsara yahut evlad sahibi zevceye ya da müezzine yorumlanır.
Bazan da çanı görmek, şöhrete ve rezilliğe yorumlanır. Bir kimse rüyada çan çaldığını görse, o kimse halk arasında batıl bir haberi ifşa eder. Çan görmek, hay ırsız bir kimse ile arkadaş olmaya yorumlanır.
ÇANAK
Rüyada görülen çanak, insanın rızkıdır. Bunun için bir kimse rüyada bir çanak yaladığını görse, rızkı tükenir ve eceli yaklaşır.
Rüyada görülen çanak dosta, içinde takdim edilen tatlı da sevgiliye yorumlanır. Bunun için elinde içinde tatlı bulunan-bir çanak gören kimse, dostu ile bir araya gelir.
ÇANAK VE ÇÖMLEK YAPICISI
Rüyada çanak ve çömleği yapanı görmek, dindar kadınlara yorumlanır.

ÇANTA
Rüyasında bir seyahat çantası gören yolculuğa çıkar. Çanta satın alan, dostlarından acı sözler duyar. Rüyada çanta satmak, ağrılardan kurtulmayı ifade eder. Yırtık çanta, ayrılığa; eski çanta, tehlikeye; gümüş çanta ise sıkıntı ve kedere yorulur. Çantayı bir yerde unutmak, evini veya işini değiştirmeye; çanta kaybetmek ise dertlerden kurtulmaya işarettir.
Deri bir çanta görmek, ev içindeki dargınlıkların tatlı bir şekilde sona ereceğine; kumaştan yapılmış bir çanta görmek bazı dedikodular duyup üzüleceğinize delalet eder.
Çantasına para koyduğunu görmek, banka hesabının çoğalacağına; çantasını kay bettiğini görmek, banka hesabında parasının azaldığına; çantasını kaybettiğini ama birkaç gün sonra bulduğunu ve sevindiğini görmek, satışa çıkardığı bir malından yüklü bir para alacağına delildir.
Elindeki meşin çantasının birden bire bez çanta haline geldiğini görmek, dostları tarafından zarara uğrayacağına; aslında bez olduğu halde elinde birden bire deri çanta görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır.
ÇAPA
Rüyasında çapa yapan veya yapıldığını gören kimsenin işleri rast gider ve her işinde ona yardımcı olacak dostları bulunur.
Rüyada gemici çapası görmek, zenginliğe ve kalp ferahlığına yorumlandığı gibi yaşanacak güzel bir aşka da işaret eder.
ÇAPARİ
Rüyasında çapari ile balık tuttuğunu gören kimsenin rızkı bol olur ve bu kimse hakkını zorla da olsa alır.
ÇARDAK
Rüyada çardak görmek, korkudan emin olmaya yorumlanır.
Rüyayı gören bekarsa, evlenir. Evli ise çocuğu olur. Çardak, önder, inançlı, becerikli ve güzel bir kadına da yorumlanır.
Eğer çardağı uzaktan görse, yükseklik, sevinç ve ululuğa yorumlanır. Gördüğü çardak çamur ve topraktan yap ılmışsa, sevinç içinde yükseklik ve dindir.
Rüyada bilmediği bir çardağa çıktığını gören kimse, korkuda ise korktuğu şeyden emin olur.
Çardakta çay, kahve gibi bir şey içtiğini ve istirahat ettiğini görmek, yakında arzularına kavuşacağına işarettir.
ÇARIK
Rüyasında çarık giydiğini görmek, sarfedilen sözlerin boş fakat oyalayıcı olduğunu ifade eder.
ÇARK
Rüyada görülen çark, girişilen işlerin pürüzsüz ve düzgün bir şekilde yürüyeceğine işarettir.
Çarkın kırıldığını görmek, işlerinin durduğuna; makinasına yeni bir çark taktırdığını görmek, yeni yeni usullerle işlerini düzeltmeye çalıştığına delalet eder.
Bazılarına göre rüyada çark görmek, geçmişle ilgilidir. Geçmiş zamanda bir yetimin hakkını yediğinize veya bir kimseden haksız bir menfaat sağladığınıza işarettir.
ÇARPILMAK
Rüyada çarpılmak, dince fesada yorumlanır. Rüyada çarpıldığını gören kimse, takvayı temelinden bozar. Veya o kimse bid’ata girer ve ona azap iner.
Bir başka yoruma göre ise, rüyada çarpılmak tersiyle tabir olunur. O kimsenin işleri düzene girer ve feraha çıkar.
Bazılarına göre rüyada çarpılıp sarsak yürüdüğünüzü görmek, iyiliğe yorumlanır. işlerinizin yolunda gideceğine, hastanız varsa iyileşeceğine, borcunuz varsa ödeyeceğinize işarettir. Ancak bir adağınız varsa borcunuzu yerine getirmeniz gerekmektedir.
ÇARPMAK
Rüyada kendisine yakın bir kimseye çarptığını gören kimse çocuğundan veya malından ayrılacak demektir.
ÇARŞAF
Rüyada görülen ve belden yukarı örtülen çarşaf, eğer taze, beyaz, sık ve kuvvetli dokunmuş ise, rüya sahibinin izzet ve yüksekliğine yorumlanır. Eğer ince olursa sahibinin dinde inceliğine yorumlanır. Çünkü örtü kişinin din ve emanetidir.
Rüyasında örtüsünü kaybeden kimse kibirli olur ve insanlara büyüklük taslar.
Rüyada görülen çarşaf, aynı zamanda rüya sahibinin hanımı veya evinin idarecisidir. Rüyada bir çarşaf içerisinde uyuduğunu gören kimse, hamarat ve dindar bir kadına kavuşur.

ÇARŞI VE PAZAR
Rüyada görülen çarşı ve Pazar mescide yorumlanır.
Bazı yorumcular rüyada görülen çarşı dünyalıktır, dediler. Bundan dolayıdır ki rüyada geniş bir çarşı ve Pazar görse, hali geniş ve dünyalığı çok olur. Bazı yorumcular, çarşı üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasına binaen ızdırap , keder, eziyet, münakaşa ve kötülüğe tahrik etmek gibi şeylere yorumlanır, dediler. Ancak, çarşı ve pazarda çalışmakla geçinen kimsenin oralarda halkın çok oluşunu görmesi hayra yorumlanır.
Bazan da çarşı insanın kitabına, vaazına, okumasına, rütbesine, oyun oynamasına, vaaz ve okumasındaki hatasına yorumlanır. Her çarşı ve Pazar için kendisine mahsus bir yorum vardır.
Eğer rüyada kitapçılar çarşısını görse hidayet ve tövbeye, kötülük ile mücadele yap ılmasına yorumlanır. Rüyada eczacılar çarşısını görmek sevinç verici haberlere zevce ve evlada yorumlanır. Helvacılar çarşısını görmek iman ve islama yorumlanır. Kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, zevce veya rütbe ve rızkın yenilenmesine ve işini gizli tutmaya yorumlanır. Kuyumcular çarşısını görmek, ferahlık ve ziynetlere, zevce ve evlatlara yorumlanır.
Bakırcılar çarşısını görmek, kötülük ve sıkıntılara, baş ağrısına, bekar için evlenmeye evlat sebebiyle ferahlık ve sevince yorumlanır.
Silahçılar çarşısı harp ve münakaşaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır.
Yüncüler çarşısı, fayda, rızık ve mirastan elde edilecek mala yorumlanır.
Pamuk çarşısı malın artmasına rızka ve batıldan hakkın meydana gelmesine yorumlanır.
Balık pazarını görmek rızka ve helalden birbiri arkasınca meydana gelecek fayda, menfaat ve akrabaları ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden haber vermeye yorumlanır.
Kasapçılar çarşısı kendisinde kan dökülmesine yarayan bıçak ve satır gibi aletler bulunmasından dolayı savaş meydanına yorumlanır.
Zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek arzu ve şehvetlerin harekete gelmesine ve hastalıktan şifa bulmaya yorumlanır.
Meyhaneciler çarşısını görmek ferahlık ve sevince yorumlanır.
Demirciler çarşısını görmek, kötülük, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıya yorumlanır. Bazen de bu rüya rızık ve menfaate yorumlanır. İpekçiler çarşısını görmek izzet, mal ve salih amele, mumcular çarşısını görmek, günahkarlar için tövbeye, sapıklıkta bulunan kimsenin hidayete ermesine yorumlanır.
Bir kimse kendisini bilmediği bir çarşıda bir mal sattığını ve sattığı maldan zarar ettiğini görse, eğer bir okulda okuyarsa, tahsili yarıda kalır; bir yerde çalışıy orsa, işinden olur. Bir iş yapmak veya evlenmek niyetinde ise, bu niyeti suya düşer. Çarşıdan bir mal alıp evine geldiğini ve eve dönünce o malın elinde olmadığını görmek, ümit ettiği ve beklediği şeylerin olmayacağına delalet eder. Çarşıya gelip de her tarafı boş ve hiçbir şeyin satılmadığını görmek, ibadetinin noksanlığına, dini emirleri yerine getirmediğine işarettir. Çarşıda herşeyi olduğundan daha çok ve bol olduğunu görmek, rüya sahibinin dini inancının kuvvetli olduğuna, ibadetini İslam şartlarına göre yerine getirdiğine ve Allah’ın (C.C.) katında makbul bir kul olduğuna delildir.
Çarşıda bir fakir görüp, onu yanına alarak, almak istediği her şeyi alıp, ona hibe eden kimse, cennetin sakinlerinden olur. Çarşıdan atla geçmek murada; araba ile
geçmek, muradının çabuk olacağına; çarşı ortasında durup namaz kılmak, evli ise çocuğu olacağına; bekarsa evleneceğine işarettir. Çarşıya gelip de hiçbir şey almadan döndüğünü gören, ümit ettiği kazancı elde edemez.

ÇATI
Rüy asında kendisinin çatıya çıktığını gören kimse hafif bir hastalık geçirir.
ÇATAL
Rüyada görülen çatal, dargın olduğunuz kimselerle barışmayı ifade eder. Kırık çatal başarısızlığa, büyük çatal üzüntüye, küçük çatal rahatlığa, çatal satın almak ise aldanmaya yorulur.
Elinde çatal olduğunu ve önünde yemek bulunmadığını görmek, parası olduğu halde hangi işi yapacağına karar veremediğine; çatalla yemek yediğini görmek, yaptığı işten dolay ı hayır göreceğine; elindeki çatalı yemek yemesi için arkadaşına verdiğini görmek, işine bir ortak alacağına veya evine bir hizmetçi bulacağına işarettir.
ÇATANA
Rüyasında çatana gören kimse, yakınlarından destek olarak yüksek bir makam sahibi olur.
ÇATLAK
Rüyada çatlak duvar görmek, ailenize girip huzur ve saadetinizi bozacak birini ifade eder.
Rüyasında ellerinin çatlamış olduğunu gören kimse, arzularına kavuşur. Rüyada çatlak toprak görmek, can sıkıcı olaylarla karşılaşıp üzülmeye işarettir.
ÇAVDAR
Rüy asında çavdar ekmeği yediğini gören kimsenin sağlığı düzelir. Küflenmiş veya kavrulmuş çavdar görmek, kıtlığa yorulur. Yeşil çavdar pahalılığa işarettir. Çavdar tanesi iş hay atında olumlu gelişmelere işaret eder.
ÇAVUŞ
Rüyada çavuş görmek, olduğunuz yerde sayma ihtimalinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanır.

ÇAY
Rüyasında çay içtiğini gören kimse sevdikleriyle beraber olur ve iyi vakit geçirir. Siyah çay yaprağı kederlenmeyi, yeşil çay yaprağı ise aşkla sevilmeyi ifade eder.
Şekersiz çay içmek, kedere ve hastalığa işarettir.
Sıcak çay hastalığa yorulur.
Çayın rengi berrak olursa, rüya hay ırlıdır. Bulanık ise hüzün ve kedere işaret eder. Aynı yorum dolu ve boş çay bardağı için de yap ılır.
Bir dükkandan paketle çay satın aldığını görmek, uzak bir akrabasının gönderdiği kıymetli bir hediyeyi alacağına, veya bir büyük adamdan menfaat göreceğine işarettir. Eline aldığı bir çay fincanını veya bardağını kaza ile üzerine döktüğünü
görmek, yapmak istediği önemli bir işi y apamay acağına, bunun için büyük bir engelle karşılaşacağına işaret eder.
Rüyada çay görmek, iş ve duygusal hayatınızda iyi yolda olduğunuza işarettir. Bir misafirlikte veya kahvede size çay ikram edildiğini görmek, yeni bir iş veya memuriyet ya da büyük bir kısmete ulaşacağınıza delalet eder. Çay bardağınızı kaşıkla karıştırdığınızı görmek, herhangi bir işte size engel olacak birilerinin bulunduğuna, limonlu çay içtiğinizi görmek, bir kişiden yardım göreceğinize işarettir.

ÇAY (dere)
Akarsu refahın ve bolluğun belirtisidir. Bir çay kenarında oturduğunu ve su ile oy nadığını görmek evinde rızkında bolluk ve bereket olacağına; evli ise bir erkek çocuğu doğacağına, bekar ise evleneceğine işarettir. Bir çay ın üzerinde kurulu bir köprüden geçtiğini görmek, gireceği bir sınavı kazanacağına, köprünün ortasında geçmekten vazgeçerek geri döndüğünü görmek, o sınavı kay bedeceğine delalet eder.
ÇAY BAHÇES İ
Rüyasında kendisini çay bahçesinde gören kimsenin kısmeti bol olu ve bu kısmet yaptığı iyiliklerin karşılığıdır.
Rüyada bir çay bahçesinde çay içtiğinizi görmek, maddi sıkıntıdan kurtulup feraha çıkacağınıza; bir çay tarlasında ürün topladığınızı görmek, etrafınızdakilere maddi ve manevi yardımda bulunarak kalp huzuru içine gireceğinize, mal ve mülkçe yeni zenginliklere kavuşacağınıza delalet eder.
ÇAYDANLIK
Rüyada kaynayan çaydanlık görmek, aile hayatında huzur ve mutluluğa işarettir. Çaydanlık ateşte değilse sonu çabuk gelecek sıkıntıya yorulur.
Bazılarına göre rüyada çaydanlık görmek dedikoduya işarettir. Rüyasında
çay danlık görmek, hakkında bazı dedikodular yapıldığına; çaydanlıktan çay doldurulduğunu görmek, kötü bir söz işiteceğine; çarşıdan bir çaydanlık satın aldığını görmek, bir kişi ile ağız tartışması yap acağına işaret eder.
ÇAYIRLIK, ÇİMENLİK
Rüyada çayırlık bir yeri görmek, zahmet çekilmeden elde edilecek rızka veya zahmeti az olan hanıma veya manevi ilme ya da devam eden sadakaya yorumlanır. Çeşitli yeşil otlar ve çiçekler ile bilinen çay ırlar, dünyaya ve dünya malına yorumlanır. Bazan da çayırlık, hazine ve Pazar gibi kendisinden dünya malı elde edilen yere yorumlanır.
Çayırlar arasından akan sular görmek, dinde yükselmeye delalet eder.
Rüyasında çay ır veya otluk bir yerde ot topladığını gören kimse, fakirse zengin olur, zengin ise itibarı daha da artar.
Rüyasında bir çay ırlıktan ötekine geçtiğini gören kimse, dünya arzusu ile bir çarşıdan diğer bir çarşıya veya bir sanattan diğer bir sanata geçer.
