17.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

"Şia" ile Etiketlenen Konular

14 Eylül 2022 - 0 yorum
Soru: Şii temayülü olan bazı blog sitelerin paylaşımlarında ashâb-ı kirâmı (Allah hepsinden razı olsun) ve hususiyle de Hazreti Ömer radıyallâhu anh’ı hedef alan bazı nakillere yer verilmiştir. “Hz. Fatıma’yı kim darp etti? Hz. Ali (a.s) Ne yaptı?” başlığıyla kaleme alınan...
13 Ekim 2021 - 1 yorum
Ey Büyük Şeyhü’l-İslâm… Ne Kadar da Haklıymışsın! Humeyni denilen malum kişi uzun seneler Fransa’da beslendi. Nihayet azılı İslam düşmanı Fransız kâfirinin hususi uçağı ile bin dokuz yüz yetmişli yılların sonlarında İslam İnkılabı (!) yapmak üzere İran’a gönderildi. Oraya varır varmaz ve idareyi devir...
30 Mayıs 2021 - 1 yorum
   Hiç şüphesiz, Humeynî Hareketi’nin ve bugünkü İran idarecilerinin icraatlarında takdir edilecek cihetler vardır. Bunlar, tesettüre riâyet olunmasını sağlamaları, İslâm’ın haram kıldığı davranışları fiilen ve kanunen yasaklamaları gibi şeylerdir. Ancak onların yanlışları yanında, bunlar devede kulak kalmaktadır. Bu yanlışları şöyle...
29 Mayıs 2021 - 0 yorum
Değerli Dostlar,Sosyal medyada, “inne fi’l-cenneti nehran bi’l-leben…” sözleriyle başlayan Arapça kısa bir ezgi/müzik parçası dolaşıyor.Bu müziğin enstrümanı/bestesi de dini ruhaniyetli görüldüğünden olmalı ki manayı bilmeyen dostların gruplarda bu müziği paylaştıkları haberlerine muhatap olduk. Tercümesini aşağıda verdiğimiz üzere işbu ezgi, belirgin...
10 Mayıs 2021 - 0 yorum
   Abdullah İbn-i Sebe'nin Faaliyetleri    Hz Osman'ın şehadetine müncer olan ihtilafların tek sebebi, Abdullah İbn-i Sebe ve O'nun faaliyetleri değildi. Bu neticenin husülune amil olan daha başka sebeplerde vardı ki, bunlar ileride izah olunacaktır. Fakat en müessir sebebin, bu yahudiyyu'l-asıl...
10 Mayıs 2021 - 0 yorum
Hicri 110 yılında vefat eden İmam Şaʹbi, Şiaʹyı Yahudiler ve Hıristiyanlarla; onların, peygamberlerinin arkadaşları hakkındaki hükümleriyle, peygamberlerin arkadaşlarının konumlarını kabul etmeleri ve bundan etkilenmeleri ile kıyaslarken ne güzel söylemiştir. Onun şöyle dediği rivayet edilir: ʺYahudilere soruldu: Sizin dininizin en hayırlı insanları kimler?...
10 Mayıs 2021 - 0 yorum