19.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

Tasavvuf Ruhu

SAYFA HAKKINDA
TANITIM VİDEOSU
YORUMLAR

Sayfa hakkında bilgi

“Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”
(Müslim, İman 78)
İyiliği emir ve kötülükten nehiy vazifesi, müslümanlar üzerine bir farzdır. Bunun farziyeti Kur’an ve Sünnet’le sabittir. Aynı zamanda bu farz, İslam’ın en büyük farzlarından biri ve dinin temelidir. İslam nizamı bu sayede kemale erer ve yücelir. Şu kadar var ki, bu vazifeyi yerine getirecek bir grup teşekkülü farz-ı kifayedir. İslam ümmeti, bu görevi yerine getirecek bir cemaat yetiştirmek mecburiyetindedir. Bu yerine getirilmediği takdirde, bütün ümmet mes’uliyetten kurtulamaz.
“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.”
(Al-i İmran Suresi (3), 104)
İyiliği emir ve kötülükten nehiy vazifesini yerine getirecek olanlar, öncelikle İslam’ı iyi bilen alimlerdir. O halde, ümmetin her sahada alimler yetiştirmesi gerekir. Ümmet olabilmenin ilk esası, bir imamın bir liderin önderliğinde hükmi şahsiyete kavuşmaktır. Şayet bu yoksa, müslümanlar öncelikle onu yerine getirmekle mükelleftirler. Alimlerin veya en faziletli kabul ettikleri kişilerin önderliğinde cemaat olma şuurunu geliştirirler. Bu faaliyetin yapılması ve ümmet olma azmi içinde bulunulması bile iyiliği emir ve kötülükten nehyin içine girer. Yani bir manada herkes ferdi müslüman kalamaz, mutlaka İslam cemaatinin bir uzvu olmak zorundadır. Hiçbir müslümanın bu düşünceye ve faaliyete karşı olmaması gerekir. Çünkü buna karşı oluş iyiliğin yanında yer almak değil, kötülüğe yardım etmektir.
Hadisten Öğrendiklerimiz:
İyiliği emir ve kötülükten nehiy vazifesini yerine getirecek bir yönetimi teşekkül ettirmek, bu vazifeyi ifa edecek alimler yetiştirmek ve bir cemaat oluşturmak müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir.
Hangi vasıtayla mümkünse ve hangisine güç yeterse kötülükleri onunla önlemek her müslümanın üzerine vecibedir.
Toplumdaki kötülükleri önlemede, genel anlamda olmak üzere, el ile, yani fiilen engel olmak yöneticilerin; dil ile, yani tebliğ, öğretim, ikaz ve nasihat ile engel olmak alimlerin; kalben buğz etmek, kötülükten nefret etmek ve tiksinmek suretiyle karşı gelmek de halkın görevidir.
İyiliği emir ve kötülükten nehiy, İslam ümmetinin müşterek sorumluluğudur…
BU SAYFAYI PAYLAŞ

Henüz video eklenmemiş.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SAYFA HAKKINDA YOURUMUNUZ NEDİR?
SAYFAYI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