19.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -G- harfi

  • İslami rüya tabirleri -G- harfi için yorumlar kapalı
  • 1.353 GÖRÜNTÜLEME

GALİP GELMEK 
Rüyada birini yendiğini görmek, sevinç ve üzüntüyü yenmeye, sıkıntıdan kurtulmaya, hasta ise hastalıktan iyileşmeye yorumlanır.

GAMMAZLIK
Rüyada gammaz bir adam görmek, hoşnutsuzluğa, dostların arasının açılmasına yorumlanır.

GANİMET
Rüyada bir ganimete kavuştuğunu görmek, sevinmenin, bir rızka kavuşmanın, bolluğun, malının çoğalmasının belirtisidir.

GAZ ÇIKARMAK
Rüyada sessizce gaz çıkarmak, yani yellenmek, hatalı bir söz söylemeye yorumlanır. Bir kimsenin başka birinin çıkardığı gazı kokladığını görmesi, o kişi yüzünden bir sıkıntıya uğrayacağına işarettir.
Kendi evinde gaz çıkardığını gören, ailesiyle hafif şekilde sözle bozuşacak demektir. Gazın pis kokusu, çirkin şeylere yorumlanır.

GEBELİK
Rüyada kadının kendisinin gebe olduğunu görmesi, kendi işlerine devam ederek bundan dolayı malının artmasına, övülmeye, izzet ve övgüye kavuşmaya yorumlanır.
Erkeğin, kendisini gebe olduğunu görmesi, insanlardan gizlenen ve fazlalaşıp ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere yorumlanır.
Gebelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa yorumlanır.
Erkeklerin gebeliği, alim için ilminin fazlalığına, sanatkar için hiç kimsenin yap amay acağı bir şeyi yapmasına yorumlanır. Bazen de erkeğin gebeliği, onun üzüntü ve kederine ve düşmanıyla komşuluğuna yorumlanır. Bazen de gebelik, aşk ve muhabbete yorumlanır.
Gebelik gerek kadın gerekse erkek için her halde iyidir.
Dul kadın ve genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine yorumlanır.

GECE
Rüyada görülen gece, işsizliğe ve boş durmaya yorumlanır.
Gece karı kocayı bir araya getirmeye de yorumlanır. Gündüz karı kocanın ayrılmalarına yorumlanır. Karanlık gece, sap ıklıktır.
Gece ile gündüz birbirine zıt iki kimseye yorumlanır.
Bazen gece ile gündüz iki düşman ve iki kuma kadına yorumlanır. Bazen de gece rahatlığa ve gündüz meşakkate yorumlanır. Bazen gece nikaha bazen de boşanmaya yorumlanır.
Bazen gece ölüme de yorumlanır. Çünkü Allah (C.C.), uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini keser.
Gece ile gündüz iki adil şahide yorumlanır. Çünkü gece ile gündüz halka şahitlik ederler.
Rüyada sabah olduğunu gören kimse hasta ise, hastalıktan kurtulur veya ölür, mahpus ise, hapisten çıkar, günahkar veya kafir ise günah ve küfründen tövbe eder. Ticaretinde durgunluk varsa ticareti canlanır.

GECE KUŞU
Rüyada gece kuşu görmek, alim ve dindar olduğu halde, din ve ilmine layık olmayan, münasebetsiz işlerle uğraşan, yolunu şaşırmış bir adama işarettir.
Gece kuşu tutmak veya satın almak, böyle bir kimseyle ahbaplığa yorumlanır.

GECELİK
Rüyada gecelik görmek, izzet, ferahlık ve sevince, bekar kimse için, evlenmeye yorumlanır.

GEÇİT
Rüyada dar bir geçitten geçmek zorunda bulunduğunuzu ve oradan birbir zorlukla geçtiğinizi görmeniz, çok zor ve halli mümkün olmayacak gibi görünen bir işinizin başarı ile sonuçlandığını göreceğinize ve bu suretle işlerinizin yolunda gideceğine delalet eder.

GELİN
Rüyada gelin veya güveyi görmek, evlenmeye, iyi ve kazancı bol işlere veya dünya işleriyle çokça meşgul olmaya işarettir.
Evli kadının kendini gelin olarak görmesi, güzel bir kız çocuğu doğurmaya veya iyi bir işe başlamaya yorulur.
Genç ve güzel bir gelin görmek, helal mal ve serveti, meşru kazancı ifade eder.
Çirkin ve yaşlı gelin ise haram mal ve gayrı meşru kazanç işaretidir.
Rüyada görülen gelin süslü olursa, bolluk ve ucuzluk alametidir.

GELİNCİK
Rüyada gelincik, alçak, zalim, kalbi katı ve merhameti az olan kimse ile yorumlanır. Evine gelincik girdiğini gören kimsenin evine hilekar birisi girer. Rüyasında bir gelincik tarlasında olduğunu görmek, beklediği bir işin hemen çok kısa zamanda olacağına; eğer gelincik toplayarak demet yapıyorsa, malının artacağına; topladığı gelinciklerin yaprakları dökülüyorsa, işlerinde zarar edeceğine işarettir.
Rüyada bir kırda gelincik tarlası ve öbek öbek açmış gelincikler görmek ve onları toplayarak demet yapmak, bütün arzularınızın yerine geleceğine; eğer gelinciklerin açma vakti ise, ferah günlere kavuşacağınıza; vaktinde değil ise, kısa bir müddet için sıkıntılı günler geçireceğinize, ancak bu günlerin gelinciklerin açma zamanına kadar süreceğine işarettir.

GELİNCİK ÇİÇEĞİ
Rüyada gelincik çiçeği görmek, rengi kırmızı olduğundan ateşe veya deveye yahut üzerinde siyah ben bulunan gül gibi yanağa yorumlanır.

GEM
Rüyada gem görmek, sanatkar için tedbirli olmaya ve malca kuvvete yorumlanır.
Rüyada gem görmek, şeref ve yükseklik işaretidir. Gem aldığını, bulduğunu veya yaptırdığını görmek, şeref ve itibarın artmasına yorulur.
Birisinin ağzına gem vurmak, o kimseyi kendi terbiyesi almaya yorulur.
Ağzında at gibi gem olduğunu görmek, tedbirli, ciddi, disiplinli ve boşboğazlıktan sakınan biri olmaya işarettir.
Atın geminin kırıldığını veya kaybolduğunu görmek, şeref ve makamdan noksanlık olmasına işarettir.

