25.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

"Mealciler" ile Etiketlenen Konular

15 Kasım 2022 - 0 yorum
İslâm tarihi boyunca ortaya çıkmış bid’ât fırkaların hiçbiri “Kur’an beni bağlamaz” dememiştir, her biri kendini Kur’an ayetlerine dayandırmıştır. Bunların hangisi doğru?... Kendisini Kur’an ayetlerinin yorumlarına dayandırmak tek başına meşruiyet sebebi ise, bunun için yeterli ise bu bid’ât mezheplerin her birinin doğru...
25 Eylül 2021 - 1 yorum
Allahu Teala buyuruyor ki:Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin sizi tuzağa düşürmelerinden yani gafil avlamalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. (nisa 101) Ayeti kerimede namazla alakalı bir hüküm söz konusu. Rabbimiz buyuruyor ki: "sefere...
10 Haziran 2021 - 0 yorum
Diyorlar ki, Peygamber Allah’tan gelen vahyi tebliğ ederken, aktarırken Resuldür. Ayetlerde hep bu şekilde ifade edilmiştir. Kendisinin Kur’an'dan çıkarttığı yorumlar (onlar öyle diyor) ortaya koyduğu hükümlerde Nebidir. O yüzden Hz. Peygamber ikaz edilirken Ey Nebi diye hitap edilir. Nebiye itaat...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
Her Müslüman’ın aslî vazifelerinden birisi, Allah Teâlâ’nın bizden ne istediğini, neyi emrettiğini ve ‎neyi yasakladığını doğru şekilde anlamaktır. Bu noktada sorulması gereken en önemli ve hayatî soru ‎ise bunun nasıl yapılabileceği, nasıl sağlanabileceğidir. Günümüzde, Kur’an’ın, içinde bulunduğumuz çağda...
21 Mayıs 2021 - 0 yorum
    İslam nazarında hocanın hatırı büyüktür. Bu yüzden “Âdab-ı İslamiyye” kitaplarında hoca-öğrenci münasebetinin nasıl olması gerektiği ile alakalı pek çok tespit ve rivayet vardır. Talebenin Mişkâtu’n-Nübüvve ile irtibatı hoca vasıtasıyla olur. Hoca, varlık sebebidir. Bu yüzden Nevevî ulemayı ebeveyn...