19.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

"Görüntülü Telhıs" ile Etiketlenen Konular

18 Ocak 2016 - 0 yorum
İstiğrak manası olur, izafetle marife olur. Sıfatlanarak kullanılır. https://www.youtube.com/watch?v=azrSPx9lcTU  
18 Ocak 2016 - 0 yorum
Müsnedun ileyhin marife olması bazen özel isimle olur, bazen ismi işaretle olur, bazen lif-lam lı olur.. https://www.youtube.com/watch?v=ZUUtdAp7bcg
18 Ocak 2016 - 0 yorum
Akli isnadın kısımları. Müsnedün ileyh olan mübteda veya failin hazfedildiği bazı yerler. https://www.youtube.com/watch?v=-dIq9ouGT8I
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=z8cz4wYKqu4
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=bI7YhppAzNE
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=4Hp8D3t9fp8
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=KA-zoVtPtQ0
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=b0m7wU6CDp8
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=rJF0DWVVFc8
18 Ocak 2004 - 0 yorum
Takdim tahsisi ifade eder, Sekkaki iki şart getirdi ve nekreyi marifeden ayırıp manaca failin takdimine cevaz verdi, halbuki fail manaca da olsa fiilinin önüne gecemez. https://www.youtube.com/watch?v=A8edgEPiu8s