GEMİ
Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluştur.
Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse kurtuluşa erer ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur.
Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine yorumlanır. Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere yorumlanır.
Gemi cehalet ve fitneden kurtaran İslam’a yorumlanır. Bazen de gemi imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola yorumlanır.
Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o şahıs dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir şahıs hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, Musa (A.S.)’ın Hızır (A.S.) ile gemiye binmek kıssasına binaen bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi onda öğrenir.
Borçlu bir kimse bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eğer geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatırına gelmediği bir yerden ona rızık ihsan eder.
Gemi ağır yükleri taşıyan deveye, güç işlerin kolaylaştırılmasına ve korkudan emin olmaya yorumlanır. Gemi bazen de mescide, halkın toplandığı çarşı ve pazara yorumlanır. Rüyada görülen gemiler, Hz. Peygamberin (S.A.V.) ehli
beytine muhabbet etmeye yorumlanır. Çünkü onlar kurtuluş gemisidirler. Gemi, ayık olarak girip, sarhoş olarak çıkılan meyhaneye de yorumlanır.
Vazifesinden alınmış bir kimse, rüyasında gemiye bindiğini görmüşse, önemli bir devlet görevine atanır ve yeni işinde geminin sağlamlığı ve genişliği kadar güçlü olur. Rüyada görülen geminin karadan uzaklığı, onun görevinden geç alınacağına işarettir. Bu rüyayı memur, olamayacak birisi görmüşse, kurtulacağı bir korku içinde bulunur.
Hayatının sonu gelen bir kimse rüyasında gemiye bindiğini görmüşse, bu onun ömrünü uzatır.
Rüyasında geminin battığını ve bir tahta parçasına tutunarak kurtulduğunu gören kimse, işinde ve görevinde tehlikeler yaşar ve sonra tekrar düzelir.
Rüyasında gemi battığında, tahtalarının dağıldığını gören rüya sahibinin babası, amcası ya da değerli akrabaları hakkında bela ve uğursuzluk vardır. Geminin battığının görülmesi, salimen yapılan yolculuk da sayılabilir.
Rüyada görülen boş gemiz, ticarette kazanç ve fayda demektir.
Rüyasında bir yelkenli ile denizi geçtiğini gören kimse, kendisine üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar.
Rüyada deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin güzel bir şekilde gittiğini görmek, her açıdan ve herkes için hayırlıdır.
Bekar biri rüyasında bir gemi satın aldığını görse, evlenir. Rüyada görülen geminin küreği, onu elinden gören kimse için ilmi ifade eder. Rüyasında havada giden gemiye bindiğini gören kimse ölür. Rüyasında bir gemide öldüğünü gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan emin olur.
Hasta olan bir kimse rüyasında ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o kimse dünya fitnelerinden kurtulur. Bir öğrenci, rüyasında hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi ondan öğrenir.
Bu rüyayı borçlu bir kimse görürse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi dağılır. Bir dar gelirli görmüşse, hatırına getirmediği bir yerden ona bir fayda gelir.
Rüyada gemi görmek, ana, baba, hoca, öğretmen, mal, ev, eş ve kadını ifade eder.
Rüyada görülen gemiyi helak olmaktan kurtarmak, yapılan iyi işleri, sanat veya işte elde edilen başarıyı ifade eder.
Gemi görmek, korku ve ümide de işarettir.
Rüyada görülen geminin demirden veya bakırdan olması, geminin ifade ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasını veya rahatlığının devam etmesini, bazısının demirden, bazısının da ağaçtan olması ise, geminin ifade ettiği kimsenin şüpheli olmasını ifade eder.
Rüyada Nuh Aleyhisselam’ın gemisini görmek, ferahlık, sevinç ve yağmurun yağmasını ifade eder. Rüyayı gören zalim biri ise kıtlık ve belayı ifade eder.
Rüyada gemi görmek sekiz şekilde tabir edilir. Evlat, baba, eş, binmek, ferah, emniyet, içki, şarkı söylemek. Eğer rüya gören gemiden selametle çıkarsa, bu sekiz şeyin iyi olması ile yorumlanır. Gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini gören, halk arasında iyi karşılanır ve sözü dinlenir. Eğer dümeni iyi kullanmadığını görse, bu bir rivayete göre, zarar, ziyan ve tehlikeye yorumlanır.
Bir gemide olup karada yürüdüğünü görmek, işinde ayrılık, nikahta haram, faydasız yolculuk veya hastalıktır. Bindiği geminin havada uçtuğunu gören kimse ölüme yaklaşmış demektir. Bir geminin kan içinde olduğunu ve kendisinin de o gemide bulunduğunu gören bir hastalığa tutulur.
Bazılarına göre; geminin çeşidine ve cinsine göre yorumları vardır. Genellikle gemi cesur ve kahraman bir kadın ve bazen büyük bir erkekle kıyaslanır. Büyük gemiler, ticaret ve yolcu gemileri görmek hayırlıdır. Küçük gemiler, eşkıya, yol kesici, savaş ve fitre; yatlar zevk ve eğlence; üç direkli gemiler evlenme; parçalanmış gemiler keder; batık gemiler ise kurtuluş ile yorumlanır.
Rüyada gemiye binmek isteğe kavuşmaktır. Eğer gemi küçük olursa istenilen de küçük; büyük olursa büyük olur. Batan bir gemiden denize düşen bir adamın tahta parçasına sarılarak karaya çıkması, eğer tüccar ise önce zarar edip sonra kazanacağına; memur ise önce işinden ayrılıp sonra yine işine gireceğine; ölüm derecesinde hasta ise iyileşeceğine; zengin ise malını kaybedip sonra tekrar elde edeceğine; fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyileşeceğine delalet eder. Gemide yalnız başına kaldığını gören evlenir.

GEMİCİ
Rüyada gemici görmek, yalancılık ile yorumlanır.

GEMİ DEMİRİ
Rüyada gemi demiri görmek, çözüm, azim ve selamet ile yorumlanır. Geminin fırtına sırasında demir atarak tehlikeden selamete erdiğini görmek de aynışekilde yorumlanır. Bir gemi demiri satın aldığını gören, olaylar içinde kendi çapında söz sahibi olur ve her hususta işlerini yürütür.

GEMİ DİREĞİ
Rüyada gemi direği gören kimsenin bütün işleri bir devlet adamı veya devlet idaresi ile ilişkilidir. Geminin direğinin sağlam, kuvvetli ve yüksek olduğunu görmek o kişinin ödevinde sağlam ve azimli olduğuna; eğrilmiş görmek işinde eğriliğine; kırılmış görmek ölümüne; değiştirildiğini görmek görevinden alınarak yerine başkasının getirileceğine delalet eder. Gemi direğine çıktığını görmek, o kişi aracılığı ile büyük bir hayır ve menfaat göreceğine, gemi direğinden indiğini görmek o kişiden zarar göreceğine delildir.

GEMİ HALAT VE ZİNCİRİ
Rüyada görülen gemi halat ve zinciri selamet, kurtuluş, kuvvet ve dayanma ile yorumlanır. Gemi zinciri veya halatını yeni, sağlam görmek, selamet ve kurtuluş sebebinin elde edileceğine, halat veya zincirin eski veya çürük olduğuna, halat veya zincirin koptuğunu görmek, dayandığı şeyin elden çıkmasına delalet eder. Halat ve zincir görmek bazı yorumculara göre de yolculuk anlamına gelmektedir. Bir gemi zinciri veya halatı satın aldığını gören veya bunlardan birini her nasılsa elde eden yolculuğa çıkar. Halat veya zincir uzun ise yolculuk da uzun, kısa ise
yolculuk da kısa sürecek demektir. Uzun ve yeni kuvvetli bir zincire veya halata sahip olduğunu gören yolculuklarda selamete erişir ve hayırlısı ile geri gelir. Halat ve zincirin eski olması bu rüyanın tersidir.

GEMİ YELKENİ
Halid El-Isfahani’ye göre; rüyada, geminin yelkenlerinin açık olması, rüya sahibinin halk arasında ünlü bir kişi ve söz sahibi olduğuna işarettir. Yelkenleri toplu ve bağlı görmek, bu rüyanın aksinedir. Kendi eliyle yelkenleri açtığını görmek, ün kazanmak için hayırlı işler yapmak isteğine ve halka yardımda bulunacağına; yelkenleri kendi eliyle topladığını görmek, kötü ve gereksiz bir iş ile eski ününü halk arasında kaybettiğine delalet eder.
Bir kimsenin rüyasında yelken açtığını görmek, günahlarından kurtulmasına işarettir. Yelken, geminin gidişine sebep olduğu gibi mal da insanın hareketinin ölçüsü olduğu için yelken açmayı mal ile tabir edenler de vardır. Açtığı yelkenin rüzgarla dolduğunu gören, kazanç için bir işe başlar ve kazandığı parayı da biriktirir. Yelkenin rüzgarla bazen dolup bazen boşaldığını görmek, bazen kazanca, bazen de zarara işarettir. Dolu ve şişkin bir yelkenin birden bire boşaldığını görmek, rüya sahibinin malının elinden gideceğine delalet eder.
Gemide bir yelken açıp bunu iyi idare ettiğini gören, evini, işlerini iyi idare eder. Eğer tüccar ise alış verişinde intizam olur. Açtığı yelkeni iyi yönetmediğini gören, işlerinde de başarılı olamıyor demektir.
Rüyasında yelkenin parçalandığını görmek, rüya sahibinin işlerinin karışacağına, yelkenin delinip rüzgarı tutmaz olduğunu görmek, bir hastalık veya bir felaket yüzünden para harcayacağına; yelken yaptığını ve yeniden diktiğini, yelkeni tamir ve yamadığını görmek, bozulan işlerinin düzeleceğine ve çalışırsa başarılı olacağına delalet eder.

GENÇ
Rüyada görülen genç adam kişinin düşmanıdır. Eğer o genç beyaz olursa gizli düşmandır. Esmer olursa zengin bir düşmandır, köylü olursa, kaba ve hoyrat bir düşmandır. Kuvvetli ve tanımadığı birisi ise, kuvvetli ve çetin düşmanlarıdır.
Genç görmek, hileye veya yaramaz bir düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin
galebe çalmasına, bazen de nimete ve Allah (C.C.)’a şükretmeye yorumlanır.
Bir kimse rüyasında tanımadığı genç bir adamı görürse, bu halkın da sevmediği biridir. Bir kimse rüyasında gördüğü bir kimseyi sevdiyse, o kimse halkın sevdiği bir düşmandır.
Bir kimse rüyasında genç bir adamın kendisine yukardan aşağıya doğru baktığını görürse, o genç adam rüya sahibine galip gelmeyi başaran bir düşmandır.
İhtiyar bir kimse, rüyasında gençleştiğini görürse, büyük bir eksiği olur.

GENÇ KADIN
Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar içen yine kadın cinsinden bir düşmandır.
Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek, hatıra gelmedik bir yerden sevinç haberi işitmeye yorumlanır. Rüyada güzel cariye görmek hayır, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlığa yorumlanır.
Vücutlu, etli ve canlı genç kadın görmek, umulan hayra kavuşmaya yorumlanır. Rüyada kafir ve genç bir kadın gören kimse, utanmakla beraber sevinç haberi işitir. Eğer asık suratlı bir genç kadın görse, ürkülecek dehşetli bir haber işitir.
Zayıf bir genç kadını gören kimseye, üzüntü, keder ve fakirlik isabet eder. Çıplak bir genç kadın gören kimse, ticaretinde zarar ederek bütün insanların yanında rezil olur.
Bakire bir kıza rastladığını gören kimse, hasılatı çok olan bir işe sahip olur. Yahut çok kazançlı bir alış veriş yapar.
Genç bir kadın, rüyada yaşlı bir kadına dönüştüğünü görse, onun bu rüyası dinin güzelliğine yorumlanır. Yaşlı bir kadın gençleştiğini, kendisine kuvvet ve şehvet geldiğini ve kendisiyle cinsi münasebette bulunulduğunu görse, o kadının dini bağları kuvvetlenir. Eğer bu münasebet haram bir yolla olursa, hissettiği kuvvet ve şehveti miktarınca onun dünyaca işi kuvvetleşir.

