16.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

"Zekat nedir" ile Etiketlenen Konular

7 Temmuz 2021 - Öşür Nedir? Toprak ürünlerinin zekatı nasıl verilir? için yorumlar kapalı
Az olsun, çok olsun; yağmur suları veya akar suyla sulanan ekin ve meyvelerden öşür, yani onda bir nisbetinde zekât alınır (İmam ebû Yûsuf, İmam Muhammed): Kalıcı olanlar ve olmayanlar bu bakımdan aynı hükme tabidirler. İmameyn dediler ki; ancak kalıcı olan...
7 Temmuz 2021 - Damada veya geline zekat/fitre/öşür verebilir mi? için yorumlar kapalı
Bir kimse gelinine veya damadına zekat/öşür ve fitre verebilir.Bir kimse kızına veya oğluna zekat/öşür ve fitre veremez.
4 Ağustos 2012 - ZEKATIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI için yorumlar kapalı
Zekatın Farz Olmasının Şartları     9- Bir, kimseye zekat'ın farz olması için onda şu şartların bulunması gerekir:     1) Zekat verecek kimse, müslüman, hür, akla sahib ve buluğ çağına ermiş olmalıdır. Buna göre, müslüman olmayanlar, köle ve cariyeler, mecnunlar ve çocuklar zekat...
4 Ağustos 2012 - ZEKATA BAĞLI OLAN VE OLMAYAN MALLARI için yorumlar kapalı
Zekata Bağlı Olan Mallar     12- Mallar, "Emval-ı batine - Emval-i zahire (kapalı ve açık mallar)" adı ile iki kısımdır. Nakid paralarla evlerde ve mağazalarda bulunan ticaret malları "emval-ı batine (kapalı mallar)"dır. Saime denilen (yılın çoğunu kırlarda otlayarak beslenen) hayvanlar ile...
4 Ağustos 2012 - ZEKAT KİMLERE VERİLİR için yorumlar kapalı
Zekatın Verileceği Yerler     93- Zekat verilecek kimseler, müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükâtebler (sözleşmeli köleler), mücahidler ve amiller (zekat toplayıcıları) olmak üzere yedi kısımdır. Şöyle ki:     1) Fakir: İhtiyacından fazla olarak nisab mikdarı bir mala sahib olmayan kimsedir. Bu kimsenin...
4 Ağustos 2012 - ZEKAT MALLARI VE HÜKÜMLERİ için yorumlar kapalı
Kağıt Paralarla Banknotların Zekatı     62- Kaime ve evrak-ı nakdiye denilen kağıt paralar, istenilen zamanda bankaların nakde çevirdiği ve bedellerinin alınabildiği banknotlar nakid para hükmündedir. Çünkü bunların altın ve gümüş gibi piyasada kullanılması adet haline gelmiştir. Bunların karşılıkları gerçekten veya hükmen mevcut...
4 Ağustos 2012 - ZEKATI ÖDEME YOLLARI VE FİTRE için yorumlar kapalı
Zekatı Ödeme Yolları     79- Zekata bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekatlarını bizzat kendilerinden (ayinlerinden) vermek caiz olduğu gibi, bunların kıymetlerini vermek de caizdir. Burada mal sahibleri serbesttir. Keffaretlerde, nezirlerde ve fitrelerde de hüküm böyledir. Çünkü İslam...