15.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

Emsile-i Muttaride Çekimleri – Arapça Türkçe manası

“Mâzi Fiil”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :

Cemi’ (= Çoğul) Tesniye (= ikili) Müfred (=tekil)

نَصَرُوا

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkek geçmiş zamanda yardım ettiler.

نَصَرَا

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanda yardım ettiler.

نَصَرَ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmişte yardım etti.

نَصَرْنَ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar geçmiş zamanda yardım ettiler.

نَصَرَتَا

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın geçmiş zamanda yardım ettiler.

نَصَرَتْ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın geçmiş zamanda yardım etti.

نَصَرْتُمْ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler geçmiş zamanda yardım ettiniz.

نَصَرْتُمَا

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek geçmiş zamanda yardım ettiniz.

نَصَرْتَ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek geçmiş zamanda yardım ettin.

نَصَرْتُنَّ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzır kadınlar geçmiş zamanda yardım ettiniz.

نَصَرْتُمَا

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzır kadın geçmiş zamanda yardım ettiniz.

نَصَرْتِ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzır kadın geçmiş zamanda yardım ettin.

نَصَرْنَا

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

نَصَرْنَا

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim maal-gayri (= başkasıyla beraber konuşanın kendisi). Manası: Biz geçmiş zamanda yardım ettik

نَصَرْتُ

Fiil-i mâzi, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim vahde (= sadece konuşanın kendisi). Manası: Ben geçmiş zamanda yardım ettim.

“Mâzi Fiil”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler :

Cemi Tesniye  Müfred

نُصِرُوا

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler geçmiş zamanda yardım olundular.

نُصِرَا

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanda yardım olundular.

نُصِرَ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanda yardım olundu.

 

نُصِرْنَ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, cemi’ müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar geçmiş zamanda yardım olundular.

      

       نُصِرَتَا

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın geçmiş zamanda yardım olundular.

        

         نُصِرَتْ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın geçmiş zamanda yardım olundu.

نُصِرْتُمْ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, cemi’ müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler geçmiş zamanda yardım olundunuz.

نُصِرْتُمُا

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek geçmiş zamanda yardım olundunuz.

نُصِرْتَ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek geçmiş zamanda yardım olundun.

نُصِرْتُنَّ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, cemi’ müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar geçmiş zamanda yardım olundunuz.

نُصِرْتُمَا

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın geçmiş zamanda yardım olundunuz.

نُصِرْتِ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzır kadın geçmiş zamanda yardım olundun.

نُصِرْنَا

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

نُصِرْنَا

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz geçmiş zamanda yardım olunduk.

نُصِرْتُ

Fiil-i mâzi, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben geçmiş zamanda yardım olundun.

“Müzâri’ Fiil”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :

Cemi (= Çoğul) Tesniye (= ikili) Müfred (=tekil)

يَنْصُرُونَ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım ederler.

يَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım ederler.

يَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım eder.

يَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım ederler.

تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım ederler.

تَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım eder.

تَنْصُرُونَ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım edersiniz.

تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım edersiniz.

تَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım edersin.

تَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım edersiniz.

تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım edersiniz.

تَنْصُرِينَ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım edersin.

نَنْصُرُ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

نَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim. Manası: Biz şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım ederiz

اَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım ederim

“Müzâri’ Fiil”in Meçhûlünün çekimine örnekler :

Cemi (= Çoğul) Tesniye (= ikili) Müfred (=tekil)

يُنْصَرُونَ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunurlar.

يُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunurlar.

يُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunur.

يُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunurlar.

تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunurlar.

تُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunur.

تُنْصَرُونَ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunursunuz.

تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunursunuz.

تُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunursun.

تُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunursunuz.

تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunursunuz.

تُنْصَرِينَ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunursun.

نُنْصَرُ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

نُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunuruz.

اُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben şimdiki hâlde veya gelecek zamanda yardım olunurum.

“ ‘Mim’siz Masdar”ın Çekimine Örnekler :

Cemi Tesniye Müfred

نَصْرَاتٌ

Masdar-ı gayr-i mimi (mimsiz masdar). Cemi’. Manası: Cemi’ yardım etmek.

نَصْرَانِ

Masdar-ı gayr-i mimi (= mimsiz masdar), tesniye. Manası: İki yardım etmek.

نَصْرًا

Masdar-ı gayr-i mimi ( =mimsiz masdar), müfred. Manası: bir yardım etmek.

“İsm-i Fâil”in Çekimine Örnekler :

Cemi Tesniye Müfred

نَاصِرُونَ

İsm-i fâil, cemi’, müzekker, musahhah. Manası: Yardım edici cemi’ erkekler.

