21.05.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

KURBAN

5 Ağustos 2021 - Kurban bayramında adak kesilir mi? için yorumlar kapalı
Kurban bayramı günlerinde adak kesilir ve diğer kurban sahipleriyle birlikte hisse olarak ortak olup da adak kurbanları kesilebilir.
5 Ağustos 2021 - Kurban kesmek için hacca gitmek ve zengin olmak mı gerekir? için yorumlar kapalı
Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için hacca gitmek şart değildir. Bir kimsenin kurbanla mükellef olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: Müslüman olmak, akıllı ve buluğa ermiş olmak, hür olmak, nisap miktarı mala sahip olmak ve seferi olmayıp mukim olmak…1 Kurban kesmede...
5 Ağustos 2021 - Adak kurbanından kimler yiyemez? için yorumlar kapalı
Adak kurbanı etinden kesenin (adak sahibi) kendisi, eşi, usûl ve furûu yiyemez. Kişinin anne ve babası, bunların anne ve babaları... sonuna kadar usûlü; buna karşılık, çocukları, çocuklarının çocukları... sonuna kadar da furûudur.
5 Ağustos 2021 - Nisap miktarı mala sahip fakat kurban alacak kadar elinde parası yoksa için yorumlar kapalı
Böyle bir kimsenin üzerinden kurban yükümlülüğü düşmez. Kişi bu durumda kurban almak için ya borç alacak ya da elindeki malın bir kısmını satacaktır.
5 Ağustos 2021 - Borcu elindeki nisap miktarı parasından fazla ise kurban vacip midir? için yorumlar kapalı
Borcu olan kimse, borçlarını hesaplayıp düştükten sonra nisap miktarı mala sahip ise, kurban kesecektir. Nisap miktarına sahip değilse, kurbanla yükümlü olmaz.
5 Ağustos 2021 - Kurban kesmek kimlere vaciptir? için yorumlar kapalı
Kurban kesecek kimsenin: Müslüman olması, akıllı ve buluğa ermiş olması, hür olması, nisap miktarı mala sahip olması ve seferi olmayıp mukim olması, gerekir.1 Kurban kesmede nisap, sadaka-i fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslüman kurban kesmek vaciptir. Bu da: Temel ihtiyaçlarının dışında...
5 Ağustos 2021 - Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek vacip mi farz mı? için yorumlar kapalı
Kurban bayramında ibadet niyetiyle kurban kesmek, akıl-baliğ, hür, mukîm zengin olan her Müslüman için vacip olan bir ibadettir. Diğer mezhepler de ise, kurban ibadeti müekked sünnet olarak kuvvetli bir emirdir. Hiçbir ibadet gösteriş için yapılamaz. Kurban ibadeti de yalnızca ALLAH Teâlâ’nın...
5 Ağustos 2021 - Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir? için yorumlar kapalı
Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir? Erkek için iki kurban kesmek şart mıdır? Akika kurbanını çocuğun mevlidinde kesip misafirlere ikram etmek uygun mudur? Akika kurbanının etinden kesen ve kesenin ailesi de yiyebilir. Başkalarına da yedirebilir ve sadaka olarak verir. Akika kurbanında erkek veya...
5 Ağustos 2021 - Yeni doğan bebeğe kurban kesilir mi? Akika nedir? için yorumlar kapalı
Evet, doğan çocuk için kurban kesilebilir. Bu kurbana akika adı verilir ki menduptur. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına ereceği güne kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun yedinci günü adı konulur ve başının saçları kesilip ağırlığınca altın...
5 Ağustos 2021 - Zilhicce ayında kurban bayramının üçüncü gününe kadar kıl koparmak veya tırnak kesmek haram mıdır? için yorumlar kapalı
Hayır, haram değildir fakat kurban kesecek kimselerin tırnak kesmeyi ve vücut kıl-tüy temizliğini kurban kesene kadar geciktirmeleri müstehaptır. Konuyla ilgili hadis-i şerif şöyledir: Ümmü Seleme (R.Anha)dan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Kimin kesecek bir kurbanı varsa, Zilhiccenin hilali yenilenince kurbanını kesinceye kadar...