GERDANLIK
Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna yorumlanır. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala yorumlanır.
Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna; eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğuna yorumlanır.
Gerdanlık takınmak, cimriliğe yorumlanır. Bazen de gerdanlık takınmak mülke, çocuğa kavuşmaya ve emanete yorumlanır.
Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve bezektir.
Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görse, müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilir. Veya emaneti kabul eder.
Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye yorumlanır. Eğer gerdanlık ile birlikte gümüşten bir boyun bağı da görülmüşse, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğini ifade eder. Eğer gerdanlık gümüş ve mücevherden ise, mal ve refahla beraber devleti, demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyeti ifade eder.
Rüyasında yarısı altından gerdanlık alıp boynuna taktığını gören kimse, hacca gider. Gerdanlık yalnız altından olursa muradına erişir. Boynunda altın gerdanlık olduğunu gören, eğer kötü bir adam ise, suç işlemekle tanınmış kimse olacağına; boynunda herhangi bir madenden gerdanlık görenin yine kötülükle tanınmış olup işlerini kötülükle yapacağına ve emanete hiyanet edeceğine delildir. Bu rüya iyi insanlar için aksine yorumlanır.

GERDEK
Rüyada evlendiğinizi ve gerdeğe girdiğinizi görmek, iş hayatınızın zorluklar içinde geçeceğine, sermayeniz kısıtlı olduğu için yeni bir paralı ortağa ihtiyaç duyduğunuza fakat ummadığınız yerden bir destek alarak çok yakında bütün bu sıkıntıları atlatacağınıza işarettir.

GERGEDAN
Rüyada gergedan görmek, büyük bir devlet adamına yorumlanır. Rüyada gergedan çektiğini gören kimse, zorba birinden haksız mal elde eder. Rüyasında gergedana bindiğini gören kimse, aynı vasıfları haiz bir kişiye galip gelir veya ona zulmeder.

GERGEF
Rüyada gergef görmek, başınızdan bir nikah geçeceğine, yahut ani bir kararla işinizden ayrılarak yeni bir hayata başlayacağınıza delildir.
GERİNMEK
Rüyada gerinmek, bir işten usanmaya ve tembelliğe yorumlanır. Rüyada ölünün gerinmesi, o ölünün azabının evlad ve geri kalanlarına ait olmasına yorumlanır.
Gerinmek, kibirlenmeye, böbürlenmeye ve dinsizliğe yorumlanır.
Rüyada gerinen, hasta ise ondan korkulur, sağlam ise hasta olur.

GEYİK
Kadınların rüyada gördükleri geyik, ister erkek ister kız olsun güzel evlada yorumlanır.
Bir kimse rüyada geyik yavrusunu avlasa veya kendisine hediye olarak verilse yahut satın alsa, o kimse bir rızka erişir. Yahut bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur ya da borçlusuna galip gelir. Geyik aldığını gören kimse, mirasa kavuşur ve çok hayra erişir.
Rüyada geyik görmek, taç, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye yorumlanır. Çöl, dağ ve serhatlarda dolaşıp helal lokma yiyen garip bir insana yorumlanır. Bu rüyayı görenin yiyeceği ve içeceği helal maldan olur. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görse vali ve reis olur.
Rüyasında geyiği kendi evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendirir. Geyiğin derisini yüzdüğünü gören kimse faziletli bir kadına kötülük eder.
Bir kimse rüyasında bir geyiğin üzerine sıçradığını görürse, o kimsenin eşi ona hep isyan eder. Rüyada bir geyiği olduğunu gören kimse helal bir mala sahip olur, iyi bir insanla evlenir.
GEĞİRMEK
Rüyada geğirmek, hakikatı olmayan bir sözdür. Bazen de fakir için zenginliktir.
GIYBET ETMEK
Bir kimseyi rüyada gıybet etmek, iyilikleri iptal etmeye yorumlanır. Çünkü gıybetin iyilikleri iptal etmesi, ateşin odunu yakması gibidir.

GİTAR
Rüyada gitar çaldığını görmek, evinde geçimsizlik olduğuna, başka birinin gitar çalıp kendisinin dans ettiğini veya dinlediğini görmek, bazı dedikodular işiteceğine ve üzüleceğine delalet eder.
Bazılarına göre: Rüyada gitar görmek veya çalmak, sizde saklı olan bazı kabiliyetinizi açıklamak fırsatını elde edeceğinize, bu suretle çalıştığınız muhitte saygın bir insan olarak tanınacağınıza, gitar sesi duymak, pek yakında beklediğiniz müjdeli bir haber alacağınıza işarettir.

GİYMEK
Rüyada bir şeyi giymek, “Şu sırlar hakkında Allah’tan korkun. Bir kişi bir sırrı gizledi zaman, Allah, ridasını o kimseye giydirir. Eğer sakladığı sır hayırsa mükafatı hayır, kötülükse cezası da şerdir.” hadisinin işaret ettiğine göre, rüya sahibinin iş ve durumuna yorumlanır.
Beyaz elbise heybet, vakar ve övünmektir. İplikli elbise izzet, yücelik ve rütbedir. Eğer iplikli elbise ölü üzerinde görülürse o elbise Cennet ipeğidir. Altınla işlenmiş elbise düşmana galibiyettir.
Siyah elbise ululuk ve yüceliktir. Yeşil elbise şehitlik mertebesidir.
Pamuk elbise sünnettir. Yün elbise sefadır. Ancak yün elbise sert, kaba ise ve onu giyen kimseye yakışmıyorsa, o zaman bu rüya fakirlik veya zillettir. Keten elbise nimettir. Damgalı elbise büyük bir mektuba, yücelmeye, mal ve çocukla beraber sevince yorumlanır.
Bir kimsenin rüyasında, üzerine giydiği elbisede uğursuzluğu ifade eden bir şey bulunmadığı taktirde, yenisi eskisinden hayırlıdır. Rüyada kadınlara mahsus elbiselerin bekar erkekler üzerinde görülmesi, o elbise miktarınca kadına; erkeklere mahsus elbisenin de bekar kadın üzerinde görülmesi, o elbise miktarınca kocayı ifade eder.
Rüyada sarığı ayağına sardığını veya ayakkabısını başına giydiğini gören kimsenin başına uğursuzluk ve bela gelir.
Rüyada görülen düğmeli elbise, şiddetli veya dağılmakla kaybolmuşşeyleri toplamaya veya bekar kimse için evlenmeyi ifade eder.

GİYOTİN
Rüyada giyotin denilen ölüm makinasını görmek, uzak bir yerden hay ırlı bir haber alacağınıza veya çoktan beri haber alamadığınız bir yakınınızın evinize geleceğine delildir.

GİZLEMEK
Rüyada bir şeyi gizlemek, nifaka vayahut kötü iş sebebiyle gizlenmeye yorumlanır.

GİZLENMEK
Bir eve girip gizlendiğini gören kimse, taziye edilir. Bir kimse rüyada gizlense bir kız çocuğu olur.
Rüyada gizlenmek, gizlendiği şey üzerine yorumlanır. Bundan dolayı kendisinin bir dağda gizlendiğini görmek, kadr-u kıymeti olan bir kimseye itimat etmeye ve ona dayanmaya yorulur.
Bir ağaca dayanarak gizlendiğini gören, alim bir kimseye meyleder. Rüyayı görenin hanımı hamile ise bir kız çocuğu dünyaya gelir. Bazen de gizlenmek, nifaka ve kötü amelleri söylemeye yorumlanır.

GİZLİ SÖZ DİNLEMEK
Rüyada gizli sözlere kulak verdiğini görmek yalan ve koğuculuğa yorumlanır.
Bir adam bir takım sözler işitip bunlardan en güzellerini seçerse müjdeye kavuşur.
Rüyada birisinden bir söz işitip bunu da işitmemiş gibi göstermek, yalan söylemeye ve bu yalanda devam etmeye alamettir.

GOCUK
Rüyada bir gocuk satın alarak giydiğinizi veya birisine bir gocuk hediye ederek ona giydirdiğinizi görmek, bir kimsenin size ait mallarda gözü olduğuna, her fırsatta bunu ele geçirmek istediğine işarettir.
GONCA
Rüyada bir çiçek goncası görmek, sevabı çok olan bir işe girişeceğinizeveo işi yapmakla halk nazarında saygın bir kimse olarak tanınacağınıza; goncayı alıp göğsünüze takmak, murada ermeye; koklamak ise bir tanıdığınızdan işiniz hususunda yardım göreceğinize delildir.