نَاصِرَانِ

İsm-i fâil, tesniye, müzekker. Manası: Yardım edici iki erkek.

نَاصِرٌ

İsm-i fâil, müfred, müzekker. Manası: Yardım edici bir erkek.

نَصَرَةٌ

İsm-i fâil, cemi’, müzekker, mükesser. Manası: Yardım edici cemi’ erkekler.

نُصَّرٌ

İsm-i fâil, cemi’, müzekker, mükesser. Manası: Yardım edici cem’i erkekler.

نُصَّارٌ

İsm-i fâil, cemi’, müzekker, mükesser. Manası: Yardım edici cemi’ erkekler.

نَاصِرَاتٌ

İsm-i fâil, cemi’, müennes, musahhaha. Manası: Yardım edici cemi’ kadınlar.

نَاصِرَتَانِ

İsm-i fâil, tesniye, müennes. Manası: Yardım edici iki kadın.

نَاصِرَةٌ

İsm-i fâil, tesniye, müennes. Manası: Yardım edici bir kadın.

NOT : 1- Cemi’ musahhah (veya sahîh); çoğul hâlinde, ismin müfret hâlindeki yapısı değişmeyen ancak cem-i müzekker hâlinde sonuna, vav–nun veya ya-nun; cem-i müennes hâlinde, elif-te ilâve edilerek yapılan çoğul şeklidir.

2- Cemi mükesser (veya teksîr) : İkiden daha çok şeyi bildiren ve çoğul hâlinde müfredinin binası (yapısı) değişen çoğul şeklidir.

وَنَوَاصِرُ

İsm-i fâil, cemi’, müennes, mükessere. Manası: Yardım edici cemi’ kadınlar.

 

 

 

 

“İsm-i Mef’ûl”ün Çekimine Örnekler :

Cemi Tesniye Müfred

مَنْصُورُونَ

İsm-i mef’ûl, cemi’, müzekker, musahhah. Manası: Yardım olunmuş cemi’ erkekler.

مَنْصُورَانِ

İsm-i mef’ûl, tesniye, müzekker. Manası: Yardım olunmuş iki erkek.

مَنْصُورٌ

İsm-i mef’ûl, müfred, müzekker. Manası: Yardım olunmuş bir erkek.

مَنْصُورَاتٌ

İsm-i mef’ûl, cemi’, müennes, musahhaha. Manası: Yardım olunmuş cemi’ kadınlar.

مَنْصُورَتَانِ

İsm-i mef’ûl, tesniye, müennes. Manası: Yardım olunmuş iki kadın.

مَنْصُورَةٌ

İsm-i mef’ûl, müfred, müennes. Manası: Yardım olunmuş bir kadın.

NOT : 1- Fiilden türeyip bir işi yapanı gösteren kelimeye ; ism-i fâil denir. Sülâsî ( = mâzide kökü üç harfli) fiillerin ism-i fâili yukarıda geçen vezinlerde/ kalıplarda gelir.

2 – Fiilden türeyip de yapılan işten etkilenen kişiyi veya nesneyi gösteren kelimeye ism-i mef’ûl denir. Sülâsî fiillerin ism-i mef’ûlü yukarıda geçen vezinlerde (= kalıplarda/ölçülerde) gelir.

وَمَنَاصِرُ

İsm-i mef’ûl, cemi’, müennes, mükessere. Manası: Yardım olunmuş cemi’ kadınlar.

“Cahd-ı Mutlak”ın Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :

Cemi Tesniye Müfred

لَمْ يَنْصُرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler geçmiş zamanda yardım etmediler.

لَمْ يَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanda yardım etmediler.

لَمْ يَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanda yardım etmedi.

لَمْ يَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar geçmiş zamanda yardım etmediler.

لَمْ تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın geçmiş zamanda yardım etmediler.

لَمْ تَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın geçmiş zamanda yardım etmedi.

لَمْ تَنْصُرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler geçmiş zamanda yardım etmediniz.

لَمْ تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek geçmiş zamanda yardım etmediniz.

لَمْ تَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek geçmiş zamanda yardım etmedin.

لَمْ تَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar geçmiş zamanda yardım etmediniz.

لَمْ تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın geçmiş zamanda yardım etmediniz.

لَمْ تَنْصُرِي

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın geçmiş zamanda yardım etmedin.

لَمْ نَنْصُرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَمْ نَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz geçmiş zamanda yardım etmedik.

لَمْ اَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben geçmiş zamanda yardım etmedim.

“Cahd-ı Mutlak”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler :

Cemi Tesniye Müfred

لَمْ يُنْصَرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler geçmiş zamanda yardım olunmadılar.

