17.07.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İLİM VE KÜLTÜR

18 Mayıs 2022 - 0 yorum
Ebû'l-Feth el-Beyânûnî( Tercüme ve Notlar: Doç. Dr. Ebubekir Sifil ) Fıkhî hükümlerdeki ihtilaf, Hz.Peygamber(s.a.v) zamanında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan "ahkâmda ictihad" olgusundan kaynaklanmaktadır. O dönemde içtihadın çok yaygın olmaması, Hz. Peygamber (s.a.v)'e inmekte olan vahyin insanları ictihaddan müstağni kılmasıydı. Hz.Peygamber (s.a.v) vefat...
19 Ocak 2022 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:   Allah, hakkında hayır dilediği (sevdiği) kimseyi, dinde fakih (fıkıh bilgini) kılar. (Buhârî - Müslim)   Fıkıh, dînî emirleri ve yasakları derinlemesine kavrayıp bilmek ve anlamak demektir. Fıkıh bilginlerine fakih denir, çoğulu fukâhadır ve fukâhaların en üstünü müctehidlerdir. Fıkıh ilminin kaynağı “Edille-i Şeriyye”...
17 Aralık 2021 - 0 yorum
Muhammed Zâhid el-Kevserî merhum Makâlât‘ında, “Selef’in nasslardan anladığı neyse, anlaşılması gereken odur” der. İlahî dinlerin tahrif ediliş süreci, peygamber terk-i dünya ettikten sonra insanların zaman içinde dinî nassslara kendi anlayışlarını söyletmeleri şeklinde yaşanmıştır genellikle. Yaşadıkları çağın hakim zihniyeti, dünya görüşü...
2 Eylül 2021 - 0 yorum
Bu müzeye sizler mutlaka gidin ve mümkünse çocuklarınızı da mutlaka götürün ki teknolojinin ve günümüz bilim anlayışının temellerini kimlerin attığını görsün yeni yetişen nesil. İslam Medeniyeti'nin Katkısı Batı merkezli bilimler tarihi, genel olarak İslam medeniyet ve kültürünün bilimler tarihindeki...
30 Ağustos 2021 - 0 yorum
Bütün insanlığa rehber olan Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatına bakıldığında O’nun öğretim adına kullandığı bazı metotları öğrenmek, bütün insanlar için iyi bir örnek oluşturacaktır. İşte onlardan bazıları: Efendimiz, söylediği hakikatleri bizzat yaşayarak hayatıyla göstermiştir.Dini yükümlülükleri tedrîcî (yavaş yavaş, basamak basamak)...