18.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

0
Oluşturma tarihi

SİYER TESTİ (MEKKE)

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hayatından başlangıç seviyesinde sorular...

1 / 20

Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?

2 / 20

İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?

3 / 20

Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

4 / 20

Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin çocuklarından değildir

6 / 20

Peygamber Efendimizin ilk eşi ve en büyük destekçisi kimdir?

7 / 20

Peygamberimizin nübüvvetin 12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?

8 / 20

Peygamber Efendimiz’in hicretinden önce Medine’nin adı ne idi?

9 / 20

Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur?

10 / 20

Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?

11 / 20

Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir?

12 / 20

Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?

13 / 20

Peygamberimizin miladi doğum tarihi hangisidir?

14 / 20

Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?

15 / 20

Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir?

16 / 20

Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

17 / 20

Peygamber Efendimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir?

18 / 20

Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?

19 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir?

20 / 20

Kabe’yi yıkmak üzere Mekke’ye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir?

Skorunuz

0%

TESTİMİZİ DEĞERLENDİRİN