لَمْ يُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanda yardım olunmadılar.

لَمْ يُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanda yardım olunmadı.

لَمْ يُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar geçmiş zamanda yardım olunmadılar.

لَمْ تُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın geçmiş zamanda yardım olunmadılar.

لَمْ تُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın geçmiş zamanda yardım olunmadı.

لَمْ تَنْصَرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler geçmiş zamanda yardım olunmadınız.

لَمْ تَنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek geçmiş zamanda yardım olunmadınız.

لَمْ تُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek geçmiş zamanda yardım olunmadınız.

لَمْ تُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar geçmiş zamanda yardım olunmadınız.

لَمْ تُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın geçmiş zamanda yardım olunmadınız.

لَمْ تُنْصَرِي

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın geçmiş zamanda yardım olunmadın.

لَمْ نُنْصَرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَمْ نُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz geçmiş zamanda yardım olunmadık.

لَمْ اُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı mutlak, binası meçhûl, müfred, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben geçmiş zamanda yardım olunmadım.

“Cahd-ı Müstağrak”ın Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:

Cemi Tesniye Müfred

لَمَّا يَنْصُرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

لَمَّا يَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

لَمَّا يَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmedi.

لَمَّا يَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

لَمَّا تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım etmediler.

لَمَّا تَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın geçmiş zamanın tümünde yardım etmedi.

لَمَّا تَنْصُرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz.

لَمَّاتَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz.

لَمَّا تَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek geçmiş zamanın tümünde yardım etmedin.

لَمَّا تَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz.

لَمَّا تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın geçmiş zamanın tümünde yardım etmediniz

لَمَّا تَنْصُرِي

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın geçmiş zamanın tümünde yardım etmedin.

لَمَّا نَنْصُرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَمَّا نَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz geçmiş zamanın tümünde yardım etmedik.

لَمَّا اَنْصُرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, müfred, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben geçmiş zamanın tümünde yardım etmedim.

“Cahd-ı Müstağrak”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler:

Cemi Tesniye Müfred

لَمَّا يُنْصَرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadılar.

لَمَّا يُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadılar.

لَمَّا يُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadı.

لَمَّا يُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadılar.

لَمَّا تُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadılar.

لَمَّا تُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadınlar geçmiş zamanın tümünde olunmadı.

لَمَّا تُنْصَرُوا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadınız.

لَمَّا تَنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadınız.

لَمَّا تُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadın.

لَمَّا تُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadınız.

لَمَّا تُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadınız.

لَمَّا تُنْصَرِي

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadın.

لَمَّا نُنْصَرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَمَّا نُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadık.

لَمَّا اُنْصَرْ

Fiil-i müzâri’, cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben geçmiş zamanın tümünde yardım olunmadım.

“Nefy-i hâl”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler :

(Şimdiki Zamanın Olumsuzu)

Cemi Tesniye Müfred

مَا يَنْصُرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler şimdiki hâlde yardım etmezler.

مَا يَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde yardım etmezler.

مَا يَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde yardım etmez.

مَا يَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar şimdiki hâlde yardım etmezler.

مَا تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın şimdiki hâlde yardım etmezler.

مَا تَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın şimdiki hâlde yardım etmez.

مَاتَنْصُرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

مَا تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

مَا تَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek şimdiki hâlde yardım etmezsin.

مَا تَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

مَا تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde yardım etmezsiniz.

مَا تَنْصُرِينَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın şimdiki hâlde yardım etmezsin.

مَا نَنْصُرُ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

مَا نَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim maa’l gayri. Manası: Biz şimdiki hâlde yardım etmeyiz

مَا اَنْصُرُ

Fiil-i cahd-ı müstağrak, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben şimdiki hâlde yardım etmem.

“Nefy-i hâl”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler :

Cemi Tesniye Müfred

مَا يُنْصَرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler şimdiki hâlde yardım olunmazlar.

مَا يُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek şimdiki hâlde yardım olunmazlar.

مَا يُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek şimdiki hâlde yardım olunmaz.

مَا يُنْصَرْنَ

Fiil müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar şimdiki hâlde yardım olunmazlar.

مَا تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın şimdiki hâlde yadın olunmazlar.

مَا تُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın şimdiki hâlde yadım olunmaz.

مَا تُنْصَرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler yardım olunmazsınız.

مَا تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek şimdiki hâlde yardım olunmazsınız.

مَا تُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek şimdiki hâlde yardın olunmazsın.

