21.05.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

"Telhıs Dersleri" ile Etiketlenen Konular

18 Ocak 2016 - 0 yorum
İstiğrak manası olur, izafetle marife olur. Sıfatlanarak kullanılır. https://www.youtube.com/watch?v=azrSPx9lcTU  
18 Ocak 2016 - 0 yorum
Müsnedun ileyhin marife olması bazen özel isimle olur, bazen ismi işaretle olur, bazen lif-lam lı olur.. https://www.youtube.com/watch?v=ZUUtdAp7bcg
18 Ocak 2016 - 0 yorum
Akli isnadın kısımları. Müsnedün ileyh olan mübteda veya failin hazfedildiği bazı yerler. https://www.youtube.com/watch?v=-dIq9ouGT8I
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=z8cz4wYKqu4
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=bI7YhppAzNE
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=4Hp8D3t9fp8
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=KA-zoVtPtQ0
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=b0m7wU6CDp8
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=rJF0DWVVFc8
5 Mart 2015 - Telhis Dersi – 38 (Tahsini lafzi – Cinas – kalb – seci' – sirkat)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Mart 2015 - Telhis Dersi – 37 (Tahsini manevi – İstitba')-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Mart 2015 - Telhis Dersi – 36 (Tahsini manevi – tecrid)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
(Tahsini manevi - tecrid) https://www.youtube.com/watch?v=e3KcoK36WF4&feature=emb_title
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 35 (Bedi ilmi)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 34 (Tahkikiye ve temsil'in güzellik ciheti)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 33 (Mecazı Mürekkep – Temsil – İstiareyi Mekniyye)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 32 (Hakikat ve Mecaz İstiare)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 32 (Teşbihin kısımları)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 31 (Beyan Bölümü -Teşbih, vechi şebeh)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 30 (Itnab)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 29 (Hazifle olan icaz)-Ali kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 28 (İcaz, Itnab, Müsavat)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
20 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 27 (Menfi olan muzarinin hal olması)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
20 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 26 – İki şeyi Cem eden Özellik-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
14 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 25 – Vasıl Vecihleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
14 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 24 – Fasıl – Vasıl-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
10 Şubat 2015 - Telhis – 23 – Emir, Nehiy-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
10 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 22 – Talep Nevileri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
10 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 21 – İnşa. Ali Kara HocaefendiTelhıs Dersleri için yorumlar kapalı
8 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 20 – Kasr'ın Güzellik Vecihleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
8 Şubat 2015 - Telhis Dersi -19 – Takdim ve Kasrın Kısımları-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
8 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 18 – Fiilin Müteallaklarının Halleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 17 – Müsnedin Bazı Halleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 16 (Müsnedin Nekre olması, Marife olması)- Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis – 15 – Müsnedi kayıtlamak-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 14 – Müsned Bahsi-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis – 13 İltifat – Kalp – Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
10 Şubat 2014 - Telhis 13-İltifat Kalp-Ali Kara Hoca için yorumlar kapalı
26 Ocak 2014 - Telhis12- İltifat-Ali Kara Hoca için yorumlar kapalı
18 Ocak 2014 - Telhis Dersi 10 Müsnedun ileyhe Atıf Takdim Edilmesi-Ali Kara Hoca için yorumlar kapalı
18 Ocak 2004 - 0 yorum
Takdim tahsisi ifade eder, Sekkaki iki şart getirdi ve nekreyi marifeden ayırıp manaca failin takdimine cevaz verdi, halbuki fail manaca da olsa fiilinin önüne gecemez. https://www.youtube.com/watch?v=A8edgEPiu8s