GONDOL
Rüyada bir gondola bindiğinizi görmek, yakında bir geziye çıkacağınıza; seyahatte iseniz yakında yurda döneceğinize; yeni bir iş kurmak veya bir memuriyete girme teşebbüsünüz varsa başaracağınıza delalet eder.
GORİL
Rüyada görülen goril, düşmanla yorumlanır. Rüyanızda bir gorille karşılaştığınızı görmek, rakiplerinizin sizi alt etmek için fırsat beklediklerine; eğer goril size saldırmış ve bir yerinizi yaralamış ise, rakiplerinizden çok zarar göreceğinize; goril sadece size bakarak uzaklaşmış ise, rakiplerinizin size zarar vermeden iş hay atınızdan çekileceklerine işarettir. Bir rivayete göre goril görmek, yeni bir iş sahası açıp o işte başarılı olunacağına delalet eder.
GÖBEK
Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına, babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği sanatına yorumlanır. Bazen de göbek görmek, görenin hanımına veya kapalı olan cüzdanına yorumlanır.
Göbek, rüya gören kişinin eşi yahut sevdiği ve arzu ettiği şey veya kimsedir. Bir kimse rüyasında göbeğinde çirkinlik veya güzellik, ya da kötü bir hal bulunduğunu görürse, bu onun eşinin, arzu ettiği şeyin veya sevdiği kimsenin güzellik veya çirkinliğidir.
Rüyasında kendi eliyle göbeğini açtığını gören kimse, cüzdanını açar. Rüyada göbek görmek, sevinci ve gizli şeyleri de ifade eder. Rüyada iki göbeği olduğunu gören kimse iki kez evlenir.
Rüyasında göbeğinde ağrı bulunduğunu gören kimse, annesini veya babasını kaybeder. Ya da anne ve babasının bulunduğu şehirden uzağa gider.
Gurbette bulunan bir kimse bu rüyayı görmüşse bu, o kimsenin bulunduğu şehirden kendi şehrine geri dönmesini ifade eder.

GÖÇ ETMEK
Rüyada göç ettiğinizi görmek, çok önemli bir değişikliğin arefesinde bulunduğunuza, bir müddet sıkıntı çekerek sonradan feraha kavuşacağınıza, başınızda bazı dertler olduğu için çok ihtiyatlı olmanız gerektiğine işarettir.
GÖÇMEN
Rüyanızda göçmen görmek, yapmak istediğiniz bir yolculuktan size zarar geleceği için şimdilik ertelemeniz daha uygun olacağını gösterir.
GÖĞE ÇIKMAK
Rüyada çıkmak, inmenin aksinedir. Bundan dolayı rüyada yüksek bir yere çıktığını gören kimse, çıktığı miktarca –mevki ve itibardan düşer. Bazen de bu rüya, kendisine zulmetmeye yorumlanır.

GÖĞÜS GÖRMEK
Göğüs, misafire veya zevceye yahut büyük kimselerin toplanacakları rütbeye yorumlanır.
Rüyada görülen göğüs darlığı, sapıklıktır. Bazı yorumcular, insanın göğsünün genişliği cömertliğe, darlığı da, cimriliğe yorumlanır, dediler.
Rüyada göğsün taş olduğunu gören kimsenin kalbi katılaşır. Göğüs genişliği, zulme de yorumlanır.
Göğüs, üzüntü, keder ve ferahlık evidir. Bundan dolayı bir kimse göğsünün geniş olduğunu görse, sevince erer. Göğsünün dar olduğunu gören kimseye üzüntü, keder ve sıkıntı erişir.
Rüyada göğüs üzerine bükülmek, nifaktır. Rüyada görülen göğüs, ilim, mal veya kişinin sinesinde sapıklıktan sakladığı şeyi ifade eder.
Bir kimse rüyasında sevgilisinin göğsünde yattığını görürse, o kimsenin göğsünden şikayetini ifade eder. Rüyasında göğüs gören o kimse, hasta ise şikayette bulunduğu hastalığından kurtulur. Rüyada görülen göğsün güzelliği, başkasını kendisine tercih etmeyi ifade eder.
Rüyasında göğsünde ağrı bulunduğunu gören kimseye, işlediği bir günahtan dolayı azap vardır. Bu kimse, malını israf eder ve bundan dolayı da azaba uğrar.
Rüyada göğsünde gizli bir şey taşıdığını ve onu ifşa edemediğini gören kimse bekarsa evlenir ya da birisine aşık olur.