     

      مَا تُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, cemi’ müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar şildiki hâlde yardım olunmazsınız.

         

          مَا تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde yardın olunmazsınız.

         

          مَا تُنْصَرِينَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binasi meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın şimdiki hâlde yadım olunmazsın.

مَانُنْصَرُ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

مَانُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın şimdiki hâlde yardın olunmazsınız.

مَا اُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i hâl, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben şimdiki hâlde yardın olunmam.

“Nefy-i İstikbâl”in Malûmunun Çekimine Örnekler:

(Gelecek Zamanın Olumsuzu)

Cemi Tesniye Müfred

لَايَنْصُرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardın etmezler.

لَايَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâibe erkek gelecek zamanda yardım etmezler.

لَايَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardım etmez.

لَايَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’ müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım etmezler.

لَا تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın gelecek zamanda yardım etmezler.

لَاتَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda yardın etmez.

لَا تَنْصُرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’ müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardın etmezsiniz.

لَا تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardın etmezsiniz.

لَا تَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım etmezsin.

لَا تَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmezsiniz.

لَا تَنْصُرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım etmezsiniz.

لَا تَنْصُرِينَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred müennes, muhâtaba Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yadım etmezsin.

           

            لَا نَنْصُرُ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

         

          لَا نَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım etmeyiz.

           

            لَا اَنْصُرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda yardın etmem.

“Nefy-i İstikbâl”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler:

Cemi Tesniye Müfred

لَا يُنْصَرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardım olunmazlar.

لَا يُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda yardım olunmazlar.

لَا يُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardım olunmaz.

لَا يُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’ müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım olunmazlar.

لَا تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın gelecek zamanda yardım olunmazlar.

لَا تُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda yardım olunmaz.

لَا تُنْصَرُونَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’ müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda yardım olunmazsınız.

لَا تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek. Gelecek zamanda yardım olunmazsınız.

لَا تُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmazsın.

لَا تُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müennes. muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardın olunmazsınız.

لَا تُنْصَرَانِ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olunmazsınız.

لَا تُنْصَرِينَ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhul, müfred, müennes muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardın olunmazsın.

لَا نُنْصَرُ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَا نُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhul, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım olunmayız.

لَا اُنْصَرُ

Fiil-i müzâri’, nefy-i istikbâl, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda yardım olunmam.

 

 

“Te’kîd-i Nefy-i İstikbâl”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:

(Gelecek Zamanın Olumsuzunun Te’kîdlisi)

Cemi’ Tesniye Müfred

لَنْ يَنْصُرُوا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’, müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda elbette yardım etmezler.

لَنْ يَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda elbette yardım etmezler.

لَنْ يَنْصُرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda elbette yadım etmez.

لَنْ يَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’, muennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda elbette yardım etmezler.

لَنْ تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadan gelecek zamanda elbette yardın etmezler.

لَنْ تَنْصُرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda elbette yardım etmez.

لَنْ تَنْصُرُوا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda elbette yadım etmezsiniz.

لَنْ تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda elbette yardım etmezsiniz.

لَنْ تَنْصُرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda elbette yardım etmezsin.

لَنْ تَنْصُرْنَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda elbette yardım etmezsiniz.

لَنْ تَنْصُرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda elbette yardım etmezsiniz.

لَنْ تَنْصُرِي

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda elbette yardım etmezsiniz.

لَنْ نَنْصُرَ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَنْ نَنْصُرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl binası ma’lûm, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda elbette yadım etmeyiz.

لَنْ اَنْصُرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası ma’lûm, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda elbette yardım etmem.

“Te’kîd-i Nefy-i İstikbâlin Meçhûlünün Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لَنْ يُنْصَرُوا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda elbette yardım olunmazlar.

لَنْ يُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda elbete yardım olunmazlar.

لَنْ يُنْصَرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred müzekker, gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda elbette yardım olunmaz.

لَنْ يُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müennes, gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda elbette yardım olunmazlar.

لَنْ تُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın gelecek zamanda elbette yardım olunmazlar.

لَنْ تُنْصَرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred müennes, gâibe. Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda elbette yardım olunmaz.

لَنْ تُنْصَرُوا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhata. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda yardım olunmazsınız

لَنْ تُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, tesniye, müzekker, mühatab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmazsınız.

لَنْ تُنْصَرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmazsın.

لَنْ تُنْصَرْنَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl binası meçhûl, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda elbette yardım olunmazsınız.

لَنْ تُنْصَرَا

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda elbette yardım olunmazsınız.

لَنْ تُنْصَرِي

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadınlar gelecek zamanda ilbette yardım olunmazsın.

