16.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ

4 Temmuz 2014 - Seferi olan nasıl namaz kılar? için yorumlar kapalı
Seferin Anlamı ve Müddeti    249- Sefer ve Müsaferet, lügatta herhangi bir mesafeye gitmektir. Bunun karşıtı "ikamet"dir. Din yönünden sefer, belli bir uzaklığa gitmektir. Bu da orta bir yürüyüşle üç günlük (onsekiz saatlik) bir uzaklıktan ibarettir, Buna: "Üç merhale" de denir....
4 Ağustos 2012 - İslamda Eğlence ve Yarışmaların Hükmü için yorumlar kapalı
    160- İslamda meşru sayılan eğlenceler mubahtır. Oyun ve eğlence denilen birtakım zararlı ve faydasız eğlenceler ise caiz değildir. Bunların bir kısmı haramdır. Bir kısmı da harama yakın mekruhtur. Bunlar aslında boş şeylerdir. İnsanın hayatı ise çok kıymetlidir, daima yararlı...
4 Ağustos 2012 - İslam’da akrabalık ilişkileri ve sınırları için yorumlar kapalı
İslâmda Aile ve Akrabalık İlişkileri    52- Müslümanlar arasında bir din kardeşliği vardır. Bu, din bakımından genel bir yakınlık ve akrabalıktır, en kuvvetli bir bağdır. Bu yönden müslümanlar, herhangi ırka, herhangi yurda bağlı olurlarsa olsunlar, birbirine bağlıdırlar, birbirini sever, birbiri hakkında...
4 Ağustos 2012 - GİYİM VE KIYAFET için yorumlar kapalı
Giyilmesi ve Kullanılması Gerekli ve Caiz Olup Olmayan Şeyler     133- Her müslüman için avret yerlerini örtecek şekilde sıcaktan ve soğuktan korunacak kadar elbise giymek farzdır. Bu elbiselerin etekleri, erkeklerde bacakların yarısına kadar, kadınlarda ayaklarının yüzlerine kadar uzamalı, kollar da parmak...
4 Ağustos 2012 - YEMEK VE İÇMEK HUSUSUNDA için yorumlar kapalı
  Yiyip İçme Mikdarı ve Bunların Edebleri     121- Ölmeyecek kadar (Açlıktan ölmeyek kadar) yiyip içmek farzdır. Çünkü böyle bir yemekle insan oruç tutmaya ve ayakta namaz kılmaya güç kazanabilir. Öyle ki, insan canını helak olmaktan kurtaramayacak kadar helal bir şey bulamazsa,...
4 Ağustos 2012 - BULUNTU MALLAR HUSUSUNDA için yorumlar kapalı
Lukataların (Buluntu Malların) Mahiyeti ve Hükümleri     148- Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala "Lukata" denir. Bunu o yerden alıp kaldırmaya "İltikat" ve bunu kaldırıp alan kimseye de "Mültakıt" denir.     Başkalarının rızası olmaksızın mallarını haksız yere almak haram...
4 Ağustos 2012 - YENİLMESİ HARAM OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER için yorumlar kapalı
Yenip İçilmesi Helâl Olan ve Olmayan Şeyler     109- Eşyada yenip içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya, aslında insanların yararlanmaları için yaratılmıştır. Onun için aslında temiz olan, akla ve sağlığa zararlı olmayan bir kısım hayvan elleri ve buğday, arpa,...
4 Ağustos 2012 - ÖDÜNÇ ALMA MESELESİ için yorumlar kapalı
İstikraz (Ödünç Alma) Meseleleri     96- İstikraz (borç alıp verme) muamelesi, altın ve gümüş gibi yalnız misliyat denilen tartılır şeylerde, ölçeğe bağlı buğday ve arpa gibi şeylerde ve taneleri arasında kıymet değiştirecek derecede fark bulunmayan yumurta ve ceviz gibi sayıya bağlı...
4 Ağustos 2012 - SÖZÜ KABUL EDİLECEK VE EDİLMEYECEKLER için yorumlar kapalı
Din ve Muamelâtta Sözleri Kabul Edilecek ve Edilmeyecekler     48- Sadece dinle ilgili Allah'la kul arasındaki bir ibadet işinde adaletli olan kimselerin sözleri kabul edilir. Fasıkların ve gayr-i müslimlerin sözleri kabul edilmez. Bir suyun temiz olmadığını adalet sahibi bir müslüman haber...
4 Ağustos 2012 - KAZANÇ – ALIŞVERİŞ SINIRI VE KARABORSA için yorumlar kapalı
Çeşitli Kazanç Yollarının Üstünlük Dereceleri     75- Çeşitli kazanç yolları vardır. Bunlardan en faziletlisi, cihad yoludur. Sonra sırası ile ticaret, ziraat ve san'attır. Bazılarına göre, ziraat ticaretten daha faziletlidir. Şöyle ki:     76- Müslümanlar için gerektiğinde cihada koşmak, İslamiyeti yüceltmek, İslam yurdunu...