GÖK
Rüyada göğe yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allah-ü Teala Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya yorumlanır. Bazen de, imam ve sultana, alime, ana-babaya, eşe, efendiye ve arzu ettiği şeye yaklaşmaya yorumlanır.
Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görse, o kimse şahadete ve bununla beraber şeref ve medhe kavuşur. Allah’ın (C.C.) yardımıyla kurtuluşa erer.
Bir kimse rüyada gökte olduğunu görse, emir ve yasak sahibi olur. Yeryüzüne bakmak için göğe çıktığını görse, yüksekliğe kavuşur, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşer.
Göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bol olmasına yorumlanır. Göğün sararması ise, o sene hastalığın olmasıdır.
Göğün demirden görülmesi, o senenin yağmurunun azlığıdır.
Rüyada göğe bakmak, dünya meliklerinden birisine bakmaktır. Doğu ve batı taraflarına baksa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazen de o kimse büyük saltanata kavuşur.
Düz olarak göğe çıktığını gören kimse, beden ve malında noksanlığa düşer. Kaplayarak ve meşakkatsiz göğe çıktığını gören kimse, devlet ve saltanata kavuşur. Düşmanının şer ve hilesinden emin olur.
Göğe çıkıp oradan inmediğini görse, ölümü yaklaşmasına işarettir.
Ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu gören kimse, inşallah cennete girer.
Bir kimse rüyada gökten nur çıktığını görse, o yer halkının hidayetine, gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklığına yorumlanır.
Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatını keşfetmeye ve ona muttali olmaya, ahiret işlerine ihtimam göstermeye yorumlanır.
Rüyada göğün yarılarak, içerisinden ihtiyar birisinin çıktığının görülmesi o yer halkına gelecek hayrı, ucuzluk ve bollukla beraber dostluk ve sevinci ifade eder. Genç birisinin çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesini ve aralarından düşmanlık ve bölücülüğün meydana çıkmasını ifade eder.
Rüyasında göğü dişleriyle tuttuğunu gören kimsenin, kendisine yahut malına bir noksanlık erişir, yahut erişemeyeceği bir iş talebinde bulunur veya amiri tarafından gazaba uğrar.
Rüyasında göğe çıkıp, orada dolaştığını gören kimse astronomi ilmini ve gizli ilimleri öğrenerek halk arasında meşhur olur.
Rüyada göğün yeşillendiğini görmek, o yıl tarım ve ürünün bol olmasına, göğün sarardığını görmek ise o yıl hastalığın olmasına işaret eder.
Rüyasında gök tarafından bir iple asılı olduğunu gören, yerden ayrıldığı kadar saltanat ve nimet kazanır.
Gökyüzünde bir iple asılı olduğunu gören, başarıya ulaşır ve hayır görür. Göğün kapılarını açık görmek, duasının kabul edileceğine, bereketli yağmurlara ve mahsulün bol olacağına işarettir.
Gökyüzündeki yıldızların birbirine karıştığını ve yerlerini değiştirdiklerini görmek, milletler arasında savaş çıkacağına işarettir. Gökyüzüne asılı bir takım fenerler ve kandiller görmek, bunları milletlerin büyükleri, ilim adamları olarak kabul edersek, bunlardan birisinin birden bire söndüğünü görmek, o büyüklerden birisinin öleceğine işaret eder. Bunlardan bir çoğunun söndüğünü görmek, veba, kolera gibi salgın hastalıklardan birisinin çıkması veya büyüklerden bir kaçının ölmesi ile yorumlanır.
Bir kuşun üzerine binmiş olarak gökyüzüne doğru uçtuğunu görmek, hayırlı bir şekilde işinde yükseleceğine, memursa terfi edeceğine, işçi ise ücretinin artacağına, tüccar ise kazancının bollaşacağına, ev kadını ise rızkının artacağına, hasta ise iyileşeceğine, gurbette ise sılaya döneceğine delalet eder.
Göğün rengini beyaz görmek bereket ve nimettir. Yeşil görmek hayır ve bolluktur. Sarı görmek hastalıktır. Kırmızı görmek savaş ve kan alametidir. Siyah görmek kıtlık ve darlıktır. Gökyüzünün renkten renge girip durmadan değiştiğini görmek,
o yerde büyük bir karışıklığın çıkacağına işarettir.
Gökyüzünde büyük çizgiler halinde kırmızı işaretler görmek, o yerin devlet başkanının başarılı işler yaparak halkı mutlu edeceğine delalet eder.
Gökten buğday, un ve benzeri şeylerin yağdığını görmek, berekete ve çok büyük bir nimete ulaşacağına delalet eder. Gökyüzünde bir takım kandillerin yandığını görmek, dünyadaki insanlardan büyük bir kitlenin savaşıp öleceklerine işarettir.
Gökyüzünden yere doğru salınmış ip, zincir gibi şeyler görmek, Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) kullarını kurtarmak için uzattığı ipler din, İslam, sünnet, farz ve vacipler olarak kabul edilmiş olup, rüya sahibi bu iplerden birine sarılır ise, sırat köprüsünden kolayca geçeceğine işarettir. İnsanlardan bir çoğunu bu iplere asılmış ve tutunmuş olarak görmek, halkın hak dini İslam’a nefislerini teslim ettiklerine işaret sayılır.
Bir kimse rüyasında, bulunduğu yerden bir direğin yükselerek göğe kadar ulaştığını görse, bu onun duasının kabul edildiği anlamına gelir.
GÖ K GÜRLEMES İ
Rüyada yağmursuz gök gürlemesi, korkuya yorumlanır.
Bazen gör gürlemesi, güzel vaade ve hayırlı işlere yorumlanır.
Gök gürlemesini gören kimse borcunu öder. Hapis ise hapisten kurtulur,
Rüyada işitilen şimşek sesi, düşmanlığa ve rüya sahibinin dinindeki noksanlık ve malındaki zararına yorulur.
GÖL
Göl, yolcu için yolculuğun mümkün olmamasına yorumlanır. Küçük göl, zengin bir kadınla tabir edilir. Yine göl, iyi geçinmeyi seven, servet sahibi bir kadınla tabir edilir. Çünkü göl akmayan ve içerisine düşeni boğup kenara da atmayan bir yerdir.
Rüyasında bulanık suyu olan bir gölde elini ve yüzünü yıkadığını gören kimse, kısa bir hastalık geçirdikten sonra iyileşir. Göl üzerinde göl çiçeklerinin açtığını görmek murattır.
GÖ LGE
Gölge, abid, zahid ve hafız olan alime yorumlanır. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve rızka kavuşur. Kadının rüyada gördüğü göle, onun kocasıdır. Kocası olmayan bir kadın rüyada gölgeye çekildiğini görse, saygıdeğer ve servet sahibi birisiyle evlenir.
Rüyada vücudunda güneşin hararetini hissedip gölgeye çekildiğini gören kimse, üzüntüden kurtularak rahatlığa kavuşur. Gölgede bulunduğundan dolayı üşüdüğünü ve oradan çıkıp güneşli bir yerde oturduğunu gören kimse, fakirlikten kurtulur. Çünkü soğukluk fakirliktir.
GÖ MLEK
Rüyada gömlek görmek, kişinin dinine, maişetine yahut Allah (C.C.)’tan korkmasına ve ilmine ya da müjdeye yorumlanır.
Rüyada bir adamın gömlek giymesi o adamın evleneceği kadına ve kadının gömlek giymesi, onun evleneceği kocaya yorumlanır.
Gömlek, kişinin din ve dünyaca durumudur. Bir kimsenin rüyada onu kolsuz olarak giymiş olduğunu görmesi, fakir olduğu halde dininin güzelliğine yorumlanır.
Rüyada gömleğinin yakasının yırtık olduğunu gören kimseye, inşallah ahirette büyük mükafat ve çok sevap erişir. Beyaz gömlek dindir.
Rüyasında bir gömlek giydiğini ve sonradan o gömleği yırttığını gören kimsenin eşine ihtiyacı kalmaz. Eğer o gömlek sökülüp dikişi ayrılmışsa, eşi veya ortağının
o kimseden ayrılacağını ifade eder.
Rüyada kırmızı görmek giymek, şöhrete; sarı gömlek giymek hastalığa işarettir.
Rüyasında kısa bir gömlek giydiğini ve bunun dizlerini örtmediğini gören kimse dininde kusur eder.
Siyaha boyanmış gömlek giymek, giyen kimse için üzüntü ve kederi ifade eder.
Rüyasında gömleğini ters giydiğini gören kimsenin durumu değişir.
GÖMMEK
Rüyada değer bir şeyi veya parayı toprağa gömmek, beklemekte olduğunuz bir işin gerçekleşmeyeceğine, değer kazanması için beklettiğiniz bazı mallardan zarar edeceğinize işarettir.
GÖ MÜLMEK
Rüyasında sağ olduğu halde gömüldüğünü gören kimse rakibine üstün gelir. Bir toplumun bir kişiyi gömdüklerini görmek o kişinin ölümünün istendiğine delalet eder. Genellikle bütün gömülme rüyalarında hayır yoktur.
Bazı yorumculara göre; rüyada gömülmek, on şekilde tabir edilir. Fakirlik, yolculuk, tatil, zina, zayıflık, mazeret, düşmanlık, sıkıntı, işlerin bozulması, günah. Rüyada düşmanını gömdüğünü gören ona üstün gelir. Hayvan cinsinden bir şeyi gömdüğünü görmek pişmanlığa, bir rivayete göre bir şey almaya; taş gibi bir şeyi gömdüğünü görmek, malını sonu olmayan bir şeyde harcamaya yahut emanet vermeye delalet eder.
GÖ NDER
Rüyada resmi veya özel bir binadaki bir göndere bayrak çektiğinizi görmek veya göndere çekilen bayrak töreninde bulunmak, askerlik yoklamasına gitmediğiniz için cezalanacağınıza; kadın iseniz sizi bu yakınlarda milli savunma hizmetine çağıracaklarına veya sosyal bir hizmet yapmak için bir derneğe girmek istediğinize yorumlanır.