5 Ağustos 2021 - Kurbanın ön alttaki iki dişi yerinde ve yandan gelen yeni büyük dişi yarıya gelmiş hayvan kurban olur mu? için yorumlar kapalı
Kurbanın ön alttaki iki dişi yerinde ve yandan gelen yeni büyük dişi yarıya gelmiş hayvan kurban olur mu? Evet olur. Uzmanların bilgilerine göre iki yaşına gelmiş bir hayvanda ön kesici dişler tamamen büyümüş olur
5 Ağustos 2021 - Kurban kesmek neden farz değil de vaciptir. için yorumlar kapalı
Öncelikle farz-vacip tanımlarını açıklayalım: Farz, yapılması mutlak surette zorunlu olan vazifelerden olup, ef’âl-i mükellefîndendir. Farz-ı kati ve farz-i zanni diye ayrıldığı gibi, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak da kısımları vardır. Farz-ı kati, kesin bir delil ile yani bir ayet...
5 Ağustos 2021 - Kurban hayvanına engel olan kusurlar nelerdir? için yorumlar kapalı
İmkân dâhilinde kurbanın daha faziletli olanını kesmeye gayret etmek gerekir. ALLAH Teâlâ'nın rızasını kazanmak için kesilecek olan kurbanın ayıplı ve kusurlu olmaması gerekir. Bir kısım ayıp ve kusurlar var ki bunlardan birisi kendinde bulunan hayvanlar kurban edilemezler. Kurbana mani olan ayıp...
5 Ağustos 2021 - Kurban edilecek hayvanda olması gereken özellikler nelerdir? için yorumlar kapalı
Kurbanlar; yalnız koyun, keçi, deve ve sığır türü hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da sığır türünden sayılır. Bunların erkekleri ile dişileri eşittir. Yaban sığırı, geyik gibi yabani hayvanlarla, tavuk, horoz, kaz gibi evcil hayvanlar ve deniz hayvanları kurban edilemezler. Koyun ve keçi ya...
5 Ağustos 2021 - Hangi hayvanın kurban edilmesi daha faziletlidir? için yorumlar kapalı
Bu hususta asıl kaide şudur: Eğer et ve değer itibariyle eşit olurlarsa, eti daha lezzetli olan efdaldir. Şayet bu konuda aralarında fark olursa, daha fazla olan evlâdır. Buna göre eğer et ve kıymette eşit olurlarsa, bir koyun, bir ineğin yedide...
5 Ağustos 2021 - Fakir bir kimse kurban kesebilir mi? için yorumlar kapalı
Kendisine kurban vacip değilken kurban kesen fakir bir kimsenin kurbanı nafile olmuş olur. Hatta böyle bir kimse kusurlu bir hayvanı satın alıp da kesebilir. Çünkü nafilelerde genişlik vardır. Fakir kimse kestiği kurbanın etinden yiyebilir. Fakat yiyemeyeceğine dair görüşler de vardır....
5 Ağustos 2021 - Kurban ibadetinin rükünleri ve sahih olmasının şartları nelerdir? için yorumlar kapalı
Kurban ibadetinin bir rüknü, temel esası vardır: İraka-ı dem. Yani kurbanlık hayvanı boğazlayıp kanını akıtmaktır. Bu esas yerine gelmedikçe, kurban vecibesi yerine getirilmiş olmaz. Bu nedenle kurban kesmeyip parasını sadaka vermek caiz olmaz. Kurban ibadetinin sahih, geçerli olması için de, kurban...
5 Ağustos 2021 - Kurban ibadetinin manası nedir, neyi ifade etmektedir? İbadet olmasındaki hikmetler nelerdir? için yorumlar kapalı
Kurban: “Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesmek” demektir. “Muayyen vakit”ten maksat: Kurban bayramı günleri, “muayyen hayvan”dan da maksat: Koyun, keçi, sığır ve deve gibi şer'an kurban edilmesi caiz olan hayvanlardır. Kurban Bayramında kesilen kurbana...
5 Ağustos 2021 - Kurban kesmek Kur’anda geçiyor mu? için yorumlar kapalı
Kurban kesmek bir ibadettir. Hem de Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.  Kurban ibadeti, Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde yer almaktadır. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bizzat...
