18.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İLMİHAL TESTİ (TERİMLER)

Büyük islam İlmihalinden sizler için terimlerle alakalı bir test hazırladık. Basit ve temel konuları seçtik.
(Sonucu görebilmek için telefon ana tarayıcınızda çerezlere izin vermeniz gerekiyor)

Farz, vacip, sünnet gibi yapmakla sorumlu olduğumuz şeylere genel olarak ne ad verilmiştir?

Tam ismi Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs olan alim kimdir?

Bir fetva için "İmameyn bu görüştedir" dendiği zaman kimleri anlamalıyız?

Rükün ve şartlarını toplayan herhangi bir ibadet veya işlemdir:

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kaç yılında ve nerede doğmuştur?

Hanefi mezhebine göre yükümlülerden bazılarının yapmaları ile diğerlerinden düşen ibadetlere ne ad verilmiştir?

Namaza imam ile beraber başladığı halde abdestin bozulması sebebiyle namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimsedir:

Lügat manası, sevilmiş şey demektir. Din deyiminde, Peygamber Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen da terk ettikleri ibadettir.

Peygamber Efendimizin Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi devam edip de pek az yapmadıkları ibadetlere verilen addır:

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Allah, hakkında hayır dilediği kimseyi, dinde fakih kılar. (Buhârî – Müslim)
Fakih ne demektir?

Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında, ne de yapılmamasında günah vardır:

İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman ,Âkil, ve Bâliğ kimselere verilen genel addır:

İmam-ı Azam ebu Hanife'nin ve onun metodunu benimseyen alimlerin yolunu ifade eden ameli mezheb hangisidir?

Kur'an'da bulunan 14 ayeti okuyan kişinin yapması gereken secdeye ne ad verilir?

"Kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi, kasıt" anlamlarında ibadetlerde aranan en temel özelliktir:

Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir. Domuz eti, leş gibi...

Ağız ve burun dahil bütün vücudun yıkanması ile giderilen taharetsizlik halidir. Bu hal da cünüblükten, hayız ve nifas denilen hallerden meydana gelir.

Bir özür bulunmaksızın abdestsiz kılınan namaz gibi rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi bir ibadet ve muameledir:

Bir mesele hakkında gelen çeşitli haberleri, kuvvetlerine göre sıralayıp yazabilen Ebulberekât ve Burhânüşşeri gibi fıkıh âlimlerine ne ad verilmiştir?

Namazın kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmek ve bu rükünleri yaparken her uzuv yatışıp hareket halinden beri bulunmaktır. İmam Azam ile İmam Muhammed’e göre, vacibdir.

Skorunuz

0%

TESTİMİZİ DEĞERLENDİRİN