ÇAYLAK
Rüyada çaylak görmek, insafsız bir insanla yakın olmaya yorulur. Çaylağa sahip olmak ise mal ve mülk sahibi olmaya ifade eder.
Rüyada çaylağı tutuyor gibi görmek erkek çocuğa, çaylağın elinden uçup gittiğini görmek ise çocuğun ölü doğmasına işarettir.
Çaylak öldürmek, zalim ve insafsız birinin hakkından gelmektir.
Evinin damında veya bahçesindeki ağaçta bir çaylak tünediğini görmek, idareci veya hakim tarafından menfaat göreceğine delalet eder.
ÇEHİZ
Rüyada çehiz görmek sefere yorumlanır. Rüyasında çehiz sandığı görmek, askerlik çağında ise askere gideceğine, memur ise, başka bir yere tayin edileceğine; çehizlerin bir odada sergilendiğini görmek, evden taşınmaya veya bir ev satın almay a; çarşıdan çehiz satın aldığını görmek, büyük bir miras için bir başka memlekete gideceğine delalet eder.
ÇEHRE KIZILLIĞI
Rüyada görülen çehre kızıllığı, izzet ve şereftir.
Kendi çehresini kırmızı ve parlak görmek, hürmet ve itibar sahibi olmayı ifade eder.
Rüyada kadınlar gibi yüzüne kırmızı boya sürdüğünü gören erkeğin kadınlarda gözü olur ve çevresinden kötü tepki alır.
ÇEK
Rüyada çek görmek, iyi bir insanla tanışmaya fakat onun kadrini bilmemeye işarettir.

ÇEKİÇ, TOKMAK
Rüyada bir çekiç aldığını gören kimse çokça fazilet elde eder. Çekiç erbabı için yardım ve rızka yorumlanır. Bazan çekiç kötülüğe ve konuşurken karışan seslere yorumlanır.
Rüyada çekiç satmak mal kaybına, çekiç almak ise mutluluğa yorulur.
Çekiçle çivi çakmak çok sevinçli bir haber albaya, çekiçle bir şey kırmak ise zevk,
sefa ve eğlenceye işarettir.
Bir rivayete göre rüyada çekiç kullanmak yani herhangi bir yere çekiçle bir şey çakmak, geçici bir sıkıntı ve tasaya; çekiç sesi duymak ani bir davetle çağrılmaya işarettir. Çekiç görmek kuvvetli bir kimse ile tabir olunur. Bir kimseye çekiçle vurduğunu gören, büyük bir kimsenin yardımı ile birine üstün gelir.
Rüyasında çekiçle bir örs üzerindeki bir demiri dövdüğünü gören, kendisi demirci değilse, iki büyük kimse arasında söz taşır, birini ötekisi aleyhinde çekiştirir ve aralarında düşmanlık olmasına neden olur.
Çivi çakarken çekici eline vurduğunu görmek, maiyetindeki kimselerin kendisinden şikayetçi olduklarına; çivi çakarken veya çekici başka suretle kullanırken sapının kopup yere düştüğünü görmek, o işinden ayrılacağına ve ticaret yapıyorsa zarar edeceğine, evli ise eşinden ayrılacağına veya çocuklarından veya ev halkından birinin evden ayrılıp gideceğine işarettir.
ÇEKİLLİ ET
Rüyada dövülmüş et görmek, çalışarak bir şeyin neticesini istemeye, bazan bu rüya bekar için zevceye ve hamile kadın için de erkek çocuğa yorumlanır.
ÇEKİNMEK
Rüyada birisinden veya herhangi bir şeyden çekindiğini görmek, iyi ve isabetli kararlar vermeyi ifade eder.
ÇEKİRDEK
Rüyada çekirdek yemek, kötü sözlere veya dedikoduya maruz kalmaya yorulur.
Hurma çekirdeğini görmek, uzun ömre yorumlanır. Hurma çekirdekleri aynı zamanda güzel itikada yorumlanır.
Çekirdekler uzaklaşmaya ve ayrılığa da yorumlanır.
ÇEKİRGE
Rüyada çekirge, azap ve Allah’ın askeridir. Çünkü çekirge Musa (A.S.)’ın mucizelerindendir. Rüyada bir yerde çekirgenın çıktığını veya eza ve cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, o yere inecek kötü bir asker veya zararlı bir yağmurun yağmasına yorumlanır.
ÇEKMECE
Rüyada çekmece görmek, bekar erkek için evlenmeye, kız için de kendisini muhafaza edecek bir kocaya yorumlanır.
ÇEKMEK
Rüyada herhangi bir şeyi başka bir tarafa çektiğini görmek, çekilen şey iyi ise hayırdır. Kötü ise gören için iyi değildir.
ÇELENK
Rüyada görülen çelenk, kibirli olmanın size zararı dokunduğunu ifade eder.
Çiçekçiye bir çelenk siparişi verdiğinizi görmek, sizden sevgi ve iyiliklerini esirgemeyen insanları görmezden gelip, onları kırmakta olduğunuza işarettir. Bir ölüye çelenk gönderdiğinizi görmek, bir yakınınızdan iyilik görmeye yorulur.
Bir yere çelenk götürdüğünüzü görmek, götürdüğünüz insanlara nankörlük etmeye yorulur.
Rüyada çelenk satmak ailece mutluluğa, çelenk almak ise aranızın açık olduğu bir insanla tekrar dost olmaya işarettir.
ÇELİK
Rüyada çelik veya çelikten yapılmış şeyler görmek, daha gayretli olmanız ve büyüklerin tecrübelerinden mutlaka faydalanmanız gerektiğine dair uyarıdır.
ÇELİK BAŞLIK
Rüyada başında miğfer veya çelik başlık bulunduğunu gören kimse, malının eksilmeyeceğinden emin olur. İzzet ve şerefe kavuşur.
ÇELME
Rüyada birine çelme takmak, küçükken sizi çok kıran bir olayın etkisiyle karamsar bir insan olduğunuzu ve bunun en çok yine size zararı dokunduğunu ifade eder.
ÇELTİK
Rüyada çeltik görmek veya çeltik tarlasında dolaşmak, yakın zamanda maddi durumunuzda büyük gelişmeler olmasına işarettir.
ÇEMBER
Rüyada çember görmek, kısa sürecek hastalığa işarettir.
ÇENE
Rüyada çenesinin uzadığını gören kimse, kuvvetten sonra zayıflığa düşer. Çenenin sivrilmiş olduğunu görmek, hafızanızın zay ıflamasına işarettir.
ÇENGEL
Rüyada çengel görmek, geçimi sağlamaya veya neşeli bir topluluğa katılmaya yorulur.
Çengelde bir şey çıkarıp aldığınızı görmek, bir yakınınızdan yardım görmeye işarettir.
Bir çengele bir şey astığınızı görmek, yeni bir işte başarılı olmaya yorulur.
ÇENGEL SAKIZI
Rüyasında çengel sakızı çiğnediğini görmek, sonunda dedikodusu yapılacak bir mal elde edeceğine işarettir. Çengel sakızını çiğnemeden yuttuğunu gören, malını yiyip bitirir. Çengel sakızını bir yere koyduğunu gören, malını elden çıkarır.
ÇENGİ
Rüyada çengi görmek, iyi niyetinizin başkaları tarafından kötüye kullanıldığına fakat bir gün bunun karşılığını görmeye işarettir.
ÇERÇEVE
Rüyada bir resim çerçevesi görmek, etrafınızdaki dost veya iş ortaklarınızın size sıkı sıkıya bağlı olduklarına işarettir. Çerçeve görmek, aynı zamanda işlerinizin bu düzen içinde devam ettiğine de yorumlanır.
ÇERÇİ
Rüyada çerçi görmek, pek yakında çok istediğiniz bir şeyin ayağınıza gelmesine işarettir.
Rüyasında çerçiden bir şey satın aldığını görmek, bilmediği bir şey hakkında bilgi sahibi olacağına delalet eder.