5 Ağustos 2021 - Niyeti Allah rızası için olmayanlarla Kurban kesilir mi? için yorumlar kapalı
İster nafile olsun, ister vacip olsun kurbanda ortakların hepsinin kurban niyetiyle ortaklığa katılmaları şarttır. Ortaklardan bir tanesi bile kurban niyetiyle değil de et sahibi olmak için ortaklığa katılacak olsa, tüm ortakların kurbanı fasit olur. Kurban bir ibadettir. Bunun bayram kurbanı...
5 Ağustos 2021 - Namaz kılmayandan kurban ortağı olur mu? için yorumlar kapalı
İnkâr etmemek kaydıyla namaz kılmayan kimse günahkâr müslümandır. Böyle bir kimse ile kurbanda ortaklık yapılabilir. Böyle olmakla birlikte faziletli olan, ortakların dindar kimselerden oluşmasıdır. Tabir-i caizse, kurbanı önemli bir kimseye sunulan hediye gibi düşünebiliriz. Diyelim ki bu hediyeyi üç-beş kişi...
5 Ağustos 2021 - Peygamber veya sahabeler niyetine ortaklaşa nafile kurban kesilir mi? için yorumlar kapalı
Evet böyle bir niyetle ortaklaşa nafile kurban kesilebilir. Fakat nafile de olsa burada ortaklık şartlarına uyulması gerekir. Mesela büyükbaş hayvanda bir kişinin hissesi 1/7'den az olamaz, koyuna iki kişi ortak olamaz.
5 Ağustos 2021 - Kurbanlık satın alırken yedi kişilik olmasını nasıl anlayacağız? için yorumlar kapalı
Böyle bir ölçü yoktur. Hayvan kurban edilme şartlarına haizse yani iki yaşında ise, yedi kişi böyle bir hayvana ortak hisse girebilir. Hayvanın kilosu, boyu-posu bir ölçü değildir.
5 Ağustos 2021 - Küs, dargın olan kimseler aynı kurbana hissedar olabilir mi? için yorumlar kapalı
Evet olabilirler. Bununla birlikte bu dargın kimseler eda ettikleri ibadeti özümsemeleri adına iki müslümanın sebepsiz yere üç günden fazla dargın kalamayacaklarını anlayarak barışmaları, ibadetlerini sadece şekilden ibaret olmaktan kurtaracaktır inşaAllah.
5 Ağustos 2021 - Kurban keserken ortaklardan birisi, birinin arkasından onun yüz organlarına küfür etti. için yorumlar kapalı
Kurban keserken ortaklardan birisi, birinin arkasından onun yüz organlarına küfür etti. Böyle küfür eden ve ona gülümseyenler dinden çıkar mı? Bu kurban ibadeti geçerli olur mu? Bu kurbanın etinden yenir mi? İnsanın uzvu mükerrem olduğundan, özellikle yüze-ağza yapılacak küfür Allah muhafaza...
5 Ağustos 2021 - Kurban hayvanı ortaklarında olması gereken şartlar nelerdir? için yorumlar kapalı
Bütün ortakların Müslüman olmaları, hepsinin kurban niyetiyle ortaklığa katılmaları, her birinin ortak kurbanda en az yedide bir hisseye sahip olmaları… Et yeme maksadıyla ortaklık kurulursa veya birisi et yeme maksadıyla ortaklıkta bulunursa, hiç birisinin kurbanı yerine gelmiş olmaz. Fakat kurban...
5 Ağustos 2021 - Kurban etinin paylaşımı nasıl yapılmalıdır? için yorumlar kapalı
Kurban kesildikten sonra et, tartı ile eşit şekilde paylaşılmalıdır , ortaklar göz kararı ile ayıramazlar. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilecek olursa, bunun etini taksim etmeleri gerekmez. Diğer taraftan ortaklaşa kurban kesenler, kurban etini tamamen yoksullara dağıtacak veya bir...
5 Ağustos 2021 - Kurban hayvanına kaç kişi ortak olabilir için yorumlar kapalı
Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir. Sığır ve deveye ise birden yediye kadar kişiler ortak olabilir. Yedi kişiyi geçmemek şartıyla ortakların tek veya çift olmalarında bir fark yoktur. Ortakların hisselerinin eşit olması şart değildir. Yeter ki her ortağın hissesi...