لَنْ نُنْصَرَ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَنْ نُنْصَرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda elbette yardım olunmayız.

لَنْ اُنْصَرَ

Fiil-i müzâri’, te’kîd-i nefy-i istikbâl, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda elbette yardım olunmam.

“Emr-i Gâib”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لِيَنْصُرُوا

Emr-i gâib, binası ma’lûm, cemi’ müzekker, gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardım etsinler.

لِيَنْصُرَا

Emr-i gâib, binası ma’lûm, tesniye, müzekker, gâib. Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda yardım etsinler.

لِيَنْصُرْ

Emeri gâib, binası ma’lûm, müfred, müzekker gâib. Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardım etsin.

لِيَنْصُرْنَ

Emr-i gâib, binası ma’lûm, cemi’, müennes, gâib. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım etmesinler.

لِتَنْصُرَا

Emr-i gâib, binası ma’lûm, tesniye, müennes, gâibe. Manası: İki gâibe kadın gelecek zamanda yardım etsinler.

لِتَنْصُرْ

Emr-i gâib, binası ma’lûm, müfred, müennes, gâibe. Manası:, Bir gâibe kadın gelecek zamanda yardım etsin.

“Emr-i Gâib”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لِيُنْصَرُوا

Emr-i gâib, binası meçhûl, cemi’ müzekker gâib, Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardım olunmazlar.

لِيُنْصَرَا

Emr-i gâib, banası meçhûl, tesniye müzekker gâib, Manası: İki gâib erkekler gelecek zamanda yardım olunsunlar.

لِيُنْصَرْ

Emr-i gâib, binası meçhûl, müfred müzekker gâib, Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardım olunsun.

لِيُنْصَرْنَ

Emr-i gâib, binası meçhûl, cemi’ müennes gâibe Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım olunsunlar.

لِتُنْصَرَا

Emr-i gâib, binası meçhûl, tesniye müennes gâibe Manası: İki gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım olunsunlar.

لِتُنْصَرْ

Emr-i gâib, binası meçhûl, müfred müennes gâibe Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda yardım olunsun.

لِنُنْصَرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لِنُنْصَرْ

Emr-i gâib, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım olunalım.

لِانُصَرْ

Emr-i gâib, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde Manası: Ben gelecek zamanda yardım olunayım.

“Nehy-i Gâib”in Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لَا يَنْصُرُوا

Nehy-i gâib, binası ma’lûm cemi’ müzekker gâib, Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardım etmesinler.

لَايَنْصُرَا

Nehy-i gâib, binası ma’lûm tesniye müzekker gâib, Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda yardım etmesinler.

لَا يَنْصُرْ

Nehy-i gâib, binası ma’lûm müfred müzekker gâib, Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardın etmesin.

لَا يَنْصُرْنَ

Nehy-i gâib, binası ma’lûm cemi’ müennes gâibe Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda yardın etmesinler.

لَا تَنْصُرَا

Nehy-i gâib, binası ma’lûm tesniye müennes gâibe Manası: İki gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım etmesinler.

لَا تَنْصُرْ

Nehy-i gâib, binası ma’lûm müfred müennes gâibe Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda yardım etmesin.

“Nehy-i Gâib”in Meçhûlünün Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لَا يُنْصَرُوا

Nehy-i gâib, binası meçhûl, cemi’ müzekker gâib, Manası: Cemi’ gâib erkekler gelecek zamanda yardım olunmasınlar.

لَا يُنْصَرَا

Nehy-i gâib, binası meçhûl, tesniye müzekker gâib, Manası: İki gâib erkek gelecek zamanda yardım olunmasınlar.

لَا يُنْصَرْ

Nehy-i gâib, binası meçhûl, müfred müzekker gâib, Manası: Bir gâib erkek gelecek zamanda yardın olunmasın.

       

        لَا يُنْصَرْنَ

Nehy-i gâib, binası meçhûl, cemi’ müennes gâibe Manası: Cemi’ gâibe kadınlar gelecek zamanda yardım olunmasınlar.

        

         لَا تُنْصَرَا

Nehy-i gâib, binası meçhûl, tesniye müennes gâibe Manası: İki gâibe kadın gelecek zamanda yardım olunmasınlar.

           

            لَا تُنْصَرْ

Nehy-i gâib, binası meçhûl, müfred müennes gâibe Manası: Bir gâibe kadın gelecek zamanda yardın olunmasın.

لَا نُنْصَرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَا نُنْصَرْ

Nehy-i gâib, binası meçhûl, nefsi mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım olunmayalım.

لَا اُنْصَرْ

Nehy-i gâib, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde Manası: Ben gelecek zamanda yardım olunmayım.