ÇERKEZ
Rüyada Çerkez görmek, iyi bir komşuya veya işi bir eşe yorumlanır.
ÇEŞME
Rüyada suyu berrak ve temiz akan bir çeşme görmek, iç huzura kavuşmaya ve hayırlı haberle yorulur.
Çeşmeden akan su kirli ve bulanık olursa, rüyayı gören için keder ve sıkıntıya delalet eder.
Çeşmeden su almak iyi kazançtır.
Çeşmede yıkanmak sağlığa işarettir.
Çeşmeden su içmek ise başkalarının kazancına veya iyiliğine ortak olmak demektir.
ÇETE
Rüyada görülen çete, sinirlerinizin yıpranmış olduğuna işarettir.

ÇIBAN
Rüyada bir yerinizden çıban çıktığını görmek, işlerin karışmasına ve sıkıntı çekmeye yorulur.
Çıbandan irin aktığını görmek, hastalıktan iyileşmeye veya çoktandır içlendiğiniz birine içinizi dökmeye işarettir.
ÇIĞLIK
Rüyada çığlık sesi duymak, güzel haber almaya yorulur.
ÇIKIN
Rüyada çıkın görmek mala yorumlanır. Rüyada bir çıkın bulup açtığını görmek, yeni bir mal satın alacağına; bir çıkın bulduğunu görmek, piyango gibi bir paranın çıkacağına; bir çıkını başkasına verdiğini görmek, bir menfaat göreceğine işarettir.
ÇIKMAZ S OKAK
Rüyada çıkmaz bir sokağa girdiğinizi ve oradan nasıl çıkabileceğinizi düşündüğünüzü görmek, giriştiğiniz bir işte işlerin sarpa sardığına ve sermayenizin batma tehlikesinde bulunduğuna; memur iseniz yaptığınız yanlış bir işten dolayı amirleriniz tarafından çok fena azarlanacağınıza ve belki de işinizden olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunuza; halktan bir kimse iseniz mahalle halkı karşısında çok kötü bir durumda kalacağınıza delalet eder.
ÇIKRIK
Rüyada çıkrık görmek kız ile yorumlanır. Bir kadın çıkrık ile iplik yaptığını görse, hamile ise kız doğurur veya yakın akrabasından biri kız doğurur. Bir kadın iki masuralı bir çıkrık ile iş işlediğini görse, kız kardeşi ile birlikte evlenir. Çıkrığının kırıldığını gören kadının kızı veya kızkardeşi ölür. Erkeğin çıkrık kullanması kedere işaret eder.
ÇILBIR
Rüyada çılbır yemek, bir kız çocuğunuzun dünyaya geleceğine, bekar iseniz bir gençle tanışıp sonunda onunla evleneceğinize işarettir.

ÇINAR AĞACI
Rüyada görülen çınar ağacı, kadri yüce, evladı çok, iri yapılı ve faydalı bir
kimsedir.
Çınar ağacının yıkıldığını görmek, mazlum bir kimsenin haksızlığa uğramasına işarettir.
Çınar ağacının yandığını görmek, ölüm tehlikesi ile yorumlanır.
Ulu bir çınar ağacı görmek, o oranda iyiliğe ve geleceğinin parlak olmasına yorulur.
Kurumuş çınar ağacı görmek, büyük ve önemli bir kayba işarettir.
Çınar ağacına çıkmak, meslekte ilerlemeye veya yüksek makam elde etmeye yorulur.

ÇINGIRAK
Rüyada görülen çıngırak bir uyarıdır. Rüyanızda bir çıngırak sesi duymayı, yaptığınız veya düşündüğünüz bir işte bir terslik olduğunu anlatan bir uyarı olarak yorumlamak gerekir.
Bir kimseyi çağırmak veya bir eve geldiğinizi haber vermek için kapı çıngırağı kullandığınızı görmeniz, işlerinizi yoluna koymak için bazı teşebbüslerde bulunduğunuza ve bunda da başarılı sonuçlar alacağınıza işarettir. Çıngırak bazı tabircilere göre de aile içine yeni bir ferdin gireceğine dair bir ihbar veya bir çocuğun dünyaya geliş habercisi olarak da yorumlanmaktadır.
ÇIPA
Rüyada çıpa görmek, evde her işi ve hizmeti üzerine alan çalışkan bir hizmetçi ile yorumlanır. Bu rüyada görülen iyi ve kötü her şey buna kıyaslanarak tabir olunur.

ÇIPLAKLIK
Kirmani’ye göre kendisini çıplak ve bir iş için soyunmuş görmek, eğer bu iş dine ait ise, dünyadan menfaat görmeğe, fakat ahirette aksine delalet eder. Çarşıda veya bir takım kimseler arasında çıplak olduğunu ve cinsi organlarının meydanda olduğu için halkın kendisine baktığını ve herkesten utandığını görmek, herkesten sakladığı ve öğrenilmesini istemediği bir ayıbının ortaya çıkacağına işarettir. Bir mescitte soyunduğunu gören, günahlarından soyunur, bir rivayete göre de ibadete ve dini vazifelerine gayret eder.
Çıplak olup cinsiyet organlarının ve vücudunun bazı kısımlarını kapatacak bir şeyi olduğunu gören malının büyük bir kısmını kaybeder. Ancak geçinebilecek kadarı ile yetinir. Çırılçıplak olup üzerinde hiçbir şey olmadığını ve fakat kendisine bakılmadığı gibi, kendisi de cinsiyet organlarının açık bulunduğunu bilmediğini gören, eğer hasta ise iyileşir, kederli ise kurtulur, borçlu ise borcunu öder, zengin ise malını kaybeder, veya evini satar yahut eşinden ayrılır. Bir rivayete göre bu rüya tövbeye ve dünyadan göçerek ahirete yönelmeğe bazılarına göre ise, haram mal kazanarak başkalarının hakkını gaspedeceğine işaret eder.
Rüyada çıplaklık iç yüzün sağlamlığına yorumlanır. Bazan da insana pişmanlık verecek şeye yorumlanır. Bir kimse rüyada elbiselerini çıkardığını görse, o kimse öğüt verip dost görünen ve düşmanlığını gizleyen bir düşmanı olduğunu anlar.
Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gören kimse rezil olur. Bir yerde tek başına çıplak olduğunu görenin düşmanı onun hatasını araştırır. Ancak gayesine erişemez. Hasta olan bir kimse sarı renkli bir elbisesinden soyunduğunu görse, iyileşir. eğer soyunduğu elbise kirli ise, kederden kurtulur.
Bazı yorumcular, çıplak olmanın ithamdan kurtulmaktır derler. Ölmüş bir kimse rüyada çıplak bir halde görülse o şahıs dünyadan sevapsız gittiği halde cennete girer diye yorumlanır. Üzüntülü bir kimse, rüyada çıplak görülse, o kimse üzüntü ve kederinden kurtulur.
Bazı yorumculara göre rüyada çıplak olmak, çapkın olmaya yorumlanır. Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan sonra aydınlığa kavuşmaya yorumlanır.

ÇIRA
Rüyada çıra yakmak, bir dostunuzla aranızın açılmasına yorulur. Birisine çıra vermek, kazanca ve bundan başkalarının da istifade etmesine olanak tanımaya işarettir. Çıra söndürmek, yapılan bir işin başarıyla sonuçlanmasını ifade eder. Çırayı yere bırakmak, mal kaybıyla yorumlanır.
Rüyada çıra görmek hasrete yorumlanır. Rüyada çıra yakarak etrafını aydınlattığını görmek, uzaktan bir sevdiğinin geleceğine; çıranın söndüğünü görmek, hastalığa; çıra ile bir ateş yakmaya çalıştığını görmek, uzakta, gurbette bulunan birisinden bir haber alacağına işarettir.
