25.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

HADİS İNCELEMELERİ

27 Şubat 2024 - 0 yorum
Hadis-i Şerifler hakkındaki şüphelere cevaplar. Kur'an Ayetleri Peygamberimiz zamanında Yazıldı Ama Hadisler Peygamberimizi ve Halifeler zamanında Yazılmadı İddialarına Cevap
26 Aralık 2021 - 0 yorum
Soru: Hazreti Peygamber (Aleyhissâlâtü vesselâm) hadisinde “Her doğan çocuk islam fıtratı üzere doğar buyur muyor mu? Ama Ebu Hanife Fıkh-ı-ekberde doğan çocuk küfür ve İslam’dan salim olarak doğar diyor. Burada bir çelişki mi var yoksa mevzuyu nasıl anlamalıyız? Cevap: Allah Resûlü konuyla ilgili...
21 Eylül 2021 - 0 yorum
İMAM EL-BUHÂRÎ VE ZAYIF HADİS Bismillâhirrahmânirrahîm Zayıf hadisin amele konu olup olmayacağı, üzerinde ulemanın ihtilaf ettiği bir husustur. Bu konudaki ihtilaflar, hadisin durumuna ve amel edilecek konunun mahiyetine göre alabildiğine geniş bir çerçeve oluşturur. Kaynaklarda bu konudaki görüşler genel olarak şu üç kategoride...
17 Eylül 2021 - 0 yorum
Ayet ve hadislerin zahirlerine bakarak peşin hükme gitmeyi adet haline getirmiş olan, bütüncül bir okuma yerine parçacı mütalaa ekolünü ihdas ederek mezheplerinin esası haline getiren birçok kişi vardı tarihte, şimdi de var kuşkusuz. Hüseyin ez-Zehebi’nin et-Tefsir ve’l-Müfessirun’isimli eserinin ilgili bölümüyle İmam...