4 Ağustos 2012 - FAİZ – RİBA MAHİYETİ için yorumlar kapalı
Ribanın Mahiyeti ve Nevileri     90- Riba'nın lûgat anlamı ziyade demektir. Din deyiminde, alış-verişlerde bir karşılık olmaksızın akidler arasında ziyade bir mikdarı şart koymaktır. On dirhem gümüşü, on bir dirhem gümüş karşılığında satmak gibi.     91- Riba, tartı ile satılan altın ve...
4 Ağustos 2012 - KURBANIN MAHİYETİ HİKMETİ için yorumlar kapalı
Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti     1- Kurban Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeğe de "tazhiye" denilir.     2- Kurban Bayramında...
4 Ağustos 2012 - KURBANIN CİNSİ VE KUSURU için yorumlar kapalı
Kurbanın Cinsi ve Kusurlu Olup Olmaması     6- Kurbanlar yalnız koyun, keçi, deve ve sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da sığır cinsindendir. Bunların erkekleri ile dişileri eşittir. Ancak koyun cinsinin erkeğini kurban etmek daha faziletlidir. Keçinin erkeği ile dişisi kıymetçe eşit...
4 Ağustos 2012 - KURBANIN KESİLME VAKTİ için yorumlar kapalı
20- Kurbanın kesilme zamanı nahr (Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü) günleridir. Fakat birinci günde kesilmesi daha faziletlidir.     21- Kurbanlar, bayram namazı kılınan şehir gibi yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra bayram namazı kılınmayan yerlerde ise bayram gününün fecrinden sonra kesilir. İlk...
4 Ağustos 2012 - KURBANIN ETİ VE DERİSİ NE YAPILIR için yorumlar kapalı
Kurbanın Eti ve Derisi Üzerinde Yapılacak Şeyler     27- Adak olarak kesilmeyen kurbanın etinden sahibi zengin olsun olmasın, yiyebileceği gibi fakir olmayanlara da yedirip dağıtabilir. Fetva bu şekildedir. Bununla beraber üçte birini fakirlere sadaka olarak vermelidir. Eğer kurban sahibi orta halli...
4 Ağustos 2012 - AKİKA KURBANI için yorumlar kapalı
  37- Yeni doğan çocuğun başındaki tüyüne (Akîka) denir. Böyle bir çocuk için Cenab-ı Hakk'a şükür yerine geçmek üzere kesilen kurbana da "Akîka" adı verilmiştir. Bunun müslümanlarca asıl adı "Nesîke"dir.     Akîka, bizce mubah ve güzeldir. Üç İmama göre ise sünnettir. Zahiriyye...
4 Ağustos 2012 - ZEBH – ZEBİHA- TEZKİYE için yorumlar kapalı
Zebh, Zebiha ve Tezkiyenin Mahiyetleri     41- Zebh, hayvanın boğazına bıçak vurup boğazlamak ve damarlarını kesmek demektir. Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "Zebiha" denir.    Tezkiye de, boğazlamak anlamında olup dinimizde iki türlüdür:     Birisi hakîki ve ihtiyarî tezkiyedir. Bu da bir hayvanı...
4 Ağustos 2012 - ETİ YENEN VE YENMEYEN HAYVANLAR için yorumlar kapalı
47- Yaratılışında vahşet ve bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen hayvanların etleri din ölçüleri içinde helaldir, yenebilir. Tavuk kaz, ördek, zürafa, deve kuşu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, koyun keçi, deve, sığır, manda, ekin kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, tavşan ve turna gibi hayvanlar...
4 Ağustos 2012 - KİMLERİN KURBANINDAN YENİR için yorumlar kapalı
Kimlerin Keseceği Hayvanların Eti Yenir veya Yenmez     65- Müslümanların ve kitab ehli olan Yahudî ve Hıristiyanların, kadın dahi olsalar, Besmele ile (Allah'ın adını anarak) boğazlayacak oldukları hayvanların, eti yenen hayvanlar olmak şartıyle etleri yenir. Besmele tam kesim anında olacaktır, bu...
4 Ağustos 2012 - AVLANMAK için yorumlar kapalı
Avın Mahiyeti ve Caiz Oluşu     71- Sayd (av), yaratılışında vahşi olup insandan kaçınan, eti yensin yenmesin, herhangi bir hayvandır ki, ele geçirilmesi ancak bir hile ile mümkün olabilir. Böyle bir av hayvanını kaçamaz bir hale getirip elde etmeye İstiyad (Avlamak)...