Bazılarına göre: Rüyada çıra görmek acı ile yorumlanır. Rüyasında bir ateşi tutuşturmak için çıra yaktığını görmek, yakınlarının birinin hastalığı veya ölümü üzerine acı çektiğine delalet eder. Çıra görmek hayırlıdır, rüyasında çıray ı herhangi şekilde kullandığını gören iyi bir aile reisidir.
ÇIRÇIR DENEN ÇIKRIK
Rüyada bu çıkrığı görmek, ihtiyaçları gidermeye, salih nesle, karlı ve faydalı mala, bekarın evlenmesine yorumlanır.
ÇIRPMAK
Rüyada herhangi bir şeyi çırpmak, kederden kurtulmaya, sevince veya evliliğe yorulur.
ÇİÇEK
Rüyada çiçek görmek neşeye, mutluluğa ve güzelliğe yorulur, çünkü çiçek doğanın süsüdür.
Kederli kimseler için rüyada çiçek görmek, kederden kurtulmaktır.
Çiçeklerle dolu bir bahçe görmek, hayal ve ümitlerin fiile çıkmasına ve parlak geleceğe yorulur.
Saksıya çiçek dikmek, endişeden kurtulmaktır.
Solmuş çiçekler görmek, üzüntüye işarettir.
Başında çiçeklerden taç görmek, hayırlı bir nikaha ve dünya lezzetlerini tatmaya yorulur.
Kokulu çiçek görmek, vefakar bir dosta işaret eder.
Çok nadide ve güzel bir çiçek görmek, büyük insanlardan biriyle tanışmaya işarettir.
Çiçeği otlar arasında gizlenmiş görmek, başarının ve huzurun bazı küçük engellere takılmasına işarettir.
Kurumuş çiçek, hastalığı ve kısmetin az olmasını ifade eder.
Çiçek koparmak, bekar için evlenmeye ve aşkın lezzetini tatmaya yorulur.
Çiçek almak veya vermek, temiz ve hayırlı haber almaya işarettir.
ÇİÇEK DÖLLENME TOZU
Rızka ve hanımının hamile olduğuna yorumlanır. Hastanın çiçek döllenme tozu görmesi, onun şifa bulmasına yorumlanır.
Çiçek tozu rüya sahibinin elde edeceği maldır.
Ç İFTÇİ
Çiftçi olup ekin ektiğini gören, ticareti için çalışır. Ziraatçı görmek, helalinden kazançla yorumlanır. Tarlayı sürüp tohum ektiğini gören, hayır ve iyilik yapar. Bütün şartları tamam olmak üzere tarla sürmek ve ekmek nimet, ikbal ve devlet ile tabir olunur. Tarla sürdüğünü gören evlenir.
Cafer-i Sadık (R.A.)’a göre; rüyada çiftçi görmek beşşekilde yorumlanır. Helal rızk istemek, hay ır ve menfaat istemek, hastalık, büyüklük, helal kazanç.
ÇİFTLİK
Rüyada çiftlik görmek evlenmekle yorumlanır. Rüyasında bir çiftlikte olduğunu ve hayvanlara baktığını görmek, bekar ise yakında evleneceğine, evli ise çocuğu olacağına işarettir. Bir çiftçi ile konuştuğunu görmek, önemli bir işini çözmek için birisinden fikir alacağına; bir çiftlikte harman yerinde olduğunu görmek, çocukların mürüvvetini göreceğine; çiftlikte ekin ektiğini görmek, para kazanmak için bir yatırım yap acağına; çiftlikte bir ata bindiğini görmek, şiddetler istediği bir arzusunun yerine geleceğine işaret eder.
Bazı yorumculara göre çiftlik görmek, dünya nimetleri ile yorumlanır. Rüyanızda bir çiftlikte olduğunuzu ve atla çiftlik binalarını dolaştığınızı görmek, yapmay ı tasarladığınız önemli bir iş için incelemelerde bulunacağınıza işarettir.
Bir çiftlik binasında çiftlik kahyası ile konuştuğunuzu görmek, işinize bir yardımcı almayı düşündüğünüze veya evinize bir hizmetçi almak istediğinize yorumlanır. Bir çiftlikte traktör, saban ve benzeri ziraat işinde kullanılan alet ve araçlar görmek, iş yerinize veya evinize buzdolabı, çamaşır veya bulaşık makinası gibi ev araçları almak istediğinize işarettir.
Bir çiftlikte harman yerinde buğday demetlerinin harman edildiğini görmek, bu yıl kazancının bol ve bereketli olacağına delildir. Ürünlerin çuvallarla ambarlara taşındığını görmek, memur veya işçi ise ücretinin artacağına, tüccarsa kazancının fazlalaşacağına işarettir.
Bir çiftlik almak için sahibi ile pazarlık yaptığınızı görmeniz işinizi büy üteceğinize, memur iseniz terfi edeceğinize ve kadın iseniz çocuğunuz olacağına, bekarsanız evleneceğinize yorumlanır.
ÇİFTE TELLİ OYNAMAK
Bir düğünde veya bir eğlence yerinde çiftetelli oynadığınızı veya oynayanları görmek, sizin için hayırlı ve kazançlı olmayacak bazı girişimlerde bulunacağınıza ve sonunda zarara uğrayacağınıza işarettir.
“Ç İĞ” DENEN RUTUBET
Rüyada böyle bir rutubeti görmek, müjdeye yorumlanır.
Ç İĞNEMEK
Rüyada sakızdan başka herşeyi çiğnemek, hasta olmaya ve ondan dolayı midenin yediği şeyleri hazmetmemeye yorumlanır. Rüyada sakız çiğnediğini gören kimse, dedikodu ve hatta münakaşa ve şikayet konusu yapılan bir mal elde eder.
Ç İKO LATA
Rüyada çikolata yemek, sevinçli bir habere veya vücudunuzun tatlıya ihtiyaç duymasına işarettir.
ÇİLE
Rüyada çile çektiğini görenin işleri bozulur fakat kısa zamanda eskisinden daha iyi bur duruma kavuşur.
ÇİLEK
Rüyada görülen çilek, hoşlanacağınız misafirlere veya kazançlı bir işe yorulur.
ÇİLİNGİR
Rüyada çilingir görmek, saklayacağınız sırra veya başka birine yapacağınız yardıma işarettir.
Rüyada çilingir dükkanı görmek, uzun zamandır olması için uğraş verdiğiniz bir işin sonuçlanmasına yorulur.
Kapınızı açtırmak için bir çilingire başvurduğunuzu veya çilingiri eve getirip bir kap ıy ı açtırmaya çalıştığınızı görmek, bir iş hususunda iş ortağınızla veya bir dostunuzla yola çıkacağınıza veya bir para meselesi için alacaklılarınızla olan bir anlaşmazlığın halline çalıştığınıza, yahut içinden çıkamadığınız bir işten dolay ı bir bilirkişiye akıl danışmak zorunda kaldığınıza işaret eder.
ÇİM
Rüyada çimli bir sahada gezindiğinizi görmek, içinizde taşıdığınız bir hissin tekrar yeşerdiğine ve ümitlerinizin yakında gerçek olacağına yorumlanır.
ÇİMDİKLEMEK
Rüyada bir insanı çimdiklediğini gören, çimdiklediği adamın malına göz diker. Çimdiklendiğinde parmakları arasında kalan et miktarınca eline mal geçer.
Rüyada elini çimdiklemek, kardeşinin malına göz koymaya işarettir.
ÇİMEN
Rüyada görülen ve tanınmayan çay ırlı, çiminle ve sulu yerler din ve islamdır. Rüyada çimenlerin üstünde dolaşmak, umut edilmedik bir iş hakkında çok sevinmeye yorulur. Kuru çimenler, hayal kırıklığı ile yorumlanır.