5 Ağustos 2021 - Kurban ortaklarının niyeti farklı olabilir mi? için yorumlar kapalı
   Kurban ortaklığında tüm ortakların ortaklığa kurban niyetiyle dahil olmaları şarttır. Fakat kurban türlerinin aynı olması şart değildir. Yani bir kısmının vacip kurbanına, bir kısmının da sünnet, nafile veya akika gibi değişik kurban türlerine niyet etmesi caizdir.    Ancak bütün...
5 Ağustos 2021 - Terazi ile tartarak kurban hayvanı almak caiz midir? için yorumlar kapalı
Kurban olarak alınacak hayvan, kilo birim fiyatı belirlenip canlı olarak tartılarak satın alınabilir. Ayrıca Kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın fiyatı, kesim yapıldıktan sonra da eti tartılarak da belirlenebilir. Ancak burada, kilo fiyatının kesimden önce belirsiz bırakılmayıp, anlaşmada kesin...
5 Ağustos 2021 - Vekalet verdiğim kurum kurbanı kesmezse ben sorumlumuyum için yorumlar kapalı
Eğer kurumu araştırmış, güvenilir olduklarına, dini ibadetlere sahip çıkacaklarına inanmış iseniz, sizin bir sorumluluğunuz olmaz. Fakat kurumu araştırmadan, alalede şekilde vekaletinizi vermiş iseniz, onların kurbanı kesmemeleri sizi sorumluluktan kurtarmaz.
5 Ağustos 2021 - Yardım kuruluşlarına kurban bağışı yapılması caiz midir? için yorumlar kapalı
Yardım kuruluşlarına kurban bağışı yapılması caizdir. Kurumun belirlediği fiyat kurban fiyatı olduğundan bu miktarın verilmesi yeterlidir. Kurban fiyatlarının bir olması şart değildir. Yerine ve şartlara göre kurban fiyatları da farklılık gösterebilir. Bir kimse hayır kurumlarına vekâlet vererek kurbanını kestirebilir. Ancak...
5 Ağustos 2021 - Kurbanı hayır kurumlarına vermek isteyen kimse nelere dikkat etmelidir? için yorumlar kapalı
Bir kimse hayır kurumlarına vekâlet vererek kurbanını kestirebilir. Ancak kurban kesmeyip parasını vermekle, kurban vazifesi yerine getirilmiş olmaz. Kurbanın bir ibadet olduğunu asla unutmamalıyız. Bu sebeple ibadetimizin tam olması için dikkat edeceğiz ve ilgi göstereceğiz. Vekâleti verirken hata yapmamalıyız. Hayır...
5 Ağustos 2021 - Teşrik tekbiri unutulunca ne yapılması gerekir? için yorumlar kapalı
Teşrik günlerinde teşrik tekbirlerini getirmeyi unutan bir kimse henüz teşrik günleri çıkmadan hatırlayacak olsa, teşrik tekbirlerini kaza eder yani teşrik tekbirlerini söyler. Ayrıca tövbe-istiğfar etmelidir. Teşrik günleri çıktıktan sonra hatırlanacak olsa, artık kaza edilmez. Tövbe-istiğfar edilmelidir.
4 Ekim 2013 - 0 yorum
   Sahibinin kestiği kurbanının derisini satması mekruhtur. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:    "Kurbanının derisini satanın kurbanı yoktur" (Hakim, Müstedrek, II/422; Beyhaki; Zeylei)    Yine Peygamberimiz, hazreti Ali'ye:    "Kurbanın çulunu ve yularını sadaka olarak ver. Ondan kasaba bir şey verme" (Ahmed. b. Hanbel, Müsned,...
4 Ekim 2013 - 0 yorum
   Bir kimse kendisine kurban vacip olan birisi ise ve kurban bayramı günlerinde kurbanını kesmemiş ise, onun değerini sadaka olarak vermesi gerekir.    Çünkü bayram günlerinde onun ibadeti; ekonomik durumu itibari ile idi. Bu günler geçtikten sonra bu anlam devam eder....
4 Ekim 2013 - 0 yorum
   Kurban sadece nahr (kurban kesme) gününde kesilebilir. Bu günler biz hanefilere göre bayramın üç günüdür.. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:    "Kurban kesme (nahr) günleri üçtür. Bunların en faziletlisi de ilk gündür" (Muvatta, Dahaya 6; Zeylei, Nesbu'r-Raye,...