13.06.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

EHLİ SÜNNET AKAİDİ

31 Ağustos 2021 - 0 yorum
اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ * وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ Bundan sonra…Aşağıda günümüz Türkçesine çevireceğimiz yazı, bir yazma akâid kitabından alınmıştır. Okunduğunda çok değerli bir eser olduğu görülecek olan şu kitâbın müellifinin...
6 Mayıs 2021 - 0 yorum
  Yüce Allah, kitaplarını, rasullerine, insanları hidayete iletmek için indirmiştir.      ''Elif, Lam Ra. Bu (Kuran), insanları Rablerinin izniyle, karanlıklardan nura, yegâne galip, hamde layık olan (Allah)'ın yoluna çıkarman için sana gönderdiğimiz bir kitaptır.''(İbrahim 1)      Genel olarak 104 kitap vardır. Bunların...
6 Mayıs 2021 - 0 yorum
Hayatın İslâm’a Göre Tayin Edilmesi  Bağlamında Ehl-i Sünnet İslâm coğrafyası yaklaşık iki asırdır akîdede, ilimde, fikirde sürekli yeni sorunlar üreten bir kriz ikliminde kalmaya mecbur edilmiştir. Siyasî, ictimâî ve iktisadî buhranlara da kaynaklık eden bu iklim, İslâm ümmetini metin ve şerh...
2 Mayıs 2021 - 0 yorum
   Yüce Rabbimizin mümünlere mir mükafat, kafirlere ise azap yurdu olarak hazırladığı Cennet ve Cehhenemin ebedi oluşu meselesi ayet, hadis ve ümmetin icmasıyla sabit olduğu halde İbni Teymiyye ve talebesinin muhalif olduğunu, günümüzde de bazılarının bu görüşü benimsediğini görüyoruz. Ayetleri...
2 Mayıs 2021 - 0 yorum
  Şefaat meselesi inkar edilen hususlardandır. Şefaatin olmadığını Kur’an-ı Kerimden delil olarak getirdikleri ayetlere dayandırarak iddia ederler. Şimdi o ayetlerin aslına kendilerini nasıl haksız çıkarttığını göreceğiz. ŞEFAAT NEDİR?   Öncelikle şefaatin ne olduğunu anlayalım. Şefaat, sözlükte: tek olan bir şeyi dengi...
2 Mayıs 2021 - 0 yorum
Nesh, lügatte: İzale etmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek, tebdil, tahvil ve nakletmek manalarına gelir. Istılahta ise: Şer’i bir hükmün, ondan sonra gelen şer’i bir delil ile kaldırılmasıdır. Tıpkı yeni çıkarılan bir kanunla bir evvelki kanunun yürürlükten kaldırılması gibidir. Sonradan gelen...
2 Mayıs 2021 - 0 yorum
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:   (Hz.) Âdem’den kıyâmet kopuncaya kadar deccal’dan daha büyük bir fitne yoktur. (Müslim) Deccal ne demektir?Sözlükte, aşırı yalancı, hilekâr ve inkârcı anlamına gelen deccal,kıyâmete yakın ortaya çıkacak ve en önemli bir İslâm ülkesinde iktidarı ele geçirip müslümanların başına...
2 Mayıs 2021 - 0 yorum
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:   Mehdi, benim neslimden ve (kızım) Fâtıma'nın evlâtlarındandır. (Ebû Dâvûd-İbni Mâce-Hâkim-Taberânî)   Her dönemde yalancı peygamberler ve yalancı evliyalar ortaya çıktığı gibi kuşkusuz yalancı mehdiler de ortaya çıkacağından, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi uyarıyor ve gerçek Mehdi'nin, ancak...
2 Mayıs 2021 - 0 yorum
   Kur'an-ı Kerimde çelişki olmadığını her zaman ve zeminde söylüyoruz. Çelişki Kur'an-ı anladıklarını zanneden, kendi anladıklaEmrah demiryentrını Kur'an'ın meali zanneden insanlardan kaynaklanıyor.    Ehli Sünnetin üzerinde titizlikle durduğu İsa (Alehisselam)ın ölmediği ve nüzulü meselesi bu konuda bir örnektir.    Mesela Al-i İmran 55...
2 Mayıs 2021 - 0 yorum
   Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı herkesin anlayabileceği bir şekilde (muhkem), bir kısmı da herkesin anlamayacağı bir şekilde (müteşâbih) idi. Kur'an-ı Kerîm'de muhkem ve müteşâbih ayetlerin varlığına işaret eden bizzat yine Kur'an-ı Kerîm'in kendisidir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:    “(Habibim) sana...
12