17.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İSLAMİ BİLGİLER

6 Haziran 2024 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor:Ey îman edenler! Namaza kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. (Maide - 6) Abdest, ab (su) ve dest (el) yani elsuyu anlamında Farsça birleşik bir kelimedir. Arapça aslı...
15 Nisan 2022 - 0 yorum
Yüce Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor:   Gerçek biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesini (n değerini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır. Onda (Kadir gecesinde) melekler ve Ruh (Cebrâil), Rablerinin izniyle her iş için peş peşe...
15 Nisan 2022 - 0 yorum
   Bir mekanda, bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme.    Akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.    İtikâf, Kur'an ve sünnetle sabittir....
30 Mart 2022 - 0 yorum
   Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır. Teravih konusunda bütün sahabenin icmaı vardır yani hiç bir itiraz olmadan sahabenin onayı ve uygulaması mevcuttur. Onlar da bunu Resulüllah'tan almışlardır.    Peygamber Efendimiz ve halifelerinin kıldığı,...
27 Mart 2022 - 0 yorum
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:Kim Ramazan’ın gelmesiyle sevinirse, Allah o kimsenin bedenini cehenneme haram kılar. (Dürretü’l-vâizîn)    Kim gurbetteki evlâdının gelmesini beklediği gibi Ramazan’ın gelmesini bekler ve Ramazan’ın gelmesiyle de gerçekten sevinip neşelenirse, Allah (c.c.) o kimsenin bedenini cehenneme haram kılar. Yani o...
13 Mart 2022 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor:Ha, Mim. (Her şeyi) açıklayıcı olan Kitab’a andolsun ki, Biz O’nu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz (Kur’an’la insanları) uyarıyoruz. (Takdir edilen) her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir olarak o gecede ayırt edilir. (Duhan – 1 – 4)  Yüce Allah son İlâhi kitab...
3 Mart 2022 - 0 yorum
İbn Mâce, Şaban ayı ve özellikle Beraat gecesi hakkında rivayet edilen şu iki hadisi kaydeder:“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz  Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen...
27 Şubat 2022 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor:   O sübhân (noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah), gecenin bir kısmında kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götürdü. Kuşkusuz O (Allah), her şeyi işitendir, bilendir. (İsrâ, 1)   Son peygamber Hz. Muhammed'in en büyük...
26 Ocak 2022 - 1 yorum
“Receb” kelimesi; herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak ve tazim etmek manalarına gelir (M.Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1983, III, 18-19). Cahiliye devrinde Araplar, putları için bu ayda kurban keserlerdi. Araplar arasında...
18 Eylül 2021 - 0 yorum
Ezân, Hz. Bilal tarafından Medîne’nin en yüksek evlerinden birinin damında okunarak uygulamaya konulmuştur. Onun için ezanı yüksek bir yerde okumak sünnettir. Tarihi süreç içinde ezan ile namaz vaktinin girdiğini duyurmak ve daha uzak yerlere ulaşmasını sağlamak için Ashâb-ı kiram zamanından itibaren...