“Emr-i Hâzır”ın Malûmunun Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

اُنْصُرُوا

Emr-i hâzır, binası ma’lûm cemi’ müzekker muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda zaman da yardım ediniz.

اُنْصُرَا

Emr-i hâzır, binası ma’lûm tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım ediniz.

اُنْصُرْ

Emr-i hâzır, binası ma’lûm müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım et.

اُنْصُرْنَ

Emr-i hâzır, binası ma’lûm cemi’ müennes muhâtaba Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım ediniz.

اُنْصُرَا

Emr-i hâzır, binası ma’lûm tesniye müennes muhâtaba Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım edeniz.

اُنْصُرِي

Emr-i hâzır, binası ma’lûm müfred müennes muhâtaba Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardım et.

“Emr-i Hâzır”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لِتُنْصَرُوا

Emr-i hâzır, binası meçhûl, cemi’ müzekker muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanada yardım olununuz.

لِتُنْصَرَا

Emr-i hâzır, binası meçhûl, tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olununuz.

لِتُنْصَرْ

Emr-i hâzır, binası meçhûl, müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olun.

لِتُنْصَرْنَ

Emr-i hâzır, binası meçhûl, cemi’ müennes muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım olununuz.

لِتُنْصَرَا

Emr-i hâzır, binası meçhûl, tesniye müennes muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olununuz.

لِتُنْصَرِي

Emr-i hâzır, binası meçhûl, müfred müennes muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olun.

لِنُنْصَرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لِنُنْصَرْ

Emr-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım olunalım.

لِاُ نْصَرْ

Emr-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda yardım olunayım.

“Nehy-i Hâzır”ın Ma’lûmunun Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لَا تَنْصُرُوا

Nehy-i hâzır, binası ma’lûm, cemi’, müzekker, muhâtab, Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda yardım etmeyiniz.

لَا تَنْصُرَا

Mehy-i hâzır, binası ma’lûm, tesniye, müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım etmeyiniz.

لَا تَنْصُرْ

Nehy-i hâzır, binası ma’lûm, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yadım etme.

لَا تَنْصُرْنَ

Nehy-i hâzır, binası ma’lûm. Cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmeyin.

لَا تَنْصُرَا

Nehy-i hâzır, binası ma’lûm, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım etmeyin.

لَا تَنْصُرِي

Nehy-i hâzır, binası ma’lûm. Müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardım etme.

“Nehy-i Hâzır”ın Meçhûlünün Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

لَا تُنْصَرُوا

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, cemi’, müzekker, muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın.

لَا تُنْصَرَا

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, tesniye, müzekker, muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunmayın.

لَا تُنْصَرْ

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, müfred, müzekker, muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek gelecek zamanda yardım olunma

لَا تُنْصَرْنَ

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, cemi’, müennes, muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın.

لَاتُنْصَرَا

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, tesniye, müennes, muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olunmayın.

لَا تُنْصَرِي

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, müfred, müennes, muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın gelecek zamanda yardım olunmayım.

لَا نُنْصَرْ

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

لَانُنْصَرْ

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz gelecek zamanda yardım olunmayalım.

لَااُنْصَرْ

Nehy-i hâzır, binası meçhûl, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben gelecek zamanda yardım olunmayım.

 

 

 

“İsm-i Zaman, İsm-i Mekân ve Mimli Mastar”ın Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

مَنَاصِرُ

İsm-i zaman, ism-i mekân, mimli masdar cemi’. Manası: Yardım edecek cemi’ zaman, yardım edecek cemi’ mekân, cemi’yardım etmek.

مَنْصَرَانِ

İsm-i zaman, ism-i mekân, mimli masdar tesniye. Manası: Yardım edecek iki zaman, yardım edecek iki mekân, cemi’yardım etmek.

مَنْصَرٌ

İsmi zaman, ismi mekân, mimli masdar müfred. Manası: Yardım edecek zaman, yardım edecek mekân, yardım etmek.

“İsm-i Âlet”in Çekimine Örnekler:

Not: Arapçada âlete isim olarak verilen kelime, genellikle o âletin işlediği işi gösteren fiilden türer.

Cemi’ Tesniye Müfred

مَنَاصِرُ

İsm-i âlet, cemi’. Manası: Yardım edecek cemi’ âlet.

مِنْصَرَانِ

İlm-i âlet, tesniye. Manası: Yardım edecek iki âlet.

مِنْصَرٌ

İsmi âlet, müfred. Manası: Yardım edecek bir âlet.

“Masdar Binâ-i Merre”nin Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

نَصْرَاتٌ

Masdar binâ-i merre, cemi’. Manası: Cemi’ kerre yardım etmek.

نَصْرَتَانِ

Masdar binâ-i merre, tesniye. Manası: İki kerre yardım etmek.