GÖNÜLLÜ
Rüy anızda bir savaş için veya angarya bir iş için gönüllü yazılan kimseleri görmeniz, son zamanlarda artık işinizin sarpa sardığına, içinden çıkamadığınız bir duruma girdiğiniz için iyice şaşırıp bunaldığınıza işaret eder.
GÖRÜCÜ
Rüyada evine görücü geldiğini görmek, eğer evde bir genç kız varsa çok yakın bir zamanda evleneceğine; bekar ise kendisinin yakında bir evlilik yapacağına, evli ise eve bir hizmetçi alacağına işarettir.
GÖRÜMCE
Rüyada görümce veya baldız görmek, ailenize yeni bir ferdin katılacağına işarettir. Görümce ve baldız aynı zamanda eve girecek yeni bir ferahlığa da yorumlanır.
GÖZ
Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sap ıklık yolunu gören kalp gözüdür.
Bir kimse rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görse, çok dindar ve salih bir kimse olduğuna yorumlanır.
Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir. Az görmek sahibinin yakında mala muhtaç olacağına ve boşta kalacağına yorumlanır.
Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyay ı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapamayacağına yorumlanır. Eğer bu rüyay ı gören bir felakete uğramışsa kendisini felaketten kurtaracak birisini bulacağına yorumlanır. Nitekim halkın çoğu, körlerin elini tutarak, ona hizmet
etmekle rahatlığa kavuştururları.
Rüyada gözlerinin güzel olduğunu gören kimse, hidayet, ilim ve basiretle rızıklanır. Eğer yanında hasta olan bir çocuğu yahut hanımı veya sevdiği bir kimsesi varsa hastalıktan iyileşir.
Rüyasında kötü bir kimseye göz ucuyla baktığını gören kimse, o kişiyi aldatır veya ona kin tutar.
Rüyasında gözünün demirden olduğunu gören kimse, namus perdesini yırtar ve halk içerisinde ona şiddetli bir keder isabet eder.
Rüyasında gözünün koyu renkte olduğunu gören kimse, dostunun eşine yan bakar.
Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görmek, o kimsenin erkek kardeşinin, oğlunun veya yakınlarının ölmesine işarettir.
Rüyada gözlerinin ağrıdığını görmek, dinende yaptığı eksiklik ve kusuru ifade eder.
Rüyasında gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, dinini veya malınııslah eder, ya da o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir.
Bir kimse rüyasında gözünün insanların hepsinden daha kuvvetli ve keskin olduğunu hissederse, o kimse daha hayırlı birisidir.
Bir kimse rüyasında gözlerinde beyazlık bulunduğunu görmüşse, ona üzüntü ve keder vardır, ya da o kimse sevdiği bir kimseden ayrılır.
Rüyasında kalbinde bir göz bulunduğunu gören kimse hikmetli şeyler biliyor demektir.
Rüyasında başka bir kimsenin gözünü yediğini gören kimse, o kimsenin malını yer.
Rüyasında iki gözünde de kirpik bulunmadığını gören kimse, islam dinine zarar verir.
Rüyada göz oymak, uzun ömrü; göz çıkarmak, gözde meydana gelecek ağrıyı işaret eder. Rüyada gözlerini tedavi ettirdiğini gören beş olaydan biri ile
karşılaşır: Dini kuvvetlenir, malı artar, yolcusu gelir, çocuğu olur, gözleri kuvvetlenir. Süs için gözlerine sürme çektiğini gören kimse, kendisine ün getirecek iyi bir iş yapar, bekar ise evlenir, fakir ise eline helal mal geçer.
Kalbinde bir göz olduğunu görmek, o kimsenin iyi yolda olduğuna işarettir. Gözlerini yediğini görmek, malını yemek ile yorumlanır. Gözlerinde kirpik olmadığını görmek, şeriata aykırı davrandığına ve Allah’ın inayetinden yoksun olduğuna yorumlanır. Göz kapaklarının kenarlarının beyazladığını görmek, baş kısımda bir azasının hastalanacağına işarettir.
Olduğundan daha büyük bir gözü olduğunu veya başka birinde böyle bir göz olduğunu görmek, Allahü Teala (C.C) Hazretleri tarafından hidayete eriştiğine delildir. Gözlerinin yerinden fırlayıp bir kişinin üzerine düştüğünü görmek, o kişiyi iyice tanıyacağına işarettir.
GÖZ AĞRISI
Rüyada görülen göz ağrısı geçim darlığı, güçlük, unutkanlık veya dince noksanlıktır.
Rüyasında gözünün kör olmaya yaklaştığını farkeden, hakkında söylenecek bir sözün sevabına nail olur.
Rüyasında gözünde ağrı hisseden kimsenin evladı tarafından üzüntü ve sıkıntılar meydana gelir.
GÖZALTI
Rüyasında gözaltında olduğunu gören kimse hayra ulaşır. Kendi evinde bulunuyorsa daha da hayırlıdır. Göz hapsinden kurtulduğunu görmek, iyidir.
Bazı tabircilere göre; göz hapsi koruyucular ve korunmakla tabir olunur. Rüya sahibi kendisini göz hapsinde tutanların hallerine ve tavırlarına bakarak bu rüyayı tabir etmelidir. Eğer gözaltındaki kimseyi gözetenler güzel yüzlü, hayır sahibi kimseler ise hayra, çirkin ve sert kimseler ise şerre delalet eder.
GÖZE, KAYNAK
Rüyada görülen su kaynağı, eğer rüya sahibinin durumu belli değilse nimet, hayır, bereket, arzu ve maksada kavuşmaktır.
Durumu belli olan bir kimse rüyada evinin içerisinde bir takım gözelerin kaynadığını görse, o kimseye bir musibet isabet eder ve ev halkı onun için üzülüp ağlarlar.
Bir kimse rüyada bir kaynaktan abdest aldığını görse, o kimsenin rüyası hayırdır.
Rüyada berrak bir göze gören kimse, tahsildar olur. O gözenin evler arasında aktığını görse, rızka ve o kimseye gönderilecek hayırlı bir şeye yorumlanır.
Rüyasında bir kaynak suyundan abdest alan kimse, üzüntülü ve kederli ise üzüntüden kurtulur. Korku halinde ise, emin olur. Hasta ise iyileşir. Borçlu ise, borcunu öder. Günahkar ise, günahları affolur.
GÖZ DOKTORU
Rüyada göz doktoru görmek, dini ıslah eden, Allah’ın yardımı ile bir takım kimseleri sapıklık yolundan çıkarıp hidayet yoluna kavuşturan ve dostları bir araya getiren kimseye yorumlanır.
GÖZE PERDE İNMES İ
Bir kimse rüyada gözlerinde beyaz perde olduğunu görse, Yakup (A.S.) gözlerine
gelen perde kıssasına binaen, o kimseye büyük bir üzüntü isabet eder ve bunlara sabreder.
GÖZ KAPAĞI
Rüyada göz kapağı, acı ve hastalıklardan uzak olan bütün insanlar ve hassaten kadınlar için iyi bir rüyadır. Görülen göz kapaklarında et az olur veya yara ve çıban olursa, üzüntü ve kedere yorumlanır.
Göz, mala işaret ettiğinde, göz kapakları o malın zekatı ve muhafazasına yorumlanır.
Rüyada göz kapaklarında görülen zayıflık ve fersizlik, hürmet noksanlığını ve cehal.
GÖZ KIRPMAK
Rüyada birine göz kırptığını veya kendisine göz kırpıldığını görmek üç şekilde yorumlanır; gizli bir iş, alay etmek, kaza. Bir ihtiyar kadının kendisine göz kırptığını görmek, dünyanın kendisine güleceğine; kendisinin bir ihtiyar kadına göz kırptığını görmek, dünyaya bağlı olduğuna; bir genç kadınagöz kırptığını görmek şehvetli olduğuna; bir genç kadının kendisine göz kırptığını görmek, nefsine hakim olamayacağına delalet eder.
Bir toplulukta herkesin birbirine göz kırptıklarını görmek, halk arasında gizli bir iş döndüğüne; tanınan bir kişiye göz kırpmak, ondan yardım beklemeye; bir tanınmış adamın kendisine göz kırptığını görmek, o kişi yüzünden işlerinin yoluna gireceğine işarettir.
GÖZLÜK
Rüyada gözlük takmak, birisinden aldığınız bir bilgi ile bir işin iç yüzünü öğrenmek fırsatını bulduğunuza ve durumunuzu buna göre ayarladığınıza işarettir.
İbn-i Kesir’e göre; rüyada gözlük görmek, uzaktan gelecek bir habere işarettir. Camları renkli olan bir gözlük takmak, bir iş hakkında yanlış bilgi edindiğini gösterir.
GÖZ YAŞI
Rüyada görülen göz yaşı eğer soğuksa ferahlıktır. Sıcaksa, üzüntü ve kederdir.
Rüyasında ağlamadığı halde yüzüne gözyaşlarının aktığını gören kimseye sülalesi hakkında kötü söz söylenir fakat rüya sahibi sözü geçen birisi olur.
Rüyasında gözlerinin sulandığını gören kimse, helal mal biriktirir ve kendisi bunu gizlemeyi çok istediği halde düşmanı o malı açığa vurur. rüyada yaşların gözünün üzerine akması, rüyayı görenin kalbinin temiz olması ve rahata kavuşmasıdır.
GRAMAFON
Rüyada gramafon dinlemek, size yeni bir iş teklifi yapılacağına; gramafona bir plak koymak, alacağınız bir heberle büyük bir mutluluk içine gireceğinize işarettir.
GREV
Rüyada herhangi bir topluluğun grev yaptığını görmek, bir tehlikeyle karşı karşıya gelmeye ve bundan ancak güvendiğiniz insanlarla bir araya gelip, mücadele ederek kurtulma şansının olduğuna işarettir.
GRİP O LMAK
Rüyada grip olduğunuzu veya bir yakınınızın grip olduğunu görmek, bu günlerde bir borcunuzdan dolayı bir alacaklının evinizin kapısını çalacağına, sizi zor bir duruma bırakacağına işarettir.
GUS TLENMEK
