24.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

"Muhammeb b Abdülvehhab ve Tekfir" ile Etiketlenen Konular

3 Haziran 2021 - 0 yorum
İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağına savrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhâbî akidesine sığınıyor. Kendisine okunan bir-iki ayet, bir-iki hadis ve sözüm ona Selef'ten nakledilen bir-iki anekdot, asırlar boyu en temel varlık alanını oluşturmuş bulunan...