نَصْرَةً

Masdar binâ-i merre, müfred. Manası: Bir kere yardım etmek.

“Masdar Binâ-i Nev’ ”in Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

نِصْرَاتٌ

Masdar binâ-i nev’, cemi’. Manası: Cemi’ nev’ yardım etmek.

نِصْرَتَانِ

Masdar binâ-i nev’, tesniye. Manası: İki çeşit yardım etmek.

نِصْرَةً

Masdar binâ-i nev’, müfred. Manası: Bir çeşit yardım etmek.

“İsm-i Tasğîr”in Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

نُصَيْرُونَ

İsm-i tasgîr, cemi’ müzekker. Manası: Yardım etmecik cemi’ erkekler.

نُصَيْرَانِ

İsm-i tasgîr, tesniye müzekker. Manası: Yardım etmecik iki erkek.

نُصَيْرٌ

İsm-i tasğîr, müfred müzekker. Manası: Yardım etmecik bir erkek.

“İsm-i Mensûb”un Çekimine Örnekler:

Not: İsimden türeyip de bir yer veya hususla ilgiyi, ona mensûbiyeti gösteren kelimeye ism-i mensûb denir. İlgi ismi karşılığıdır.

Cemi’ Tesniye Müfred

نَصْرِيُّونَ

İsim-i mensûb, cemi’ müzekker. Manası: Yardım etmeğe mensûb cemi’ erkekler.

نَصْرِيَّانِ

İsm-i mensûb, tesniye müzekker. Manası: Yardım etmeğe mensûb iki erkek.

نَصْرِيُّ

İsm-i mensûb, müfred müzekker. Manası: Yardım etmeğe mensûb bir erkek.

نَصْرِيَّاتٌ

İsm-i mensûb, cemi’ müennes. Manası: Yardım etmeğe mensûb cemi’ kadınlar.

نَصْرِيَّتَانِ

İsm-i mensûb, tesniye. müennes Manası: Yardım etmeğe mensûb iki kadın.

نَصْرِيَّةٌ

İsm-i mensûb, mufred müennes. Manası: Yardım etmeğe mensûb bir kadın.

“Mubâlâğalı İsim-i Fâil”in Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

نَصَّارُونَ

Mübâlâğalı ism-i fâil, cemi’ müzekker. Manası: Mübalağa ile yardım edici cemi’ erkekler.

نَصَّارَانِ

Mübâlâğalı ism-i fâil, tesniye müzekker. Manası: Mübalağa ile yardım edici iki erkek.

نَصَّارٌ

Mübâlâğalı ism-i fâil, müfred müzekker. Manası: Mübalağa ile yardım edici bir erkek.

نَصَّارَاتٌ

Mubâlâğalı ism-i fâil, cemi’ müennes. Manası: Mübalağa ile yardım edici cemi’ kadınlar.

نَصَّارَتَانِ

Mübâlâğalı ism-i fâil, tesniye müennes. Manası: Mubalağa ile yardım edici iki kadın.

نَصَّارَةٌ

Mübâlâğalı ism-i fâil, müfred müennes. Manası: Mübalağa ile yardım edici bir kadın.

“İsm-i Tafdîl”in Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

اَنْصَرُونَ

İsm-i tafdîl, cemi’ müzekker musahhah. Manası: Ziyade yardım edici cemi’ erkekler.

اَنْصَرَانِ

İsm-i tafdîl, tesniye müzekker. Manası: Ziyade yardım edici iki erkek.

اَنْصَرُ

İsm-i tafdîl, müfred müzekker. Manası: Ziyade yardım edici bir erkek.

وَاَنَاصِرُ

İsm-i tafdîl, cemi’ müzekker mükesser. Manası: Ziyade yardım edici cemi’ erkekler.

نُصْرَيَاتٌ

İsm-i tafdîl, cemi’ müennes musahhaha. Manası: Ziyade yardım edici cemi’ kadınlar.

نَصْرَيَانِ

İsm-i tafdîl, tesniye müennes. Manası: Ziyade yardım edici iki kadın.

نُصْرَي

İsm-i tafdîl, müfred müennes. Manası: Ziyade yardım edici bir kadın.

وَنُصَرُ

İsm-i tafdîl, cemi’ müennes mükessere. Manası: Ziyade yardım edici cemi’ kadınlar.

“Fiil-i Taaccüb-i Evvel”in Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

مَااَنْصَرَهُمْ

Fiil-i taaccüb-i evvel, cemi’ müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler aceb yardım ettiler.

مَااَنْصَرَهُمَا

Fiil-i taaccüb-i evvel, tesniye müzekker gâib. Manası: İki gâib erkek aceb yardım etti.

