19.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

Kırık Manalı El-Fıkhu’l-Ekber Şerhi

Kuşkusuz ki en önde gelen vâcip;
kişinin leh ve aleyhine olanları bilmesi, Allah Teâlâ’yı isimleri ve yüce
sıfatlarıyla bilmesi, zâtı hakkında vâcip, câiz ve mümkün olmayanları bilmesi,
Ehl-i Sünnet ve’l-Ce­maat akîdesi üzere inancını tashih etmesi ve daima onların
yolunda olmasıdır. İman bu
şekilde tashih edilmedikçe hiçbir ilmin faydası yoktur. Bu yüzden ahirette kişiyi kurtaracak olan akîdeyi öğrenmek ve Allah
Teâlâ’nın mağfiretine sığınmak herkese gereklidir.
İmâm Âzam Ebû Hanîfe (rahimehullâh)a nispet edilen el-Fıkhü’l-Ekber
kitabı akâid hakkında Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolu üzere ilk tasnif edilenler
kitaplardandır. Temel akâid meselelerini biraraya getiren eser üzerine birçok
şerh çalışması yapılmıştır. Bunlardan birisi de Manisalı âlim Ebu’l-Müntehâ
(rahimehullâh)ın şerhidir.
Metin ve şerhin tercüme edildiği bu çalışma sadece
klasik bir çeviri olmayıp kelâm edebiyatının en önemli eserlerinden
referansların bulunduğu kaynak bir kitap niteliğindedir.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