25.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

ARAPÇA DERSLERİ

30 Nisan 2021 - 0 yorum
EMSİLE -Emsile Şeması Arapça-Emsile-i Muttaride Çekimleri Türkçe-Emsile Kitabı orjinali Emsile Dersine Giriş-1Emsile Dersine Giriş-2Emsile Derslerine Giris-3Emsile-i Muhtelife Açıklamalari-4 Medreseyi MahmudiyyeEmsile-5 Mazi-Muzari-Masdar ÇekimleriEmsile-6 İsmi Fail-İsmi Meful-Cehdi Mutlak ve Cehdi MüstağrakEmsile-7 Muzari Nefi Hal-Nefi İstikbal ve Tekidi Nefi İstikbalEmsile-8 Emri Gaib-Nehyi Gaib-Emri Hazır-Nehyi HazırEmsile-9...
22 Nisan 2016 - 0 yorum
“Mâzi Fiil”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler : Cemi’ (= Çoğul) Tesniye (= ikili) Müfred (=tekil) نَصَرُوا Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkek geçmiş zamanda yardım ettiler. نَصَرَا Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanda...
18 Ocak 2016 - 0 yorum
İstiğrak manası olur, izafetle marife olur. Sıfatlanarak kullanılır. https://www.youtube.com/watch?v=azrSPx9lcTU  
18 Ocak 2016 - 0 yorum
Müsnedun ileyhin marife olması bazen özel isimle olur, bazen ismi işaretle olur, bazen lif-lam lı olur.. https://www.youtube.com/watch?v=ZUUtdAp7bcg
18 Ocak 2016 - 0 yorum
Akli isnadın kısımları. Müsnedün ileyh olan mübteda veya failin hazfedildiği bazı yerler. https://www.youtube.com/watch?v=-dIq9ouGT8I
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=z8cz4wYKqu4
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=bI7YhppAzNE
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=4Hp8D3t9fp8
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=KA-zoVtPtQ0
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=b0m7wU6CDp8
18 Ocak 2016 - 0 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=rJF0DWVVFc8
5 Mart 2015 - Telhis Dersi – 38 (Tahsini lafzi – Cinas – kalb – seci' – sirkat)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Mart 2015 - Telhis Dersi – 37 (Tahsini manevi – İstitba')-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Mart 2015 - Telhis Dersi – 36 (Tahsini manevi – tecrid)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
(Tahsini manevi - tecrid) https://www.youtube.com/watch?v=e3KcoK36WF4&feature=emb_title
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 35 (Bedi ilmi)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 34 (Tahkikiye ve temsil'in güzellik ciheti)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 33 (Mecazı Mürekkep – Temsil – İstiareyi Mekniyye)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 32 (Hakikat ve Mecaz İstiare)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 32 (Teşbihin kısımları)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 31 (Beyan Bölümü -Teşbih, vechi şebeh)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 30 (Itnab)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 29 (Hazifle olan icaz)-Ali kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
26 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 28 (İcaz, Itnab, Müsavat)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
20 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 27 (Menfi olan muzarinin hal olması)-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
20 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 26 – İki şeyi Cem eden Özellik-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
14 Şubat 2015 - Mantığa Giriş=2 – İhsan Şenocak Hocaefendi için yorumlar kapalı
14 Şubat 2015 - Mantığa Giriş=1 – İhsan Şenocak Hocaefendi için yorumlar kapalı
14 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 25 – Vasıl Vecihleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
14 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 24 – Fasıl – Vasıl-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
10 Şubat 2015 - Telhis – 23 – Emir, Nehiy-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
10 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 22 – Talep Nevileri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
10 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 21 – İnşa. Ali Kara HocaefendiTelhıs Dersleri için yorumlar kapalı
8 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 20 – Kasr'ın Güzellik Vecihleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
8 Şubat 2015 - Telhis Dersi -19 – Takdim ve Kasrın Kısımları-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
8 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 18 – Fiilin Müteallaklarının Halleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 17 – Müsnedin Bazı Halleri-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis Dersi – 16 (Müsnedin Nekre olması, Marife olması)- Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı
5 Şubat 2015 - Telhis – 15 – Müsnedi kayıtlamak-Ali Kara Hocaefendi için yorumlar kapalı