Rüyada cünüplükten dolayı ve Cuma namazı için gustlenmek, günahlardan tövbe etmeye, ana ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyiliği yerine getirmeye yorumlanır.
Gusledip yeni elbise giymediğini gören kimsenin, üzüntü ve kederi gider ve vücudu sıhhatli olur. Guslettiğini ve eski elbise giydiğini gören kimsenin üzüntü ve kederi gider, ancak fakirleşir.
Guslünün tamamlandığını gören kimsenin işi de tamamlanır. Guslünü tamamlayamadığını gören kimsenin arzu ettiği işi de tamamlanmaz.
Gusletmek için bir havuza veya küçük bir kuyuya ve bunlar gibi şeylere girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir. Tünelde guslettiğini veya abdest aldığını gören kimse, çalınan şeyini bulur.
Bir kimse fazla sıcak su ile guslettiğini görse, o suyun sıcaklığı nisbetinde o kimse üzüntü ve kedere düşer.
Kendisini başka birinin yıkadığını görmek, onun kendi hakkında iyi düşündüğüne işarettir. Yıkanması caiz olmayan bir şeyi görmek, hakikatle eğri olan bir şeyi doğru sandığına delalet eder.
Kış mevsiminde soğuk su ile gusül ettiğini gören gama, kedere ve hastalığa düçar olur. Yaz gününde soğuk su ile gusül etmek ise bunun aksidir. Kışın sıcak su ile gusül ettiğini görmek, kazanç ve her yönden faydalanmaya, hasta ise şifaya delalet eder. Yazın sıcak su ile gusül etmek ise bunun aksine yorumlanır.
Gusül için bir havuza veya banyoya ve benzeri bir su içine girdiğini gören bekar ise evlenir. Bir kabdan abdest aldığını gören, çalınmış malını tekrar eline geçirir.
Tanımadığı bir kadının gusül ettiğini görmek yağmur yağacağına; ellerini kil (toprak) ile yıkamak bir kimse ile aralarındaki düşmanlığın biteceğine, bir insandan beklediği bir şeye kavuşacağına, günahkar ise tövbeye; kil ve sabun gibi bir şeyle yıkandığını görmek, kederinin kalmayacağına, din kuvvetine, borç ödemeye, gizli şeylerin çıkacağına delalet eder.
Rüyada cenazeyi yıkamak, onun borcunu ödeyeceğine; ölünün kendi kendine yıkandığını görmek, çocuk ve torunlarının kederden kurtularak hayır ve berekete kavuşacaklarına, malının artacağına, çocuğu olacağına; ölüyü başka bir adamın yıkadığını görmek, onun aracılığı ile günahlarının affedileceğine; ölünün elbisesini yıkamak için birini çağırdığını görmek duaya muhtaç olduğuna, sadakaya, borcun ödenmesine, vasiyetinin yerine getirilmesine ve özetle sorumu olduğu şeylerin hepsini yerine getirmesine işarettir.
GÜBRE
Rüyada görülen gübre, onu yiyen kimse için maldır. Özellikle kuru olan gübrenin ateş yapmaya faydası olursa, rızıktır. Üzerine insan gübresi bulaşmak, hastalık yahut korkudur. Bu rüya iyi iş sahibi kimse için hayır değildir.
GÜÇLÜ KİMSE
Rüyada güçlü kimseyi görmek, cehalete, kibre, günah işlemeye ve naz etmeye yorumlanır.
GÜDERİ
Rüyada güderiden yapılmış bir eşya almak veya güderi bir elbise giymek, yaptığınız işlerin daima kontrol altında bulunduğuna ve ne yaptığınızı, ne yapmak istediğinizi bilmek isteyen kimselerin bulunduğunaveher işinizin onlar tarafından izlendiğine işaret eder.
GÜĞÜM
Rüyada güğüm görmek, hastanın iyileşmesini veya yolculuğa çıkamamayı ifade eder.
GÜL
Rüyada gül görmek, şerefli bir kadına, adama veya çocuğa yahut kay ıp bir kimsenin gelmesine yorumlanır.
Rüyada gül topladığını gören kimse, hay ır, iyilik, sevgi ve nimete kavuşur.
Rüyada gül toplamak sevinçtir. Bazen de sarı gül, hastalığa; kırmızı gül, güzellik ve zinete yorumlanır. Kırmızı gül, delil ve iddia edilen şeyin açıklığa kavuşmasına da yorumlanır.
Rüyasında bir bahçeden beyaz bir gül kopardığını gören kimse, Allah’tan korkan bir kadını öper. Çok gül koparmak, peşpeşe öpüşmeleri ifade eder.
Açılmamış gül. devamlı olmayan ferahlık ve sevinçtir.
Gül yağı, zekaya, dinç bir dimağa, halka yakınlığa, mütevazı ve yumuşak olmaya işarettir.
GÜL AĞACI
Rüyada gül ağacı görmek şerefli bir kişi veya büyük bir devlet adamı ile tabir olunur. Gül ağacı kestiğini görmek gam ve kedere delalet eder.
GÜLS UYU
Rüyada gülsuyu görmek sağlık, güzellik ve şöhret ile yorumlanır. Bir kimse üzerine gülsuyu serptiği kimseye iyilik eder. Serptiği gülsuyunun kokusu, duyulmuyorsa, iyilik ettiği kimse bu iyiliği takdir etmez. Gülsuyu içtiğini veya ev halkı ve akrabası bir takım kimselere dağıttığını görenin o yerde adı hayır ve cömertlikle anılır.
GÜLYAĞI
Rüyada gülyağı ve benzeri güzel kokulu yağlar görmek hayırlı bir şöhrete, kahramanlığa, bir rivayete göre de hacca gitmeye ve iyi kalpli biri tarafından verilecek mal ve şerefe yorumlanır.
GÜLLAÇ
Rüyada güllaç görmek çok iyidir. Rüyada güllaç yediğinizi veya tatlıcıdan güllaç aldığınızı görmek, ev halkı için sevinilecek bir hareket yaptığınıza, dost ve akrabaları ağırlamak için hazırlık içinde bulunduğunuza, evli iseniz yeni bir çocuğunuzun dünyaya geleceğine, bekar iseniz evlenmek üzere hazırlık yaptığınıza delalet eder.
GÜLLE
Rüyada bir top güllesi görmek, sakladığınız bir sırrın hiç beklemediğiniz bir anda herkes tarafından duyulacağına, bu yüzden çok kötü bir duruma düşerek utanacağınıza ve hatta oldukça önemli zararlara da uğrayacağınıza işarettir.
Bir rivayete göre gülle görmek, beklenmeyen bir haberle de yorumlanır.
GÜLDÜRÜCÜ BİR KİMSE
Rüyada güldürücü kimseyi görmek, insanların onunla aldanacağı ve zevk alacağı hileye yorumlanır.
GÜLMEK
Rüyada -kahkahasız-gülmek ferahlık ve sevince yorumlanır. Kahkaha ile gülmek ise, ağlamaya yorumlanır. Rüyada yapılan bir şakadan dolayı gülünürse, şaka yapan kimsenin uyanıkken insanlıktan uzaklaşmasına yorumlanır.
Bir şeyi taklit etmekten dolay ı gülmenin tabiri de böyledir. Zira bu durum mahzurlu bir şeyi yapmaya delildir. Rüyada güldüğünü görmek, gam ve kedere yorumlanır. Eğer kahkaha ile ölür ise keder daha büyük olur. Kirmani’ye göre; rüyada tebessüm ederek güldüğünü görmek murad müjdesidir. Cafer-i Sadık’a göre; uykuda, rüya aleminde tebessümle güldüğünü görmek, hay ırlı bir evlat sahibi olacağına, eğer bekar ise iyi bir kızla evleneceğine ve her durumda bu rüyasının hayırlı olduğuna dair müjdedir.
GÜLER YÜZLÜLÜK
Bu rüya alim ve salih kimseler için, Allah ve Resulünün taatine yönelmektir. rüyada bir insanın güler yüzlü ve şen görülmesi, o insanın ve özellikle ölünün Allah (C.C.) katında iyi halliliğine veya ölünün yüzüne karşı güler yüz gösterdiği kimsenin, ölünün ruhu veya çoluk çocuğu için verdiği sadakasına ve gönderdiği hay ır duasına yorumlanır. Bu rüya kendisine vadedilen bir şeyin yerine getirilmesi ümidinde bulunan kimsenin, muradının olmasına da yorumlanır.
GÜMÜŞ
Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala, külçe halindeki gümüş güzel bir kadına yorumlanır. Çünkü gümüş kadınların takındıklarışey lerdendir.
Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.
Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya kendisine gümüşten bir şey ya da kap içerisinde tanımadığı gümüş parçalar verildiğini gören kimse, bir şey i gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakılır. O kimse Allah (C.C.)’dan korksun ve emaneti sahibine versin.
Rüyasında gümüş erittiğini gören kimse, eşiyle kavga ederek herkesin diline düşer.
Rüyasında altın ve gümüş gibi değerli kapların değersiz kaplarla birlikti görülmesi, fesadı veya rüya sahibinin saplanıp kaldığı bir şüpheyi ifade eder.
GÜMÜŞ PARA
Rüyada görülen gümüş akçe, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa yorumlanır. Bazen gümüş para, zikir ve tesbihe, bazen de ızdırab veren dövmeye yorumlanır.
Gümüş para söze yorumlanır. Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel sözdür yahut ihtiyacı gidermek yahut namazdır.
Gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısıdır. Gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğidir.
Halis ve temiz gümüş, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine yorumlanır.
Rüyada gümüş paralardan saçılan şey, güzel ve hoş sözdür.
Gümüş paralar altın ile karışık olursa, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalığın şifa bulmasına yorumlanır.
Gümüş paraların karışığı, alçak ve çirkin bir söz, yahut hayırsız bir hizmetkardır. Bazen de gümüş para, zorla ihtiyacı gidermeye yorumlanır.
GÜNAH VE SUÇ
Bir kimsenin rüyada gördüğü günahları, onun borçlarıdır. Rüyada günahı ikrar etmek izzet ve şereftir. Rüyada borç, günah işlemek olduğu gibi, günah işlemek de borç kazanmaktır.
GÜNDELİKÇİ