مَا اَنْصَرَهُ

Fiil-i taaccüb-i evvel, müfred müzekker gâib. Manası: Bir gâib erkek aceb yardım etti.

مَااَنْصَرَهُنَّ

Fiil-i taaccüb-i evvel, cemi’ müennes gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar aceb yardım ettiler.

مَااَنْصَرَهُمَا

Fiil-i taaccüb-i evvel, tesniye müennes gâibe. Manası: İki gâibe kadın aceb yardım etti.

مَااَنْصَرَهَا

Fiil-i taaccüb-i evvel, müfred müennes gâibe. Manası: Bir gâibe kadın aceb yardım etti.

مَااَنْصَرَكُمْ

Fiil-i taaccüb-i evvel, cemi’ müzekker muhâtab. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler aceb yardım ettiniz.

مَااَنْصَرَكُمَا

Fiil-i taaccüb-i evvel, tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek aceb yardım ettiniz.

مَااَنْصَرَكَ

Fiil-i taaccüb-i evvel, müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek aceb yardım ettin.

مَااَنْصَرَكَنَّ

Fiil-i taacub-i evvel, cemi’ müennes muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar aceb yardım ettiniz.

مَااَنْصَرَكُمَا

Fiil-i taaccüb-i evvel, tesniye müennes muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın aceb yardım ettiniz.

مَااَنْصَرَكِ

Fiil-i taaccüb-i evvel, müfred müennes muhâtaba. Manası: Sen bir hâzır kadın aceb yardım ettin.

مَااَنْصَرَنَا

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

مَااَنْصَرَنَا

Fiil-i taaccübi evvel, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz aceb yardım ettik.

مَااَنْصَرَنِي

Fiil-i taaccübi evvel, nefs-i mütekellim vahde Manası: Ben aceb yardım ettim.

“Fiil-i Taaccüb-i Sâni”nin Çekimine Örnekler:

Cemi’ Tesniye Müfred

وَاَنْصِرْبِهِمْ

Fiil-i taaccüb-i sâni, cemi’ müzekker gâib. Manası: Cemi’ gâib erkekler ne aceb yardım ettiler.

وَاَنْصِرْبِهِمَا

Fiil-i taaccüb-i sâni, tesniye müzekker gâibe. Manası: İki gâib erkek ne aceb yardım etti.

وَاَنْصِرْبِهِ

Fiil-i taaccüb-i sâni, müfred müzekker gâib. Manası: Bir gâib erkek ne aceb yardım etti

وَاَنْصِرْبِهِنَّ

Fiil-i taaccüb-i sâni, cemi’ müennes gâibe. Manası: Cemi’ gâibe kadınlar ne aceb yardım ettiler.

وَاَنْصِرْبِهِمَا

Fiil-i taaccüb-i sâni, tesniye müennes gâibe. Manası: İki gâibe kadın ne aceb yardım etti.

وَاَنْصِرْبِهَا

Fiil-i taaccüb-i sâni, müfred müennes gâibe. Manası: Bir gâibe kadın ne aceb yardım etti.

وَاَنْصِرْبِكُمْ

Fiiili taaccüb-i sâni, cemi’ müzekker muhâtaba. Manası: Siz cemi’ hâzır erkekler ne aceb yardım ettiniz.

وَاَنْصِرْبِكُمَا

Fiil-i taaccüb-i sâni, tesniye müzekker muhâtab. Manası: Siz iki hâzır erkek ne aceb yardım ettiniz.

وَاَنْصِرْبِكَ

Fiil-i taaccüb-i sâni, müfred müzekker muhâtab. Manası: Sen bir hâzır erkek ne aceb yardım ettin.

وَاَنْصِرْبِكُمْ

Fiil-i taaccüb-i sâni, cemi’ müennes muhâtaba Manası: Siz cemi’ hâzıra kadınlar ne aceb yardım ettiniz.

وَاَنْصِرْبِكُمَا

Fiil-i taaccüb-i sâni, tesniye müennes muhâtaba. Manası: Siz iki hâzıra kadın ne aceb yardım ettiniz.

وَاَنْصِرْبِكِ

Fiil-i taaccüb-i sâni, müfred müennes muhâtaba. Manası: Sen bir hâzıra kadın ne aceb yardım ettin.

وَاَنْصِرْبِنَا

]Cemi’ ve tesniyesi aynıdır[.

وَاَنْصِرْبِنَا

Fiil-i taaccüb-i sâni, nefs-i mütekellim ma’a’l-gayri. Manası: Biz ne aceb yardım ettik.

وَاَنْصِرْبِنِي

Fiil-i taaccüb-i sâni, nefs-i mütekellim vahde. Manası: Ben ne aceb yardın ettim.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