25.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

"İtikat Kitapları" ile Etiketlenen Konular

4 Haziran 2021 - 0 yorum
Mahmud Efendi Hazretlerinin medreslerinde müderrislik yapan bir hocamızın İTİKAT eseri. Mutlaka istifade edelim. Kitabın mukaddimesi şu şekildedir: Ahir zamanda cehalet cinneti geçiren Müslümanların en azından nasıl bir Rabbe iman ettiklerini bilecekleri bu küçük eser ‘’EN BÜYÜK’’ olandan bahsetmesi hasebiyle çok mühimdir. Konuyu...
28 Mayıs 2021 - 0 yorum
Kuşkusuz ki en önde gelen vâcip;kişinin leh ve aleyhine olanları bilmesi, Allah Teâlâ’yı isimleri ve yücesıfatlarıyla bilmesi, zâtı hakkında vâcip, câiz ve mümkün olmayanları bilmesi,Ehl-i Sünnet ve’l-Ce­maat akîdesi üzere inancını tashih etmesi ve daima onlarınyolunda olmasıdır. İman buşekilde tashih edilmedikçe hiçbir...