23.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İnsanlık Tek Atadan Geliyorsa Nasıl 4 Farklı Kan Grubu Vardır?

Soru: İnsanlar Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan geliyorsa nasıl 4 farklı kan grubu olabilmektedir?

Cevap: İnsanlar A, B, AB veya 0 şeklinde 4, bir de aynılarının negatifleri olmak üzere toplam 8 kan grubundan birine sahip olurlar. Anne ve babalarından aldığı genler neticesinde kan grupları belli olmaktadır.

Sorunun tafsilatı ise şu şekildedir; söz gelimi Hz. Âdem A rh (+), Hz. Havva da B rh (+) ise doğacak çocuklarda nasıl tüm kan grupları ortaya çıkacaktır?

Resesif ve Dominant Kan

Bu soruyu soranlar muhtemelen insanların kan gruplarının yekpare olduğunu düşünmektedirler. Halbuki her insan çekinik (resesif) ve baskın (dominant) olmak üzere iki kan grubunun genini taşır. Fakat biri diğerine baskın hale geldiği için diğeri zikredilmemektedir.

Bu genlerden biri anneden, diğeri ise babadan gelmektedir. Dolayısıyla her insanın kan grubu; AA (+-), A0 (+-), BB (+-), B0 (+-), AB (+-) ve 00 (+-) şeklindedir.

Kan Gruplarının Tayini

Bununla birlikte kanı tayin eden gruplar A, B ve 0 olmakla birlikte 0, A ve B ye göre çekinik (resesif) konumdadır. Yani AA genleri A grubunu verdiği gibi, A0 genleri de A grubunu tayin edecektir.

Keza BB genleri ile B0 genleri B kan grubunu verecektir. AB genleri ise AB, 00 genleri ise 00 kan grubunu verecektir. Buna göre şayet, Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın kan grupları aşağıdaki görseldeki gibi, yani biri A0 (+) diğeri B0 (-) olduğunda çocuklar AB (+-), A0 (+-), B0 (+-) ve 00 (+-) olmak üzere 8 kan grubunu oluşturacak ve herhangi bir sorun kalmayacaktır.

Mendel Kanunlarını Referans Almak Zorunda mıyız?

Burada akla şu soru takılabilir; A0 (+) kan grubu olan Hz. Adem’den nasıl B0 (-) olan Hz. Havva’nın kanı meydana gelebilir?

Unutulmamalıdır ki yukarda yaptığımız izah Mendel kanunları referans alınmak suretiyle yapılmıştır. Fakat Mendel kanunları bir anne ve babadan dünyaya gelenler için geçerlidir. Halbuki Hz. Âdem topraktan,[1] Hz. Havva ise Hz. Adem’in bir parçasından[2] yaratılmış olup ikisinin de anne-babası yoktur. Dolayısıyla da Mendel kanunları insanlığın atalarında işlevini kaybetmektedir.

Kanunları Koyan ve Yöneten Allah’tır

Aslında yukardan beri yaptığımız izahata gerek yoktur. Zira biz Müslümanlar nazarında Cenab-ı Allah kâinatın sahibi olduğu gibi kanunların da sahibidir. İstediği zaman ve durumda onları değiştirebilir. Nitekim her peygamberin göstermiş olduğu mucizeler buna örnek teşkil etmektedir.

Söz gelimi, her insanın babası olmalı iken Hz. İsa’nın (aleyhisselam) babası yoktur. Her insan ateşe atıldığında yanmalı iken Hz. İbrahim (aleyhisselam) yanmamıştır. Denizin yüzeyi sabit olmalı iken Firavundan kaçan Hz. Musa ve ordusu için deniz yarılmıştır. Tüm bunlar evrendeki fizik kanunlarının hususi durumlarda değişebileceğini göstermektedir. Zira kanunu koyan, dilediği vakit onu değiştirebilir.

Netice

Çamurdan yaratıldığına iman ettiğimiz Hz. Âdem’in ve onun parçasından yaratılan Hz. Havva’nın çocuklarının kan gruplarının nasıl olduğunu tartışmak bize göre tâlî bir meseledir. Zira ilk hadise de en az ikincisi kadar harikuladedir.

Kadir-i Mutlak olan Rabbimiz için zor yoktur.


[1] Âli İmran, 59.

[2] İbn Mâce, Sünen, No: 525.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