Rüyada çimen görmek mutluluktur. Rüyada bahçenizi çimlendirdiğinizi görmek, zahmetsiz ve eziyetsiz kazanç elde edeceğinize, ev halkına rahat ve huzurlu günler yaşatacağınıza delalet eder. Bahçenizin her tarafına çeşitli çimenler ve çiçekler ektiğinizi, sarmaşıklarla süslediğinizi görmek, dünya varlıklarının her türlüsünden evinizi donatacağınıza ve çocuklarınıza yurt sevgisi aşılamak ve aile bağlarını kuvvetlendirmek için elinizden geldiğince çalışacağınıza işarettir.
Çayır ve çimen İslamiyet’in esasları olarak yorumlanır. Bu bakımdan rüyasında bahçenizi çimenle bezediğinizi görmek, kalbinizin İslamiyet’in her türlü manevi nimetlerinden faydalandığına ve kendinizi ahiret yolculuğunun şartlarına hazırlandığınız anlamına gelir.
Maddi dünyada da o kimse bütün dünya nimetlerinden faydalanır. Fakirse zengin olur, zenginse malı artar, çocukları salih amelli birer iyi evlat olarak yetişirler. Anne ve babalarına itaatli ve yurda faydalı bir kişi olurlar. Bu rüya sahibi ömür boyu hastalık nedir bilmez. Sıkıntı ve yokluk çekmez, onun bu mutluluğu bütün ailesini de aynı derecede mutlu ve sağlıklı kılar.
Rüyada çayır çimen görmek, bu türlü kıymetli bir semboldür. Bütün tabirciler bu rüyanın bu derece kıymetli oluşunda birleşmişlerdir. Çünkü çay ır ve çimen aynı zamanda cennetin süsünden ve ziynetinden dünyaya akseden bir örnektir.
Rüyada çimen görmek dünya varlığına işarettir. Rüyasında çimenlere uzandığını görmek, tüccar ise bol kazanca memur ise terfi edeceğine, hasta ise iyileşeceğine, yolcu ise ve yolda bir yolcusu varsa, döneceğine veya yola çıkacağına, halktan biri ise işlerinin iyileşeceğine, fakir ise hal ve vaktinin düzeleceğine delalet eder.
ÇİMENTO
Rüyada çimento görmek, elinize beklemediğiniz bir yerden bir miktar para geçeceğine ve bu para ile bazı yerlerde emlak ve arazi satın almak niyetinde olduğunuza işarettir. Çimentoyu karıştırarak bazı tamir işleri yaptığınızı görmek, yeni bir iş düşündüğünüze ve eğer bu işi yaparsanız bir miktar kazancınız olacağına yorumlanır.
ÇİNGENE
Çingene görmek eğlence ve gezi ile yorumlanır. Rüyasında bir çingene sergisinde bulunduğunuzu görmeniz, genç iseniz yakında bir gönül macerası geçireceğinize, orta yaşlı iseniz bir küçük geziye çıkacağınıza, yaşlı bir kimse iseniz evinizde ibadetle meşgul olacağınıza işaret eder.
Dul bir kadının veya evlenmemiş bir erkeğin rüyasında bir çingene görüp konuşması veya ona fal açtığını görmesi, çingenenin rüyada kendisine söylediği falın aynen çıkacağına veya hiç beklemedikleri bir tesadüf sonucu birisini severek evleneceklerine yorumlanır.
Rüyada çingene görmek havailikle yorumlanır. Rüyasında bir çingene kadından lavanta çiçeği aldığını görmek, eşinin baştan çıktığına; çingene kızını öptüğünü görmek, tanıdığı biri tarafından kıskanıldığına; bir çingene kızını oynattığını görmek, biri tarafından baştan çıkarılmay a çalışıldığına işaret eder. Bir çingene ile evlendiğini görmek, sevdiklerinden ayrılacağına, çingene kadının kendisini öptüğünü görmek eğer ayrı ise, eşinin veya sevdiğinin yakında evine döneceğine işarettir.
ÇİNKO
Rüyada çinko görmek mal ve servetle yorumlanır. Sürme çinkodan yapıldığı için bütün yorumu da çinko gibidir.
ÇİRKİNLİK
Rüyada çirkin bir şey görmek hayırlı değildir. Çirkin bir yüz görmek bir tehlikenin işareti sayılır. Kendinizi çirkin görmek ise bu rüyanın aksine, sizin iyi kalpli bir kimse olduğunuza ve yumuşak başlı, uysal bir kişiliğiniz bulunduğuna delildir. Çirkin bir hayvan görmek, yakında müjdeli bir haber alıp sevineceğinize yorumlanır.
ÇİROZ
Rüyada çiroz görüp yemek, bazı işlerinizi askıya aldığınıza ve çok sorumsuzca hareket ettiğinize işarettir. Böyle devam ederseniz işlerinizin bozulmaya yüz tutacağı tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunuzdan daha dikkatli davranmanız ve düşünceli hareket etmeniz gerektiğine delalet eder.
ÇİSENTİ
Yağmurlara, yerin ıslanmasına, bazan durumların düzelmesine, üzüntü, keder ve sıkıntının gitmesine yorumlanır.
ÇİŞ
Rüyada çiş ettiğinizi ve ettirdiğinizi görmek, feraha ve iyi haberlere yorumlanır.
Bir başka kimsenin çiş ettiğini görmek, sizin işlerinizin yolunda gitmesi için yakınlarınızın veya ailenizin yardımcı olduklarına işarettir.
ÇİT
Rüyada çit görmek birleşmekle yorumlanır. Rüyasında yeşile boyanmış çit gören, yakında evlenir. Beyaz çit görmek gurbette kimsesi varsa ona kavuşacağına işarettir.
Evinin etrafına bir çit yaptığını veya yaptırdığını gören, rızık darlığı yüzünden daha küçük bir kasabaya taşınmak zorunda kalır.
ÇİTLENBİK AĞACI
Rüyada çitlenbik ağacı görmek, YOLCULUĞA YORUM LANIR. Bir kimse kendisinin çitlenbik ağacına çıktığını görse hayra kavuşur. Yahut sevineceği bir sözü işitir.
Rüyada bir çitlenbik ağacından çitlenbik toplayıp yediğinizi görmek, sevdiklerinize karşı beslediğiniz samimi hislerin karşılık göreceğine, sizi seven kimselerin çoğalacağına ve çok sevdiğiniz bir kimse ile kısa bir yolculuğa çıkacağınıza delalet eder.
ÇİVİ
Rüyada çivi görmek birkaç türlü yorumlanır. Rüyasında çivi bulunduğunu gören bir kardeş bulur. Yere çivi çaktığını görenin kardeşi evlenir. Arkasına çivi çakıldığını görenin iyi huylu bir oğlu olur ve adı dünyada meşhur olur.
Rüyada çivi görmek din ve dünya işlerinde sebata delalet eder. Elinde demirden, bakırdan, altından, gümüşten, dökmeden, kemikten veya ağaçtan bir çivi olduğunu ve onu bir yere çaktığını gören, ya evlenir veya sadık bir dost edinir. Çaktığı çivinin yerinde kuvvetli ve sağlam kaldığını görmek, murada ermeğe, isteklerinin olmasına işarettir. Bir tahtaya veya bir direğe bir çivi çaktığını gören kötü ve yalancı bir kimseden sadık olmasını ister.
Rüyada görülen çivi demirden ise rüya sahibinin işleri aksi gider. Eğer ağaçtan veya kemikten ise kuvvete ve iyi hale delalet eder. Elindeki demirden çiviyi bir yere çaktığını görenin bir oğlu olur. Bu çocuk ilim ve hikmet tahsil eder. Bir altın veya gümüşten bir çivi çaktığını gören, zengin olur ve ticaretle para kazanır.
Rüyada çivi devlet büyüğü ile tabir olunur.
ÇİVİT
Rüyada çivit görmek ve çivitle boyanmak, gam ve keder; çivit yemek, hastalık ve afete yorumlanır.
ÇİYAN
Rüyada çiyan görmek, halk arasında ikilik çıkarmaya çalışan zayıf bir düşmanla yorumlanır.