Rüyada evinizde, tarlada, bağda veya iş yerinde gündelikçi bir kimseye bir iş gördürdüğünüzü görmek, evinize veya iş yerinize yeni bir eleman alacağınıza veya kendiniz yeni bir iş yerine giderek çalışacağınıza veya yeni bir iş hazırlığında olduğunuza delalet eder.
GÜNEŞ
Rüyada görülen güneş, baba, altın, devlet adamı veya güzel bir kadındır.
Güneşin batıdan doğması, mülke; bazı yorumcular, rüya sahibinin rezil olacağına; bazıları tövbe edeceğine; bazıları ise, ecelinin yaklaşacağına; bazıları da yeryüzünde meydana gelecek bir hadiseye yorumlanır, dediler. Bu rüya hasta için sıhhate yorumlanır.
Güneşin yerin üstünde doğması; kıtlık ve yangına işarettir.
Bazen güneş kendisiyle hidayete kavuşulan bir alimdir.
Güneşin doğduktan sonra kaybolduğunun görülmesi, yanında hamile bulunan kimsenin doğum yaptıktan sonra çocuğun ölmesine, hapisli kimsenin hapisten çıktıktan sonra yine hapse girmesine; küfrü terkederek Müslüman olan veya
zulümden dolay ı tövbe eden kimsenin tekrar sapıtmasına yorumlanır.
Güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını gören kimsenin ana ve babası kendisinden memnundur. Eğer onlar ışıklı ve parlak değilseler, ana ve babası da, ona dargındır.
Bir kimse rüyada kış gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu gören kimse için, üzüntü, keder, sıkıntı, fakirlik ve hastalıklara yorumlanır. Bazen de güneşi görmek doğu veya batı tarafına yolculuk yapmaya yorumlanır.
Güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmek, rüya sahibinin, kadr ve şanının yüce olmasına; güneşi yüksekten aşağı meylettiği yerinde görmek ise, fakirlik, zarar, keder ve sıkıntıya yorumlanır.
Bir kimse rüyasında gökte bir takım güneşler olduğunu ve insanlara eziyet verdiklerini görse, bu zalim ve kötü kimseleri ifade eder.
Rüyada, gökte birçok güneşlerin bulunduğunu ve onların ışığından insanların faydalandıklarını görmek, adil ve kazanç sahibi kimselere ve güneşe muhtaç olan her şeye güneşin erişmesine işaret eder.
Bir kimsenin rüyasında güneşin tarımı, bağ ve bostanları yaktığını veya hararetinin insanlara zarar verdiğini görmesi, hastalıklara veya ileri gelen insanlar tarafından yapılacak zulme veya yiyecek maddelerinde fiyatların yükselmesine yorulur.
Gökyüzünde güneşi eliyle tuttuğunu, kendisine mal ettiğini veya güneşin yanında durduğunu, yahut güneş gibi ışık saçtığını gören kimse eğer o işe layıksa, en yüksek mevkilere ulaşır. Rüyayı gören eğer halktan biri ise, kendi derecesine göre hayır ve mutluluğa erişir.
Güneşi elinde tuttuğunu, ama onda nur ve ışık olmadığını ve simsiyah olduğunu gören gamdan, kederden ve sıkıntıdan kurtulur.
Güneş battıktan sonra yeniden doğduğunu görmek, ümit etmediği bir işinin yoluna gireceğine, tüccar ise elindeki malının satılacağına veya nikah tazeleyeceğine ve şaşıracağına delildir.
Gökyüzünde iki güneş görmek iki komşu hükümet arasında dostluk ve barışın devam ettiğine işarettir. İki güneşin birbiriyle çarpıştığını görmek, iki milletin birbiriyle savaşacaklarına delalet eder.
Güneşin gökten inerek kendi yanına geldiğini gören veya kendisinin güneşin yanına gittiğini gören, devlet büyüklerine yakın olur. Güneşin yanına gelerek koynuna, koluna girdiğini veya kendisinin güneşin içine girdiğini gören, devlet büyüğü tarafından büyük bir rütbe veya hediyeye nail olur.
GÜNDÜZ
Rüyada gündüzün ilk ışıklarının insan üzerine doğması, üzüntü ve kederlerden kurtulmaya yorumlanır. Rüyada gündüz görmek, güzel elbiseleri yenilemeye, zevcelere, güzel evlada, gizli şeylerin açıklanmasına, hapiste bulunanların kurtulmasına ve kayıp kimsenin gelmesine yorumlanır.
GÜREŞ
Rüyada bir çayırda bir pehlivanla güreşe tutuşmuş olduğunuzu görmek, iş hay atınızdaki veya aile içindeki bazı problemleri çözmek için büyük bir mücadele içine gireceğinize, güreşi kazanırsanız bu mücadelede sizin üstün geleceğinize, yenilirseniz her şeyi kaybedeceğinize yorumlanır.
GÜRGEN AĞACI
Rüyada gürgen ağacından bazı eşyalar satın aldığınızı görmek, çevrenizde size güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacak kadar temiz ve mert bir insan olduğunuza, bu yüzden herkesin takdir ve sevgisini kazanacağınıza delalet eder.
GÜRÜLTÜ
Rüy asında bazı gürültüler işiten kimse, bir çok dedikodu ile karşılaşacak demektir. Gürültüyü çıkaran insanlar değil de makinalar ise, üzüleceğine, sıkıntıya uğrayacağına delalet eder. Gürültünün birden bire kesilmesi selamete çıkmakla yorumlanır.
GÜVE
Rüyada elbiselerinizi güvenin yediğini görmek, evinizde veya iş yerinizde çalışan bazı kimselerin sizin haberiniz olmadan size zarar verecek hareketlerde bulunduklarına, mallarınızı azar azar çalarak sattıklarına veya eşyalarınızı, alet ve edevatınızı hor kullanarak eskittiklerine delalet eder.
Bir eşya üzerinde güve görmek, keder ve hastalıklara da işarettir. Bir kitabı veya kağıdı güvenin yediğini görmek, tamamen hayırsız bir rüyadır. Güvenin yediği eşya, rüya sahibinin zararına işarettir. Nablusi’ye göre: Rüyada güve, keder ve hastalıklara delalet eder. Bu rüya iyi değildir. Bir rivayete göre de eşyada eksikliğe işarettir.
GÜVERCİN
Rüyada kendisine bir güvercin verildiğini görmek, uzak bir yerden fayda ve iyilik görmeye işarettir.
Güvercine silah atan, bir kadına iftira eder.
Güvercin eti yiyenin eline mal geçer. Kendisine bir güvencinin uçarak geldiğini görene, uzak yerden hayırlı bir haber gelir.
Başına ve omuzuna güvercin konan büyük sevinç tadar.
Bir güvercin tutan bekar ise evlenir, evli ise kızı doğar. Güvercin rüyası herhalde hayırlıdır.
Rüyada güvercini öldürmek, kaçırmak, birine vermek, satmak, kovmak fenadır.
Birçok güvercinleri olduğunu gören, bir topluma baş olur. Evinden bir güvercin uçup gittiğini görmek, karısından veya kocasından ayrılacağına delalet eder. Evinin saçağına, bahçedeki ağaca, pencere önüne bir güvercin konduğunu görmek, uzaktan bir misafirinin geleceğine delildir. Birçok güvercinin evine gelip gittiklerini görenin çocukları, itibarı ve misafirleri çok olur. Güvercinlerle
oy nadığını gören batıl ile uğraşır. Rüyasında güvercin avlamak için yere darı serptiğini gören, halkı isyana sevk eder. Bir güvercinin kanadını yolduğunu veya kestiğini görmek, eşinin evden ayrılmasına engel olduğuna delalet eder.
GÜVEYİ
Rüyada çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun aletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın ölmesine yorumlanır. Bir kimse rüyada güveyi olduğunu, fakat gelini görmediğini, kendisine böyle bir şeyin anlatılmadığını ve isim de verilmediğini görse, o kimse ölür.
GÜZEL KOKULU OTLAR
Güzel kokulu otları rüyada görmek, yahut koklamak üzüntü, keder ve şiddetten kurtulmaya, güzel amel işlemeye ve sadık vaade yorumlanır.
Bir ölü, rüyada diri bir kimseye güzel kokulu şey verse yahut bir kimse ölünün yanında güzel kokulu şeyler görse, o ölünün cennette olmasına yorumlanır.
Bekar olan kimse için güzel kokulu şey zevceye, evli olan kimsi için de çocuğa yahut kendisinin şöhret bulacağı ilme, ya da iyilikle meth edilmeye yorumlanır.
Bazen de rüyada güzel kokulu otların insanın yanına sokulmaları, üzüntü ve şiddete veya hastalığa yorumlanır. Çünkü bu gibi şeyler hastaya getirilir.
Rüyada su ile yeşilliğin bir arada olması üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır.
Güzel kokulu otları bittikleri halde ve bittikleri yerde görmek, iyi bir şekilde medh edilmeye ve insanı mutlu edecek söze yorumlanır.
Güzel kokulu ot nimet ve hanımdır. Otun güzelliği hanımın güzelliğine, kokusu, kocasının sevgisi; otun tazeliği, kocasının geçimini iyi temin etmesidir. Güzel kokulu otların bir kimsenin evinde serilmiş olması o kimseye olan methiyedir.
Rüyada güzel kokulu ot satanı görmek, uğursuzluk ve belalara, kaza ve kadere sabır gösteren kimseye işarettir.
GÜZEL KOKULU OT SATAN
Rüyada güzel kokulu ot satanı görmek, musibet ve belalara razı, kaza ve kadere sabır eden kimseye yorulur.
GÜZELLİK
İnsanın elbisesinde, vücudunda yahut bineğinde gördüğü güzellik, düşmanının halinin çirkinliğine yorumlanır.
GÜZEL KONUŞMA
Rüyasında güzel ve açık şekilde konuştuğunu gören kimse, benzeri olmayan kudret, şeref ve mülke erişir.
Tüccar veya herhangi bir sanatkar ise, o yerde isim yapar.
Rüyasında bütün dillerle konuştuğunu gören kimse, dünya çapında büyük unvan sahibi olur.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