4 Ağustos 2012 - HACCIN MAHİYETİ – NEVİLERİ – RÜKUNLARI için yorumlar kapalı
Hac İle Umrenin Mahiyetleri     1- Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Din deyiminde ise: "Arafat'da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama'yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye...
4 Ağustos 2012 - HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI için yorumlar kapalı
Haccın Farz Olmasının Şartları     18- Bir kimseye haccın farz olması için sekiz şart vardır. Şöyle ki:     1) Müslüman olmalıdır. Gayri müslimler hac ile mükellef değildir. Buna göre bir gayri müslim hac yaptıktan sonra müslüman olsa, diğer şartlar bulununca yeniden hac...
4 Ağustos 2012 - TAVAF ÇEŞİTLERİ için yorumlar kapalı
Tavafın Mahiyeti ve Nevileri     13- Tavaf, lûgatta ziyaret etmek ve bir şeyin etrafında dolanmak manasıdır. Tavaf edene Taif ve tavaf edilen yere de Metaf denir.     Din deyiminde tavaf, Kabe'nin etrafında yedi defa dönmekten ibarettir. Şöyle ki:     Kabe'nin güney tarafındaki bir...
4 Ağustos 2012 - MİKAT NEDİR için yorumlar kapalı
  Mikat İle İlgili Bilgiler     25- Hac için afaktan (Mikat dışından) gelenler için ihrama girecekleri belli yerler vardır ki, bunlar beş yerdir. Bunların her birine "Mikat" denir. Çoğulu "Mevakıt" dır.    Bunlar: "Zülhuleyfe, Zati Irk, Cuhfe, Karn, Yelemlem" denilen yerlerdir. Bu...
4 Ağustos 2012 - HACCIN SEBEBİ VE HİKMETLERİ için yorumlar kapalı
Haccın Farziyetinin Sebebi ve Edasının Fevrî Olup Olmadığı     30- Haccın farz olmasına sebeb Beytullah'ın (Kabe'nin) bulunmasıdır. Bu kutsal mabedi ziyaret için Yüce Allah'ın emri ile hac farz kılınmıştır. Bu sebeb tekerrür etmediği için haccın farziyeti de tekrarlanmaz. Mükellef olan kimsenin...
4 Ağustos 2012 - HACCIN VACİB – SÜNNET – EDEBLERİ için yorumlar kapalı
Haccın Vacipleri     39- Haccın vacibleri şunlardır:     1) İhrama mikat denilen yerlerden başlamak:     Medine-i Münevvere tarafından hacca gidenler "Zül-Huleyfe"den, Irak, Horasan ve Maveraünnehr halkı "Zati Irak"dan,     Şam, Mısır ve Mağrib halkı "Cuhfe" hizasındaki bir yerden (Rabiğ hizasından),     Necidliler "Karn" dan,     Yemenliler...
4 Ağustos 2012 - HAC VE UMRENİN YAPILIŞI için yorumlar kapalı
Farz Hac Üzerinde Uygulama     44- Hac görevini vacibleri, sünnetleri ve edebleri ile yapacak olan kimse, şu şekilde hareket eder:     1) Helâl ve temiz bir mal elde eder. Ödenmesi gerekli borçları varsa, onları öder. Kazaya kalmış ibadetleri varsa, mümkün olduğu kadar...
4 Ağustos 2012 - HEDY için yorumlar kapalı
Hedy'in Mahiyeti ve Hükümleri     48- Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak veya işlenen bir cinayete keffaret olmak için Harem bölgesinde kesilmek üzere götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurbana "Hedy" denir. Bu da en az bir yaşındaki koyun ile altı ayını doldurup...
4 Ağustos 2012 - HACCIN YASAKLARI VE ÇEŞİTLİ MESELELER için yorumlar kapalı
Hac ve Umre İle İlgili Yasaklar     59- Hac veya Umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan şeylere "Cinayetü'l-Hac = Hac Yasakları" denir. Burada kasıd, yanılma, hataya düşme ve unutma birdir.     (Şafiîlerce hata ve unutma cezası bağışlanmıştır.)     60-...
4 Ağustos 2012 - VEKALET YOLU İLE HACC için yorumlar kapalı
Bedel (Vekâlet) Yolu İle Hac     81- Hac için bir bedel tutmaya, "İhcac" denir. Böyle kendi yerine başkasını gönderen kimseye de, "Âmir"; "Menûb, Mahcücün anh" denir.     Bir kimse, hac etmeğe gücü bulunsun veya bulunmasın, nafile olarak kendi yerine müslüman olan ve...