Rüyada bir çiyan tuttuğunu veya bulduğunu gören böyle bir insanla konuşur. Yorumcular çiyan görmenin hayırsız olduğunda birleşmişlerdir.
ÇİZME
Evlenmeye, yolculuğa ya da rütbeye yorumlanır. Bir dükkandan bir çizme satın aldığınızı görmek, yeni bir iş için bir teklif alacağınıza; birisine bir çizme hediye ettiğinizi veya onun için bir çizme satın aldığınızı görmek, bir kimse ile bir iş anlaşması yap acağınıza işarettir.
ÇİZMEK
Rüyasında ustura ile kulaklarını çizdiğini veya çizdirdiğini görmek, üç şekilde yorumlanır. Zaaf, mal, refah. Vücudundan bir yeri ustura ile çizdirip bundan kan çıkmadığını görmek, istemediği bir emrin olacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre: Ustura ile çizmek, bir kimse ili bir şarta girdiğine delalet eder. Eğer çizilen yerden kan akmazsa şart yerine gelmez. Bu rüya çocuklar için terbiye etmek, büyükler için ise malının elinden çıkmasına yorumlanır.
ÇOBAN
Rüyada görülen çoban halkın büyükleridir. Çobanı görmek şanın yüceliğine, insaf ve adaletle davranmaya yorumlanır. Koyun sürüsünü otlatırken bir hayvanını kurdun kaptığını ve ötekilerin de kaçtığını görmek, o yerden hükümetin zulmünden dolayı halkın kaçtığına delalet eder. Danyal (As) diyor ki: Koyun
çobanlığı ettiğini gören hay ır ve menfaate nail olur. Beygir çobanlığı memuriy ete, merkep çobanlığı berekete ve hacca gitmeye delalet eder.
Rüyasında çoban olup, hayvan sürülerini güttüğünü gören, bir memuriyete girer; bir çobanla konuştuğunu görmek bir iş bulmak için bir yere başvurduğuna veya işinden ayrılıp, başka bir işe gireceğine delalet eder. Sürülerini otlatırken bir ağaca yaslanıp kaval çaldığını gören veya bir çobanın çaldığı kavalı dinleyen; ölümünü beklediği bir kimsenin ani ölümünden dolayı onun mirasına konar.
Başka bir yorumcuya göre: Rüyasında çoban olup koyun güttüğünü görmek, bulunduğu işte baş olacağına, çoban olup kaval çaldığını görmek, emrinde bulunanlara veya arkadaşlarına hayrı dokunacağına, koyunları sürerek köye getirdiğini görmek, bulunduğu yer halkı tarafından sevildiğine işarettir.
ÇOBAN DEĞNEĞİ
Rüyada değnek görmek, kötülemeye ve bir şeyi başa kakmaya yorumlanır.
ÇOCUK
Rüyada çocuğunu kaybeden kadını görmek, ferahlığa, sevince ve yüceliğe işaret eden bir mahzunluktur.
Rüyada kız çocuk doğurduğunu görmek, fakirlik ve zaruretten kurtulmaya yorulur.
Erkek çocuk doğurduğunu gören kimse hastalıktan ve kederden kurtulur.
Çocukla oynadığını görmek, iyi bir haber alacağına, kendisinin çocuk olduğunu görmek, uzun bir ömür süreceğine; bir okulda çocuklarla birlikte oyun oynadığını veya bir sıra teşkil edip geziye çıktığını görmek, ev halkından hayır göreceğine; sokakta bırakılmış bir bebek bulup evine getirdiğini görmek, o eve kısmet ve mutluluk geleceğine; yetimhaneden bir çocuk aldığını görmek, bulunduğu mevkiden daha üstün bir yere çıkacağına işaret eder.
ÇOCUK ARABASI
Rüyada çocuk arabası görmek yolculuğa işarettir. Rüyasında bir çocuk arabası alıp evine getirdiğini görmek, bir yolculuğa çıkmak için hazırlandığına, çocuk arabasının içinde çocuk olduğu halde onu sürdüğünü görmek, uzaktan bir yolcusu geleceğine veya bir haber alacağına, çocuk arabasını boş olarak görmek, evli ise bir çocuğu olacağına, bekar ise evlenmeye işarettir.
ÇOCUK DÜŞÜRMEK
Bir kimse rüyasında bir erkek, çocuk düşürdüğünü görse, tahsilini tamamlamaya çalıştığına ve muradına kavuşacağına delalettir. Bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi hayır değildir. Bir rivayete göre, elinden malı gider, diğer bir rivayete göre de kocası ölür. Bazıları demişlerdir ki, bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi, zahmet ve meşakkatten kurtulmasına delalet eder.
ÇO LAKLIK
Rüyada iki elinin çolak olduğunu gören kimse, büyük bir günah işler.
Rüyada çolak görmek, çalıştığınız işte düşündüğünüzü bulamadığınız için üzüntü duymakta olduğunuza, bu yüzden ümitsizliğinizin artacağına ve bundan kurtulmak için temiz ve iyi kalpli dostlarınızın yardımına başvuracağınıza yorumlanır.
ÇO RAP
Giyilmemiş çorap mal ve vakardır. Görülen çorap eski ise zekat ve sadakasını vermeyerek malın helak olmaya yaklaşmasına işaret eder. Çorabın kokusu kötü olursa o kimse kötü isimle anılır.
Çorapsız ayakkabı giydiğini gören kimse sıkıntı çeker.
Çorap çıkaran iftiraya uğrar. Yamalı çorap, cesur ve başarılı olmaya yorulur.
Rüyada siyah çorap görmek ve giymek zengin bir kimse ili evlenmeye; beyaz çorap görmek ve giymek güzel biri ile evlenmeye; kırmızı çorap görmek ve giymek iyi bir kimse ile evlenmeye; yeşil çorap görmek ve giymek namuslu bir kimse ile evlenmeye; nakışlı çorap giymek iyi huyları olan biri ile evlenmeye delalet eder. Çorabını bir yere düştüğünü ve oradan çıkaramadığını ve yalın ayak yürüdüğünü görmek, keder ve sıkıntı ile saygı görememeye, bir rivayete göre eşinin ölümüne delalet eder. Çorabını birine verdiğini görenin eşi vefat eder. Bir tek çorap giyip onunla yürüdüğünü görmek, niyet ettiği yolculuğu yapamayacağına işaret eder. Eski çorap görmek, yeni çorap görmekten daha hayırlıdır.
Çorap görmek hile ile de yorumlanır. Rüyanızda bir dükkandan çorap satın aldığınızı görmek, bir malınızın hile ile elinizden alınacağına işarettir. Rüyada çorap gören bir kişi görmeniz, hakkınızda kötü şeyler düşünen ve tasarlayan bir kimse ile karşılaşacağınıza yorumlanır.
Bir çorabı söktüğünüzü görmek, hakkınızda kurulan tuzakları anlayarak bunlardan kurtulmaya çalıştığınıza; çorap ördüğünüzü görmek ise başka biri hakkında kötü bir şey düşündüğünüze delalet eder.
Bazılarına göre; rüyada bir çorap giydiğinizi görmek başkaları tarafından fenalığa uğrayacağınıza; çorabı ayağınızdan çıkarmak, kötülüklerden kurtulacağınıza; çorapla yatağa girip yattığınızı görmek, düşmanlarınızdan kaçınmanız gerektiğine; bir çorap ördüğünüzü görmek, başkaları hakkında bazı kötü şeyler düşündüğünüze; başka birinin çorap ördüğünü görmek de bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Rüyada bir çorabı diktiğinizi (yamadığınızı) veya söktüğünüzü görmek, her türlü fenalık için emniyette bulunduğunuza işarettir.
ÇORBA
Rüyada çorba görmek, bugünlerde işlerinizin çok karışık ve içinden çıkılmaz bir halde olduğuna delalet eder.
