22.05.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

Zekat Fetvaları

7 Temmuz 2021 - Öşür Nedir? Toprak ürünlerinin zekatı nasıl verilir? için yorumlar kapalı
Az olsun, çok olsun; yağmur suları veya akar suyla sulanan ekin ve meyvelerden öşür, yani onda bir nisbetinde zekât alınır (İmam ebû Yûsuf, İmam Muhammed): Kalıcı olanlar ve olmayanlar bu bakımdan aynı hükme tabidirler. İmameyn dediler ki; ancak kalıcı olan...
7 Temmuz 2021 - Damada veya geline zekat/fitre/öşür verebilir mi? için yorumlar kapalı
Bir kimse gelinine veya damadına zekat/öşür ve fitre verebilir.Bir kimse kızına veya oğluna zekat/öşür ve fitre veremez.
7 Temmuz 2021 - Çaylık sahibi olan kişiler öşür vergisi verecekler mi? Devletin vergi adına kestiği vergiler öşür vergisine sayılır mı? için yorumlar kapalı
Çaylık sahibi olan kişiler öşür vergisi vereceklerdir. Toprak ürünlerinin zekâtı, toprağın sulama tekniğine ve emek harcanıp harcanmadığına göre belirlenmektedir. Bir öşür arazisi yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa onda bir; dolap, su motoru, satın alınacak su ile bütün yıl veya yılın...
19 Haziran 2021 - Çiftçiler topladıkları her yirmi kasa ürün için bir kasa öşür mü verir? için yorumlar kapalı
Çiftçiler sulama biçimlerine göre her on kasa veya her yirmi kasa için bir kasa öşür vermek zorundadırlar. Toprak ürünleri aşikâre mallar sınıfına girmektedir ve bu ürünlerden öşür adıyla zekât alınmaktadır. Öşür kelimesi Arapça olup onda bir demektir. Sebze, meyve, tahıl gibi zirai...