4 Ağustos 2012 - NİYABET VASİYET VE ADAK için yorumlar kapalı
Hac Konusunda Niyabet, Vasiyet ve Adakla İlgili Bazı Meseleler     85- Hac için bedel olacak şahsın, daha önce kendi adına hac etmiş bulunması, İmam Şafiî'ye göre şart ise de, biz Hanefî'lerce şart değildir.     Bu iki ayrı görüşten kurtulmak için, daha önce...
4 Ağustos 2012 - İHSAR (ENGELLENMEK) için yorumlar kapalı
İhsarla İlgili Meseleler     103- İhsar, lûgatta, bir kimseyi istediği yere ulaşmaktan alıkoymak ve hapsetmek manasınadır. Din deyiminde: "Hac için ihrama girmiş bir kimsenin, Arafat'da vakfe ile Ziyaret tavafından alıkonması, Umre için ihrama girmiş olanın da tavafdan engellenmesi" demektir. Bu şekilde...
4 Ağustos 2012 - ZEKATIN MAHİYETİ VE HİKMETİ için yorumlar kapalı
Zekâtın Mahiyeti     1- Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır. Din deyiminde ise; "Bir malın belli bir mikdarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım müslümanlara Yüce Allah'ın rızası için tamamen temlik etmek (mülkiyetine...
4 Ağustos 2012 - ZEKATIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI için yorumlar kapalı
Zekatın Farz Olmasının Şartları     9- Bir, kimseye zekat'ın farz olması için onda şu şartların bulunması gerekir:     1) Zekat verecek kimse, müslüman, hür, akla sahib ve buluğ çağına ermiş olmalıdır. Buna göre, müslüman olmayanlar, köle ve cariyeler, mecnunlar ve çocuklar zekat...
4 Ağustos 2012 - ZEKATA BAĞLI OLAN VE OLMAYAN MALLARI için yorumlar kapalı
Zekata Bağlı Olan Mallar     12- Mallar, "Emval-ı batine - Emval-i zahire (kapalı ve açık mallar)" adı ile iki kısımdır. Nakid paralarla evlerde ve mağazalarda bulunan ticaret malları "emval-ı batine (kapalı mallar)"dır. Saime denilen (yılın çoğunu kırlarda otlayarak beslenen) hayvanlar ile...
4 Ağustos 2012 - ZEKAT KİMLERE VERİLİR için yorumlar kapalı
Zekatın Verileceği Yerler     93- Zekat verilecek kimseler, müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükâtebler (sözleşmeli köleler), mücahidler ve amiller (zekat toplayıcıları) olmak üzere yedi kısımdır. Şöyle ki:     1) Fakir: İhtiyacından fazla olarak nisab mikdarı bir mala sahib olmayan kimsedir. Bu kimsenin...
4 Ağustos 2012 - ZEKAT MALLARI VE HÜKÜMLERİ için yorumlar kapalı
Kağıt Paralarla Banknotların Zekatı     62- Kaime ve evrak-ı nakdiye denilen kağıt paralar, istenilen zamanda bankaların nakde çevirdiği ve bedellerinin alınabildiği banknotlar nakid para hükmündedir. Çünkü bunların altın ve gümüş gibi piyasada kullanılması adet haline gelmiştir. Bunların karşılıkları gerçekten veya hükmen mevcut...
4 Ağustos 2012 - ZEKATI ÖDEME YOLLARI VE FİTRE için yorumlar kapalı
Zekatı Ödeme Yolları     79- Zekata bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekatlarını bizzat kendilerinden (ayinlerinden) vermek caiz olduğu gibi, bunların kıymetlerini vermek de caizdir. Burada mal sahibleri serbesttir. Keffaretlerde, nezirlerde ve fitrelerde de hüküm böyledir. Çünkü İslam...
4 Ağustos 2012 - KEFFARET NEDİR? için yorumlar kapalı
Keffaretin Mahiyeti ve Nevileri     167- Keffaret, lûgat deyiminde gidermek ve örtmek manasındadır. Allah, bazı kusurları ve günahları birtakım vesilelerle bağışlayıp örttüğünden bu vesilelerden her birine "Keffaret" denilmiştir. Bunun çoğulu "Keffarât"dır. Günahları affetmeğe de 'Tekfir-i Zünûb" denilir.     168- Keffaretler, "Keffaret-i Savm...
4 Ağustos 2012 - YEMİN İLE İLGİLİ TÜM HÜKÜMLER için yorumlar kapalı
Yeminin Mahiyeti ve Yemin Sayılıp Sayılmayan Şeyler     187- Yemin, lûgatta kuvvet manasınadır. Din deyiminde, bir işi yapmak veya yapmamak için verilen karara kuvvet kazandırılsın diye Yüce Allah'a and vermektir. Yahut boşamak ve azad etmek gibi bir şeye bağlamak suretiyle yapılan...