Çorba içtiğinizi görmek karışık bir iş içinde olduğunuza; çorbayı içerken üzerinize döktüğünüzü görmek, çok kötü bir durumla karşılaşacağınıza; çorba pişirdiğinizi görmek, işleriniz hakkında bazı kötü şeyler düşündüğünüze; başka birine çorba ikram ettiğinizi görmek, başkaları tarafından işlerinize karışıldığına delalet eder.
ÇÖ KÜNTÜ
Rüyada bir yerin, bir çatının aniden çöktüğünü görmek, çevrenizde birlikte iş yaptığınız bir firmanın aniden iflas ettiğini duyarak üzüleceğinize ve onun çöküşü, iflası ile sizin de bir çok zararınız olacağı için ticari durumunuzun sarsılacağına işarettir.
ÇÖL
Çöl görmek yalnızlığa işarettir. Rüyada ucu bucağı görünmeyen bir çölde yalnız başınıza kaldığınızı görmek, ailenizden uzaklaşıp tek başınıza yaşamayı istediğinize delalet eder. Çölde bir deve üzerinde seyahat ettiğinizi görmek, geleceğinizin garanti altında olmadığına, sonunun nasıl biteceğini bilmediğiniz ıstıraplı bir hayat süreceğinize işarettir.
Çölde kervanla seyahat etmekte olduğunuzu ve suyunuz kalmadığı için, susuzluktan bitkin bir halde su bulmaya çalıştığınızı görmek, işsiz bir durumda olduğunuza ve geçim sıkıntısı çektiğinize ve para kazanmak için birçok yere başvurup çareler aradığınıza delalet eder. Çölde bir suya rastlayıp kana kana su içtiğinizi görmek para kazanacak bir işe girdiğinize ve sıkıntınızın kalmadığına delalet eder. Bu rüya manevi şekilde gönül sıkıntılarınızın kalmadığına delalet eder. Bu takdirde çölde suya kavuştuğunuzu görmeniz bu iç sıkıntılarınızdan da kurtulacağınıza işarettir.
Rüyada çöl görmek sakin bir hayata delalet eder. Rüyada bir çölde yalnız başınıza yürüdüğünüzü görmek, sakin ve sessiz bir hayatı sevdiğinize; çölde kaybolduğunuzu görmek, geleceğinizden kaygı duyduğunuza; çölde birkaç arkadaşınızla bulunduğunuzu görmek, arkadaşınız tarafından sevildiğinize; çölde bir deve üzerinde gittiğinizi görmek sıkıntı içinde olduğunuza işarettir.
ÇÖ MLEK
Nimetlerini komşularından ve insanlardan gizlemeyen adama yorumlanır.
Çömlek, rızık ve geçimle ilgilidir. Rüyasında bir çömleği olduğunu görmek, malının ve parasının artacağına delildir. Bir çömlekte herhangi bir şeyi sakladığını görmek, eline geçecek parayı tasarruf edeceğine ve böylece sıkı sıkı saklayacağına delalet eder.
ÇÖMLEKÇİ
Çömlekçiyi rüyasında gören zulüm yapmayı seven insandır. Bir çömleğin kırılmış olduğunu görmek, böyle bir insandan kurtulmaya delalet eder.
ÇÖP
Rüyada çöp görmek hayra yorumlanır. Rüyada çöp görmek, işinde başarılı olması için gayret sarfettiğine; bir çöpçü tarafından çöplerin toplandığını veya çöpçüye çöp verdiğini görmek, kendisine yeni bir kazanç yolu tavsiye edildiğine; çöpçünün bağırarak sokaktan geçişini ve çöplerin kapısının önünde dağıldığını ve orayı kirlettiğini görmek, rızık bereketine işarettir.
ÇÖPÇÜ
Rüyada çöpçüyü görmek, fakir için hayırdır. Rüyasında çöpçü olup evlerden veya sokaklardan çöp topladığını gören, büyük bir mevkiye ulaşır veya evlatlarından hayır görür. Bir çöplükte çöpleri seçerek bir çuvala doldurduğunu görmek, mesleğinde daha bilgili bir kişi olmak için, bir meslek kursuna devam ettiğine delildir. Bir çöp kamyonunu kullandığını gören, bir meslek kursunda öğretmenlik veya bulunduğu işte amir, müdür, ustabaşı mevkilerine geçer. Çöpler arasında kıymetli bir şey aradığını görmek, amirlerinin kendisinden veya yaptığı işinden memnun olduklarına işarettir.
ÇÖPLÜK
Rüyada çöplük görmek, mala yorumlanır. Bir kimse çöplükte olduğunu görse veya çöplüğü satın alsa yahut miras olarak eline geçse ya da evini içinde oturulmayacak derecede pislik içinde görse ve o kimse de hasta veya helak olacağından korkuyorsa kurtulur. Yahut da dünya malını toplamaya başlar. Eğer bu rüyayı gören fakirse, zengin olur veya bir mirasa kavuşur. Eğer bekarsa evlenir.
ÇÖREK
Rüyada çörek görmek, az bir kazançtır.
ÇÖREK OTU
Rüya sahibinin sıhhatli ve afiyetli olmasına yorumlanır.
ÇUKUR
Rüyada derin bir çukur içinde gittiğini gören kimseye, güçlük ve kederden sonra genişlik ve güzel bir geçim isabet eder.
Rüyada çukur görmek iyi değildir. Rüyasında bir çukura düştüğünü ve çıkamadığını görmek, işlerinin bozulacağına; çukurdan çıktığını görmek, bozulan işlerinin düzeleceğine; bir çukur kazdığını görmek, işlerini ihmal ettiğine, kendisini eğlenceye kaptırdığına; bir çukuru doldurduğunu görmek, bir tehlike geçireceğine; su dolu bir çukur görmek, tehlikenin uzaklaştığına; içinde (akrep ve yılan gibi) tehlikeli hayvanların bulunduğunu çukur görmek, iflas edeceğine delalet eder.
ÇUKUR DOLDURMAK
Bir kanalı doldurarak orayı geçilecek bir hale getirdiğini gören rızkını ve kuvvetini koruyarak onu uygun bir şekilde harcar. Bir yolu, evleri yıkarak doldurduğunu gören, zulüm eder. Bir evi yıkarak toprak yığını haline getirdiğini gören, karısın boşar. Bir yolu yıkıp doldurarak tanınmaz ve geçilmez bir hale getirmek çok günah işlediğine işarettir.
ÇUKUR KAZMAK
Rüyasında birini içine atmak için bir çukur veya kuyu kazan, bir hile yapar ve o hilesi tekrar kendisine döner. Bir su yolu kazdığını gören, geçimi için hükümete başvurur. Bir gölün suyunu oraya akıtmak için başka bir göl kazıldığını görmek, bir devlet büyüğünü işinden alarak yerine bir başkasını tayin etmeğe delalet eder. Bir duvarın dibini kazdığını gören, mal kazanır; bir taşın altını kazdığını gören, bir kötü kimse ile iş yapar, bir madende kazı yaptıını gören, o madenin malından elde eder.
ÇULHA
Rüyada çulha görenin, yolculuğu ve işindeki mihnet ve meşakkati çok olur. Bazan da halkı çalışmaya gayret ve harekete teşvik eder.
Rüyada çulhayı görmek, işlerin kolaylığına, elbiselere, yolculuğa, tereddüde yorumlanır. Bazan da çulhayı görmek hastanın ölümü ve kabre girmesine yorumlanır.
ÇULLUK
Rüyada çulluk görmek biriyle tanışmaya işarettir. Rüyada çulluk kuşu görmek
size eş veya yardımcı olacak biriyle tanışacağınıza delalet eder. Çulluk avladığınızı görmek, bir çocuğunuz olacağına ve bir haber alacağınıza delildir.
Bazılarına göre, çulluk görmek, güzel, akıllı, zeki ve dedikodu.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